Ścieżki do zatrudnienia
Kontakt
tel. 43 822 36 91
email: wodn@wodnsieradz.edu.pl adres: Sieradz, ul. 3 Maja 7

WODN w Sieradzu

 • 1 WODN w Sieradzu

  Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli działającą na terenie województwa łódzkiego i funkcjonuje od 1989 roku. Organem prowadzącym WODN jest Samorząd Województwa Łódzkiego. Celem naszej działalności jest wspomaganie jakości pracy szkół oraz pomoc nauczycielom w pracy dydaktyczno - wychowawczej.
  Zapraszamy
 • 2 Nasze działania

  Działania, które podejmujemy umożliwiają nauczycielom doskonalenie i zdobywanie nowych kompetencji, wymianę doświadczeń pedagogicznych, inspirują twórczo poszukiwania oraz przyczyniają się do podnoszenia jakości pracy placówek oświatowych. Nasza praca opiera się na poczuciu odpowiedzialności i na partnerskim współdziałaniu, zaspokaja ambicje zawodowe, daje satysfakcję oraz umożliwia rozwój osobisty.
  Zapraszamy
 • 3 Nasza propozycja

  Chcielibyśmy, aby udział w proponowanych przez nas formach doskonalenia umożliwiał Państwu poszerzanie własnej świadomości zawodowej. Jesteśmy przekonani, że aktualna oferta zaspokoi oczekiwania środowiska oświatowego oraz sprosta wymogom dynamicznej rzeczywistości szkolnej, spotykając się z życzliwym odbiorem wyrażającym się udziałem w wybranych formach doskonalenia.
  Zapraszamy
 • 4 The Regional Teacher Training Centre in Sieradz

  The Regional Teacher Training Centre in Sieradz is a public institution which has been advising teachers in the Lodz region since 1989. Our aim is to support the quality of work in schools and help teachers in their work in the classroom. We enable the development and acquisition of new competences by the exchange of experiences, locally as well as with foreign partners, in order to inspire creative exploration.
  Welcome
 • 5 The Regional Teacher Training Centre in Sieradz

  Our work, based on a sense of responsibility and cooperation, gives satisfaction and enables personal development. Since 1st September 2014 we have been operating in two locations: Teacher Training Centre in Sieradz and our institution’s local branch in Wieluń.
  Welcome

Nasz Facebook

Nasze szkolenia - kalendarz

Poprzedni miesiąc Grudzień 2018 Następny miesiąc
N P W Ś C Pt S
week 48 1
week 49 2 3 4 5 6 7 8
week 50 9 10 11 12 13 14 15
week 51 16 17 18 19 20 21 22
week 52 23 24 25 26 27 28 29
week 1 30 31

Zapal Czerwoną Lampkę

Platformy

Klauzula informacyjna

BIP

      Uczniowie, nauczyciele, i wszystkie osoby zainteresowane rynkiem pracy, kontaktem z pracodawcami i instytucjami wspierającymi w tym zakresie, mieli znakomitą okazję doświadczenia czegoś nowego i bezpośrednich spotkań z różnymi zainteresowanymi stronami.

Ta okazja była konsekwencją zorganizowanych w dniu 28 lutego 2018 r. II Targówi Pracy i Doradztwa Zawodowego pod hasłem ,,Ścieżki do zatrudnienia’’. Swoim zasięgiem targi objęły teren Podregionu Zachodniego Województwa Łódzkiego. Organizatorami przedsięwzięcia byli: Starostwo Powiatowe w Sieradzu, Wojewódzki Urząd Pracy – Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Oddział w Sieradzu i Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu.

Programowo w ramach targów funkcjonowały trzy strefy:

• Strefa przedsiębiorczości,
• Strefa ofert pracy
• Strefa edukacji i doradztwa zawodowego

W poszczególnych strefach uczestnicy mogli skorzystać z porad, informacji, konsultacji oraz bezpośrednich kontaktów w celu wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy. Była również możliwość zapoznania się z różnymi formami zdobywania doświadczeń przygotowujących do płynnego wejścia na rynek pracy tj.: staże, praktyki, zajęcia praktyczne, kontrakty, wolontariat itp.

Wiele placówek edukacyjnych miało okazję do nawiązywania współpracy z podmiotami, które mogą być partnerami w realizacji wdrażanych w szkołach Wewnątrzszkolnych Systemów Doradztwa Zawodowego.

Uczniowie wszystkich typów szkół mieli możliwość zaobserwowania w jaki sposób funkcjonują systemy rekrutacyjne pracowników, gdzie można skorzystać z pomocy doradcy zawodowego, w ramach jakich programów i instytucji można uzyskać dodatkową pomoc i wsparcie w modelowaniu dalszej przyszłości. Dla niektórych uczniów były to pierwsze doświadczenia w nawiązywaniu relacji z przedstawicielami podmiotów rynku pracy.

Jest to szczególnie ważne w związku z wdrażanymi zmianami wprowadzającymi w szkołach rozszerzenie działań z zakresu doradztwa zawodowego i kształtowania kompetencji kluczowych.

Szczególnym gościem targów była Pani Dorota Wodnicka, Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Organizatorzy są usatysfakcjonowani obecnością samorządowców, dyrektorów i prezesów firm i stowarzyszeń.

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli podczas targów m.in. udzielał konsultacji dotyczących tworzenia efektywnych Wewnątrzszkolnych Systemów Doradztwa Zawodowego: pracy – dla rozwoju młodego człowieka, szkoły – jako organizacji i wykorzystywania takich imprez jak targi, dla upraktycznienia zajęć z zakresu doradztwa zawodowego. Podczas targów na stoisku WODN intensywnie pracowało troje coachów, którzy wspierali w analizowanym zakresie.

II edycja targów okazała się niezwykłym sukcesem frekwencyjnym, o czym świadczą przedstawione fotografie. W rozmowach indywidualnych z uczestnikami, zarówno zwiedzającymi targi jak i wystawcami, akcentowane były opinie o wysokiej przydatności tego przedsięwzięcia.

Copyright 2018 WODN w Sieradzu