98-200 Sieradz,
ul. 3 Maja 7

Gdy dzieci i młodzież się nudzą

Dorota Wiśniewska
Odsłony: 577

Każde dziecko ma potencjał twórczy, jednakże występują znaczne zróżnicowania u poszczególnych dzieci. Różnorodność poziomów myślenia, wyobraźni, postrzegania rzeczywistości, aktywności zależy przede wszystkim od dziedziczonych predyspozycji, od jakości środowiska rodzinnego dziecka oraz stosowanych przez nauczycieli metod i środków w procesie uczenia się.

Świat na żółto i na niebiesko

Każdy uczestnik zabawy - dzieci/dorośli - wybiera fragmenty otaczającej rzeczywistości w kolorze żółtym i niebieskim i maluje na swojej kartce lub na kilku kartkach. Po zakończonym malowaniu łączymy wszystkie kartki w wielki obraz z połączonych prac i wymyślamy tytuł powstałego dzieła.

Malowanie inspirowane wierszem

Dorosły czyta dziecku zwrotkę wiersza, robi przerwę i w tym czasie dziecko maluje to, co usłyszało. Kiedy dziecko skończy, dorosły czyta kolejną zwrotkę, po czym dziecko maluje na kolejnej kartce, to co usłyszało. Aktywność jest powtarzana w takim rytmie tyle razy, ile jest zwrotek w wierszu.

Warto zrobić, wspólnie z dzieckiem, książeczkę z jego ilustracji. Dopełnieniem będzie naklejenie, albo zapisanie na poszczególnych stronach kolejnych zwrotek wiersza.

Podróżowanie na planety

Robimy pociąg lub kółko i poruszamy się w rytm muzyki. Zmiana muzyki będzie oznaczać dotarcie do wyznaczonej planety.

Planeta śmiesznych kroków – każdy wymyśla swoje kroki i porusza się w ten wymyślony sposób.

Planeta rysowania – rysujemy do muzyki wybranym kolorem kredki, po zakończeniu rysowania wszyscy komponują wspólny obraz i wymyślają dla niego tytuł.

Planeta milczących plemion – każdy za zadanie ma ułożyć swoje imię za pomocą gestów.

Moja wymarzona planeta - dziecko wymyśla nazwę swojej wymarzonej planety i to, co się tam robi.

Portrety

Na szablonie portretu dzieci tworzą twarze wg własnego pomysłu, np. doklejają lub dorysowują włosy, oczy, piegi ,okulary …..

Nowe nazwy przedmiotów

Dorosły kładzie na stole kilka przedmiotów dowolnie wybranych, np. książka, kubek, nożyczki, klocek, kartka, serwetka, doniczka. Dzieci mają wymyślić nowe nazwy tych przedmiotów, potem podchodzą do dorosłego i podają swoją pomysły, które są zapisywane na kartce i wrzucane do koszyka na stole. Gdy wszyscy skończą, dorosły wyciąga kolejne karteczki i odczytuje a dzieci odgadują, do którego przedmiotu może pasować nazwa.

Zgadnij, co to jest

Dzieci i dorośli siedzą w kręgu. Kolejno jedna osoba przedstawia pantomimicznie różne przedmioty codziennego użytku np. kubek, żelazko, krzesło, odkurzacz, a pozostałe osoby zgadują, co to jest.

Woda i muzyka

Zabawa z muzyką. Dzieci są wodą, która wypełnia cała wolną przestrzeń w sali tak, aby nie było pustych miejsc. Poruszają się w rytm muzyki, naśladując ruchy wody. Gdy słychać spokojną, łagodną, uczestnicy w wolnych krokach i gestach naśladują powolne i spokojne ruchy wody. Gdy zaś muzyka jest szybka, naśladują gwałtowne ruchy wody, wzburzone fale. Muzyka zmienia się co kilka taktów.

Plakat

Każdy uczestnik zabawy wydziera z gazety, czasopisma wybrany obrazek lub postać oraz wycina z bibuły czy kolorowego papieru jakiś kształt, a następnie nakleja je w dowolnym miejscu na dużym arkuszu papieru. Kolejno doklejane są nowe elementy, zmieniają wygląd pracy i dopiero ostatnia osoba zamyka całość działania. W ten sposób powstaje wspólny obraz, może zastanowić się, jaki tytuł nadać wspólnemu dziełu.

Dobrego i miłego uczenia się w zabawie życzy Dorota Wiśniewska

Kategoria: