Wydarzyło się
Kontakt
tel. 43 822 36 91
email: wodn@wodnsieradz.edu.pl adres: Sieradz, ul. 3 Maja 7

WODN w Sieradzu

 • 1 WODN w Sieradzu

  Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli działającą na terenie województwa łódzkiego i funkcjonuje od 1989 roku. Organem prowadzącym WODN jest Samorząd Województwa Łódzkiego. Celem naszej działalności jest wspomaganie jakości pracy szkół oraz pomoc nauczycielom w pracy dydaktyczno - wychowawczej.
  Zapraszamy
 • 2 Nasze działania

  Działania, które podejmujemy umożliwiają nauczycielom doskonalenie i zdobywanie nowych kompetencji, wymianę doświadczeń pedagogicznych, inspirują twórczo poszukiwania oraz przyczyniają się do podnoszenia jakości pracy placówek oświatowych. Nasza praca opiera się na poczuciu odpowiedzialności i na partnerskim współdziałaniu, zaspokaja ambicje zawodowe, daje satysfakcję oraz umożliwia rozwój osobisty.
  Zapraszamy
 • 3 Nasza propozycja

  Chcielibyśmy, aby udział w proponowanych przez nas formach doskonalenia umożliwiał Państwu poszerzanie własnej świadomości zawodowej. Jesteśmy przekonani, że aktualna oferta zaspokoi oczekiwania środowiska oświatowego oraz sprosta wymogom dynamicznej rzeczywistości szkolnej, spotykając się z życzliwym odbiorem wyrażającym się udziałem w wybranych formach doskonalenia.
  Zapraszamy
 • 4 The Regional Teacher Training Centre in Sieradz

  The Regional Teacher Training Centre in Sieradz is a public institution which has been advising teachers in the Lodz region since 1989. Our aim is to support the quality of work in schools and help teachers in their work in the classroom. We enable the development and acquisition of new competences by the exchange of experiences, locally as well as with foreign partners, in order to inspire creative exploration.
  Welcome
 • 5 The Regional Teacher Training Centre in Sieradz

  Our work, based on a sense of responsibility and cooperation, gives satisfaction and enables personal development. Since 1st September 2014 we have been operating in two locations: Teacher Training Centre in Sieradz and our institution’s local branch in Wieluń.
  Welcome

Nasz Facebook

Nasze szkolenia - kalendarz

Poprzedni miesiąc Październik 2018 Następny miesiąc
N P W Ś C Pt S
week 40 1 2 3 4 5 6
week 41 7 8 9 10 11 12 13
week 42 14 15 16 17 18 19 20
week 43 21 22 23 24 25 26 27
week 44 28 29 30 31

Zapal Czerwoną Lampkę

Platformy

BIP

Klauzula informacyjna

Narzeka się na: szkoły źle uczące, nauczycieli byle jakich, uczniów ociężałych, podstawy programowe ograniczające, wyniki kompromitujące. Jak kraj szeroki słychać darcie szat i zgrzyt piór ubolewających pismaków i malkontentów. A w Zduńskiej Woli dają odpór i robią piękną pracę. Już po raz drugi, za przyczyną Anny Szulc z I LO, zorganizowano konferencję z cyklu Empatyczna Edukacja. Rozmach przedsięwzięcia niezwykły a grono prelegentów fenomenalnie merytoryczne. Dość wspomnieć dr. Marka Kaczmarzyka, prof. Jacka Pyżalskiego, dr. hab. prof. UWr. Macieja Karwowskiego, dr hab. Prof. UW Małgorzatę Żytko i wielu innych znamienitych naukowców i edukatorów. O czym przez dwa dni rozprawiano? O zmianie, która w szkole jest konieczna. Dotyczyć ona powinna relacji, komunikacji, wzajemnego szacunku i empatii – pomiędzy wszystkimi udziałowcami edukacji – nauczycielami, uczniami, rodzicami. Kilkanaście warsztatów, adresowanych do nauczycieli (z całej Polski!), poświęconych było tutoringowi, porozumieniu bez przemocy (NVC), metodom aktywizującym proces uczenia się i neuropedagogice. Naukowcy analizowali m. in. wpływ stresu na skuteczność uczenia się uczniów, znaczenie potencjału edukacyjnego klasy dla motywacji uczenia się, skutki funkcjonowania uczniów on-line, przemoc relacyjną jako zjawisko destrukcyjne dla integracji zespołów. Dr Marzena Żylińska promowała ideę budzącej się szkoły.

Widać, słychać i czuć było niezwyczajny klimat wydarzenia, wręcz entuzjazm uczestników dla prezentowanych treści. Zachwycał sojusz uczniów (w rolach wolontariuszy i aktorów) z nauczycielami (uczestnikami i organizatorami), dyrektorami szkół (w roli gości i uczestników) i uczestniczącymi rodzicami. Dla nas, WODN w Sieradzu, zaszczytem było wspierać organizację konferencji i w niej uczestniczyć. Nie od dziś jesteśmy rzecznikami i promotorami tego wszystkiego, co było treścią i solą konferencji.

Więcej o konferencji: https://www.empatycznapolska.pl/
Przydatne linki:
http://www.budzacasieszkola.pl/
http://szkolaempatii.pl/
http://strefapbp.pl/nvc/

Już po raz drugi we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie i koordynatorem regionalnym, Małgorzatą Ziarnowską, realizujemy projekt skierowany do szkół i nauczycieli województwa łódzkiego: Edukacja obywatelska, edukacja globalna i na rzecz zrównoważonego rozwoju w programach szkolnych. 25 lat Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

18 października gościliśmy uczestników inaugurującej konferencji – poświęconej edukacji globalnej w kontekście międzykulturowości i praw człowieka. Wątki podejmowane przez dr. Agatę Świdzińską z UMCS w Lublinie i dr. Artura Rosiaka z UŁ były przejmująco aktualne. W czasach, gdy nader swobodnie i bezodpowiedzialnie steruje się społecznymi lękami i uprzedzeniami wobec uchodźców; relatywizuje się w przekazie publicznym prawa człowieka i dziecka, prawidła demokracji szkoła tym bardziej musi odwoływać się do prawdy i brać odpowiedzialność za swój przekaz. Dlatego Agata Subczyńska z PODNiDM w Pabianicach kładła nacisk na prezentację form i metod pracy z uczniami w zakresie edukacji globalnej. Wskazywała na doniosłość świadectw ludzi, relacji, ważność wiarygodnych informacji źródłowych.

Nieustająco żywimy nadzieję, że edukacja globalna na trwałe wpisze się w działania szkół i stanie się istotnym elementem procesu dydaktyczno-wychowawczego wolnego od stereotypów i uprzedzeń. Świat i wartości warte są ochrony, nawet wtedy, gdy wydaje nam się, że podstawa programowa kształcenia ogólnego tego nie zawiera…

Od kilku lat WODN i Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu wraz z Filiami współpracują organizując zajęcia dla nauczycieli. 28 października 2018 r. odbyły się kolejne zajęcia - warsztaty w Filii Biblioteki Pedagogicznej w Wieruszowie – „Tworzenie dekoracji biblioteki szkolnej, inspirowanych literaturą, jako działania sprzyjające zwiększaniu aktywności czytelniczej uczniów”, prowadzone przez Wiesławę Chlebowską.

Celem zajęć było pokazanie możliwości działań w bibliotece szkolnej, na lekcjach języka polskiego, w świetlicy szkolnej lub podczas innych zajęć, w zakresie upowszechniania czytelnictwa, z wykorzystaniem różnych form, metod i technik.

Przedstawiono pomysły na dekoracje biblioteki lub sali zajęciowej, inspirowane lekturą szkolną, w kontekście realizacji podstawy programowej, omówiono różne rodzaje działań i technik pracy.

Uczestniczki tworzyły komiksy, zakładki, formy przestrzenne do zawieszenia lub postawienia, nawiązujące do treści lektur – Ferdydurke Witolda Gombrowicza, Najpiękniejszej choinki Joanny Kulmowej, Złotej rybki Aleksandra Puszkina, Wierszy dla dzieci Juliana Tuwima, Małego Księcia Antoine de Saint-Exupery, Calineczki Hansa Christiana Andersena, Kopciuszka Charlesa Perrault.

Wykorzystano technikę kolażu, rysunku, origami i form przestrzennych, z użyciem różnorodnych materiałów, w tym makulatury.

Podczas zajęć panowała atmosfera zabawy, odprężenia, radości, a uczestniczki wykazały się wyjątkowym poczuciem humoru i bardzo twórczym podejściem do tematu. Były to niewątpliwie zajęcia w duchu arteterapii.

2 października 2018 r. w WODN w Sieradzu odbyło się spotkanie podsumowujące program gminny – Czytanie w Gminie Sieradz - Innowacyjne pomysły na propagowanie czytelnictwa Einatyzc.
W części warsztatowej Elżbieta Kowalska i Anna Dąbek z Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu (partnera programu) zaprezentowały książki obrazkowe i teatrzyk kamishibai jako propozycje metod pracy z czytelnikiem. Wiesława Chlebowska z WODN w Sieradzu przedstawiła zabawy czytelnicze - błyskawiczna książka i wąż czytelniczy. Udział w tych aktywnościach zainspirował uczestników do bardzo ożywionej dyskusji na temat czytelnictwa w Polsce.
Następnie wręczono nagrody i upominki uczestnikom programu.

 

26 września 2018 roku w WODN w Sieradzu odbyła się konferencja „Kodowanie i programowanie w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”. Celem konferencji było wsparcie nauczycieli w realizacji podstawy programowej edukacji informatycznej w klasach 1-3 oraz celów kształcenia informatycznego w przedszkolach.

Prelegenci konferencji – przedstawiciele Wydawnictwa Moje Bambino w osobach: Magdaleny Dzięcioł, Piotra Wasia i Mateusza Pszczoły zaprezentowali nauczycielom najnowsze środki dydaktyczne do kodowania i odkodowywania dla młodszych dzieci, pozwalające na aktywne zdobywanie i poszerzanie wiedzy z zakresu programowania poprzez zabawę. Nauczyciele – uczestnicy konferencji mieli możliwość nie tylko wysłuchania wykładu na temat tradycyjnych i multimedialnych pomocy edukacyjnych służących rozwijaniu podstawowych umiejętności, stanowiących bazę rozwoju późniejszych umiejętności programistycznych, ale przede wszystkim doświadczyć ich działania i sposobów zastosowania w praktyce edukacyjnej. Na wyspach edukacyjnych zapoznali się z matami edukacyjnymi, grą edukacyjną Scottie Go, działaniem robotów Blue- Bot i Bee- Bot, programowaniem ABCD. Szczególne zainteresowanie wzbudził najbardziej zawansowany technologicznie robot edukacyjny Photon.

Prezentacja nowoczesnych narzędzi dydaktycznych i sposobów ich zastosowania, ułatwi nauczycielom wprowadzanie dzieci w świat podstaw programowania, kreatywnego myślenia i nieszablonowego rozwiązywania problemów.

Halina Nowakowska

Są świeże i poważne dowody, że nasz Ośrodek znacząco poszerza swoją ofertę i krąg jej adresatów. 15 września br. włączyliśmy się w wojewódzkie obchody Dnia Seniora w Sieradzu, organizowane przez Samorząd Województwa Łódzkiego. Nie udało nam się zgromadzić publiczności, jaka oklaskiwała Wojciecha Gąsowskiego (estradowcy zawsze mają z górki), ale praca warsztatowa i rozmowa o coachingu tłumów nie potrzebuje – raczej zdeklarowanych i świadomych uczestników. I tacy skorzystali z naszych propozycji warsztatów: „Arteterapia i bajkoterapia – jako forma relaksu, inspiracji i rozwoju” Wiesi Chlebowskiej oraz „Senior Life Coaching. Stwarzanie swojego świata, w którym dobrze jest żyć” Ewy Ruszkowskiej. W lekkim wykładzie próbowaliśmy z uczestnikami znaleźć odpowiedź na pytanie: „Jak rozumieć wnuki – uczniów współczesnej szkoły?”.

Pasji, z jaką uczestnicy naszych zajęć (60+) angażowali się w dyskusje, działania plastyczne i autodiagnozę m. in. na „kole życia” mogliby pozazdrościć czynni zawodowo nauczyciele. Daje się wyraźnie zauważyć, że określenia: senior, emerytka, stary człowiek stanowczo wymykają się stereotypowemu postrzeganiu. Dzisiaj to grupa wiekowa w dużej mierze szalenie aktywna, zorientowana na rozwój osobisty, ciekawa świata, integrująca się. Nawet jeśli, jak dotąd, angażuje się w pomoc w wychowaniu wnucząt, to z coraz większą świadomością swojej w tym procesie roli.

Olgierd Neyman

ZAPAL CZERWONĄ LAMPKĘ
WOJEWÓDZKA KAMPANIA SPOŁECZNA NA TEMAT FASD

W dniu 10 września br. na Wojewódzkiej Konferencji Naukowej pn. „Pomóżmy dziecku z FASD - zapalmy czerwoną lampkę”, Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi Jednostka Organizacyjna Samorządu Województwa Łódzkiego zainaugurowało kampanię edukacyjną, której celem jest zwiększenie świadomości społecznej na temat zespołu chorobowego FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych).

Skala problemów wynikających z rozmiaru szkód zdrowotnych u dzieci narażonych na toksyczne działanie alkoholu w okresie ciąży i konsekwencje z tym związane, przyczyniła się do tego, że Samorząd Województwa Łódzkiego podjął decyzję o nasileniu działań edukacyjnych oraz informacyjnych, które mogą wpłynąć na właściwe zachowania przyszłych rodziców i uchronić dzieci przed FASD, czyli Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych.

Informacje na temat kampanii oraz funkcjonowania Regionalnego Punktu Diagnozy i Terapii FASD w Łodzi znajdą Państwo pod adresem https://fasd.rcpslodz.pl/

Do kampanii edukacyjnej przyłączają się również pracownicy WODN w Sieradzu.

Violetta Florkiewicz
Ewa Ruszkowska

28 maja 2018 r. zakończyliśmy program – Czytanie w Gminie Sieradz - Innowacyjne pomysły na propagowanie czytelnictwa Einatyzc. Jego celem było:
• rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie ich aktywności czytelniczej;
• międzyprzedmiotowe integrowanie wiedzy i umiejętności uczniów;
• kształtowanie kompetencji kluczowych;
• wzmacnianie poczucia więzi ze środowiskiem lokalnym i pokazanie możliwości czerpania z jego zasobów.

Program był realizowany we współpracy WODN w Sieradzu i BP w Sieradzu, pod patronatem Wójta Gminy Sieradz oraz Łódzkiego Kuratora Oświaty. Uczestniczyły w nim szkoły Gminy Sieradz: Szkoła Podstawowa Gminy Sieradz, Szkoła Podstawowa w Charłupi Małej, Szkoła Podstawowa w Chojnem, Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wielkiej, Szkoła Podstawowa w Kłocku, Szkoła Podstawowa w Rzechcie.

W ramach programu funkcjonowała sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli - spotykaliśmy się w realu – w WODN w Sieradzu, w Bibliotece Pedagogicznej w Sieradzu, Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sieradzu i wirtualnie - na platformie e-learningowej Ośrodka. Zajęcia w ramach sieci dotyczyły metodycznego aspektu związanego z rozwojem czytelnictwa i uczenia się uczniów, umożliwiały poznawanie zasobów różnych bibliotek (w tym cyfrowych - m.in. Cyfrowej Ziemi Sieradzkiej) i sprzyjały wymianie doświadczeń między uczestnikami. Wypracowane materiały, pomysły, propozycje metod i technik były umieszczane na bieżąco na platformie e-learningowej i są dostępne dla uczestników sieci do końca sierpnia 2018 r..

Czytaj więcej: Czytanie w Gminie Sieradz

Zdjęcia z wystawy dokumentującej działania szkół uczestniczących w programie Czytanie w Gminie Sieradz - Innowacyjne pomysły na propagowanie czytelnictwa Einatyzc.

Konferencja Czytanie nas łączy, która odbyła się 17 maja 2018 r. w WODN w Sieradzu, zgromadziła liczne audytorium - nauczycieli i bibliotekarzy. Konferencja została zorganizowana we współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Sieradzu, a jej celem było zainspirowanie do działań w zakresie upowszechniania czytelnictwa.

Pierwszy z prelegentów - profesor Grzegorz Leszczyński z Uniwersytetu Warszawskiego w swoim wykładzie „Wokół książki Daję słowo. Wędrówki po języku i literaturze, czyli jak bawić się językiem i książką w bibliotece” mówił o znaczeniu słowa: „Tyle widzimy w świecie, ile potrafimy nazwać. (…) Słowami poznajemy świat, słowami myślimy i mówimy.” Zachęcał do wykorzystywania mocy i magii słów - w konwencji zabawy. Podkreślił wagę emocji, jakie wzbudza lektura w młodych ludziach, czytamy by przeżywać emocje, to jest główny powód. Lektura jest interesująca dla młodego czytelnika, kiedy budzi jego emocje, walor edukacyjny to sprawa drugorzędna. Emocje może również wzbudzać dobra ilustracja, która jest dopełnieniem tekstu, zawiera niezwykły przekaz i może posłużyć do twórczych ćwiczeń - pisania własnej wersji losów bohatera czy zakończenia powieści. Profesor Leszczyński zwrócił uwagę na rolę osobistego przykładu w zachęcaniu do czytania - oczekując, że dzieci i młodzież będą czytać, bądźmy sami „ludźmi księgi”.

Czytaj więcej: Konferencja Czytanie nas łączy

Copyright 2018 WODN w Sieradzu