98-200 Sieradz,
ul. 3 Maja 7

Tomasz Kuś
Kategoria:

Tworzenie oddziałów sportowych to bardzo ciekawa propozycja szkoły skierowana do potencjalnych uczniów i ich rodziców. Sam pomysł to jednak początek bardzo wymagającego przedsięwzięcia i często sama presja i determinacja dyrektora szkoły, nauczycieli wychowania fizycznego bądź środowiska rodziców nie wystarczą.
Aby szkoła mogła planować tworzenie oddziałów sportowych należy odpowiedzieć sobie na kilka pytań:
➢ czy szkoła posiada odpowiednią infrastrukturę (sale gimnastyczne, boiska wielofunkcyjne, siłownie) i sprzęt sportowy, który umożliwi realizacje programów szkoleniowych?
➢ czy nauczyciele wychowania fizycznego posiadają odpowiednie dodatkowe uprawnienia instruktorów bądź trenerów i czy mają doświadczenie w szkoleniu sportowym dzieci i młodzieży?
➢ czy w szkole bądź okolicy funkcjonuje klub sportowy, z którym szkoła mogłaby podjąć współpracę na zasadach porozumienia?
➢ czy nauczyciele wychowania fizycznego są świadomi, że w oddziałach sportowych będą zobligowani realizować co najmniej dwa programy: ogólny program wychowania fizycznego (3 godz.) i program lub programy szkolenia sportowego w zależności od ilości wybranych sportowych dyscyplin wiodących (min. 6 godz.)?
➢ czy nauczyciele wychowania fizycznego, instruktorzy i trenerzy są zdecydowani na współpracę ze związkami sportowymi dyscyplin wiodących w tworzonych oddziałach sportowych?
➢ czy nauczyciele, instruktorzy i trenerzy zdają sobie sprawę, że szkoląc sportowo dzieci i młodzież, będą zobligowani do uczestniczenia we współzawodnictwie w ramach ogólnego systemu sportu młodzieżowego?
➢ czy kadra pedagogiczna, jak i rodzice, są świadomi że szkolenie sportowe wymaga współpracy choćby z lekarzem sportowym, fizjoterapeutą, dietetykiem i psychologiem?
➢ czy jesteśmy gotowi na pozyskiwanie sponsorów, darczyńców, mentorów i wolontariuszy w celu lepszego funkcjonowania naszych „sportowców”?

To tylko podstawowe pytania, które powinny skłonić do refleksji szkoły potencjalnie zainteresowane tworzeniem oddziałów sportowych. Jednak pozytywne odpowiedzi na ww. pytania mogą utwierdzić w przekonaniu, że pomysł na tworzenie oddziałów sportowych to „strzał w dziesiątkę”.
Szkoły zainteresowane tworzeniem oddziałów sportowych mogą, a nawet powinny, skorzystać z pomocy doradcy metodycznego, który skutecznie zdiagnozuje możliwości placówki oraz rozwieje pojawiające się wątpliwości natury formalno-prawnej i technicznej.

Tomasz Kuś

WODN w Sieradzu

Szanowni Państwo.

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia w Sieradzu zaprasza osoby zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji wychowawcy wypoczynku do udziału w kursie kwalifikacyjnym.

Kurs odbędzie się w systemie on-line: 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 czerwca 2021. Natomiast 19 czerwca 2021 r. zajęcia odbędą się w formie stacjonarnie w WODN w Sieradzu, ul. 3 Maja 7.

Łączny wymiar szkolenia - 36 godzin

Koszt udziału - uzależniony od liczby uczestników (150 - 200 PLN).

Program szkolenia zgodny z Rozporządzenie MEN w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży

Szkolenie odbędzie się na platformie Teams

Osoby zainteresowane kursem prosimy o zgłaszanie się telefonicznie 43 822 36 91 wew. 201 lub e-mailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 31 maja 2021 r.2021 r.

 

WODN w Sieradzu
Kategoria:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu i Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu serdecznie zapraszają nauczycielki i nauczycieli wychowania fizycznego do udziału w Konkursie "SPRAWNY WUEFISTA" , który odbędzie się w dniach 12 - 13 czerwca 2021 roku. To w formie zabawy element doskonalenia zawodowego i rywalizacji, upowszechniający dyscypliny sportu ważne z punktu widzenia realizacji podstawy programowej i sprawności ruchowej dzieci i młodzieży.

Wszystkie szczegółowe informacje umieszczone są w załączonym Regulaminie.

Zachęcamy do zapisywania się i wzięcia udziału.

WODN w Sieradzu
Kategoria:

Podsumowanie Konkursu „Drogi do sukcesu i marzenia do spełnienia”, czyli jaki zawód chcę wykonywać /co chciałabym/chciałbym umieć robić w przyszłości?

Zorganizowany przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu oraz Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi Oddział w Sieradzu Konkurs cieszył się ogromnym powodzeniem wśród przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. Nadesłano 444 prace plastyczne i 2 eseje ze szkół ponadpodstawowych. Liczba nadesłanych prac w poszczególnych kategoriach przedstawia się następująco:
 przedszkola, oddziały przedszkolne i klasy „0” – 98 prac
 klasy 1-3 szkoły podstawowej – 230 prac
 klasy 4-8 szkoły podstawowej – 116 prac
 szkoły ponadpodstawowe – 2 eseje

Wyniki Konkursu

Konkurs „Drogi do sukcesu i marzenia do spełnienia” - nagrodzone prace

Violetta Florkiewicz
Kategoria:

„Ludzie powinni wiedzieć, że nasze odczuwanie przyjemności, wszelka radość, śmiech i rozkosze, podobnie jak ból, troska, zgryzota i nasze łzy oraz w szczególny sposób zdobywana wiedza i mądrość, to, co widzimy i słyszymy, wiemy, co prawdziwe, a co złudne, co dobre, a co złe, co słodkie, a co niesmaczne.
I przez ten sam organ stajemy się szaleni, a lęki i strachy atakują nas. Wszystko to pochodzi tylko z mózgu….. Jestem zdania, że mózg sprawuje największą siłę w człowieku.”

(-) Hipokrates (IV BC), O świętej chorobie.

W tym roku Światowy Tydzień Wiedzy o Mózgu przypada w dniach od 15 do 21 marca. Wpisując się w atmosferę interesującego tygodnia nauki, chciałam Państwu przybliżyć kilka ciekawostek z „życia mózgu”.

Jak wskazuje cytat z The Hippocratic Corpus już Hipokrates wiedział, że mózg ludzki jest jedną z najbardziej skomplikowanych, enigmatycznych i najdoskonalszych kreacji we wszechświecie, a jednocześnie tak bardzo powszechną, że wręcz pospolitą.

Cały artykuł opracowany przez Violettę Florkiewicz - konsultanta WODN w Sieradzu

WODN w Sieradzu
Kategoria:

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu
uprzejmie zaprasza nauczycieli i dyrektorów wszystkich typów szkół
na konferencję

Edukacja zdalna w praktyce
– wokół kompetencji nauczycieli i możliwości szkół

Konferencja odbędzie się w formie zdalnej w dniu 2 lutego 2022 r. w godzinach 1000 – 1430

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

 Zgłaszać należy się za pośrednictwem linku Edukacja zdalna - zgłoszenie

W konferencji uczestniczyć będą również:

 • Łódzki Kurator Oświaty;
 • Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji;
 • Wicemarszałek Województwa Łódzkiego

Link udziału otrzymają Państwo w dniu poprzedzającym  konferencję. Logować można się 20 minut przed konferencją.

W agendzie konferencji:

 • Elementy edukacji zdalnej w edukacji przedszkolnej – jak zachować właściwe formy i proporcje?
 • Zdalna dydaktyka języka (obcego) – co warto przeanalizować, aby zastosować?
 • Rozwijanie kompetencji kulturowych na przykładzie zdalnej edukacji polonistycznej.
 • Zdalnie w edukacji wczesnoszkolnej – istotna jest różnorodność i akcenty.
 • Szanse i ograniczenia w organizacji edukacji zdalnej w szkole podstawowej.
 • Kompetencje nauczyciela z zakresu ICT, a zdalna edukacja przedmiotowa z perspektywy szkoły.
 • Jak blog prowadzony przez nauczyciela może usprawnić edukację zdalną?
 • Słodkie i gorzkie w odniesieniu do materiałów, czyli gdzie i jak widzieć kierunki rozwoju edukacji zdalnej – na przykładzie doświadczeń w projekcie z ZPE.
 • Organizacja kształcenia zdalnego w zakresie przedmiotów stereotypowo trudnych do zorganizowania w tej formie.
 • Nie tylko na czas pandemii – edukacja zdalna ukształtowana w projekcie – praktyczne doświadczenia ku przyszłości.
 • Zdalnie skuteczni - w ludziach i w liczbach – uogólnienia i wyjątki.
 • Dyskusja i refleksje wokół projektu.
 • Podsumowanie i zamknięcie

 pdf  Agenda konferencji


Doskonalimy "zdalne" umiejetnosci

Wykonawcy pilnie poszukiwani…

przede wszystkim placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli i biblioteki pedagogiczne. Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie do 21 grudnia br. przedłużył termin aplikowania w projekcie ,,Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość''.

Celem projektu – o którym bardzo wiele wiemy, bo jesteśmy jego realizatorami (z naboru w pierwszej edycji) – jest podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia nauczycieli prowadzących, aktualnie i w przyszłości, zdalną edukację  w przedszkolach i szkołach.  W projekcie duży nacisk jest kładziony na treści związane m. in. z: psychospołecznymi aspektami edukacji zdalnej, zapewnieniem bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej, oraz prawnymi aspektami edukacji zdalnej. Właśnie ogłoszone czasowe przejście szkół na edukację zdalną od 20 grudnia br. do 9 stycznia 2022 (źródło: https://www.gov.pl/web/zdrowie) wskazuje na potrzebę nieustannego doskonalenia umiejętności w zakresie organizacji i realizacji zdalnej edukacji przez nauczycieli i dyrektorów.

grant ORE

Projekt Zdalnie Skuteczni – na który pozyskaliśmy środki z ORE w Warszawie w wysokości 170 542 zł – realizujemy w najlepsze od września br. Początki były zawiłe, jak zwykle uwikłane w spory formalne kompetencyjne i organizacyjne. Nabór uczestników z falstartem, wizje realizacji… trochę sprzeczne, harmonogram aktualizowany na bieżąco. Na szczęście na najbliższą przyszłość pozostał tylko trud – wynikający z odpowiedzialności – sprawozdawczości i rozliczenia projektu. Póki co:

 • zakończyliśmy realizację szkoleń w czterech – z czternastu – grupach szkoleniowych;
 • trwają szkolenia w dziewięciu grupach szkoleniowych;
 • lada chwila rozpoczniemy szkolenie w ostatniej grupie szkoleniowej;
 • wąskim strumieniem spływają do edukatorów realizujących szkolenia w grupach szkoleniowych scenariusze lekcji, które znajdą się w opracowywanych dwóch pakietach materiałów edukacyjnych – jednym poświęconym edukacji humanistycznej i drugim dla edukacji matematyczno-przyrodniczej;
 • trwa postępowanie na wyłonienie wykonawców prac związanych z przygotowaniem do publikacji w/w dwóch pakietów edukacyjnych;
 • część spośród czternastu grup szkoleniowych realizowaliśmy, realizujemy i jeszcze będziemy realizować w szkołach, poza naszą siedzibą, m. in. w Wieluniu, Zduńskiej Woli, Masłowicach, Pęczniewie, Krokocicach, Ustkowie
 • każda grupa szkoleniowa, zgodnie z założeniami projektu, liczy dwanaście osób uczestników – państwa nauczycieli i często także dyrektorów;
 • w ocenie Uczestników szkoleń dość (lub) szczególnie istotne treści oraz inspiracje znajdują się w modułach szkoleniowych dotyczących: psychospołecznych aspektów edukacji zdalnej, metodyki edukacji zdalnej, monitorowania i oceny postępów uczniów w edukacji zdalnej, bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej i prawnych aspektów edukacji zdalnej;
 • pozostałe moduły – techniczne – (dot. m. in. Teams, Zoom, Meet, ZPE) są – w ocenie – trochę spóźnione w kontekście doświadczeń nauczycieli w ostatnich dwudziestu miesiącach;
 • znaczna część n-li podkreśla, że zdobywane podczas szkoleń wiedza i umiejętności mogą być istotnie przydatne w pracy dydaktyczno-wychowawczej, nie tylko realizowanej w formie zdalnej. Ostateczna weryfikacja użyteczności szkoleń nastąpi w praktyce zawodowej każdego Uczestnika;
 • praca Uczestników na platformie edukacyjnej ZPE (zpe.gov.pl) bywa wyzwaniem ze względu na konieczność zaliczania testów w poszczególnych modułach i rozwiązywanie quizów, które mają wysoko postawione progi zaliczenia, średnio 75%;
 • realizatorami szkoleń są doradcy metodyczni i nauczyciele konsultanci Ośrodka, którzy sami uczestnicząc w kaskadzie, są absolwentami szkolenia;
 • nie ma wątpliwości, że biegłość (sprawność) Uczestników w funkcjonowaniu na platformie edukacyjnej (zpe.gov.pl) i w uczestniczeniu w zdalnym doskonaleniu zawodowym jest wynikiem osobistego doświadczenia każdego nauczyciela z okresu pandemii i przejścia szkół na pracę zdalną;
 • udział Uczestników w doskonaleniu zawodowym w formie zdalnej wydaje się być już oczywistym i oczekiwanym doświadczeniem. Formy realizowane w trybie stacjonarnym są – zdaniem uczestników – okazją do nieskrępowanej wymiany opinii, doświadczeń; wreszcie do spotkań.

grant ORE


Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu od marca do listopada br. będzie realizował grant Zdalnie skuteczni w ramach projektu przygotowania i wsparcia nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość, finansowanego z programu POWER. Adresatami (uczestnikami) szkoleń będą nauczycielki i nauczyciele przedszkoli i szkół wszystkich typów oraz poziomów kształcenia. Szkolenie – w łącznej liczbie 53 godz. – będzie obejmowało następujące moduły tematyczne:

 psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej
 organizacja procesu kształcenia i wychowania
 metodyka edukacji zdalnej
 monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w procesie edukacji zdalnej
 wybrane narzędzia edukacji zdalnej:
     - Microsoft Teams
     - Google Meet
     - Zoom
 multimedialne zasoby edukacyjne
 wykorzystywanie multimedialnych zasobów dydaktycznych
 zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej
 prawne aspekty edukacji zdalnej.

Połowa zajęć będzie realizowana w formie zdalnej i połowa w formie stacjonarnej w WODN w Sieradzu. W ramach udziału w projekcie uczestnicy szkoleń będą zobowiązani do przygotowania jednego materiału edukacyjnego (np. scenariusza lekcji lub zadania lub syllabusa, …) do wykorzystania w pracy z dziećmi/uczniami w systemie zdalnym. Materiały złożą się na zwartą publikację wydaną pod patronatem ORE w Warszawie. Praca nad materiałem będzie wspierana indywidualnymi i grupowymi konsultacjami.

Udział w grancie jest bezpłatny. Każda uczestniczka i uczestnik otrzyma nośniki i materiały szkoleniowe oraz serwis cateringowy.

Program szkolenia został zaprojektowany tak, aby ukształtowane umiejętności uczestników były przydatne zarówno w czasie pandemii, jak również po jej ustaniu i powrocie do normalnej codzienności szkolnej.

Państwa dyrektorów i nauczycieli zainteresowanych udziałem prosimy o wypełnienie deklaracji w formularzu FORMS do 26 lutego br. W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt: 43/822 36 91 w. 201 lub e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..