98-200 Sieradz,
ul. 3 Maja 7

Ogłoszenia

WODN w Sieradzu
Odsłony: 211

Polskie drogi do niepodleglosci21 października 2021 roku o godzinie 16:00 rozpocznie się 90 minutowe, bezpłatne szkolenie on-line na platformie Zoom "Jak uczyć o pierwszej wojnie światowej?" Tematem szkolenia jest zapoznanie z publikacją "Polskie drogi do niepodległości 1914 - 1918." - wyborem źródeł wraz z aparatem edukacyjnym z zakresu historii społecznej, gospodarczej i politycznej ziem polskich w latach I wojny światowej. Szkolenie prowadzi pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej w Łodzi. Osoby, które zgłosiły się na zajęcia : "Wykorzystanie materiałów dydaktycznych opracowanych przez IPN " otrzymają automatycznie link do spotkania. Nauczyciele, którzy chcieliby wziąć udział w wydarzeniu, proszeni są o niezwłoczne zgłoszenie na wyżej wymienioną formę na stronie CREWŁ w Sieradzu.

Kategoria: