98-200 Sieradz,
ul. 3 Maja 7

   

Jestem nauczycielem języka polskiego i wiedzy o kulturze z wieloletnim stażem przy tablicach szkoły podstawowej i ponadgimnazjalnej.
Od 1999 roku pracuję również jako edukator zorientowany na wieloaspektowe wspieranie organizacji procesu dydaktycznego; zainteresowany pomiarem dydaktycznym, ewaluacją oraz rozwojem zawodowym nauczycieli.
W obszarze moich aktywności niezmiennie pozostają edukacja humanistyczna i europejska. Jako absolwent Międzynarodowej Szkoły Badań Holocaustu w Izraelu i stypendysta Departamentu Stanu USA wspieram w regionie program Zachować Pamięć.
Ale przede wszystkim rozwija i wzmacnia mnie pasja niestrudzonego rowerowego obieżyświata, wrażliwego na zrównoważony rozwój – ciekawego ludzi i świata, ceniącego intelektualną niezależność.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Moją zawodową codzienność wypełnia wspólna praca z doskonałym zespołem pracowników WODN w Sieradzu oraz doskonalenie nauczycieli obejmujące kształcenie zawodowe, doradztwo zawodowe, bezpieczeństwo w szkole, zarządzanie oświatą, programowanie pracy szkoły, dydaktyki przedmiotowe przede wszystkim biologii i przyrody oraz odrobinę bibliotekoznawstwo.
Aktywność, innowacyjność, wykorzystywanie dobrych praktyk, zasobów środowiska lokalnego i twórcze podejście do realizowanej edukacji, to aspekty które interesują mnie najbardziej. Edukacja zadaniowa i kreowanie dedykowanych sytuacji dydaktycznych, to największe wyzwanie dla szkoły naszych czasów. Pracuję nad ich upowszechnieniem. Zapraszam do współpracy.
Człowiek jest podmiotem, w który zawsze warto inwestować, choć czasami na efekt trzeba poczekać.  

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

    tel. 43 822 36 91 nr wewnętrzny 207

 

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 43 822 36 91 nr wewnętrzny 208

 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z wykształcenia jestem pedagogiem. W obszarze moich zainteresowań zawodowych pozostają relacje oraz umiejętności społeczne i profesjonalne nauczycieli i pedagogów. Chcę Ich wspierać w pracy i rozwoju zawodowym tak, by czuli satysfakcję z podejmowanych działań. Realizowana problematyka szkoleń: Kierowanie zespołem, grupą, budowanie autorytetu nauczyciela, diagnoza pedagogiczna w szkole i placówce, rozwiązywanie konfliktów, problemów wychowawczych, rozwijanie umiejętności profesjonalnych nauczycieli, profilaktyka uzależnień (instruktor metody Szkolna Interwencja Profilaktyczna). 

e-mail: eruszkowska@wodnsieradz.edu.pl

tel. 43 822 36 91 nr wewnętrzny 208

Prowadzę zajęcia z zakresu bibliotekoznawstwa i bibliotekarstwa, poświęcając szczególną uwagę komputeryzacji bibliotek szkolnych w programie Mol Optivum oraz Mol NET+, dzielę się w tym zakresie wieloletnim doświadczeniem. Drugim obszarem zainteresowań zawodowych jest arteterapia w szerokim rozumieniu i jej zastosowanie w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Moją zawodową pasją jest także nauczanie (i uczenie się) w formie e-learningu.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 43 822 36 91 nr wewnętrzny 210

Nauczyciel konsultant - obszar kompetencji
• organizacja i realizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów:
• z różnymi rodzajami niepełnosprawności (tj. autyzm, niepełnosprawność  intelektualna),
• ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
• z zaburzeniami mowy,
• promocja zdrowia (koordynator Regionalnej Sieci Szkół Promujących Zdrowie).
Zainteresowania: neurodydaktyka, e – learning.

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 43 822 36 91 nr wewnętrzny 212

mgr Anna Guć 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 43 822 36 91 nr wewnętrzny 212

mgr Jadwiga Wysocka 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 43 822 36 91 nr wewnętrzny 206

Jestem nauczycielką języka angielskiego z trzydziestopięcioletnim stażem pedagogicznym. Jako nauczyciel konsultant staram się wspierać rozwój zawodowy nauczycieli realizując szkolenia w zakresie (między innymi): metodyki nauczania języków obcych, dostosowania warsztatu pracy nauczyciela do zmian zachodzących w systemie oświaty, zagadnień kulturowych angielskiego obszaru językowego, indywidualizacji pracy z uczniem na lekcjach języka obcego, oceniania kształtującego, nauczania multisensorycznego. 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 43 822 36 91 nr wewnętrzny 213

Nauczyciel konsultant z doświadczeniem edukacyjnym w szkole podstawowej i placówce kształcącej przyszłych nauczycieli.
Wspomaganie nauczycieli, szkół i placówek w zakresie:
•    edukacji muzycznej w przedszkolu i szkole podstawowej
•    edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
•    edukacji artystycznej (sztuka) w szkole podstawowej

   e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Obszar kompetencji:
•  Edukacja przedszkolna. Proces opieki, wychowania, nauczania i uczenia się.
•  Life Coaching – metody wspierania relacji międzyludzkich. Rozwój osobisty oraz proaktywne działania w zawodzie.  Komunikacja transformująca.
•  Trening Zastępowania Agresji – rozwijanie umiejętności emocjonalno-społecznych, budowanie relacji i komunikacji opartej na szacunku. Wnioskowanie moralne.
•  Zaburzenia zachowania dzieci. Profilaktyka i terapia.
•  Współpraca z rodzicami na rzecz rozwoju dziecka/ucznia.
•  Komunikacja interpersonalna w relacjach nauczyciele – uczniowie – rodzice.
•  Psychodydaktyka kreatywności. Metody twórczego nauczania. Praca z uczniem zdolnym.
•  Motywacja w procesie edukacji.
•  Budowanie autorytetu nauczyciela.
•  Stres i wypalenie zawodowe.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 43 822 36 91 nr wewnętrzny 214

Nauczyciel konsultant z doświadczeniem edukacyjnym w szkole ponadgimnazjalnej, zawodowej, wieczorowej oraz na wyższych uczelniach.
Wspomaganie nauczycieli szkół i placówek w zakresie:
•    metodyki i dydaktyki zajęć komputerowych oraz informatyki,
•    metodyki i dydaktyki matematyki różnych poziomów edukacyjnych,
•    stosowania GeoGebry w nauczaniu matematyki,
•    stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych w dydaktykach przedmiotowych,
•    organizacji i prowadzenia zajęć w formie e-learningu. 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 43 822 36 91 nr wewnętrzny 215