98-200 Sieradz,
ul. 3 Maja 7

Historia, WOS

WODN w Sieradzu
Odsłony: 463

Historia, WOS

Temat

Liczba godzin

Osoba prowadząca

koszt

Zapisy online

Vademecum nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej (we współpracy z ORE)

4

Janusz Jasiński

30 zł

 Janusz Jasiński - zapisy na szkolenia (h wos)

Ocenianie wspierające a rozwój wiedzy i umiejętności uczniów na lekcjach historii

6

Janusz Jasiński

30 zł

 Janusz Jasiński - zapisy na szkolenia (h wos)

Wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego w nauczaniu historii

6

Janusz Jasiński

30 zł

 Janusz Jasiński - zapisy na szkolenia (h wos)

Wykorzystanie techniki IT w nauczaniu historii

6

Janusz Jasiński

30 zł

 Janusz Jasiński - zapisy na szkolenia (h wos)

Nauczanie i ocenianie zdalne na lekcjach historii

6

Janusz Jasiński

30 zł

 Janusz Jasiński - zapisy na szkolenia (h wos)

Wykorzystanie na lekcjach historii materiałów dydaktycznych opracowanych przez IPN

3

Janusz Jasiński,

Artur Ossowski IPN

forma bezpłatna

 Janusz Jasiński - zapisy na szkolenia (h wos)