98-200 Sieradz,
ul. 3 Maja 7

WODN w Sieradzu - Zapisy na szkolenia

WODN w Sieradzu
Odsłony: 7664

Zasady udziału w formach doskonalenia WODN w Sieradzu

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w formach doskonalenia prosimy o zgłaszanie się  przez stronę internetową www.wodnsieradz.edu.pl (zakładka "zapisy na szkolenia")  lub tradycyjną pocztą na adres Ośrodka (wzór zgłoszenia znajduje się na końcu Informatora).

Informujemy, że zgłoszenia na formy bezpłatne, ze względu na ograniczoną ilość miejsc, będzie można dokonać przez stronę internetową.
O zakwalifikowaniu na szkolenie bezpłatne decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Zgłoszenia na wszystkie formy należy przysyłać do 24 września 2021.

 

Osoby, które nadeślą zgłoszenia, zostaną poinformowane o terminach zajęć zgodnie z deklaracją złożoną w zgłoszeniu:

  • pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail
    lub
  • listownie na adres szkoły/placówki

Informujemy również, że na bieżąco na stronie internetowej Ośrodka w zakładce <SZKOLENIA>  zamieszczać będziemy wykaz szkoleń rozpoczynających się w kolejnych miesiącach.

Warunkiem uzyskania zaświadczenia o uczestnictwie w wybranej formie jest minimum 80% obecności na zajęciach oraz udostępnienie danych dotyczących daty i miejsca urodzenia uczestnika szkolenia (podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia).

W przypadku form płatnych, dokonanie całości wpłaty przelewem (nr konta 23 1240 6292 1111 0010 7001 9310) lub w kasie Ośrodka.