98-200 Sieradz,
ul. 3 Maja 7

Wojewódzki System Informacji Pedagogicznej

WODN w Sieradzu
Odsłony: 4568

 

Inne Instytucje Oświatowe

http://www.men.gov.pl - Ministerstwo Edukacji Nawodowej.
http://www.ore.edu.pl - Ośrodek Rozwoju Edukacji.
http://www.kuratorium.lodz.pl - Kuratorium Oświaty w Łodzi.
http://www.cke.edu.pl - Centralna Komisja Egzaminacyjna.
http://www.oke.lodz.pl - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi.
http://www.lodzkie.pl - Urząd Marszałkowski w Łodzi
http://www.wodn.lodz.pl - Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi.
http://star.wckp.lodz.pl - Wojewódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.
https://sieradz-bped.sowa.pl/ - katalogi Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu oraz filii w Łasku, Pajecznie, Poddębicach, Wieruszowie, Wieluniu, Zduńskiej Woli.
http://www.ibe.edu.pl - Instytut Badań Edukacyjnych.

Kategoria: