98-200 Sieradz,
ul. 3 Maja 7

WODN w Sieradzu
Kategoria:

Wielka historia małych miast województwa łódzkiego - prezent na nagrody szkolne

Linki do książki:

https://www.wydawnictwoliteratura.pl/ksiazki/wielka-historia-malych-miast

Link do dysku Wydawnictwa Literatura, gdzie można dowolnie pobierać okładki i rozkładówki do książek:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1U-nHUlHAebwTpKtPPOsZrgedtSlFSWqB

Do oferty nagrodowej i kalkulatora zamówienia:

https://drive.google.com/file/d/16X7DfWwNTWp_tEk83OllBdV0sxYn9MRH/view

https://drive.google.com/file/d/1QNL0-JbCxPrAp9kfrIjO3psfebWOKM0a/view

 

Małgorzata Ziarnowska
Kategoria:

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) we współpracy z Ministerstwem Finansów zaprasza środowisko szkolne do włączenia się w tegoroczną edycję międzynarodowej kampanii Global Money Week (GMW) – Światowy Tydzień Pieniądza, która będzie przebiegać w dniach 22–28 marca pod hasłem: Zadbaj o siebie, zadbaj o swoje pieniądze - Take care of yourself, take care of your money. Hasło to podkreśla konieczność budowania finansowej odporności przy jednoczesnym dbaniu o zdrowie w obecnej sytuacji na świecie.

Szczegóły: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/Global_Money_Week

 

Małgorzata Ziarnowska
Kategoria:

Woda urasta do najważniejszych dóbr, jakimi dysponuje świat. Zaledwie 2,5% ogółu zasobów stanowi woda pitna, a z tych 2,5% trzy czwarte występuje na Ziemi w postaci lodu. Nazywana „błękitnym złotem” jest coraz cenniejsza, bo dostęp do niej coraz trudniejszy – powiększa się obszar pustynny, obniża poziom wód gruntowych. Jak to się dzieje? Dlaczego tak jest? Te i wiele innych pytań można postawić w dniu, który zwraca naszą uwagę na dobro niedoceniane przez wielu – przecież leci z kranu całą dobę.
Wodzie poświęcony jest szósty Cel Zrównoważonego Rozwoju , który mówi o zapewnieniu wszystkim ludziom dostępu do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi. Wydaje nam się, że problemy z wodą mają kraje położone tam, gdzie jest sucho, a to nie do końca jest prawdą. Wśród krajów, gdzie przekroczony został próg bezpiecznych poborów wody z występujących tam zasobów znajdują się, oprócz krajów Płw. Arabskiego i północnej części Afryki, m.in. Ukraina, Hiszpania, Stany Zjednoczone, Peru, Chile, Indonezja, Iran, Afganistan, Kazachstan, Turcja, Australia oraz wiele krajów wyspiarskich.
Budzenie świadomości społecznej w zakresie racjonalnego gospodarowania wodą jest ważnym zadaniem edukacji, wszak „czego Jaś ….”
Poniżej proponuję scenariusz zajęć, który może być wykorzystany do realizacji części tematyki związanej z wodą, może być także inspiracją do zbudowania własnego pomysłu na lekcję, w tym również e-lekcję. Przygotowałam zadania dla 10 grup, każdy nauczyciel może coś z nich wybrać i dopasować do swojej klasy.

scenariusz zajęć (wersja .docx)
scenariusz zajęć (wersja .pdf)