Czytanie w Gminie Sieradz
Kontakt
tel. 43 822 36 91
email: wodn@wodnsieradz.edu.pl adres: Sieradz, ul. 3 Maja 7

WODN w Sieradzu

 • 1 WODN w Sieradzu

  Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli działającą na terenie województwa łódzkiego i funkcjonuje od 1989 roku. Organem prowadzącym WODN jest Samorząd Województwa Łódzkiego. Celem naszej działalności jest wspomaganie jakości pracy szkół oraz pomoc nauczycielom w pracy dydaktyczno - wychowawczej.
  Zapraszamy
 • 2 Nasze działania

  Działania, które podejmujemy umożliwiają nauczycielom doskonalenie i zdobywanie nowych kompetencji, wymianę doświadczeń pedagogicznych, inspirują twórczo poszukiwania oraz przyczyniają się do podnoszenia jakości pracy placówek oświatowych. Nasza praca opiera się na poczuciu odpowiedzialności i na partnerskim współdziałaniu, zaspokaja ambicje zawodowe, daje satysfakcję oraz umożliwia rozwój osobisty.
  Zapraszamy
 • 3 Nasza propozycja

  Chcielibyśmy, aby udział w proponowanych przez nas formach doskonalenia umożliwiał Państwu poszerzanie własnej świadomości zawodowej. Jesteśmy przekonani, że aktualna oferta zaspokoi oczekiwania środowiska oświatowego oraz sprosta wymogom dynamicznej rzeczywistości szkolnej, spotykając się z życzliwym odbiorem wyrażającym się udziałem w wybranych formach doskonalenia.
  Zapraszamy
 • 4 The Regional Teacher Training Centre in Sieradz

  The Regional Teacher Training Centre in Sieradz is a public institution which has been advising teachers in the Lodz region since 1989. Our aim is to support the quality of work in schools and help teachers in their work in the classroom. We enable the development and acquisition of new competences by the exchange of experiences, locally as well as with foreign partners, in order to inspire creative exploration.
  Welcome
 • 5 The Regional Teacher Training Centre in Sieradz

  Our work, based on a sense of responsibility and cooperation, gives satisfaction and enables personal development. Since 1st September 2014 we have been operating in two locations: Teacher Training Centre in Sieradz and our institution’s local branch in Wieluń.
  Welcome

Nasz Facebook

Nasze szkolenia - kalendarz

Poprzedni miesiąc Maj 2019 Następny miesiąc
N P W Ś C Pt S
week 18 1 2 3 4
week 19 5 6 7 8 9 10 11
week 20 12 13 14 15 16 17 18
week 21 19 20 21 22 23 24 25
week 22 26 27 28 29 30 31

Zapal Czerwoną Lampkę

Platformy

Klauzula informacyjna

BIP

28 maja 2018 r. zakończyliśmy program – Czytanie w Gminie Sieradz - Innowacyjne pomysły na propagowanie czytelnictwa Einatyzc. Jego celem było:
• rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie ich aktywności czytelniczej;
• międzyprzedmiotowe integrowanie wiedzy i umiejętności uczniów;
• kształtowanie kompetencji kluczowych;
• wzmacnianie poczucia więzi ze środowiskiem lokalnym i pokazanie możliwości czerpania z jego zasobów.

Program był realizowany we współpracy WODN w Sieradzu i BP w Sieradzu, pod patronatem Wójta Gminy Sieradz oraz Łódzkiego Kuratora Oświaty. Uczestniczyły w nim szkoły Gminy Sieradz: Szkoła Podstawowa Gminy Sieradz, Szkoła Podstawowa w Charłupi Małej, Szkoła Podstawowa w Chojnem, Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wielkiej, Szkoła Podstawowa w Kłocku, Szkoła Podstawowa w Rzechcie.

W ramach programu funkcjonowała sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli - spotykaliśmy się w realu – w WODN w Sieradzu, w Bibliotece Pedagogicznej w Sieradzu, Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sieradzu i wirtualnie - na platformie e-learningowej Ośrodka. Zajęcia w ramach sieci dotyczyły metodycznego aspektu związanego z rozwojem czytelnictwa i uczenia się uczniów, umożliwiały poznawanie zasobów różnych bibliotek (w tym cyfrowych - m.in. Cyfrowej Ziemi Sieradzkiej) i sprzyjały wymianie doświadczeń między uczestnikami. Wypracowane materiały, pomysły, propozycje metod i technik były umieszczane na bieżąco na platformie e-learningowej i są dostępne dla uczestników sieci do końca sierpnia 2018 r..

Na spotkaniu podsumowującym przedstawiciele szkół zaprezentowali w różnej formie, różnorodne aktywności i działania związane z czytelnictwem, które realizowali w swojej szkole i środowisku lokalnym. Zebrani mieli okazję zaśpiewać przy akompaniamencie grupy uczniów z SP w Chojnem piosenkę zachęcająca do czytania, obejrzeć film o czytaniu nakręcony w SP w Rzechcie oraz barwne relacje i prezentacje z działań promujących czytelnictwo w SP w Charłupi Małej, SP w Chojnem, SP w Dąbrowie Wielkiej i SP Gminy Sieradz.
Szkoły propagowały czytelnictwo radośnie, kolorowo i wielozmysłowo, w plenerze i w różnych pomieszczeniach, z użyciem różnych środków lokomocji, czytając („wszyscy i wszędzie”), pisząc i tłumacząc książki, snując o nich gawędy, tworząc z użyciem różnych technik plastycznych i fotografując, poznając świat przyrody, gotując, degustując i ratując klimat, a przede wszystkim dobrze się bawiąc. Do szkół przybywali ludzie różnych profesji, z różnymi pasjami, szkoły zamieniały się w krainy baśni, miejsca akcji powieści, sceny teatralne…

Wszystkie działania zorganizowane w szkołach uczestniczących w programie będzie można obejrzeć w formie wystawy od połowy czerwca do końca sierpnia 2018 r. w holu Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu. Serdecznie zapraszamy.

Copyright 2019 WODN w Sieradzu