98-200 Sieradz,
ul. 3 Maja 7

Wychowanie fizyczne

WODN w Sieradzu
Odsłony: 481

Wychowanie fizyczne

Temat

Liczba godzin

Osoba prowadząca

koszt

Zapisy online

Szkolny program wychowania i sprawności fizycznej z zastosowaniem karty rozwoju indywidualnych uzdolnień ucznia – spersonalizowane nauczanie

18

Dariusz Kowalczyk

50 zł

 Dariusz Kowalczyk - zapisy na szkolenia

Edukacja prozdrowotna na lekcjach wychowania fizycznego

6

Dariusz Kowalczyk

30 zł

 Dariusz Kowalczyk - zapisy na szkolenia

Sport wyczynowy, amatorski, szkolny. Motywująca funkcja oceny na szkolnych zajęciach wychowania fizycznego

6

Dariusz Kowalczyk

30 zł

 Dariusz Kowalczyk - zapisy na szkolenia

Gry zespołowe w kształtowaniu postaw współpracy. Klub kibica w szkole – zasady kulturalnego kibicowania

6

Dariusz Kowalczyk

30 zł

 Dariusz Kowalczyk - zapisy na szkolenia

Spersonalizowane nauczanie w wychowaniu fizycznym

5

Dariusz Kowalczyk

forma bezpłatna

 Dariusz Kowalczyk - zapisy na szkolenia

Działalność klubowa młodzieży, nowe wyzwanie. Jak robią to inni?

5

Dariusz Kowalczyk

forma bezpłatna

 Dariusz Kowalczyk - zapisy na szkolenia