98-200 Sieradz,
ul. 3 Maja 7

WODN w Sieradzu

WODN w Sieradzu
Odsłony: 1096

Bezpłatne warsztaty przygotowujące do prowadzenia zajęć z uczniami w klasach I-III według programu profilaktyczno-wychowawczego „Spójrz Inaczej”

Proponujemy nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej udział w 35 godz. bezpłatnych warsztatach przygotowujących do prowadzenia zajęć z uczniami w klasach I-III według programu profilaktyczno-wychowawczego „Spójrz Inaczej”. Szkolenia przeprowadzone będą z dotacji Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) na rok 2021 oraz z dotacji Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Realizatorem szkoleń jest Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki „Spójrz inaczej” we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu. Warsztaty poprowadzi Pan Andrzej Kołodziejczyk – autor programu „Spójrz Inaczej”, trener Stowarzyszenia Psychoprofilaktyki „Spójrz Inaczej”, superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Uczestnicy warsztatów otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i przygotowaniu do realizacji programu „Spójrz Inaczej”

Terminy szkolenia dla dwóch grup nauczycieli:

Grupa I - dotacja Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
18 – 21 września 2021; godziny szkolenia : 9:00 – 16:00
Miejsce szkolenia: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu Oddział w Wieluniu. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o przysłanie zgłoszenia: imię, nazwisko, miejsce pracy, nr telefonu do kontaktu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Grupa II - dotacja Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA)
9 – 12 października 2021; godziny szkolenia : 9:00 – 16:00
Miejsce szkolenia: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu.
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o przysłanie zgłoszenia: imię, nazwisko, miejsce pracy, nr telefonu do kontaktu na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 21 czerwca 2021

Informacja na temat szkolenia
Celem Programu „Spójrz Inaczej” jest kształtowanie osobowości dzieci i rozwijanie ich umiejętności radzenia sobie z różnymi trudnymi sytuacjami i problemami, mogącymi w przyszłości powodować sięganie po alkohol, narkotyki i inne szkodliwe dla zdrowia substancje. Obejmuje on rozwijanie pozytywnego obrazu siebie, rozumienie i wyrażanie uczuć, umiejętności konstruktywnego funkcjonowania w grupie i kontaktowania się z innymi, podejmowania decyzji, w tym decyzji zdrowotnych i odpowiedzialności za własne zdrowie.

Zajęcia obejmują:
 Pogłębianie umiejętności kontaktu z uczniami: kontaktu indywidualnego i z grupą, kierowanie klasą, radzenie sobie z dyscypliną w klasie.
 Praktyczne poznanie programu „Spójrz Inaczej” oraz stosowanych w nim metod pracy - poprzez adaptację i symulację scenariuszy zajęć (wykonywanie ich w grupie warsztatowej) z klasami wg programu „Spójrz Inaczej” oraz prowadzenie i obserwację zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami

Informacje dodatkowe:
Uczestnikom szkolenia „Spójrz Inaczej” zapewniamy:
 Podręcznik „Spójrz Inaczej” ze scenariuszami zajęć w klasach I-III
 Dodatkowe materiały szkoleniowe w wersji papierowej
 Bezpłatne konsultacje telefoniczne na etapie wdrażania zajęć z uczniami w klasach
 Bezpłatny udział w 5 godzinnych superwizjach online
 Catering w czasie szkolenia: jeden gorący posiłek oraz serwis kawowy

 

Kategoria: