Wydarzyło się
Kontakt
tel. 43 822 36 91
email: wodn@wodnsieradz.edu.pl adres: Sieradz, ul. 3 Maja 7

WODN w Sieradzu

 • 1 WODN w Sieradzu

  Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli działającą na terenie województwa łódzkiego i funkcjonuje od 1989 roku. Organem prowadzącym WODN jest Samorząd Województwa Łódzkiego. Celem naszej działalności jest wspomaganie jakości pracy szkół oraz pomoc nauczycielom w pracy dydaktyczno - wychowawczej.
  Zapraszamy
 • 2 Nasze działania

  Działania, które podejmujemy umożliwiają nauczycielom doskonalenie i zdobywanie nowych kompetencji, wymianę doświadczeń pedagogicznych, inspirują twórczo poszukiwania oraz przyczyniają się do podnoszenia jakości pracy placówek oświatowych. Nasza praca opiera się na poczuciu odpowiedzialności i na partnerskim współdziałaniu, zaspokaja ambicje zawodowe, daje satysfakcję oraz umożliwia rozwój osobisty.
  Zapraszamy
 • 3 Nasza propozycja

  Chcielibyśmy, aby udział w proponowanych przez nas formach doskonalenia umożliwiał Państwu poszerzanie własnej świadomości zawodowej. Jesteśmy przekonani, że aktualna oferta zaspokoi oczekiwania środowiska oświatowego oraz sprosta wymogom dynamicznej rzeczywistości szkolnej, spotykając się z życzliwym odbiorem wyrażającym się udziałem w wybranych formach doskonalenia.
  Zapraszamy
 • 4 The Regional Teacher Training Centre in Sieradz

  The Regional Teacher Training Centre in Sieradz is a public institution which has been advising teachers in the Lodz region since 1989. Our aim is to support the quality of work in schools and help teachers in their work in the classroom. We enable the development and acquisition of new competences by the exchange of experiences, locally as well as with foreign partners, in order to inspire creative exploration.
  Welcome
 • 5 The Regional Teacher Training Centre in Sieradz

  Our work, based on a sense of responsibility and cooperation, gives satisfaction and enables personal development. Since 1st September 2014 we have been operating in two locations: Teacher Training Centre in Sieradz and our institution’s local branch in Wieluń.
  Welcome

Dla uczestników szkoleń

Nasz Facebook

Nasze szkolenia - kalendarz

Poprzedni miesiąc Sierpień 2019 Następny miesiąc
N P W Ś C Pt S
week 31 1 2 3
week 32 4 5 6 7 8 9 10
week 33 11 12 13 14 15 16 17
week 34 18 19 20 21 22 23 24
week 35 25 26 27 28 29 30 31

Zapal Czerwoną Lampkę

Platformy

Klauzula informacyjna

BIP

Uczniowie z całej Polski nauczyli się programować

20 maja nauczyciele klas 1-3 zakończyli realizację bezpłatnego projektu edukacyjnego „Technologie z klasą”, stworzonego przez Fundację Uniwersytet Dzieci, która od 12 lat rozwija potencjał twórczy i intelektualny dzieci.

Podczas projektu uczniowie przy wsparciu nauczyciela zrealizowali przez rok szkolny 2018/2019 cykl scenariuszy dotyczących bezpieczeństwa w sieci, nowych technologii, a także nauki programowania. Każdy scenariusz składał się z ciekawych materiałów multimedialnych oraz kart pracy dla uczniów. Zajęcia rozbudziły kreatywność dzieci, poszerzyły ich wiedzę z zakresu programowania oraz rozwinęły kompetencje społeczne (współpraca, praca w grupie). Uczniom szczególnie podobały się zagadki programistyczne, które zlecał im robot Kodeusz - bohater projektu „Technologie z klasą”.

W „Technologiach z klasą” wzięło udział 500 nauczycieli z całej Polski. W ramach realizacji projektu uczniowie otrzymali dyplom, a nauczyciel - certyfikat potwierdzający ukończenie projektu.

Partnerami projektu są Fundacja Orange, ABB, BBH, Google i Luxoft, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu nowych technologii.

     

 

 

Miło nam poinformować, że od miesiąca niewielki księgozbiór Ośrodka funkcjonuje w najnowszej wersji programu MOL czyli MOL NET+

MOL NET+ jest instalowany na serwerach dostawcy oprogramowania (w tzw. chmurze). Oznacza to, że nie trzeba posiadać kosztownego zaplecza technicznego ani specjalistycznego wsparcia informatycznego. Wystarczą zwykłe komputery z dostępem do Internetu.

Zachęcamy szkoły do korzystania z tego programu ponieważ MOL NET+ to nowoczesny program do obsługi biblioteki szkolnej. Ułatwia codzienną pracę nauczyciela bibliotekarza i przyspiesza ewidencjonowanie zbiorów, w tym PODRĘCZNIKÓW.

Katalog biblioteki jest dostępny dla uczniów i nauczycieli o każdej porze dnia i nocy, z każdego komputera z dostępem do Internetu, a także z urządzeń mobilnych.

Nowoczesna, skomputeryzowana biblioteka to najlepsza wizytówka szkoły.

Informacje o programie:

https://www.mol.pl/

https://www.vulcan.edu.pl/programy/mol-net-103

Pomocna Gmina Sieradz

Szczęście człowieka na ziemi zaczyna się dlań wtedy,
gdy zapominając o sobie zacznie żyć dla bliźnich.
Mikołaj Gogol

 

Sami Sobie nie jest deklaracją założycielską stowarzyszenia egoistów ani miłośników wzajemnej adoracji. Nie sugeruje towarzystwa skrobaczy rzepki i zwolenników Zosi Samosi. Dzieło, o którym poniżej, w wymiarze lokalnym jest zupełnie niezwykłe.

Sami Sobie to pilotażowy projekt, który opieką otoczył seniorów Gminy Sieradz. Społeczność, ze względu na łatwowierność i prostolinijność, szczególnie narażoną na rozliczne przestępstwa oszustw, wyłudzeń i manipulacji; ludzi bezradnych wobec przemocy ze strony bliskich nadużywających alkoholu. Z racji wieku i dolegliwości doświadczającą słabości zdrowotnych, tym samym zmuszoną korzystać z pierwszej pomocy i wsparcia osób trzecich. Wreszcie seniorzy są nieustannie odsuwani w cień głównego nurtu życia, którym zdaje się płynąć młodość i medialny chaos.

Pomysłodawcy projektu zmagali się z licznymi wątpliwościami. Jaką formę zaproponować, by doniosłymi sprawami zainteresować największą rzeszę odbiorców? Jak uczynić zagadnienia ważnymi, jak pracować nad zmianą postaw i zachowań adresatów i jak uniknąć pułapki banalności i sztampowości tradycyjnych nasiadówek. Pytania nurtowały organizatorów przedsięwzięcia, które zrazu pojawiło się w twórczych głowach pań z kół gospodyń wiejskich. Na etapie uzgodnień, planowania i przygotowania w jednym miejscu spotykało się wielu fantastycznych ludzi z niebanalnych instytucji. Projekt współtworzą: Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu, Stowarzyszenie Abstynentów „Przystań”, Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Starostwo Powiatowe w Sieradzu, wszystkie szkoły podstawowe Gminy Sieradz, II LO w Sieradzu, Gminna Biblioteka z siedzibą w Charłupi i właśnie KGW Gminy Sieradz.

Skala przedsięwzięcia, znów – jak na lokalne warunki – imponująca. Spotkania w jedenastu miejscowościach, tym samym możliwość dotarcia do setek seniorów oraz ich bliskich i znajomych. Wszyscy znakomicie zmotywowani przyglądają się, przysłuchują i uczestniczą w resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz usuwaniu ciała obcego z dróg oddechowych pod kierunkiem frenetycznej Marii Lewandowskiej. Fantastyczna Pani i Pan policjanci z Wydziału Prewencji instruują, jak skutecznie zdemaskować oszustów wyłudzających „na wnuczka”; zwracają uwagę na potencjalne źródła zagrożeń. Władysław Keler z „Przystani” tłumaczy, gdzie szukać wsparcia i jak postępować z osobami uzależnionymi i napomina, by absolutnie nie godzić się na rolę bezwolnej ofiary osoby uzależnionej. Mowa jest także o koniecznych aktywnościach – ruchowej, artystycznej, społecznej i wolontarystycznej. Centrum Informacji i planowania Kariery inspiruje do ciekawości poznawczej i śledzenia zmian na rynku pracy. Starostwo Powiatowe radzi, jak funkcjonować w gąszczu przepisów, procedur i regulacji prawnych.

Myliłby się jednak ten, kto sądziłby, że to koniec. Otóż przedstawione zdarzenia są zapakowane, jak najpyszniejsza bombonierka z najlepszej faktorii. Młodzi artyści ze szkół miniaturami teatralnymi wprowadzają gości w temat – współczesny świat egoizmu, obojętności, relatywizmu. Sygnalizują także nadzieję wskazując na dobre anioły. Nęci kawa i słodkości przygotowane przez gospodarzy – koła gospodyń i społeczności szkolne. Ujmuje słowo wstępne i konkluzja Pani Ewy Marciniak-Kulki. Całe przedsięwzięcie przenika aura wyjątkowej życzliwości i serdeczności. Jest bezpiecznie i niespiesznie – 2,5 godziny każdego spotkania to czas na dopytanie, podzielenie się osobistymi doświadczeniami, znalezienie wsparcia i pomocnej dłoni. Wszyscy wychodzą po spotkaniach zaopatrzeni w materiały informacyjne i karty ICE – które trzymane w kieszeni lub portfelu uratują nam życie dzięki zawartym w nich informacjom o nas.

Sami Sobie to dobre dzieło w słusznej sprawie. Senior to także ty i ja. Wszystkim, którzy wspieramy projekt, wielkie podziękowania. A kolejne spotkania: 10, 26 kwietnia; 10, 22, 30, 31 maja; 07, 14 czerwca.

 

14 marca 2019 r. w auli WODN w Sieradzu odbyła się konferencja „Doradztwo zawodowe w praktyce szkolnej”, zorganizowana z inicjatywy i we współpracy trzech instytucji – WODN w Sieradzu, sieradzkiego Oddziału Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej i Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu.

Na początku konferencji - dla uczczenia Światowego Tygodnia Mózgu (11 – 16 marca 2019 r.) oraz Dnia Liczby PI (14 marca) dr Violetta Florkiewicz z WODN w Sieradzu przedstawiła krótką prezentację na temat powyższych zagadnień.

Zgromadzone licznie grono nauczycieli: doradców zawodowych, bibliotekarzy, pedagogów szkolnych i innych zainteresowanych nauczycieli wysłuchało wystąpień prelegentów.

Ewa Marciniak–Kulka z WODN w Sieradzu omówiła zmiany prawne w zakresie doradztwa zawodowego, kwestie odpowiednich zapisów w statucie szkoły, dotyczących organizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, rocznych programów realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego oraz modelowania doradztwa zawodowego w relacjach szkoła – organ prowadzący.

Następnie Wiesława Chlebowska z WODN w Sieradzu zaprezentowała ofertę szkół ponadpodstawowych w zakresie doradztwa zawodowego, umieszczoną na Platformie Edukacyjnej Ośrodka.

Janusz Grochmalski – doradca zawodowy z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Oddział w Sieradzu mówił o edukowaniu uczniów w zakresie doradztwa zawodowego, budowaniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności w tym zakresie. Przypomniał i podkreślił jak ważnym przedsięwzięciem są organizowane corocznie w Sieradzu Targi Pracy.

O tym jak angażować bibliotekarzy bibliotek szkolnych w szkolny system doradztwa zawodowego, o wsparciu nauczycieli przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi - Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Oddział w Sieradzu, powiedziała Karolina Woźniak–Olejnik, doradca zawodowy z tejże placówki, prezentując ofertę Centrum – działania, publikacje, zasoby internetowe.

Również o działaniach oraz dobrych praktykach i doświadczeniach w zakresie doradztwa zawodowego Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu mówiła Elżbieta Kowalska, dyrektor biblioteki.

Na zakończenie Wiesława Chlebowska przedstawiła pomysły na wspieranie szkolnego systemu doradztwa zawodowego w bibliotece szkolnej, posumowała także propozycje przedmówców w tym zakresie.

Wykorzystanie zmian w samorządowej oświacie, taki tytuł zorganizowanej przez nasz Ośrodek konferencji zgromadził 6 marca ponad siedemdziesięcioro dyrektorów szkół i placówek oraz przedstawicieli samorządów. Dynamika zmian w prawie oświatowym równa jest pierwszej prędkości kosmicznej. Bez szczególnej czujności, wnikliwości analitycznej i współpracy partnerów w zakresie korzystania z prawa o przeoczenie i uchybienie wyjątkowo łatwo. Dlatego w porozumieniu z Sieradzką Delegaturą Kuratorium Oświaty chcieliśmy przybliżyć m. in. kwestie związane z oceną pracy dyrektora, perspektywę rozwoju doradztwa metodycznego, organizację doradztwa zawodowego i wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów przez szkoły i organy prowadzące.

W wystąpieniach podjęliśmy także zagadnienia dotyczące kierunkowania lokalnej edukacji na potrzeby rynku pracy oraz wychowania w duchu niezbywalnych wartości. Inspirujące były słowa prezes zarządu Medana Pharma S.A., Anny Durdyn, że szkoła winna się szczególnie koncentrować na wspieraniu umiejętności czytania ze zrozumieniem, myślenia logicznego i dowartościowaniu edukacji matematycznej. Ks. Jacek Borowski mówił o najistotniejszych fundamentach procesu wychowawczego, którymi winny być rodzina, miłość i świadomość wartości życia człowieka.

Wszystkim prelegentom i uczestnikom konferencji bardzo dziękujemy.

Oswajaliśmy promieniotwórczość. W ostatni dzień lutego br. w auli naszego ośrodka licznie (ku naszej ogromnej uciesze) zgromadzili się nauczyciele fizyki, chemii i biologii, by uczestniczyć w seminarium prowadzonym przez pracowników Działu Edukacji i Szkoleń Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku. Było to szkolenie na temat promieniowania jądrowego. W szczegółach przyglądano się i dyskutowano o własnościach promieniowania, jego działaniu na organizmy żywe; analizowano środki ochrony przed promieniowaniem oraz szacowano jego potencjał wszechstronnego zastosowania – m. in. w energetyce i nauce. W części praktycznej dr. Marek Kirejczyk zademonstrował naturalną promieniotwórczość wielu, na co dzień spotykanych, substancji. Natomiast konstruktor dydaktycznych liczników Geigera-Müllera – mgr inż. Łukasz Adamowski omówił zasadę działania detektorów oraz możliwości wykorzystania ich w pracy z uczniami. Zaprezentował również sposób wykorzystania detektorów promieniowania kosmicznego CosmicWatch. Nauczyciele od razu sprawdzili ich działanie przeprowadzając pomiary poziomu promieniowania. Prelegenci zaoferowali nauczycielom nieodpłatne wypożyczenie detektorów do szkół celem realizacji ciekawych projektów edukacyjnych.

Uczestnicy seminarium wyrażali umiarkowany – powściągliwość właściwa przedstawicielom przedmiotów ścisłych :-) zachwyt z przeprowadzonego szkolenia. Podkreślali jego wysoką wartość merytoryczną; ekspresyjny i ciekawy sposób przekazania wiedzy. Wartością dodaną udziału w seminarium jest pozyskana umiejętność obsługi i wykorzystania oferowanych do wypożyczenia detektorów. Nauczyciele zaopatrzyli się także w gratisowe inspirujące publikacje NCBJ, dotyczące promieniotwórczości i energetyki jądrowej.

Pomysłodawczynią i organizatorką seminarium była nasza konsultantka ds. fizyki, pani Zenona Stojecka – Uczestnikom i realizatorom seminarium bardzo dziękujemy.

 

 

Propozycja działań sprzyjających zwiększaniu aktywności czytelniczej uczniów – zajęcia w Filiach Biblioteki Pedagogicznej – w Pajęcznie i w Poddębicach oraz w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sieradzu


W preambule podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej czytamy: „Zadaniem szkoły podstawowej jest wprowadzenie uczniów w świat literatury, ugruntowanie ich zainteresowań czytelniczych oraz wyposażenie w kompetencje czytelnicze potrzebne do krytycznego odbioru utworów literackich i innych tekstów kultury. Szkoła podejmuje działania mające na celu rozbudzenie u uczniów zamiłowania do czytania oraz działania sprzyjające zwiększeniu aktywności czytelniczej uczniów, kształtuje postawę dojrzałego i odpowiedzialnego czytelnika, przygotowanego do otwartego dialogu z dziełem literackim”.
Przykładem takich działań, ukierunkowanych na wielozmysłowy odbiór, mogą być zajęcia z wykorzystaniem książki obrazkowej, chusty animacyjnej KLANZY oraz różnego rodzaju technik plastycznych, a także zabawy czytelnicze w oparciu o teksty lektur – m. in. wąż czytelniczy, tworzenie własnych wersji wierszy znanych autorów.

W Filii Biblioteki Pedagogicznej w Poddębicach odbyły się 11 grudnia 2018 r. zajęcia: Książka obrazkowa – książka „mówiąca” obrazem, podczas których uczestniczki oglądając i czytając zgromadzone liczne tytuły „Picturebook”, rozważały możliwości ich wykorzystania w stymulowaniu rozwoju emocjonalnego, intelektualnego i estetycznego uczniów. Książka obrazkowa oddziałuje w szczególny sposób na czytelnika, „nie konkurując z książkami przeznaczonymi wyłącznie do czytania, staje się dodatkowo elementem wychowania estetycznego. Integracja obrazu i tekstu umożliwia młodym odbiorcom pełniejsze odczucie i głębsze rozumienie tego, o czym mówi książka, dostarcza wzruszeń duchowych i estetycznych, poszerza płaszczyznę odczuwania i percypowania szeroko pojmowanej rzeczywistości” cytat: Kruszyńska Elżbieta, Książka obrazkowa i jej rola w rozwoju dzieci – wprowadzenie w problematykę [online],
„Książka obrazkowa to książka, w której obraz jest tak samo ważny lub ważniejszy niż tekst.(…)
Nie są to książki (…) z obrazkami, ani też infantylne książeczki dla dzieci. To książki dla odbiorcy bez określonej kategorii wiekowej, których koncepcja artystyczna porusza zarówno dzieci jak i dorosłych” cytat: Szyłak Jerzy, Notatki o książkach obrazkowych [online],
https://www.zeszytykomiksowe.org/zeszytykomiksowe/pdf/nr17_szylak_1.pdf

Również w grudniu (13.12.2018 r.) odbyły się zajęcia w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sieradzu – „Zabawy czytelnicze”, podczas których bibliotekarze bibliotek publicznych pracujący z dziećmi i młodzieżą mogli poznać przykłady aktywizujących metod i technik pracy z czytelnikiem, w konwencji zabawy.
W bieżącym roku odbyły się kolejne zajęcia w Filii Biblioteki Pedagogicznej w Poddębicach - warsztaty „Zastosowanie chusty animacyjnej KLANZY w pracy z tekstem literackim” (16 i 24 stycznia).

Chusta KLANZY to kolorowy rekwizyt, który fascynuje, bawi, łączy... . Można ją wykorzystać do pracy z lekturą w różnych grupach wiekowych. Chusta umożliwia bezpieczną zabawę w różnych warunkach, także plenerowych, ułatwia integrację grupy bez względu na wiek uczestników, czerpanie radości płynącej z ruchu i przebywania w grupie. Zabawy dynamiczne i statyczne z jej wykorzystaniem pobudzają wyobraźnię, dają możliwość ćwiczenia refleksu, zwinności i spostrzegawczości oraz przeżywania różnych emocji. Uczestniczki warsztatów z zaangażowaniem (mimo późnej pory) łączyły aktywności ruchowe do muzyki, działania plastyczne i dyskusję w oparciu o teksty lektur szkolnych i innych utworów literackich.

Ostatnie z przeprowadzonych zajęć rozwijających szeroko rozumiane kompetencje czytelnicze to warsztaty – „Tworzenie dekoracji (biblioteki, świetlicy, sali zajęciowej) inspirowanych literaturą, jako działania sprzyjające zwiększaniu aktywności czytelniczej uczniów”, które odbyły się 23 stycznia w Filii Biblioteki Pedagogicznej w Pajęcznie.

Uczestniczki warsztatów tworzyły dekoracje inspirowane lekturami szkolnymi z użyciem technik plastycznych - rysunku, kolażu, asamblażu, form przestrzennych, w „duchu arteterapii” czyli z naciskiem na proces tworzenia i przeżywane emocje, a nie efekt końcowy. A efekt przeszedł oczekiwania wszystkich (szczególnie nie wierzących w swoje tzw. „zdolności plastyczne”).

Powstały przepiękne artystyczne książki w pudełku - w technice asamblażu („Bajka o rybaku i rybce”, „Calineczka”, „Czerwony Kapturek”, „Kopciuszek”, „Mały Książę”), obrazy z kółka i łezki, zakładki do książek, ptaki do zawieszenia i koty do postawienia w oparciu o teksty wierszy Juliana Tuwima.

Wszystkie opisane zajęcia zostały przeprowadzone przez nauczyciela konsultanta Ośrodka – Wiesławę Chlebowską. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

Na dwa dni nasz Ośrodek stał się nieformalnym centrum szkolenia w zakresie pierwszej pomocy. 84 osoby przyswajały rytm 30:2, utrwalały numery 112 i 999. Masowo sprawdzały oddech, układały w pozycji bocznej lub podejmowały resuscytację krążeniowo-oddechową. W poniedziałek 28 stycznia, pod okiem p. Haliny Żarneckiej, doskonaliliśmy własne umiejętności – procedury i prawie wszystkie czynności opanowaliśmy sprawnie. Sporą niemoc okazaliśmy dopiero podczas uciskania klatki piersiowej manekina – ewidentnie nad wytrzymałością musimy jeszcze pracować.

Dzień później działo się już naprawdę hucznie – jak zawsze, gdy gra Orkiestra. Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przyjechała do naszego Ośrodka w ramach programu edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować”. Zajęcia składały się z części teoretycznej oraz bardzo intensywnej praktycznej. Pierwsze zajęcia były wykładami oraz ćwiczeniami dotyczącymi pierwszej pomocy, takiej jak: ocena stanu poszkodowane, wzywanie pomocy, zastosowanie pozycji bocznej, resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Bardzo istotną częścią szkolenia były zajęcia dotyczące dydaktyki pierwszej pomocy. Siedmioro znakomicie zaangażowanych i profesjonalnych instruktorów Programu „Ratujemy i Uczymy Ratować” zwracało szczególną uwagę na umiejętne przekazywanie uczniom nabytej podczas szkolenia wiedzy. Wszyscy uczestnicy otrzymali do swoich placówek pomoce i certyfikaty potwierdzające ukończenie Programu.

Więcej na: https://www.wosp.org.pl/aktualnosci/wracamy-z-programem-edukacyjnym-ratujemy-i-uczymy-ratowac

Jeśli instytucje działają w poczuciu społecznej odpowiedzialności, to są zainteresowane m. in. kształtowaniem obywatelskich postaw, tworzeniem aktywnych lokalnych społeczności oraz promowaniem artystów i twórczości. Taka idea przyświeca nam – WODN – poszerzyć przestrzeń swojej aktywności pro publico bono. Dlatego jesteśmy dumni i zaszczyceni, że 16 stycznia br. w naszych murach uroczyście otworzyliśmy wystawę fotografii Pani Hanny Tarasiewicz, uczennicy trzeciej klasy Liceum Plastycznego im. Katarzyny Kobro w Zduńskiej Woli.

Fotografie niezwykle inspirujące do spojrzenia na świat przez pryzmat detalu, kompozycji, relacji, światłocienia. W pędzie życia, gonitwie myśli i kakofonii dźwięków umykają wartości estetyczne industrialnej przestrzeni i zawłaszczonej przez człowieka natury. Artystka wydobywa je i pielęgnuje. Ujmuje w odbiorze podmiotowość fotografowanych obiektów. Ich tu i teraz. Sama nie stara się być manieryczna, nie eksponuje siebie, pozostając wierną reporterskiej obiektywnej powściągliwości.

Pani Hanna Tarasiewicz twórczo eksperymentuje z fotografią, malarstwem i filmem. Jej edukacja nie jest już inkubacją. Teraz konstytuuje swój warsztat i dojrzałość wypowiedzi. Pasje podróżowania, żeglowania i zdobywania morskich patentów czynią ją odważną i samodzielną w konfrontacji z rzeczywistością. Jednak Jej osobowość to nie szorstka twardość wilka morskiego, raczej wrażliwość Henri Bressona.

Bardzo dziękujemy Panu Witoldowi Rajczakowi za przychylność w realizacji pomysłu utworzenia w WODN przestrzeni ekspozycji dokonań artystycznych uczniów Liceum Plastycznego w Zduńskiej Woli. Kochajmy artystów, promujmy sztukę. Zapraszamy do zwiedzania tej i kolejnych wystaw.

Polska niepodległość 1918 roku to nie tylko wydarzenia polityczne, ale również działania wielu ludzi związanych ze swoim środowiskiem i pasją. Harcerze mieli swój udział w tworzeniu i kształtowaniu społeczeństwa niepodległego państwa. Odkrywamy i przypominamy postacie naszych Małych Ojczyzn, które odcisnęły piętno poprzez swą działalność i twórczość na pokoleniach młodych Polaków. Niewielu zna postać autora hymnu harcerstwa polskiego urodzonego 15 stycznia 1882 roku w Starzenicach w pobliżu Wielunia Ignacego Kozielewskiego, ale któż nie zna słów „ Wszystko co nasze Polce oddamy”. Ta postać i data stały się inspiracją dla zorganizowania właśnie 15 stycznia 2019 roku w Oddziale w Wieluniu Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu konferencji: „Tradycje harcerskie na ziemi sieradzkiej i wieluńskiej w stulecie niepodległości. Wokół postaci Ignacego Kozielewskiego”. Przedstawiciele władz samorządowych Gminy Wieluń, Starostwa Powiatowego w Wieluniu , pani sołtys Starzenic, przedstawiciel „Nawarciańskiego Grodu” - Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego ZHP, dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie szkół średnich oraz oczywiście przedstawiciele harcerzy wysłuchali wykładu pana Jana Książka – dyrektora Muzeum Ziemi Wieluńskiej o postaci urodzonego na Ziemi Wieluńskiej niezwykłego i zapomnianego nieco Harcerza, Nauczyciela i Wychowawcy młodzieży. Pan Marek Gogola przypomniał historię zaangażowania harcerzy w służbie Ojczyzny w latach 1914 – 1945. Pan pwd. Grzegorz Żabicki omówił dzień dzisiejszy harcerstwa na Ziemi Wieluńskiej. Będący „kopalnią wiedzy” o sieradzkim harcerstwie hm. Ludwik Moczydłowski namalował żywym słowem obraz współczesnego sieradzkiego harcerstwa. Pan Janusz Jasiński dotknął styku prawa oświatowego, a w szczególności podstaw programowych i inicjowania zgodnej z tym prawem działalności różnych organizacji społecznych, które mogą i powinny wspierać i uzupełniać szkołę w kształtowaniu postaw i budowie systemu wartości młodego człowieka nazywanego na tym etapie swego życia uczniem. Pojawiły się tu przykłady ludowych zespołów sportowych , młodzieżowych drużyn OSP i inne jak choćby Wieluńskie Bataliony Obrony Narodowej prowadzone przez ludzi zafascynowanych historią.
Jednym z nieoczekiwanych efektów konferencji okazała się deklaracja pochylenia się nad pomysłem nazwania jednej z ulic w Gminie Wieluń imieniem Ignacego Kozielewskiego.

Copyright 2019 WODN w Sieradzu