98-200 Sieradz,
ul. 3 Maja 7

WODN w Sieradzu
Kategoria:

Zbliża się Światowy Dzień Ziemi (22 kwietnia). Przy tej okazji, a także przy innej, możemy zaproponować naszym uczniom udział w konkursie matematyczno – ekologicznym „Liczymy dla ekologii”.
Na szkolnej stronie internetowej umieszczamy BANK ZADAŃ EKO. Spośród tych zadań wybieramy zadania konkursowe do rozwiązania samodzielnie, podczas trwania konkursu. Przy ocenie przyda się schemat punktowania.
Regulamin konkursu można modyfikować, dostosowując do swoich potrzeb.
Może uda nam się zasiać ziarno ekologicznej refleksji i sprowokować trochę uważności przy korzystaniu z zasobów naszej Matki Ziemi.

WODN w Sieradzu
Kategoria:

Na egzaminie z matematyki, wśród zadań zamkniętych pojawiają się zadania różnych typów. Nie odkryłam czarodziejskiej metody, która przekona naszych uczniów, że zadania zamknięte też się rozwiązuje, a nie zgaduje odpowiedź, ale warto próbować.

 Zacznijmy od zadań typu prawda/fałsz. Karta pracy nr 1 to zadania na pierwszą lekcję – rozwiązujemy je wspólnie z uczniami. Karta pracy nr 2 to zadania do rozwiązania samodzielnie lub w parach (proponuję dać wybór uczniom). Koniecznie zostawiamy miejsce na obliczenia! Odpowiedzi i rozwiązania omawiamy krótko pod koniec lekcji, zwracając uwagę na różne możliwości. Uczniowie przyznają sobie punkty - 1 punkt za obie poprawne odpowiedzi w zadaniu.

WODN w Sieradzu
Kategoria:

Zbliża się gorący czas przygotowań do egzaminu ósmoklasisty. Proponuję na początek przypomnienie, CO MOŻE NAUCZYCIEL:

  • Pilnować realizacji podstawy programowej
  • Motywować do nauki i powtarzania
  • Wskazać, czego warto się uczyć, co jest ważne, a co można pominąć
  • Pomóc w organizacji procesu uczenia się i motywować do systematyczności
  • Pokazać sposoby i strategie rozwiązywania poszczególnych typów zadań
  • Zorganizować próbne egzaminy
  • Tworzyć w klasie atmosferę sprzyjającą pracy
  • Nie nauczy się za ucznia i nie zda za niego egzaminu

Rozwijajmy więc u naszych uczniów poczucie odpowiedzialności za stan ich wiedzy i poziom przygotowania do egzaminu. Zaprośmy ich do wypełnienia KOŁA KOMPETENCJI.
Dla oceny stanu umiejętności przygotujmy skalę ocen. Przypiszmy liczbom od 1 do 6, których używamy w szkolnym ocenianiu, sformułowania opisujące stan wiedzy na poszczególnych poziomach. Zróbmy to razem z uczniami, wzmocnimy w ten sposób ich zaangażowanie.
Moja propozycja:

6 – mucha nie siada!
5 – można mnie zagiąć tylko na drobnostkach
4 – jest dobrze
3 – mogłoby być lepiej
2 – wiem co nieco
1 – ratunku!

Dorota Żuberek
Kategoria:

Zadania z poleceniem „Wykaż, że; Uzasadnij; Udowodnij” po raz pierwszy pojawiły się na egzaminie gimnazjalnym w 2012 roku i już z nami zostały. Od początku budziły spore emocje, bo były trudne i dla uczniów, i dla nauczycieli, i dla egzaminatorów.

Przedstawiam Państwu prezentację, która może będzie pomocna w przygotowaniu uczniów do zmierzenia się z zadaniem tego typu na tegorocznym egzaminie ósmoklasisty.

Prezentacja