98-200 Sieradz,
ul. 3 Maja 7

43 822 36 91
wodn@wodnsieradz.pl

Wydarzyło się

WODN w Sieradzu
Odsłony: 207

Z wielką radością i nieskrywanymi emocjami przyjęliśmy zaproszenie Gminnego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych w Sieradzu do współtworzenia publikacji: W świecie kobiet Gminy Sieradz. Ktoś powie – rozmieniamy się na drobne; gdzież tu realizacja statutowych zadań związanych z organizacją doskonalenia zawodowego nauczycieli? Dość powiedzieć, że w wymaganiach zewnętrznych mamy (WODN) zapisaną współpracę z różnymi instytucjami i organizacjami na rzecz edukacji, więc wszystko jest OK. Nadto edukacja potrzebuje inspiracji a regionalizm całkiem nie umarł. Mamy nadzieję że, chwilowo, w edukacji zdalnej atrakcyjniejsze wydają się zjawiska globalne i treści uniwersalne. Jednak czym prędzej powinien wrócić do szkoły zrównoważony balans pomiędzy wartościami lokalności – małych ojczyzn i regionów – oraz europejskiego dziedzictwa kulturowego.

Każda społeczność na wsi, w mieście, gminie, … to potencjał ludzi i zasobów, przeszłości i tradycji, teraźniejszości i aktywności. Ostatnie lata w życiu społecznym, politycznym, kulturalnym świata mają oblicze kobiety i inicjatyw przez nie podejmowanych. Inicjatyw, które znajdą kiedyś poczytne miejsca w podręcznikach i będą synonimem siły i sprawczości w treściach programowych. Stąd nasze przekonanie, że włączenie się w pracę na rzecz skatalogowania dorobku kobiet Gminy Sieradz może być niezmiernie inspirujące dla nas ale i dla nauczycielek i nauczycieli, którzy zechcą pójść tym tropem. Do czego Państwa serdecznie zachęcamy.

Kategoria: