98-200 Sieradz,
ul. 3 Maja 7

Violetta Florkiewicz
Kategoria:

„Ludzie powinni wiedzieć, że nasze odczuwanie przyjemności, wszelka radość, śmiech i rozkosze, podobnie jak ból, troska, zgryzota i nasze łzy oraz w szczególny sposób zdobywana wiedza i mądrość, to, co widzimy i słyszymy, wiemy, co prawdziwe, a co złudne, co dobre, a co złe, co słodkie, a co niesmaczne.
I przez ten sam organ stajemy się szaleni, a lęki i strachy atakują nas. Wszystko to pochodzi tylko z mózgu….. Jestem zdania, że mózg sprawuje największą siłę w człowieku.”

(-) Hipokrates (IV BC), O świętej chorobie.

W tym roku Światowy Tydzień Wiedzy o Mózgu przypada w dniach od 15 do 21 marca. Wpisując się w atmosferę interesującego tygodnia nauki, chciałam Państwu przybliżyć kilka ciekawostek z „życia mózgu”.

Jak wskazuje cytat z The Hippocratic Corpus już Hipokrates wiedział, że mózg ludzki jest jedną z najbardziej skomplikowanych, enigmatycznych i najdoskonalszych kreacji we wszechświecie, a jednocześnie tak bardzo powszechną, że wręcz pospolitą.

Cały artykuł opracowany przez Violettę Florkiewicz - konsultanta WODN w Sieradzu

WODN w Sieradzu
Kategoria:

Projekt Zdalnie Skuteczni – na który pozyskaliśmy środki z ORE w Warszawie w wysokości 170 542 zł – realizujemy w najlepsze od września br. Początki były zawiłe, jak zwykle uwikłane w spory formalne kompetencyjne i organizacyjne. Nabór uczestników z falstartem, wizje realizacji… trochę sprzeczne, harmonogram aktualizowany na bieżąco. Na szczęście na najbliższą przyszłość pozostał tylko trud – wynikający z odpowiedzialności – sprawozdawczości i rozliczenia projektu. Póki co:

 • zakończyliśmy realizację szkoleń w czterech – z czternastu – grupach szkoleniowych;
 • trwają szkolenia w dziewięciu grupach szkoleniowych;
 • lada chwila rozpoczniemy szkolenie w ostatniej grupie szkoleniowej;
 • wąskim strumieniem spływają do edukatorów realizujących szkolenia w grupach szkoleniowych scenariusze lekcji, które znajdą się w opracowywanych dwóch pakietach materiałów edukacyjnych – jednym poświęconym edukacji humanistycznej i drugim dla edukacji matematyczno-przyrodniczej;
 • trwa postępowanie na wyłonienie wykonawców prac związanych z przygotowaniem do publikacji w/w dwóch pakietów edukacyjnych;
 • część spośród czternastu grup szkoleniowych realizowaliśmy, realizujemy i jeszcze będziemy realizować w szkołach, poza naszą siedzibą, m. in. w Wieluniu, Zduńskiej Woli, Masłowicach, Pęczniewie, Krokocicach, Ustkowie
 • każda grupa szkoleniowa, zgodnie z założeniami projektu, liczy dwanaście osób uczestników – państwa nauczycieli i często także dyrektorów;
 • w ocenie Uczestników szkoleń dość (lub) szczególnie istotne treści oraz inspiracje znajdują się w modułach szkoleniowych dotyczących: psychospołecznych aspektów edukacji zdalnej, metodyki edukacji zdalnej, monitorowania i oceny postępów uczniów w edukacji zdalnej, bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej i prawnych aspektów edukacji zdalnej;
 • pozostałe moduły – techniczne – (dot. m. in. Teams, Zoom, Meet, ZPE) są – w ocenie – trochę spóźnione w kontekście doświadczeń nauczycieli w ostatnich dwudziestu miesiącach;
 • znaczna część n-li podkreśla, że zdobywane podczas szkoleń wiedza i umiejętności mogą być istotnie przydatne w pracy dydaktyczno-wychowawczej, nie tylko realizowanej w formie zdalnej. Ostateczna weryfikacja użyteczności szkoleń nastąpi w praktyce zawodowej każdego Uczestnika;
 • praca Uczestników na platformie edukacyjnej ZPE (zpe.gov.pl) bywa wyzwaniem ze względu na konieczność zaliczania testów w poszczególnych modułach i rozwiązywanie quizów, które mają wysoko postawione progi zaliczenia, średnio 75%;
 • realizatorami szkoleń są doradcy metodyczni i nauczyciele konsultanci Ośrodka, którzy sami uczestnicząc w kaskadzie, są absolwentami szkolenia;
 • nie ma wątpliwości, że biegłość (sprawność) Uczestników w funkcjonowaniu na platformie edukacyjnej (zpe.gov.pl) i w uczestniczeniu w zdalnym doskonaleniu zawodowym jest wynikiem osobistego doświadczenia każdego nauczyciela z okresu pandemii i przejścia szkół na pracę zdalną;
 • udział Uczestników w doskonaleniu zawodowym w formie zdalnej wydaje się być już oczywistym i oczekiwanym doświadczeniem. Formy realizowane w trybie stacjonarnym są – zdaniem uczestników – okazją do nieskrępowanej wymiany opinii, doświadczeń; wreszcie do spotkań.

grant ORE


Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu od marca do listopada br. będzie realizował grant Zdalnie skuteczni w ramach projektu przygotowania i wsparcia nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość, finansowanego z programu POWER. Adresatami (uczestnikami) szkoleń będą nauczycielki i nauczyciele przedszkoli i szkół wszystkich typów oraz poziomów kształcenia. Szkolenie – w łącznej liczbie 53 godz. – będzie obejmowało następujące moduły tematyczne:

 psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej
 organizacja procesu kształcenia i wychowania
 metodyka edukacji zdalnej
 monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w procesie edukacji zdalnej
 wybrane narzędzia edukacji zdalnej:
     - Microsoft Teams
     - Google Meet
     - Zoom
 multimedialne zasoby edukacyjne
 wykorzystywanie multimedialnych zasobów dydaktycznych
 zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej
 prawne aspekty edukacji zdalnej.

Połowa zajęć będzie realizowana w formie zdalnej i połowa w formie stacjonarnej w WODN w Sieradzu. W ramach udziału w projekcie uczestnicy szkoleń będą zobowiązani do przygotowania jednego materiału edukacyjnego (np. scenariusza lekcji lub zadania lub syllabusa, …) do wykorzystania w pracy z dziećmi/uczniami w systemie zdalnym. Materiały złożą się na zwartą publikację wydaną pod patronatem ORE w Warszawie. Praca nad materiałem będzie wspierana indywidualnymi i grupowymi konsultacjami.

Udział w grancie jest bezpłatny. Każda uczestniczka i uczestnik otrzyma nośniki i materiały szkoleniowe oraz serwis cateringowy.

Program szkolenia został zaprojektowany tak, aby ukształtowane umiejętności uczestników były przydatne zarówno w czasie pandemii, jak również po jej ustaniu i powrocie do normalnej codzienności szkolnej.

Państwa dyrektorów i nauczycieli zainteresowanych udziałem prosimy o wypełnienie deklaracji w formularzu FORMS do 26 lutego br. W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt: 43/822 36 91 w. 201 lub e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

WODN w Sieradzu
Kategoria:

Szanowni Państwo,

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu we współpracy z ORE serdecznie zaprasza na szkolenia poświęcone zmianom w wymaganiach egzaminacyjnych egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego.

1. Harmonogram szkoleń wraz z linkami dostępowymi do platformy szkoleniowej TEAMS znajduje się przy każdym przedmiocie. Prosimy o logowanie się na 5-10 minut przed spotkaniem.

2. Prosimy także o wypełnienie formularza FORMS celem przesłania koniecznych danych do wystawienia po szkoleniu zaświadczenia i przesłania go w wersji elektronicznej. Wypełnienie jest deklaracją udziału w szkoleniu.

3. Szkolenia są bezpłatne.

SZKOŁA PODSTAWOWA

Przedmiot

Termin szkolenia

Osoba prowadząca

Link do szkolenia

 Język polski

25 stycznia 2021 r.
godz. 15:30-18:30

 Ilona Lewandowska Kliknij tutaj,
aby dołączyć do spotkania 
Matematyka 

01 lutego 2021 r.
godz. 15:00-18:00

 
Grażyna Raźniewska  Kliknij tutaj,
aby dołączyć do spotkania 

 

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

Przedmiot

Termin szkolenia

Osoba prowadząca

Link do szkolenia

 Język polski

25 stycznia 2021 r.
godz. 15:00–16:30

Olgierd Neyman  Kliknij tutaj,
aby dołączyć do spotkania 
Wiedza o społeczeństwie  26 stycznia 2021 r.
godz. 14:00-16:00 
Janusz Jasiński  Kliknij tutaj,
aby dołączyć do spotkania 
WODN w Sieradzu
Kategoria:

Jak wszyscy wiemy, trudna rzeczywistość  pandemiczna wymusiła na szkołach konieczność pracy zdalnej. W kontekście tych utrudnień, sen z powiek spędza nam wszystkim zbliżający się wielkimi krokami egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny. W dniu 19 listopada na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej pojawiła się informacja o planowanych zmianach we wspomnianych wyżej egzaminach. Zachęcamy do zapoznania się z pomysłami MEN, a także do uczestnictwa w konsultacjach społecznych dotyczących tychże. W załączeniu zamieszczamy prezentację MEN oraz link do strony, na której znajduje się więcej informacji o zmodyfikowanych egzaminach w roku 2021.

https://www.gov.pl/web/edukacja/zmiany-na-egzaminie-osmoklasisty-i-egzaminie-maturalnym-w-2021-r

Jednocześnie zapewniamy, iż, gdy tylko pojawi się stosowne rozporządzenie w sprawie zmian, WODN w Sieradzu przygotuje dla Państwa ofertę szkoleniową dotycząca przygotowania uczniów do zmodyfikowanej formy egzaminów.

WODN w Sieradzu
Kategoria:

Egzamin ósmoklasisty dawno za nami, wielkimi krokami zbliża się już kolejny. Aby lepiej przygotować do niego uczniów, warto wykorzystać w konstruktywny sposób wyniki, jakie uczniowie osiągnęli w poprzednich latach.

WODN w Sieradzu przygotował więc dla Państwa ofertę, która w tym na pewno pomoże.

Czytaj więcej: Pomagamy szkołom opracować raporty z analizy wyników egzaminów ósmoklasisty
WODN w Sieradzu
Kategoria:

Sposoby reagowania w sytuacjach konfliktowych z uczniem i rodzicem - kurs doskonalący w formie zdalnej, na platformie e-learningowej ośrodka,w terminie 16 listopada - 21 grudnia 2020 r.

Można zgłosić się korzystając z formularza na stronie www.wodnsieradz.edu.pl (zakładka "zapisy na szkolenia") lub mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dostęp – link do szkolenia otrzymają Państwo po dokonaniu wpłaty na konto WODN w Sieradzu: 23 1240 6292 1111 0010 7001 9310, w tytule wpłaty proszę wpisać - Sposoby reagowania. Koszt szkolenia 60 zł.


Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej (szkolenie dla nauczycieli edukacji przedszkolnej w formie zdalnej)

24 listopada 2020 (cz.I) i 8 grudnia 2020 (cz.II) od godz. 16:00 do 18:15 spotkanie przez komunikator Teams. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszę o przesłane swojego zgłoszenia do dnia 13 listopada br. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W zgłoszeniu proszę o podanie swoich danych: imię, nazwisko, miejsce pracy, data i miejsce urodzenia oraz  prywatny adres mailowy.

Dostęp – link do szkolenia otrzymają Państwo po dokonaniu wpłaty na konto WODN w Sieradzu: 23 1240 6292 1111 0010 7001 9310, w tytule wpłaty proszę wpisać - Integracja sensoryczna . Wpłaty należy dokonać do dnia: 20 listopada br. Koszt szkolenia 30 zł.


Trudne zachowania dzieci. Wybrane strategie postępowania (szkolenie dla nauczycieli edukacji przedszkolnej w formie zdalnej)

26 listopada 2020 (cz.I); 3 grudnia 2020 (cz.II); 15 grudnia 2020 (cz.III) od godz. 16:00 do 18:15, spotkanie przez komunikator Teams. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszę o przesłane swojego zgłoszenia do dnia 13 listopada br. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. W zgłoszeniu proszę o podanie swoich danych: imię, nazwisko, miejsce pracy, data i miejsce urodzenia oraz  prywatny adres mailowy.

Dostęp – link do szkolenia otrzymają Państwo po dokonaniu wpłaty na konto WODN w Sieradzu: 23 1240 6292 1111 0010 7001 9310, w tytule wpłaty proszę wpisać – Trudne zachowania . Wpłaty należy dokonać do dnia: 20 listopada br. Koszt szkolenia 40 zł.


LearningApps jako platforma do wykorzystania gotowych i tworzenia multimedialnych gier oraz pomocy dydaktycznych

realizowane na platformie zdalnego nauczania WODN w Sieradzu. Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia: 24 listopada 2020 r. W zgłoszeniu proszę o podanie danych: imię, nazwisko, miejsce pracy, prywatny adres mailowy (nie szkoły), data i miejsce urodzenia.

Dostęp do kursu otrzymacie Państwo po dokonaniu wpłaty na konto: 23 1240 6292 1111 0010 7001 9310, w tytule wpłaty proszę wpisać: LA. Koszt szkolenia: 30 zł. Wpłaty należy dokonać do dnia: 2 grudnia 2020 r.


Ciekawe strony internetowe dla uczniów klas I - III

Seminarium realizowane na platformie zdalnego nauczania WODN w Sieradzu. Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia: 18 listopada 2020 r. W zgłoszeniu proszę o podanie danych: imię, nazwisko, miejsce pracy, prywatny adres mailowy (nie szkoły), data i miejsce urodzenia.

Dostęp do kursu otrzymacie Państwo po dokonaniu wpłaty na konto: 23 1240 6292 1111 0010 7001 9310, w tytule wpłaty proszę wpisać: Strony 1-3. Koszt szkolenia: 30 zł. Wpłaty należy dokonać do dnia: 23 listopada 2020 r.


Dyrektorium o Katechizacji - pogłębiona analiza dokumentu ze wskazaniami do pracy katechetycznej

Kurs doskonalący dla katechetów, zajęcia na kursie prowadzi ks. Rafał Zatorski.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Koszt: 50 zł.

 

WODN w Sieradzu
Kategoria:

Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu serdecznie zapraszają Państwa Dyrektorów szkół na dwugodzinne zdalne seminarium warsztatowe: Zarządzanie szkołą kształcącą zdalnie

Wiemy, że każdy dzień Waszej pracy to wyzwanie. Mierzycie się Państwo z bezmiarem pandemicznych problemów. Nasz pomysł wsparcia Was to zdalne seminarium warsztatowe dotyczące przywództwa edukacyjnego w trudnej dla szkół sytuacji.

Podczas spotkania zajmiemy się następującymi tematami:
● Jak zadbać o swój dobrostan psycho-fizyczny?
● Jak tworzyć współpracujący zespół nauczycieli w czasie kryzysu?
● Jak uwzględniać i odpowiadać na emocjonalne problemy uczniów i nauczycieli?
● Jak dbać o efektywne nauczanie zdalne?

Mamy nadzieję, że spotkanie z innymi dyrektorami w klimacie wzajemnego zrozumienia pozwoli na wspólne uczenie się, czerpanie ze swoich doświadczeń i emocjonalne wzmocnienie.

Metody pracy podczas spotkania to rozmowy w grupach, wykład z odwołaniem się do własnej praktyki prowadzących – ekspertów i doświadczonych dyrektorów szkół w programie Szkoła Ucząca Się.

Zapraszamy 16 listopada 2020 r. w godzinach 12:00 – 14:00

Potwierdzenie udziału w seminarium prosimy zgłaszać do WODN w Sieradzu telefonicznie pod nr tel.: 43/ 822 52 15 lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 13 listopada br., podając dane kontaktowe: imię i nazwisko, nr tel., adres e-mail, nazwę i adres szkoły.

Seminarium będzie prowadzone na platformie ZOOM. Zarejestrowanym dyrektorom prześlemy link do spotkania.
Liczba uczestników jest ograniczona. Seminarium odbędzie się w terminie, jeśli zbierze się odpowiednio liczna grupa chętnych.

Seminarium jest otwarte i bezpłatne. Zostało przygotowane przez zespół Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty (SPLO) prowadzonych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Collegium Civitas i Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kadry Kierowniczej Oświaty.