Certyfikaty Wojewódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie
Kontakt
tel. 43 822 36 91
email: wodn@wodnsieradz.edu.pl adres: Sieradz, ul. 3 Maja 7

WODN w Sieradzu

 • 1 WODN w Sieradzu

  Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli działającą na terenie województwa łódzkiego i funkcjonuje od 1989 roku. Organem prowadzącym WODN jest Samorząd Województwa Łódzkiego. Celem naszej działalności jest wspomaganie jakości pracy szkół oraz pomoc nauczycielom w pracy dydaktyczno - wychowawczej.
  Zapraszamy
 • 2 Nasze działania

  Działania, które podejmujemy umożliwiają nauczycielom doskonalenie i zdobywanie nowych kompetencji, wymianę doświadczeń pedagogicznych, inspirują twórczo poszukiwania oraz przyczyniają się do podnoszenia jakości pracy placówek oświatowych. Nasza praca opiera się na poczuciu odpowiedzialności i na partnerskim współdziałaniu, zaspokaja ambicje zawodowe, daje satysfakcję oraz umożliwia rozwój osobisty.
  Zapraszamy
 • 3 Nasza propozycja

  Chcielibyśmy, aby udział w proponowanych przez nas formach doskonalenia umożliwiał Państwu poszerzanie własnej świadomości zawodowej. Jesteśmy przekonani, że aktualna oferta zaspokoi oczekiwania środowiska oświatowego oraz sprosta wymogom dynamicznej rzeczywistości szkolnej, spotykając się z życzliwym odbiorem wyrażającym się udziałem w wybranych formach doskonalenia.
  Zapraszamy
 • 4 The Regional Teacher Training Centre in Sieradz

  The Regional Teacher Training Centre in Sieradz is a public institution which has been advising teachers in the Lodz region since 1989. Our aim is to support the quality of work in schools and help teachers in their work in the classroom. We enable the development and acquisition of new competences by the exchange of experiences, locally as well as with foreign partners, in order to inspire creative exploration.
  Welcome
 • 5 The Regional Teacher Training Centre in Sieradz

  Our work, based on a sense of responsibility and cooperation, gives satisfaction and enables personal development. Since 1st September 2014 we have been operating in two locations: Teacher Training Centre in Sieradz and our institution’s local branch in Wieluń.
  Welcome

Edukacja w czasach pandemii koronawirusa

Biuletyn Informacyjny Ery Edukacji Zdalnej

Biblioteki Pedagogiczne zdalnemu nauczaniu

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi

 Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu

Nasz Facebook

Platformy

Klauzula informacyjna

5 grudnia 2019 roku w Łodzi odbyła się konferencja, na której zostały wręczone Certyfikaty Wojewódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie. Wspomniane wyróżnienie otrzymały placówki, które z wyjątkowym zaangażowaniem w nowatorski, atrakcyjny sposób wdrażały ideę zdrowego stylu życia, w całym środowisku szkolnym, przedszkolnym i lokalnym.

Bogaty dorobek oraz analiza efektów wynikających z realizacji projektów wpłynęły na możliwość przyznania w tym roku certyfikatów wybranym placówkom z wszystkich, pięciu Regionalnych Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie.

Z satysfakcją informujemy, iż w tym zaszczytnym gronie znalazły się dwie placówki z Sieradzkiej Regionalnej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Wł. Reymonta w Sieradzu,
2. Publiczne Przedszkole Nr 4 „Zaczarowana Kraina” w Zduńskiej Woli.

Twórcami sukcesów w wspomnianych placówkach byli wszyscy członkowie społeczności szkolnej i przedszkolnej, a w szczególności Dyrektorzy, Autorzy projektów, Koordynatorzy oraz Członkowie Zespołów ds. Promocji Zdrowia.

Z okazji uzyskania Wojewódzkich Certyfikatów Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie składamy Państwu serdeczne gratulacje i życzymy, kolejnych sukcesów w propagowaniu idei zdrowego stylu życia.

Violetta Florkiewicz

Copyright 2020 WODN w Sieradzu