98-200 Sieradz,
ul. 3 Maja 7

Sieci współpracy i samokształcenia

WODN w Sieradzu
Odsłony: 640

Sieci współpracy i samokształcenia

Temat

Liczba godzin

Osoba prowadząca

koszt

Zapisy online

Kształcenie zawodowe – wykorzystanie szans i ograniczanie zagrożeń

5 spotkań

Ewa Marciniak-Kulka,

Marcin Lewandowski

50 zł

 Ewa Marciniak-Kulka - zapisy na szkolenia

Skuteczny Wychowawca

4 spotkania

Ewa Ruszkowska

50 zł

 Ewa Ruszkowska - zapisy na szkolenia

Lubię uczyć (się) - egzamin na 100%

4 spotkania
on-line

Ilona Lewandowska

50 zł

 Ilona Lewandowska - zapisy na szkolenia

Organizacja sieci współpracy i samokształcenia dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół ze stażem na stanowisku  0/3 lata w zakresie organizacji procesów i sprawowania nadzoru

4 spotkania

Olgierd Neyman

70 zł

  Olgierd Neyman - zapisy na szkolenia

Klub Młodego Polonisty

4 spotkania

Ilona Lewandowska

50 zł

 Ilona Lewandowska - zapisy na szkolenia

Strategie skutecznego polonisty 

5 spotkań

Dorota Błaszczyk,

Agata Janiak

50 zl

 Dorota Błaszczyk - zapisy na szkolenia

Wspomaganie rozwoju dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

5 spotkań

Dorota Wiśniewska

50 zł

 Dorota Wiśniewska - zapisy na szkolenia (inne)

Forum Bibliotekarzy Szkolnych – Jak rozwijać kompetencje kluczowe uczniów w bibliotece szkolnej?

4 spotkania

Wiesława Chlebowska

50 zł

 Wiesława Chlebowska - zapisy na szkolenia (bib)

Pomysłowy nauczyciel świetlicy

5 spotkań

Dorota Staszak,
Justyna Glinkowska

50 zł

 Dorota Staszak - zapisy na szkolenia

Komu potrzebne Cele Zrównoważonego Rozwoju?

4 spotkania

Małgorzata Ziarnowska

50 zł

 Małgorzata Ziarnowska - zapisy na szkolenia