98-200 Sieradz,
ul. 3 Maja 7

Refleksje na temat zdalnego nauczania

WODN w Sieradzu
Odsłony: 4050

Jakie oczekiwania wobec nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek w obecnej sytuacji - zdalnej edukacji - ma organ prowadzący? Oczekiwania szczególne, ponad te, które określa prawo oświatowe, ostatnie rozporządzenia?

W jaki sposób organ prowadzący postrzega pracę nauczycieli i dyrektorów w sytuacji, gdy tak niespodzianie i z konieczności, szkolna edukacja zaczęła funkcjonować nowocześnie (w formie, organizacji i metodycznie)?

Barbara Melka, Kierownik Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Warcie


Co powinno się zrobić, i kto, gdy zdalne nauczanie wykluczyło wiele dzieciaków (uczniów) z edukacji; pozostawiając ich z emocjami, lękami, problemami samych sobie?

Agnieszka Jasianek-Dobras, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sieradzu


Jak oceniać w zdalnym nauczaniu? 

Jeśli prawdziwe jest przekonanie niektórych, że edukacja zdalna to w jakiejś mierze pozór, a po powrocie do instytucjonalnej szkoły trzeba będzie nadrabiać - to na czym się teraz koncentrować i jak to "coś" oceniać?

Anna Szulc, nauczycielka matematyki, wychowawczyni, tutorka i autorka.
Aktywistka ruchów działąjących na rzecz zmiany na lepsze polskiej edukacji.


Jakie myśli, związane ze zdalnym nauczaniem, rodzą się w rodzicielskiej głowie - rodzica - uczestnika procesu edukacyjnego?

Żanetta Marzuchowska, mama pierwszoklasistki, specjalistka ds. współpracy z NGO


Jakie są oczekiwania organu prowadzącego w stosunku do nauczycieli, dyrektorów szkół w zakresie zdalnego nauczania? 

Jaką cenę są w stanie płacić nauczyciele, by najlepiej wywiązać się z zadania, przed którym zostali postawieni? 

Damian Janiak, zastępca wójta Gminy Goszczanów


Jak ma zadbać o swój dobrostan psychiczno-fizyczny nauczyciel, w czasie nowego doświadczenia - organizacji i prowadzenia zdalnego nauczania?

Anna Putyńska, psychologRelacje to jeden z najważniejszych elementów motywujących w edukacji. Jak zadbać o ich podtrzymanie i modelowanie, aby edukacja zdalna była skuteczna?

Olgierd Neyman, WODN


Jak nauczyciel powinien postępować, gdy jest zalewany mnogością programów, materiałów, platform, prezentacji, etc.?

Ewa Marciniak Kulka, WODN

Kategoria: