98-200 Sieradz,
ul. 3 Maja 7

Skuteczne nauczanie i uczenie się uczniów

WODN w Sieradzu
Odsłony: 685

Skuteczne nauczanie i uczenie się uczniów

Temat

Liczba godzin

Osoba prowadząca

koszt

Zapisy online

Nie dyktujemy – aktywizujemy. Metody i formy inicjowania aktywności uczniów

10

Dorota Błaszczyk,

Agata Janiak

30 zł

 Dorota Błaszczyk - zapisy na szkolenia

Rozwijanie kompetencji w zakresie rozumienia i tworzenia informacji

10

Wiesława Chlebowska,

Anna Guć

30 zł

 Wiesława Chlebowska - zapisy na szkolenia

Metoda Web – Quest w pracy dydaktycznej nauczyciela

5

Jadwiga Wysocka

 

 Jadwiga Wysocka - zapisy na szkolenia

Szkoła bez stopni? Informacja zwrotna i relacje w edukacji – to się da zrobić

6

Agata Janiak

30 zł

 Agata Janiak - zapisy na szkolenia

Zmiana roli nauczyciela – nauczyciel jako organizator procesu uczenia się

6

Dorota Błaszczyk

30 zł

 Dorota Błaszczyk - zapisy na szkolenia