98-200 Sieradz,
ul. 3 Maja 7

WODN w Sieradzu
Kategoria:

„Dzieci rządzą – Dzieci radzą – Dzieci zawsze radę dadzą”
Przez dwa tygodnie czerwca 2021 gościliśmy w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu oraz w oddziale w Wieluniu dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zaprosiliśmy dzieci na zajęcia edukacyjne prowadzone przez naszych konsultantów i doradców metodycznych. W ten sposób zaczęliśmy tworzyć nasza nową tradycję zapraszania dzieci/uczniów na zajęcia do nas.

Czytaj więcej: Dzieci rządzą – Dzieci radzą – Dzieci zawsze radę dadzą
WODN w Sieradzu
Kategoria:

Szanowni Państwo, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu serdecznie zaprasza na seminarium on-line poświęconą najbliższej przyszłości edukacji. Chcemy zmierzyć się z osobistymi i instytucjonalnymi doświadczeniami i perspektywą patrzenia na szkołę przez nauczycieli, dyrektorów, samorządowców, rodziców. Minione 15 miesięcy zdalnej edukacji to nieoszacowany dotąd balast; źródło traum, szans i nadziei. Jaka będzie szkoła, gdy na powrót stanie się stacjonarna, nie hybrydowa, bez reżimu DDM?

W wystąpieniach panelowych chcemy skoncentrować się na następujących zagadnieniach:

● rola nauczyciela/dyrektora w kreowaniu i organizowaniu przestrzeni edukacyjnej;

● technologia na straży, na służbie czy oczywistością szkolnej i pozaszkolnej edukacji;

● jak uczłowieczyć (sfunkcjonalizować) realizację podstaw programowych i szkolne ocenianie;

● wykorzystanie rodzicielskich i uczniowskich obserwacji i doświadczeń do usprawnienia lokalnych systemów edukacyjnych;

● struktury współpracy i edukacyjnego dialogu (relacji) – co to znaczy w wymiarze lokalnym?

 

Miło nam, że zaproszenie do udziału w konferencji przyjęli:

Beata Olczyk – dyrektor Szkoły Podstawowej w Szadku

Grażyna Raźniewska – nauczycielka matematyki w Szkole Podstawowej w Chlewie

Monika Szczepaniak – mama pierwszo- i szóstoklasistki, dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego

Tomasz Woźniak – wójt gminy Wróblew

Ireneusz Pietrus – pedagog, ZSP nr 1 w Sieradzu

 

Seminarium odbędzie się 17 czerwca br. w godzinach 12.30 – 14.00.

Udział jest bezpłatny. Link do arkusza zgłoszeniowego: TUTAJ

Link do SEMINARIUM TUTAJ

WODN w Sieradzu
Kategoria:

Szanowni Państwo.

Minister Edukacji i Nauki ogłosił zmianę w kierunku realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021. W związku z tym Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu serdecznie zaprasza do udziału w kolejnym cyklu webinariów poświęconych wsparciu procesu wychowawczego i pomocy psychoprofilaktycznej.

Udział w nich jest bezpłatny.

Prosimy jedynie rejestrować się za pośrednictwem formularza FORMS.

 

Nasza oferta

 

WODN w Sieradzu
Kategoria:

Bezpłatne warsztaty przygotowujące do prowadzenia zajęć z uczniami w klasach I-III według programu profilaktyczno-wychowawczego „Spójrz Inaczej”

Proponujemy nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej udział w 35 godz. bezpłatnych warsztatach przygotowujących do prowadzenia zajęć z uczniami w klasach I-III według programu profilaktyczno-wychowawczego „Spójrz Inaczej”. Szkolenia przeprowadzone będą z dotacji Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) na rok 2021 oraz z dotacji Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Realizatorem szkoleń jest Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki „Spójrz inaczej” we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu. Warsztaty poprowadzi Pan Andrzej Kołodziejczyk – autor programu „Spójrz Inaczej”, trener Stowarzyszenia Psychoprofilaktyki „Spójrz Inaczej”, superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Czytaj więcej: Spójrz Inaczej
WODN w Sieradzu
Kategoria:

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi we współpracy z Samorządem Województwa Łódzkiego od 1 czerwca 2021 r. będzie realizatorem projektu regionalnego „Łódzkie Dwujęzyczne”. Celem projektu jest:
− propagowanie idei dwujęzyczności w przedszkolach na terenie miasta Łodzi i województwa łódzkiego,
− kształtowanie kompetencji kluczowych w zakresie rozwijania umiejętności językowych,
− przygotowanie i motywowanie dziecka w wieku przedszkolnym do skutecznego używania
− języka angielskiego w zabawie i codziennych sytuacjach

Więcej informacji

WODN w Sieradzu
Kategoria:

Szanowni Państwo.

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu szkoleniami związanymi z wykorzystaniem rozmaitych narzędzi edukacji zdalnej, przedstawiamy propozycję cyklu krótkich webinariów. Udział w nich jest bezpłatny. Prosimy jedynie rejestrować się za pośrednictwem formularza FORMS.

Wykaz webinariów

Violetta Florkiewicz
Kategoria:

„Ludzie powinni wiedzieć, że nasze odczuwanie przyjemności, wszelka radość, śmiech i rozkosze, podobnie jak ból, troska, zgryzota i nasze łzy oraz w szczególny sposób zdobywana wiedza i mądrość, to, co widzimy i słyszymy, wiemy, co prawdziwe, a co złudne, co dobre, a co złe, co słodkie, a co niesmaczne.
I przez ten sam organ stajemy się szaleni, a lęki i strachy atakują nas. Wszystko to pochodzi tylko z mózgu….. Jestem zdania, że mózg sprawuje największą siłę w człowieku.”

(-) Hipokrates (IV BC), O świętej chorobie.

W tym roku Światowy Tydzień Wiedzy o Mózgu przypada w dniach od 15 do 21 marca. Wpisując się w atmosferę interesującego tygodnia nauki, chciałam Państwu przybliżyć kilka ciekawostek z „życia mózgu”.

Jak wskazuje cytat z The Hippocratic Corpus już Hipokrates wiedział, że mózg ludzki jest jedną z najbardziej skomplikowanych, enigmatycznych i najdoskonalszych kreacji we wszechświecie, a jednocześnie tak bardzo powszechną, że wręcz pospolitą.

Cały artykuł opracowany przez Violettę Florkiewicz - konsultanta WODN w Sieradzu