98-200 Sieradz,
ul. 3 Maja 7

WODN w Sieradzu
Kategoria:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2021 roku, mających na celu rozwój jakości kapitału ludzkiego województwa łódzkiego poprzez organizację inicjatyw edukacyjnych dla mieszkańców regionu, realizowanych poprzez:
- stymulowanie współpracy między szkołami zawodowymi a pracodawcami na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego;
- tworzenie systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego;
- rozwijanie kompetencji kluczowych od najmłodszych lat, ze szczególnym uwzględnieniem dwujęzyczności.
Do pobrania:
1. Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert
2. Karta oceny formalnej
3. Karta oceny merytorycznej
Data publikacji: 30 czerwca 2021 r.
Najważniejsze informacje o konkursie:
 wnioski składa się w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu www.witkac.pl
 suma środków do rozdysponowania w konkursie - 50 000 zł
 maksymalna kwota wnioskowanej dotacji - 10 000 zł
 wymagany wkład własny - 10 % całkowitych kosztów realizacji zadania (wkład finansowy i/lub świadczenia pieniężne od odbiorców zadania – minimum 8% całkowitych kosztów realizacji zadania)
 do kiedy trwa nabór ofert - do 23 lipca 2021 r. do godziny 23:59:59
 do 30 lipca 2021 r. do godziny 16.00 należy złożyć podpisane potwierdzenie złożenia oferty w portalu witkac.pl
 kiedy jest planowane rozstrzygnięcie konkursu - do 30 września 2021 r.
 od kiedy można realizować zadania - od 01 października 2021 r. (do 31 grudnia 2021 r.)
 w przypadku otrzymania dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana można proporcjonalnie obniżyć wkład własny
Na co zwrócić uwagę biorąc udział w konkursie i wypełniając ofertę:
 można złożyć tylko jedną ofertę
 w punkcie III.6. należy wpisać dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego
 w przypadku, gdy koszt zakupu rzeczy ruchomej w pkt V.A oferty „Zestawienie kosztów realizacji zadania” przekracza 5 000 zł, należy w punkcie VI oferty „Inne informacje” prawidłowo wyliczyć jaka część tego kosztu zostanie pokryta z dotacji, a jaka z innych środków finansowych
 w przypadku, gdy koszty administracyjne w pkt V.A oferty „Zestawienie kosztów realizacji zadania” przekraczają 10 % wnioskowanej dotacji, należy w punkcie VI oferty „Inne informacje” prawidłowo wyliczyć jaka część tych kosztów zostanie pokryta z dotacji, a jaka z innych środków finansowych.

Treść ogłoszenia konkursowego

WODN w Sieradzu
Kategoria:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu i Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu serdecznie zapraszają nauczycielki i nauczycieli wychowania fizycznego do udziału w Konkursie "SPRAWNY WUEFISTA" , który odbędzie się w dniach 12 - 13 czerwca 2021 roku. To w formie zabawy element doskonalenia zawodowego i rywalizacji, upowszechniający dyscypliny sportu ważne z punktu widzenia realizacji podstawy programowej i sprawności ruchowej dzieci i młodzieży.

Wszystkie szczegółowe informacje umieszczone są w załączonym Regulaminie.

Zachęcamy do zapisywania się i wzięcia udziału.

WODN w Sieradzu
Kategoria:

Przedszkola, oddziały przedszkolne i klasy „0”

I miejsce Anastazja Sobczak
SP w Chlewie
II miejsce Nadia Lasota
SP w Broszkach
III miejsce Oliwia Walasiak
SP w Kliczkowie Wielkim
     
 Wyróżnienie Anna Idzikowska Publiczne Przedszkole nr 3
w Zduńskiej Woli
 Wyróżnienie Zuzanna Krzyżańska Publiczne Przedszkole w Widawie  Wyróżnienie Oliwia Wolska Publiczne Przedszkole
w Brąszewicach


Klasy 1-3 szkoły podstawowej

I miejsce Wiktoria Pietrzak
SP w Sieńcu
 II miejsce Natalia Kołodziejczak
SP w Kwaskowie
 III miejsce Cyprian Tworek
SP10 w Sieradzu
     
 Wyróżnienie Cyprian Kazimierczak
SP w Szynkielowie
 Wyróżnienie Emilia Woźniak
SP nr 2 w Pajęcznie
 Wyróżnienie Przemysław Januszewski
SOSW w Dziełoszynie


Klasy 4-8 szkoły podstawowej

uzasadnienie wyboru zawodu uzasadnienie wyboru zawodu uzasadnienie wyboru zawodu
 I miejsce Kasjan Krzysztofiak
SP w Unikowie
 II miejsce Zofia Mizerska
SP nr 5 w Zduńskiej Woli
 III miejsce Marlena Jaglińska
SP w Białej
     
uzasadnienie wyboru zawodu uzasadnienie wyboru zawodu uzasadnienie wyboru zawodu
 Wyróżnienie Alan Sztuder
SP we Włyniu
 Wyróżnienie Anna Nąckiewicz
SP w Działoszynie
 Wyróżnienie Hanna Molska
SP nr 10 w Zduńskiej Woli

 

 

WODN w Sieradzu
Kategoria:

Podsumowanie Konkursu „Drogi do sukcesu i marzenia do spełnienia”, czyli jaki zawód chcę wykonywać /co chciałabym/chciałbym umieć robić w przyszłości?

Zorganizowany przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu oraz Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi Oddział w Sieradzu Konkurs cieszył się ogromnym powodzeniem wśród przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. Nadesłano 444 prace plastyczne i 2 eseje ze szkół ponadpodstawowych. Liczba nadesłanych prac w poszczególnych kategoriach przedstawia się następująco:
 przedszkola, oddziały przedszkolne i klasy „0” – 98 prac
 klasy 1-3 szkoły podstawowej – 230 prac
 klasy 4-8 szkoły podstawowej – 116 prac
 szkoły ponadpodstawowe – 2 eseje

Wyniki Konkursu

Konkurs „Drogi do sukcesu i marzenia do spełnienia” - nagrodzone prace

WODN w Sieradzu
Kategoria:

Ruszył już nabór do kolejnej edycji Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego „Biznes na PLUS”.

To najbardziej prestiżowe wyróżnienie dla firm z naszego regionu jest formą docenienia i podziękowania dla przedsiębiorców osiągających najlepsze efekty ekonomiczne. Główną ideą konkursu jest uhonorowanie firm konsekwentnie promujących pozytywny wizerunek łódzkiej przedsiębiorczości na arenie międzynarodowej, przyczyniających się do rozwoju gospodarczego regionu oraz stanowiących wzór funkcjonowania dla innych.

Organizatorem Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego „Biznes na PLUS ” jest Województwo Łódzkie.

Zapraszamy do zgłaszania swoich kandydatur w 5 kategoriach:
- Świadomi w biznesie – Nagroda Publiczności
- Debiut Roku
- Lider Innowacji
- Eksportowy Produkt Roku
- Projekt Przyszłości

Udział w konkursie jest bezpłatny. Zgłoszenia należy dokonać wypełniając formularz za pośrednictwem strony internetowej https://biznesnaplus.lodzkie.pl/

Na zgłoszenia czekamy do 30 czerwca 2021 r. Laureatów poznamy 28.10.2021 r podczas Europejskiego Forum Gospodarczego.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

 

Osoba do kontaktu:

• Magdalena Dmochowska, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 42 291 97 57

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Prawno-Organizacyjny
Wydział Rozwoju Przedsiębiorczości
al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

Janusz Jasiński
Kategoria:

Celem Konkursu jest:
1) upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych;
2) budzenie i utrwalanie dumy z dziedzictwa narodowego;
3) pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, a także pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej;
4) upowszechnienie wiedzy historycznej o żołnierzach Wojska Polskiego, którzy walczyli o niepodległość Polski po II Wojnie Światowej;
5) kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego;
6) doskonalenie umiejętności samodzielnego poszukiwania, gromadzenia i selekcjonowania informacji z różnych źródeł.

Zasięg Konkursu i Uczestnicy
1. Konkurs prowadzony jest na terenie województwa łódzkiego.
2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas V-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego.
3. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

Przedmiot Konkursu
1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie przez uczestników pracy pn. „Żołnierze Wyklęci na terenie województwa Łódzkiego” w jednej z podanych kategorii w zależności od rodzaju szkoły:
1) komiks – wykonują uczniowie szkół podstawowych, powinien tworzyć zamkniętą całość o objętości minimum 1 a maksymalnie 3 ponumerowanych stron formatu A4, wykonany techniką dowolną, bohater komiksu – postać żołnierza wyklętego z województwa łódzkiego;
2) prezentacja multimedialna – wykonują uczniowie szkół ponadpodstawowych, powinna być stworzona w programie komputerowym do tworzenia prezentacji oraz zapisana na płycie CD bądź DVD. Powinna zawierać maksymalnie 10 slajdów (bez slajdu tytułowego), może posiadać część graficzną i tekstową;
3) film – wykonują uczniowie szkół ponadpodstawowych, może być nakręcony telefonem komórkowym, kamerą lub aparatem fotograficznym, czas trwania – maksymalnie 4 minuty, film zapisany na płycie CD bądź DVD, rozmiar maksymalny pliku – do pojemności 4 GB.

do pobrania

Plakat A3 do wydruku - KONKURS Żołnierze Wyklęci na terenie województwa łódzkiego

Regulamin Konkursu Żołnierze Wyklęci na terenie województwa łódzkiego

Karta zgłoszeniowa do konkursu pn. „Żołnierze Wyklęci na terenie województwa łódzkiego”

 

WODN w Sieradzu
Kategoria:

22 marca 2021 roku - Dzień Nowych Technologii w Edukacji

Wszyscy, którzy zarejestrują swoje aktywności przez formularz zgłoszeniowy w ramach Dnia Nowych Technologii w Edukacji, będą mogli wziąć udział w konkursie na najlepsze wydarzenie. Zgłoszenia do 18 marca 2021 r.
Szczegóły i formularz zgłoszeniowy na stronie MEN https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/dzien-nowych-technologii-w-edukacji-2021--zapraszamy-do-udzialu

WODN w Sieradzu
Kategoria:

Chcemy serdecznie zaprosić do udziału w wiosennej edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego Szkoła Dialogu, w formule zdalnej!

Już w piątek, 26 lutego o godzinie 16.30 zapraszamy na spotkanie na platformie ZOOM, podczas którego przedstawimy wszystkie założenia programu i odpowiemy na pytania. Prosimy o rejestrację na spotkanie pod adresem: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcsd-utqjotE9FhsoGQUoZowz_hLu2LzhTO?fbclid=IwAR3GnxEUcd0BbIuvAFdh8osDdwpCeEgZ89OoQOcgNZWNoHwB6ThmcEGDs4E

Zmieniła się nieco forma programu, ale cele, które są dla nas ważne nie uległy zmianie - dalej chcemy uwrażliwiać uczniów na zagadnienia związane z tematyką historii, tradycji i kultury Żydów polskich, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnego dziedzictwa. Zależy nam na tym, aby uczniowie zainteresowali się wielokulturową przeszłością swojej miejscowości, poznali ją, a przez to poczuli się jej współgospodarzami. Realizacja programu przeciwdziała antysemityzmowi oraz buduje postawy otwartości wobec różnorodności i odmienności wśród uczestników. Warsztaty przygotowują także uczniów do realizacji samodzielnego projektu w ich miejscu zamieszkania czy nauki, w ramach którego młodzież dzieli się pozyskaną wiedzą z innymi mieszkańcami. Dodatkowo uczniowie szkolą swoje kompetencje cyfrowe poprzez praktyczne wykorzystanie narzędzi i aplikacji internetowych.

  • Do programu zapraszamy uczniów w wieku 13-19 lat  ze szkół podstawowych (7 i 8 klasy), ponadpodstawowych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii/wychowawczych, zlokalizowanych w mniejszych miejscowościach i wsiach, które przed II wojną światową zamieszkiwali Żydzi.
  • Na program składają się 4 wirtualne spotkania, każde z nich trwa 2,5 godziny zegarowej 
  • Warsztaty odbywają się za pośrednictwem platformy ZOOM z wykorzystaniem dodatkowych prostych w obsłudze narzędzi, niewymagających zakładania kont i logowania przez uczniów 
  • Projekty uczniowskie biorą udział w konkursie, w ramach którego przewidziane są nagrody

Wszystkie szczegóły, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na naszej stronie: http://dialog.org.pl/szkola-dialogu/pl/zglos-szkole/

Projekt jest realizowany z dotacji Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG.

W przypadku jakichkolwiek pytań, zachęcam do kontaktu.

Z wyrazami szacunku,
Agnieszka Mierzwa
Koordynatorka programu Szkoła Dialogu

WODN w Sieradzu
Kategoria:

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu i Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi Oddział w Sieradzu zapraszają do udziału w konkursie „Drogi do sukcesu i marzenia do spełnienia” czyli Jaki zawód chcę wykonywać w przyszłości/Co chciałbym/chciałbym umieć robić w przyszłości?

Konkurs został zaplanowany jako wsparcie przedszkoli i szkół w zakresie kształtowania umiejętności preorientacji, orientacji i doradztwa zawodowego.

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci edukacji przedszkolnej oraz uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu sieradzkiego, zduńskowolskiego, łaskiego, poddębickiego, wieluńskiego, pajęczańskiego, wieruszowskiego.

Regulamin konkursu i karta zgłoszenia do pobrania (wersja .docx)

Regulamin konkursu i karta zgłoszenia do pobrania (wersja .pdf)