Doradztwo zawodowe w praktyce szkolnej
Kontakt
tel. 43 822 36 91
email: wodn@wodnsieradz.edu.pl adres: Sieradz, ul. 3 Maja 7

WODN w Sieradzu

 • 1 WODN w Sieradzu

  Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli działającą na terenie województwa łódzkiego i funkcjonuje od 1989 roku. Organem prowadzącym WODN jest Samorząd Województwa Łódzkiego. Celem naszej działalności jest wspomaganie jakości pracy szkół oraz pomoc nauczycielom w pracy dydaktyczno - wychowawczej.
  Zapraszamy
 • 2 Nasze działania

  Działania, które podejmujemy umożliwiają nauczycielom doskonalenie i zdobywanie nowych kompetencji, wymianę doświadczeń pedagogicznych, inspirują twórczo poszukiwania oraz przyczyniają się do podnoszenia jakości pracy placówek oświatowych. Nasza praca opiera się na poczuciu odpowiedzialności i na partnerskim współdziałaniu, zaspokaja ambicje zawodowe, daje satysfakcję oraz umożliwia rozwój osobisty.
  Zapraszamy
 • 3 Nasza propozycja

  Chcielibyśmy, aby udział w proponowanych przez nas formach doskonalenia umożliwiał Państwu poszerzanie własnej świadomości zawodowej. Jesteśmy przekonani, że aktualna oferta zaspokoi oczekiwania środowiska oświatowego oraz sprosta wymogom dynamicznej rzeczywistości szkolnej, spotykając się z życzliwym odbiorem wyrażającym się udziałem w wybranych formach doskonalenia.
  Zapraszamy
 • 4 The Regional Teacher Training Centre in Sieradz

  The Regional Teacher Training Centre in Sieradz is a public institution which has been advising teachers in the Lodz region since 1989. Our aim is to support the quality of work in schools and help teachers in their work in the classroom. We enable the development and acquisition of new competences by the exchange of experiences, locally as well as with foreign partners, in order to inspire creative exploration.
  Welcome
 • 5 The Regional Teacher Training Centre in Sieradz

  Our work, based on a sense of responsibility and cooperation, gives satisfaction and enables personal development. Since 1st September 2014 we have been operating in two locations: Teacher Training Centre in Sieradz and our institution’s local branch in Wieluń.
  Welcome

Diagnoza potrzeb dyrektorów

Przygotowując się do budowania oferty szkoleniowej na rok szkolny 2020/2021 zwracamy się z prośbą o wskazanie, które kompetencje chcieliby Państwo doskonalić w związku z pełnioną funkcją dyrektora. Prosimy o udzielenie informacji i wypełnienie kwestionariusza ankiety.

Nasz Facebook

Nasze szkolenia - kalendarz

Poprzedni miesiąc Kwiecień 2020 Następny miesiąc
N P W Ś C Pt S
week 14 1 2 3 4
week 15 5 6 7 8 9 10 11
week 16 12 13 14 15 16 17 18
week 17 19 20 21 22 23 24 25
week 18 26 27 28 29 30

Zapal Czerwoną Lampkę

Platformy

Klauzula informacyjna

14 marca 2019 r. w auli WODN w Sieradzu odbyła się konferencja „Doradztwo zawodowe w praktyce szkolnej”, zorganizowana z inicjatywy i we współpracy trzech instytucji – WODN w Sieradzu, sieradzkiego Oddziału Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej i Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu.

Na początku konferencji - dla uczczenia Światowego Tygodnia Mózgu (11 – 16 marca 2019 r.) oraz Dnia Liczby PI (14 marca) dr Violetta Florkiewicz z WODN w Sieradzu przedstawiła krótką prezentację na temat powyższych zagadnień.

Zgromadzone licznie grono nauczycieli: doradców zawodowych, bibliotekarzy, pedagogów szkolnych i innych zainteresowanych nauczycieli wysłuchało wystąpień prelegentów.

Ewa Marciniak–Kulka z WODN w Sieradzu omówiła zmiany prawne w zakresie doradztwa zawodowego, kwestie odpowiednich zapisów w statucie szkoły, dotyczących organizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, rocznych programów realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego oraz modelowania doradztwa zawodowego w relacjach szkoła – organ prowadzący.

Następnie Wiesława Chlebowska z WODN w Sieradzu zaprezentowała ofertę szkół ponadpodstawowych w zakresie doradztwa zawodowego, umieszczoną na Platformie Edukacyjnej Ośrodka.

Janusz Grochmalski – doradca zawodowy z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Oddział w Sieradzu mówił o edukowaniu uczniów w zakresie doradztwa zawodowego, budowaniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności w tym zakresie. Przypomniał i podkreślił jak ważnym przedsięwzięciem są organizowane corocznie w Sieradzu Targi Pracy.

O tym jak angażować bibliotekarzy bibliotek szkolnych w szkolny system doradztwa zawodowego, o wsparciu nauczycieli przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi - Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Oddział w Sieradzu, powiedziała Karolina Woźniak–Olejnik, doradca zawodowy z tejże placówki, prezentując ofertę Centrum – działania, publikacje, zasoby internetowe.

Również o działaniach oraz dobrych praktykach i doświadczeniach w zakresie doradztwa zawodowego Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu mówiła Elżbieta Kowalska, dyrektor biblioteki.

Na zakończenie Wiesława Chlebowska przedstawiła pomysły na wspieranie szkolnego systemu doradztwa zawodowego w bibliotece szkolnej, posumowała także propozycje przedmówców w tym zakresie.

Copyright 2020 WODN w Sieradzu