98-200 Sieradz,
ul. 3 Maja 7

WODN w Sieradzu
Kategoria:

„Smartfony w szkole. Ustalmy reguły gry” to projekt Instytutu Badań Edukacyjnych, który wychodzi naprzeciw temu zjawisku. Jego głównym celem było wypracowanie i pilotażowe wdrożenie rozwiązań dotyczących korzystania ze smartfonów w szkole podstawowej.

Wyniki badań i raport od pobrania na stronie
http://ibe.edu.pl/pl/component/content/article/38-aktualnosci/1204-smartfon-w-szkole-nie-taki-grozny-jak-go-maluja

WODN w Sieradzu
Kategoria:

Zapraszamy Was do przeczytania raportu Rozmawiaj z klasą. Zdrowie psychiczne uczniów i uczennic oczami nauczycieli i nauczycielek. Raport zbiera dane z anonimowej ankiety przeprowadzonej wśród nauczycieli i nauczycielek z całej Polski, ze wszystkich poziomów nauczania (ponad półtora tysiąca odpowiedzi) i wnioski z dwóch spotkań fokusowych z ekspertami i ekspertkami. Lektura raportu nie jest łatwa i pokazuje, że zdrowie psychiczne wszystkich, którzy w szkole uczą się i pracują, powinno stać się priorytetem.

WODN w Sieradzu
Kategoria:

Polscy uczniowie klas czwartych zajęli 26. miejsce w Międzynarodowym Badaniu Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych (TIMSS) 2019. W kwietniu i maju 2019 r. razem ze swoimi rówieśnikami z 57 krajów zostali zbadani pod kątem osiągnieć matematyczno-przyrodniczych. Mocną stroną naszych uczniów są elementy statystyki, odczytywanie tabel i wykresów, a w przyrodzie – stosowanie wiedzy. Najlepsze wyniki w uzyskali uczniowie z krajów i regionów azjatyckich. Wyniki krajów europejskich były wyrównane.

Szczegółówe informacje https://www.gov.pl/web/edukacja/wyniki-badania-timss-2019

Raport na stronie IBE http://ibe.edu.pl/pl/component/content/article/38-aktualnosci/1245-znamy-raport-z-miedzynarodowego-badania-timss-2019

WODN w Sieradzu
Kategoria:

Zespół naukowców z Wydziału Psychologii UW pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Gambin opublikował raport z badania dotyczącego objawów depresji i lęku w trakcie epidemii koronawirusa.

Zgodnie z wnioskami wynikającymi z raportu opublikowanego po przeprowadzeniu badania, najwyższy poziom objawów depresji i lęku zaobserwowano wśród osób w wieku od 18. do 24. roku życia (znacznie wyższy niż w pozostałych grupach wiekowych). Dodatkowo podwyższony poziom tego rodzaju objawów występował m.in. u osób przebywających w kwarantannie lub izolacji oraz u osób, które straciły pracę lub ciągłość wynagrodzenia w wyniku epidemii.

link do raportu z badań