Szkolimy pracowników europejskich firm
Kontakt
tel. 43 822 36 91
email: wodn@wodnsieradz.edu.pl adres: Sieradz, ul. 3 Maja 7

WODN w Sieradzu

 • 1 WODN w Sieradzu

  Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli działającą na terenie województwa łódzkiego i funkcjonuje od 1989 roku. Organem prowadzącym WODN jest Samorząd Województwa Łódzkiego. Celem naszej działalności jest wspomaganie jakości pracy szkół oraz pomoc nauczycielom w pracy dydaktyczno - wychowawczej.
  Zapraszamy
 • 2 Nasze działania

  Działania, które podejmujemy umożliwiają nauczycielom doskonalenie i zdobywanie nowych kompetencji, wymianę doświadczeń pedagogicznych, inspirują twórczo poszukiwania oraz przyczyniają się do podnoszenia jakości pracy placówek oświatowych. Nasza praca opiera się na poczuciu odpowiedzialności i na partnerskim współdziałaniu, zaspokaja ambicje zawodowe, daje satysfakcję oraz umożliwia rozwój osobisty.
  Zapraszamy
 • 3 Nasza propozycja

  Chcielibyśmy, aby udział w proponowanych przez nas formach doskonalenia umożliwiał Państwu poszerzanie własnej świadomości zawodowej. Jesteśmy przekonani, że aktualna oferta zaspokoi oczekiwania środowiska oświatowego oraz sprosta wymogom dynamicznej rzeczywistości szkolnej, spotykając się z życzliwym odbiorem wyrażającym się udziałem w wybranych formach doskonalenia.
  Zapraszamy
 • 4 The Regional Teacher Training Centre in Sieradz

  The Regional Teacher Training Centre in Sieradz is a public institution which has been advising teachers in the Lodz region since 1989. Our aim is to support the quality of work in schools and help teachers in their work in the classroom. We enable the development and acquisition of new competences by the exchange of experiences, locally as well as with foreign partners, in order to inspire creative exploration.
  Welcome
 • 5 The Regional Teacher Training Centre in Sieradz

  Our work, based on a sense of responsibility and cooperation, gives satisfaction and enables personal development. Since 1st September 2014 we have been operating in two locations: Teacher Training Centre in Sieradz and our institution’s local branch in Wieluń.
  Welcome

Diagnoza potrzeb dyrektorów

Przygotowując się do budowania oferty szkoleniowej na rok szkolny 2020/2021 zwracamy się z prośbą o wskazanie, które kompetencje chcieliby Państwo doskonalić w związku z pełnioną funkcją dyrektora. Prosimy o udzielenie informacji i wypełnienie kwestionariusza ankiety.

Nasz Facebook

Nasze szkolenia - kalendarz

Poprzedni miesiąc Kwiecień 2020 Następny miesiąc
N P W Ś C Pt S
week 14 1 2 3 4
week 15 5 6 7 8 9 10 11
week 16 12 13 14 15 16 17 18
week 17 19 20 21 22 23 24 25
week 18 26 27 28 29 30

Zapal Czerwoną Lampkę

Platformy

Klauzula informacyjna

Rok szkolny na dobre się nie rozpoczął, a my zaczęliśmy i już zakończyliśmy Kurs dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Od 3 do 13 września pracowaliśmy z fantastyczną 22 osobową grupą pracowników WIELTON S.A. Wszyscy uzyskali kwalifikacje instruktora i już formalnie oraz, jak zawsze profesjonalnie, mogą w swojej Firmie koordynować zajęcia praktyczne uczniów (praktyki zawodowe) w myśl zapisów Rozporządzenia MEN z lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 2019 poz. 391).
Celem kursu było nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw pedagogiki, psychologii i metodyki a całość intensywnych 48 godzin szkoleniowych wieńczył egzamin pisemny i praktyczny.


Możemy nieskromnie powiedzieć, że jest naszą specjalnością szkolenie instruktorów praktycznej nauki zawodu (szczególne podziękowania kol. Ewie Marciniak-Kulce). Tuż przed minionymi wakacjami organizowaliśmy i prowadziliśmy taki kurs dla pracowników Okręgowej Spółdzielni Mleczarskie WART-MILK w Sieradzu i kilku innych zakładów. Współpraca z tak znakomitymi przedsiębiorstwami to dla nas zaszczyt i powód do dumy. Zwłaszcza wtedy, gdy informacje zwrotne od uczestników potwierdzają jakość prowadzonych przez naszych specjalistów zajęć.


Prezentowane zdjęcia zostały wykonane podczas egzaminów praktycznych, za zgodą uczestników.

Copyright 2020 WODN w Sieradzu