Języki obce
Kontakt
tel. 43 822 36 91
email: wodn@wodnsieradz.edu.pl adres: Sieradz, ul. 3 Maja 7

WODN w Sieradzu

 • 1 WODN w Sieradzu

  Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli działającą na terenie województwa łódzkiego i funkcjonuje od 1989 roku. Organem prowadzącym WODN jest Samorząd Województwa Łódzkiego. Celem naszej działalności jest wspomaganie jakości pracy szkół oraz pomoc nauczycielom w pracy dydaktyczno - wychowawczej.
  Zapraszamy
 • 2 Nasze działania

  Działania, które podejmujemy umożliwiają nauczycielom doskonalenie i zdobywanie nowych kompetencji, wymianę doświadczeń pedagogicznych, inspirują twórczo poszukiwania oraz przyczyniają się do podnoszenia jakości pracy placówek oświatowych. Nasza praca opiera się na poczuciu odpowiedzialności i na partnerskim współdziałaniu, zaspokaja ambicje zawodowe, daje satysfakcję oraz umożliwia rozwój osobisty.
  Zapraszamy
 • 3 Nasza propozycja

  Chcielibyśmy, aby udział w proponowanych przez nas formach doskonalenia umożliwiał Państwu poszerzanie własnej świadomości zawodowej. Jesteśmy przekonani, że aktualna oferta zaspokoi oczekiwania środowiska oświatowego oraz sprosta wymogom dynamicznej rzeczywistości szkolnej, spotykając się z życzliwym odbiorem wyrażającym się udziałem w wybranych formach doskonalenia.
  Zapraszamy
 • 4 The Regional Teacher Training Centre in Sieradz

  The Regional Teacher Training Centre in Sieradz is a public institution which has been advising teachers in the Lodz region since 1989. Our aim is to support the quality of work in schools and help teachers in their work in the classroom. We enable the development and acquisition of new competences by the exchange of experiences, locally as well as with foreign partners, in order to inspire creative exploration.
  Welcome
 • 5 The Regional Teacher Training Centre in Sieradz

  Our work, based on a sense of responsibility and cooperation, gives satisfaction and enables personal development. Since 1st September 2014 we have been operating in two locations: Teacher Training Centre in Sieradz and our institution’s local branch in Wieluń.
  Welcome

Edukacja w czasach pandemii koronawirusa

Biuletyn Informacyjny Ery Edukacji Zdalnej

Konkurs ofert na stanowisko nauczyciela - doradcy metodycznego

Biblioteki Pedagogiczne zdalnemu nauczaniu

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi

 Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu

Nasz Facebook

Platformy

Klauzula informacyjna

Temat Liczba godzin Osoba prowadząca Koszt Zapisy online

Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lekcjach języka niemieckiego w szkole podstawowej

6

Janusz Jasiński

30 zł

Janusz Jasiński - zapisy na szkolenia 

Kształcenie kompetencji kluczowych na lekcjach języka niemieckiego w szkole podstawowej 

6

Janusz Jasiński

30 zł

Janusz Jasiński - zapisy na szkolenia  

Język angielski w przedszkolu – edukacja językowa dzieci  

6

Krystyna Juźwicka

30 zł

 Krystyna Juźwicka - zapisy na szkolenia

Praca z dziećmi na lekcjach języka angielskiego – integrowanie umiejętności językowych, gry i zabawy językowe 

6

Krystyna Juźwicka

30 zł

 Krystyna Juźwicka - zapisy na szkolenia

Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lekcjach języka angielskiego w szkole podstawowej 

8

Krystyna Juźwicka, Violetta Florkiewicz

30 zł

 Krystyna Juźwicka - zapisy na szkolenia

Kształcenie kompetencji kluczowych na lekcjach języka angielskiego w szkole podstawowej 

6

Krystyna Juźwicka

30 zł

 Krystyna Juźwicka - zapisy na szkolenia

Kształcenie kompetencji kluczowych na lekcjach języka angielskiego w szkole ponadpodstawowej.

6

Krystyna Juźwicka

30 zł

 Krystyna Juźwicka - zapisy na szkolenia

Integrowanie sprawności językowych ucznia pod kątem przygotowania  do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego 

6

Krystyna Juźwicka

30 zł

 Krystyna Juźwicka - zapisy na szkolenia

„British Life and Culture”: Rozwijanie kompetencji kulturowej w nauczaniu języka angielskiego w szkole podstawowej w świetle zapisów nowej podstawy programowej

6

Krystyna Juźwicka

30 zł

 Krystyna Juźwicka - zapisy na szkolenia

Nauczanie struktur gramatycznych i leksyki jako element integrowania sprawności językowych na lekcjach języka angielskiego w szkole ponadpodstawowej

6

Krystyna Juźwicka

30 zł

 Krystyna Juźwicka - zapisy na szkolenia

Nauczanie języka angielskiego w zróżnicowanych grupach uczniowskich 

6

Krystyna Juźwicka

30 zł

 Krystyna Juźwicka - zapisy na szkolenia

Wykorzystanie narzędzi krytycznego myślenia TOC  (Theory of Constraints) w pracy z tekstem na lekcjach języka angielskiego 

8

Krystyna Juźwicka, Wiesława Chlebowska

30 zł

 Krystyna Juźwicka - zapisy na szkolenia

Ja i moi uczniowie pracujemy kreatywnie 

6

Krystyna Juźwicka, Dorota Wiśniewska

30 zł

 Krystyna Juźwicka - zapisy na szkolenia

Wykorzystanie potencjału ucznia zdolnego w nauczaniu języka obcego – kreatywność, autonomia, motywacja 

8

Krystyna Juźwicka, Dorota Wiśniewska

30 zł

 Krystyna Juźwicka - zapisy na szkolenia

Projekt edukacyjny na lekcjach języków obcych w szkole podstawowej 

6

Krystyna Juźwicka

30 zł

 Krystyna Juźwicka - zapisy na szkolenia

Rozwijanie kompetencji językowych ucznia z wykorzystaniem metody Matthew Lipmana na lekcjach języka obcego 

6

Krystyna Juźwicka

forma bezpłatna

 Krystyna Juźwicka - zapisy na szkolenia

Kształtowanie postaw autonomicznych ucznia na lekcjach języka obcego 

6

Krystyna Juźwicka

forma bezpłatna

 Krystyna Juźwicka - zapisy na szkolenia

Copyright 2020 WODN w Sieradzu