Oświata Samorządu Województwa Łódzkiego
Kontakt
tel. 43 822 36 91
email: wodn@wodnsieradz.edu.pl adres: Sieradz, ul. 3 Maja 7

WODN w Sieradzu

 • 1 WODN w Sieradzu

  Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli działającą na terenie województwa łódzkiego i funkcjonuje od 1989 roku. Organem prowadzącym WODN jest Samorząd Województwa Łódzkiego. Celem naszej działalności jest wspomaganie jakości pracy szkół oraz pomoc nauczycielom w pracy dydaktyczno - wychowawczej.
  Zapraszamy
 • 2 Nasze działania

  Działania, które podejmujemy umożliwiają nauczycielom doskonalenie i zdobywanie nowych kompetencji, wymianę doświadczeń pedagogicznych, inspirują twórczo poszukiwania oraz przyczyniają się do podnoszenia jakości pracy placówek oświatowych. Nasza praca opiera się na poczuciu odpowiedzialności i na partnerskim współdziałaniu, zaspokaja ambicje zawodowe, daje satysfakcję oraz umożliwia rozwój osobisty.
  Zapraszamy
 • 3 Nasza propozycja

  Chcielibyśmy, aby udział w proponowanych przez nas formach doskonalenia umożliwiał Państwu poszerzanie własnej świadomości zawodowej. Jesteśmy przekonani, że aktualna oferta zaspokoi oczekiwania środowiska oświatowego oraz sprosta wymogom dynamicznej rzeczywistości szkolnej, spotykając się z życzliwym odbiorem wyrażającym się udziałem w wybranych formach doskonalenia.
  Zapraszamy
 • 4 The Regional Teacher Training Centre in Sieradz

  The Regional Teacher Training Centre in Sieradz is a public institution which has been advising teachers in the Lodz region since 1989. Our aim is to support the quality of work in schools and help teachers in their work in the classroom. We enable the development and acquisition of new competences by the exchange of experiences, locally as well as with foreign partners, in order to inspire creative exploration.
  Welcome
 • 5 The Regional Teacher Training Centre in Sieradz

  Our work, based on a sense of responsibility and cooperation, gives satisfaction and enables personal development. Since 1st September 2014 we have been operating in two locations: Teacher Training Centre in Sieradz and our institution’s local branch in Wieluń.
  Welcome

Nasz Facebook

Nasze szkolenia - kalendarz

Poprzedni miesiąc Maj 2019 Następny miesiąc
N P W Ś C Pt S
week 18 1 2 3 4
week 19 5 6 7 8 9 10 11
week 20 12 13 14 15 16 17 18
week 21 19 20 21 22 23 24 25
week 22 26 27 28 29 30 31

Zapal Czerwoną Lampkę

Platformy

Klauzula informacyjna

BIP

 • Czy oferta edukacyjna szkoły/placówki jest produktem, który można/trzeba promować?
• Jakie działania marketingowe są optymalne, by zagwarantować sukces sprzedażowy szkoły?
• W jaki sposób odczarowywać kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w systemie szkół policealnych i kwalifikacyjnych kursów zawodowych?
• Dlaczego Facebook ułatwia komunikację językiem korzyści z pokoleniem millenialsów?
• Kogo i jak zainteresować zawodami m. in.: florysta, opiekunka środowiskowa, asystent osoby niepełnosprawnej?
• Jakimi środkami inspirować duże podmioty gospodarcze do społecznej odpowiedzialności biznesu i podjęcia współpracy ze szkołami na rzecz organizacji praktyk zawodowych?
• Jak pogodzić potrzeby rynku pracy z aspiracjami przyszłych pracowników, z ofertą edukacyjną szkół i utrwalonymi schematami myślowymi interesariuszy?

W oczekiwaniu odpowiedzi na powyższe pytania, i szereg innych, w naszym WODN w Sieradzu spotkali się na konferencji dyrektorzy 19 szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa Łódzkiego. Wraz z liczną reprezentacją Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego poznaliśmy myślenie akademickie nt. promocji oświaty i spojrzenie praktyków marketingu. Gośćmi spotkania byli: autor wielu książek i publikacji poświęconych marketingowemu zarządzaniu szkołą - prof. Jan Fazlagić oraz autorki m. in. kampanii „Łódź Pozdrawia”, akcji społecznościowej ING „Mural” z łódzkiej agencji kreatywnej MOSQi.TO – Magdalena Szmidt i Magdalena Zielińska.

     Wyzwania dla szkół i placówek Samorządu Województwa Łódzkiego wydają się być tożsame problemom miast i powiatów, organizujących szkolnictwo ponadgimnazjalne (za chwilę ponadpodstawowe). Programować konkurencję czy współpracę? Indywidualizować ofertę każdej szkoły czy zezwolić na dublowanie kierunków kształcenia? Inwestować w kapitał społeczny w zakresie wiedzy, orientacji zawodowej i dynamiki zmian na europejskim rynku pracy czy drukować szkołom ulotki i produkować spoty reklamowe? Zaniechać kształcenia w zawodach społecznie niepopularnych a deficytowych czy odkrywać narzędzia ich promocji i popularyzacji w społeczeństwie? Dowartościować wojewódzką oświatę, uznając ja za potencjalną markę, zasób i zaplecze intelektualne regionu czy improwizować i eksperymentować na żywych organizmach? Integrować system czy atomizować? Myśleć o regionalnej oświacie w perspektywie roku, cyklu kształcenia (2-3 lata), kadencji czy pokolenia? Organ prowadzący ma stawiać na osobowości pedagogiczne i talenty managerskie, na ewolucyjny rozwój kadr i akceptację zmian czy konserwować przekonania, uprzedzenia i ludzką ugruntowaną wizję „świata”?

Prowadzone przez samorządy szkoły, placówki doskonalenia nauczycieli oraz biblioteki pedagogiczne – oprócz działalności misyjnej twardo funkcjonują na rynku usług edukacyjnych. Muszą mierzyć się z konkurencyjną ofertą placówek niepublicznych i wymagającymi klientami oraz trochę utykającym systemem. W tej sytuacji działania promocyjne podejmowane ad hoc nie mogą spełnić oczekiwań. Potrzebna jest, zaplanowana na kilka lat, spójna kampania edukacyjna, która pozwoli ukierunkować nasze myślenie o roli i miejscu regionalnej oświaty. Udało się z koleją aglomeracyjną, udaje się ze zbiornikiem Jeziorsko i Budżetem Obywatelskim. Dlaczego z oświatą miałoby być inaczej?

     Konferencja nie dostarczyła jej uczestnikom gotowych recept na organizację promocji szkoły/placówki. Spowodowała twórczy niepokój, uruchomiła kreatywność wraz z inicjatywnością oraz potrzebę myślenia o sprawie; na pewno zapoczątkowała dialog „na temat” i działania. Kilka wypowiedzianych przez prowadzących uwag dostarczyło szczególnej energii i refleksji. Odkrywcza była myśl (za W. Churchillem), że do dziesięciogodzinnego przemówienia wystarczy się przygotować 10 minut, ale do 10 minutowego wystąpienia warto się przygotować przez 10 godzin… Albo że negatywna informacja przebija się do świadomości odbiorców (społeczności) 30 razy szybciej niż pozytywny komunikat. I jeszcze coś o przestrzeni wspólnej: biblioteka – zapewne i szkoła – mogą znakomicie zaspokoić potrzebę ludzi – doświadczania wspólnotowości, wspólnej celebracji procesu edukacyjnego, doskonalenia zawodowego, obcowania z kulturą (czytelniczą?) oraz budowania komunikacji, relacji i więzi.

Olgierd Neyman

Copyright 2019 WODN w Sieradzu