98-200 Sieradz,
ul. 3 Maja 7

WODN w Sieradzu

Kod QR (Quick Response - szybka odpowiedź), podobnie jak zwykły kod kreskowy, służy do kodowania znaków w taki sposób, aby mogły być błyskawicznie odczytane przez specjalne czytniki. Oprócz zwykłych kodów kreskowych, coraz częściej spotykamy inne - kwadratowe, z charakterystyczną plątaniną czarnych i białych pól. Wykorzystywane są one na billboardach, banerach internetowych, a coraz chętniej także w prasie, na wizytówkach i etykietach różnych produktów.

 

Czytaj całość

Marcin Lewandowski

W zawodzie technik informatyk niezbędne jest opanowanie wiedzy z zakresu systemów operacyjnych. Dotyczy to popularnych systemów z rodziny Microsoft jak i systemu Linuks.

Jednym z zagadnień są skrypty tworzone przez użytkownika. Pisanie skryptów powłoki to programowanie odpowiednich instrukcji będących programami, które mogą wykonywać za nas pewne czynności. Wykonując je sami, musielibyśmy wpisywać kilka, kilkanaście, kilkaset instrukcji. Skrypty powłoki obsługują zmienne, instrukcje warunkowe, pętle i wiele innych przydatnych elementów. W przypadku systemu Linuks najczęściej pisze się skrypty w powłoce BASH.

Oto przykładowy zestaw instrukcji do prowadzenia zajęć z tego zakresu:

 załącznik - lekcje BASH

Marcin Lewandowski

Witam Państwa

Przedstawiam przykładowe instrukcje ćwiczeniowe do wykorzystania na lekcjach przedmiotu diagnostyka i naprawa sprzętu komputerowego w zawodzie technik informatyk. Lekcje są zajęciami praktycznymi, każda instrukcja obejmuje samodzielne zadanie wykonywane przez 3 godziny lekcyjne przez grupę 2 lub 3 osobową.

Lekcje z tego przedmiotu mogą być prowadzone w następujący sposób:

Sprawy porządkowe
1). Zajęcia odbywają się w godzinach określonych w harmonogramie.
2). Ćwiczenia są wykonywane w zespołach, w tworzeniu których biorą udział uczniowie.
3). Ćwiczenia przewidziane do wykonania w ciągu roku szkolnego należy pogrupować w serie. Klasa (część klasy), wykonująca jednocześnie ćwiczenia, jest podzielona na tyle zespołów, ile jest ćwiczeń w serii. Na danych zajęciach każdy zespół wykonuje inne ćwiczenie.
4). Wszystkie zespoły rozpoczynają i kończą zajęcia jednocześnie.
5). Przebieg badań określa instrukcja przygotowana przez nauczyciela.
6). Podczas ćwiczenia uczniowie zapisują wyniki w postaci protokołu, który dołączają do sprawozdania.
7). Uczniowie, którzy wykonali wszystkie punkty instrukcji przed zakończeniem zajęć, przystępują do sporządzenia sprawozdania z ćwiczenia.
8). Uczniowie, którzy nie wykonali sprawozdania z ćwiczenia na zajęciach, wykonują je w domu i przedstawiają do oceny na najbliższej lekcji.

Wykonywanie ćwiczeń
1). Podczas wykonywania ćwiczeń należy postępować zgodnie z zaleceniami instrukcji BHP oraz instrukcji ćwiczeniowej.
2). Jeżeli badany układ pracuje pod napięciem niebezpiecznym, to sprawdzenia prawidłowości połączeń i włączenia napięcia dokonuje nauczyciel.
3). W przypadku badania układu zasilanego napięciem bezpiecznym należy postępować zgodnie z zaleceniami nauczyciela.
4). Po zakończeniu ćwiczenia należy przedstawić nauczycielowi do akceptacji wyniki zapisane w protokole.
5). Po wykonaniu ćwiczenia uczniowie są zobowiązani uporządkować stanowisko pomiarowe.

Wykonanie sprawozdania
1). Uczniowie wykonują sprawozdanie indywidualnie
2). Sprawozdanie powinno zawierać:
   - tablicę tytułową,
   - wykaz przyrządów, narzędzi, podzespołów, programów
   - specyfikację podzespołów
   - tabelę z wynikami otrzymanymi podczas badań,
   - opis w jaki sposób wykonano poszczególne punkty instrukcji,
   - testowanie podzespołów
   - analizę wyników testowania
   - wnioski sporządzone na podstawie przeprowadzonych badań.
   - załączniki osiągniętych rezultatów
3). Sprawozdanie z przeprowadzonego ćwiczenia powinno być oddane na następnych zajęciach. W indywidualnych przypadkach możliwe jest wykonanie sprawozdania w trakcie ćwiczenia i oddanie go pod koniec zajęć.

Poniżej w załącznikach 7 przykładowych instrukcji.

Marcin Lewandowski

Ćwiczenie nr 1 - Instalacja systemu

Ćwiczenie nr 2 -BIOS

Ćwiczenie nr 3 -Diagnostyka i naprawa sprzętu komputerowego

Ćwiczenie nr 4 -Linux

Ćwiczenie nr 5 -Montaż płyty

Ćwiczenie nr 6 -Telefon

Ćwiczenie nr 7 -Badanie, naprawa i konfiguracja urządzeń peryferyjnych