98-200 Sieradz,
ul. 3 Maja 7

[SIGPLUS_EXCEPTION_FOLDER_BASE] Dla folderu obrazów %s określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla! oczekiwana jest względna ścieżka do głównego folderu obrazów systemu Joomla!.
WODN w Sieradzu
Kategoria:
Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu wzięło udział w Sieradzkiej Giełdzie Pracy, która odbyła się 26.04.2022 r. w Sali C Starostwa Powiatowego. Na naszym stoisku uczestnicy targów, w tym goście z Ukrainy, korzystali z materiałów z zakresu coachingu, w kontekście prowadzenia doradztwa zawodowego, mogli przejrzeć publikacje z księgozbioru Biblioteki Pedagogicznej nt. doradztwa zawodowego, kariery, pracy, a także zapoznać się z informacją o ofercie szkoleniowej WODN.
 

{gallery}2022/gielda_pracy{/gallery}

 
WODN w Sieradzu
Kategoria:

W dniu 29 września 2021 roku z inicjatywy Kuratorium Oświaty w Łodzi oraz Centrów Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego, w tym Centrum w Sieradzu odbyła się konferencja „Szczęśliwy nauczyciel to szczęśliwy uczeń - dobre praktyki w obszarze zadbania o dobrostan społeczności szkolnej i przedszkolnej.”.
Podczas wspomnianej konferencji 16 placówek z Województwa Łódzkiego zostało uhonorował prestiżowym wyróżnieniem, Certyfikatem Wojewódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie.
Dla Regionalnej Sieradzkiej Sieci SziPPZ konferencja również była bardzo szczęśliwa, gdyż jedna z naszych placówek Zespół Szkół w Klonowej otrzymała Certyfikat. Wyróżniona placówka od wielu lat z wyjątkowym zaangażowaniem całej społeczności szkolnej realizuje projekty z obszaru promocji zdrowia. W szerzenie idei zdrowego stylu włącza atrakcyjne, nowatorskie rozwiązania, które są dedykowane zarówno dla uczniów, nauczycieli, rodziców i personelu szkoły
Unikalną wartością podejmowanych przez społeczność szkolną działań jest ich holistyczny charakter, który umożliwia pochylenie się nad problemami priorytetowymi przy zachowaniu jednoczesnej uważności na innych, kluczowych aspektach zdrowego stylu życia.
Twórcami sukcesów w wspomnianych placówce byli wszyscy członkowie społeczności szkolnej, a w szczególności Dyrektor, Autorzy projektów, Koordynator oraz Członkowie Zespołów ds. Promocji Zdrowia.
Z okazji uzyskania Wojewódzkiego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie składamy Państwu serdeczne gratulacje i życzymy, kolejnych sukcesów w propagowaniu idei zdrowego stylu życia.

Regionalny koordynator Sieradzkiej Sieci SziPPZ
Violetta Florkiewicz

{gallery}galeria/2021/certyfikaty{/gallery}

WODN w Sieradzu
Kategoria:

Z wielką radością i nieskrywanymi emocjami przyjęliśmy zaproszenie Gminnego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych w Sieradzu do współtworzenia publikacji: W świecie kobiet Gminy Sieradz. Ktoś powie – rozmieniamy się na drobne; gdzież tu realizacja statutowych zadań związanych z organizacją doskonalenia zawodowego nauczycieli? Dość powiedzieć, że w wymaganiach zewnętrznych mamy (WODN) zapisaną współpracę z różnymi instytucjami i organizacjami na rzecz edukacji, więc wszystko jest OK. Nadto edukacja potrzebuje inspiracji a regionalizm całkiem nie umarł. Mamy nadzieję że, chwilowo, w edukacji zdalnej atrakcyjniejsze wydają się zjawiska globalne i treści uniwersalne. Jednak czym prędzej powinien wrócić do szkoły zrównoważony balans pomiędzy wartościami lokalności – małych ojczyzn i regionów – oraz europejskiego dziedzictwa kulturowego.

Każda społeczność na wsi, w mieście, gminie, … to potencjał ludzi i zasobów, przeszłości i tradycji, teraźniejszości i aktywności. Ostatnie lata w życiu społecznym, politycznym, kulturalnym świata mają oblicze kobiety i inicjatyw przez nie podejmowanych. Inicjatyw, które znajdą kiedyś poczytne miejsca w podręcznikach i będą synonimem siły i sprawczości w treściach programowych. Stąd nasze przekonanie, że włączenie się w pracę na rzecz skatalogowania dorobku kobiet Gminy Sieradz może być niezmiernie inspirujące dla nas ale i dla nauczycielek i nauczycieli, którzy zechcą pójść tym tropem. Do czego Państwa serdecznie zachęcamy.

{gallery}galeria/2021/kobiety{/gallery}

WODN w Sieradzu
Kategoria:

Małgorzata Ziarnowska: Ktoś powiedział, że uczniowie nauczyciela, który przestał się uczyć też się nie uczą. Staram się sprostać temu wymaganiu i nieustannie podnoszę swoje dydaktyczne kompetencje. Wiele doświadczeń w długoletniej karierze nauczyciela sprawiło, że mam się czym dzielić z młodszymi koleżankami i kolegami. Między innymi umożliwia mi to współpraca z jednym z wydawnictw szkolnych, gdzie publikuję plany dydaktyczne, plany wynikowe, karty pracy oraz e-szkolenia z geografii. Od lat jestem trenerką edukacji dla zrównoważonego rozwoju ORE i odpowiedzialnością za stan naszej planety chcę zarazić jak najwięcej osób, zarówno nauczycieli, jak i uczniów. To konieczne, ponieważ jak powiedział Albert Schweitzer „żyjemy w niebezpiecznej epoce, w której ludzie zdobyli kontrolę nad przyrodą, zanim zdobyli kontrolę nad sobą”.
https://operon.pl/Oferta/Liceum-i-technikum/Geografia (karty pracy, plan dydaktyczny oraz pan wynikowy do klasy pierwszej, geografia poziom podstawowy oraz karty pracy i maturalne karty pracy do klasy drugiej, geografia poziom podstawowy)
Zapowiedź wydawnicza: Jak realizować lekcje o zrównoważonym rozwoju w oparciu o Agendę 2030 na zajęciach z geografii, wyd. ORE, Warszawa 2020 r.

Anna Guć: dobra, inspirująca publikacja dla szkół (Uczniów i Nauczycieli) przygotowana na zlecenie WWF Polska. Na czas w trakcie i po covid-19. Na czas, którego niewiele mamy dla ratowania Ziemi, racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych, utrwalania postaw proekologicznych, ulżenia istotom żywym. Miłej lektury i eksperymentowania.

https://www.wwf.pl/sites/default/files/inline-files/EKSPERYMENTY%20PRZYRODNICZE%20czlowiek%20i%20srodowisko%20%281%29_0.pdf?utm_source=o%C5%9Brodek%20doskonalenia%20nauczycieli&utm_medium=artykul&utm_campaign=eksperymenty

Seria Przyjaciele Pandy: http://www.naukatozabawa.pl/wwf/przetestuj

Dorota Staszak
Kategoria:

W dniu 29.04.2020 roku w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury i Sportu w Wieluniu odbyło się rozstrzygnięcie XVI Międzypowiatowego Festiwalu Piosenki Optymistycznej i Turystycznej „Piosenka z uśmiechem” „Kwarantanna song”. Jury w składzie: pani Justyna Glinkowska – doradca metodyczny w WODN w Sieradzu, pani Aneta Włodarczyk – instruktor śpiewu w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury i Sportu w Wieluniu i pani Dorota Staszak – nauczyciel-konsultant w WODN Sieradz spotkało się w sali tanecznej PMDKiS z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Wymuszone obecną sytuacją okoliczności sprzyjały pracy członków jury, którzy w spokoju, bez pośpiechu, bez tłoku mogli wsłuchać się w 44 nagrania przesłane przez uczestników Festiwalu (nagrania w postaci plików mp4). Spośród czterech kategorii wiekowych i kategorii zespołów zostali wyłonieni zwycięzcy Festiwalu.

Justyna Glinkowska
Kategoria:

W dniach 21 listopada 2019 r. i 13 lutego 2020 r. w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu odbyło się dwuetapowe szkolenie dla nauczycielek i nauczycieli szkół podstawowych w ramach projektu "Źródła skutecznej edukacji globalnej" prowadzone przez trenerki stowarzyszenia, Panią Małgorzatę Świderek i Panią Martę Karbowiak. Celem szkolenia było upowszechnianie i podnoszenie jakości EG na pierwszym etapie edukacyjnym.

Pierwsze szkolenie obejmowało m.in.:
• zagadnienia edukacji globalnej, wyjaśniające podstawowe pojęcia związane z globalizacją, pomocą rozwojową
• Kodeks w sprawie obrazów i wiadomości dotyczących krajów Południa oraz język edukacji globalnej
• prezentację wybranych gier i zabaw o tematyce edukacji globalnej, które można wykorzystać podczas zajęć

Drugie szkolenie obejmowało m.in.:
• Cele Zrównoważonego Rozwoju – jak świat staje się lepszy
• prezentację teatrzyku kamishibai – jego historię, zasady opowiadania i pokazywania
• praktyczne zapoznanie z materiałami edukacyjnymi z wybranych pakietów edukacyjnych
• podsumowanie wyników badań na temat edukacji globalnej w edukacji szkolnej i podręcznikach
• porady gdzie szukać pomysłów na edukację globalną

Projekt „Źródła skutecznej edukacji globalnej” był współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w latach 2018-2020.

Justyna Glinkowska

WODN w Sieradzu
Kategoria:

Niepodległość nie narodziła się nagle w 1918 roku. Był to proces zapoczątkowany znacznie wcześniej i trwał przez początek lat dwudziestych. Utrwalona w świadomości Polaków, boleśnie odebrana w 1939 roku stała się imperatywem dla istnienia państwa polskiego w najtrudniejszych choćby warunkach.

Oprócz radosnych rocznic początków odzyskania niepodległości świętujemy również te, skryte za mrokiem przełomu lat trzydziestych, czterdziestych i pięćdziesiątych dwudziestego wieku. Szczególnie przywołujemy wspomnienia o Polskim Państwie Podziemnym, o dalszych losach jego przedstawicieli i współczesnych działaniach różnych instytucji próbujących tę trudną problematykę przybliżyć uczniom.

Siódmego lutego WODN w Sieradzu zorganizował po raz kolejny seminarium dla nauczycieli historii: „Prezentacja materiałów dydaktycznych przygotowanych przez IPN” włączając się po raz kolejny w ciąg obchodów odzyskania niepodległości jak i wybuchu II wojny światowej. W czasie zajęć zaprezentowano grę dla uczniów „Polskie Państwo Podziemne”, gotowe do prezentacji w szkole plakaty żołnierzy wyklętych, zakładki o tematyce historycznej do wykorzystania w czasie organizowanych gier i konkursów, a także okolicznościowo wydany ostatni rozkaz Komendanta Głównego Armii Krajowej.

Nauczyciele zostali zapoznani z ofertą Biura Edukacji IPN. Ciekawą propozycją są: „Patroni naszych ulic”, wystawy elementarne do pobrania np.: „Polskie Państwo Podziemne”, a także wiele cyfrowych publikacji w dziale „Przystanek historia”.Zajęcia poprowadził nasz wielokrotny gość pan Artur Ossowski – Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi.

Nauczyciele obecni na spotkaniu otrzymali grę wspomnianą dydaktyczną oraz plakaty, oraz inne przydatne na lekcjach historii materiały.

Janusz Jasiński

{gallery}galeria/2020/ipn{/gallery}

WODN w Sieradzu
Kategoria:

Co najwyżej tik taka, na osobności, za konkret – tako rzecze prof. Jacek Pyżalski na konferencji 12 grudnia br. „Kompetencje nauczyciela we współczesnej edukacji”. To ma być sposób na ucznia, który każdego dnia daje popalić i do wiwatu, a razu pewnego zechce mu się być do rany przyłóż; dał się przyłapać na byciu dobrym. Co ma zrobić wtedy nauczyciel? Zauważyć, pochwalić, nagrodzić, zachwycić się? Skomentować np.: – widzisz, jak chcesz, to możesz ? A może, za wszystkie tygodnie (miesiące) naszej udręki, uznać, że jedna jaskółka wiosny nie czyni? Ponoć, w wielu wypadkach, nad wyraz ludzkie zachowanie klasowej czarnej owcy skutkuje w wykonaniu nauczyciela realizacją przypowieści o synu marnotrawnym (Łk 15,11-32). Może nie organizuje on, w zamian za jednodniowy powrót ucznia do normalności, uczty powitalnej, ale jakąś gratyfikację na pewno. Nic to, że pozostali uczniowie zachodzą w głowę, o co tu biega? Oni całymi tygodniami zachowują się OK i nikt (nauczyciel) nie pieje z zachwytu.

I chodzi właśnie o to, przekonywał prof. Jacek Pyżalski, że nie należy czarnej owcy motywować (nagradzać) na forum i przesadnie. Koleżeństwo, przed którym odgrywał długie miesiące niezłe theatrum tylko czyha, żeby przygwoździć go z ironią: wymiękasz stary, pękasz, odpuszczasz (?) Dużo większą siłę rażenia mieć może na osobności wypowiedziana do klasowej zakały uwaga nauczyciela, że się zauważyło jej dobre zachowanie (detalicznie konkretne) i że jest nam z tego powodu OK. Czy zaraz potem nastąpi trwała zmiana na dobre? Nie ma gwarancji. Pamiętajmy jednak, że zachowania uczniów to misterna konstrukcja psychologiczna i splot rozmaitych uwarunkowań i relacji.

Konferencja z prof. Jackiem Pyżalskim była zwieńczeniem naszej tegorocznej rozległej aktywności. Mamy nadzieję, że także w 2020 r. znajdziecie Państwo „coś” dla siebie w naszej ofercie szkoleniowej.

{gallery}galeria/2019/pyzalski{/gallery}

WODN w Sieradzu
Kategoria:

5 grudnia 2019 roku w Łodzi odbyła się konferencja, na której zostały wręczone Certyfikaty Wojewódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie. Wspomniane wyróżnienie otrzymały placówki, które z wyjątkowym zaangażowaniem w nowatorski, atrakcyjny sposób wdrażały ideę zdrowego stylu życia, w całym środowisku szkolnym, przedszkolnym i lokalnym.

Bogaty dorobek oraz analiza efektów wynikających z realizacji projektów wpłynęły na możliwość przyznania w tym roku certyfikatów wybranym placówkom z wszystkich, pięciu Regionalnych Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie.

Z satysfakcją informujemy, iż w tym zaszczytnym gronie znalazły się dwie placówki z Sieradzkiej Regionalnej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Wł. Reymonta w Sieradzu,
2. Publiczne Przedszkole Nr 4 „Zaczarowana Kraina” w Zduńskiej Woli.

Twórcami sukcesów w wspomnianych placówkach byli wszyscy członkowie społeczności szkolnej i przedszkolnej, a w szczególności Dyrektorzy, Autorzy projektów, Koordynatorzy oraz Członkowie Zespołów ds. Promocji Zdrowia.

Z okazji uzyskania Wojewódzkich Certyfikatów Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie składamy Państwu serdeczne gratulacje i życzymy, kolejnych sukcesów w propagowaniu idei zdrowego stylu życia.

Violetta Florkiewicz

{gallery}galeria/2019/promocja_zdrowia_2{/gallery}

WODN w Sieradzu
Kategoria:


W życiu instytucji ważne są chwile, które mają moc tworzenia jej historii. Mają zgoła mitotwórczą wartość organizacji zbiorowej pamięci i po latach są wykorzystywane przy fetowaniu jubileuszy. Powiedzieć, że dzieje WODN w Sieradzu datują się do i od spotkania z Szymonem Hołownią, to oczywiście przesada. Jednak 26 listopada 2019 r. zapisze się w annałach. Wtedy spotkaliśmy się z mądrym człowiekiem. Gdy mówił o jałmużniku papieskim Konradzie Krajewskim – mój przyjaciel – to nikt ze zgromadzonych nie wątpił w prawdziwość tych słów. Także wtedy, gdy tym mianem określał niektórych członków Episkopatu Polski.

Szukaliśmy dobrego pomysłu na propagowanie szkolnego wolontariatu. Świadectwo człowieka, który posiada wieloletnie doświadczenie pracy na rzecz potrzebujących dzieci Afryki, działa w założonej przez siebie Fundacji Dobra Fabryka, angażuje się w zbiórkę pieniędzy na telefon zaufania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, jest mocnym przekazem. Jest absolutnie wiarygodnym świadectwem chrześcijańskiej miłości bliźniego i zatroskania o los planety.

Życie marzeń… to tytuł projektu realizowanego w naszym WODN przy wsparciu finansowym programu mikrograntów „Łódzkie na plus”. Oprócz warsztatów, kluczowym jego elementem było właśnie przesłanie Szymona Hołowni. Nie można być przeciw złu, trzeba być za dobrem. Można robić akcję raz na rok, ale dzieci nie jedzą raz w roku. Ty, każdy z nas, porusza dżojstikami tego świata. To raptem kilka z wielu mądrości, którymi uraczył zebranych gość.

{gallery}galeria/2019/holownia{/gallery}

https://www.dobrafabryka.pl/
https://www.fundacjakasisi.pl/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szymon_Ho%C5%82ownia