Wydarzyło się
Kontakt
tel. 43 822 36 91
email: wodn@wodnsieradz.edu.pl adres: Sieradz, ul. 3 Maja 7

WODN w Sieradzu

 • 1 WODN w Sieradzu

  Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli działającą na terenie województwa łódzkiego i funkcjonuje od 1989 roku. Organem prowadzącym WODN jest Samorząd Województwa Łódzkiego. Celem naszej działalności jest wspomaganie jakości pracy szkół oraz pomoc nauczycielom w pracy dydaktyczno - wychowawczej.
  Zapraszamy
 • 2 Nasze działania

  Działania, które podejmujemy umożliwiają nauczycielom doskonalenie i zdobywanie nowych kompetencji, wymianę doświadczeń pedagogicznych, inspirują twórczo poszukiwania oraz przyczyniają się do podnoszenia jakości pracy placówek oświatowych. Nasza praca opiera się na poczuciu odpowiedzialności i na partnerskim współdziałaniu, zaspokaja ambicje zawodowe, daje satysfakcję oraz umożliwia rozwój osobisty.
  Zapraszamy
 • 3 Nasza propozycja

  Chcielibyśmy, aby udział w proponowanych przez nas formach doskonalenia umożliwiał Państwu poszerzanie własnej świadomości zawodowej. Jesteśmy przekonani, że aktualna oferta zaspokoi oczekiwania środowiska oświatowego oraz sprosta wymogom dynamicznej rzeczywistości szkolnej, spotykając się z życzliwym odbiorem wyrażającym się udziałem w wybranych formach doskonalenia.
  Zapraszamy
 • 4 The Regional Teacher Training Centre in Sieradz

  The Regional Teacher Training Centre in Sieradz is a public institution which has been advising teachers in the Lodz region since 1989. Our aim is to support the quality of work in schools and help teachers in their work in the classroom. We enable the development and acquisition of new competences by the exchange of experiences, locally as well as with foreign partners, in order to inspire creative exploration.
  Welcome
 • 5 The Regional Teacher Training Centre in Sieradz

  Our work, based on a sense of responsibility and cooperation, gives satisfaction and enables personal development. Since 1st September 2014 we have been operating in two locations: Teacher Training Centre in Sieradz and our institution’s local branch in Wieluń.
  Welcome

Nasz Facebook

Nasze szkolenia - kalendarz

Poprzedni miesiąc Październik 2019 Następny miesiąc
N P W Ś C Pt S
week 40 1 2 3 4 5
week 41 6 7 8 9 10 11 12
week 42 13 14 15 16 17 18 19
week 43 20 21 22 23 24 25 26
week 44 27 28 29 30 31

Zapal Czerwoną Lampkę

Platformy

Klauzula informacyjna

Od kilku lat na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbywa się Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Neurodydaktyki.

Spotkania w ramach Sympozjum budują przestrzeń do prezentacji nowych koncepcji, wymiany doświadczeń, wiedzy i poglądów na temat miejsca, znaczenia i praktycznego wymiaru neurodydaktyki w aktualnej rzeczywistości edukacyjnej.

Podczas IV Sympozjum obok tematów związanych z możliwością wykorzystania w procesie kształcenia aktualnych doniesień na temat budowy i funkcjonowania mózgu, poruszano również kwestię zagrożeń ze strony sztucznej inteligencji.

Zatem, co neurobiologia podpowiada dydaktykowi, by bezpośredni przekaz wiedzy nie stał się dla ucznia iluzją dydaktyczną, a rzeczywistość wirtualna światem rzeczywistym.

Do grona prelegentów IV Sympozjum Neurodydaktyki została zaproszona dr Violetta Florkiewicz – konsultant WODN w Sieradzu, której poszukiwania badawcze koncentrują się wokół zagadnień, dotyczących wpływu asymetrii funkcjonalnej półkul mózgowych na proces uczenia się.

Podczas Sympozjum dr Violetta Florkiewicz przedstawiła wykład na temat: Implementacja testu obrazkowego/graficznego, jako alternatywnego narzędzia do diagnozy profilu dominacji.

W tym miejscu z przyjemnością informujemy, iż propozycja nowatorskiego narzędzia, które było przedmiotem wystąpienia, znalazła swoje odzwierciedlenie w publikacji: Mój profil dominacji. Obrazkowy test do badania lateralizacji dzieci i młodzieży.

Problematyka wykładu wpisała się w aktualne potrzeby i oczekiwania środowiska edukacyjnego. Szereg badań bowiem, podejmowanych zarówno w obszarze neuropsychologii, neurologii, neurodydaktyki czy pedagogiki, dotyczących znaczenia asymetrii funkcjonalnej mózgu w procesie uczenia się wskazuje, iż ma ona istotny wpływ na jego przebieg oraz efekty.

Szczególną rolę wspomniane zjawisko odgrywa w odniesieniu do uczniów: z FAS, spektrum autyzmu, specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksją, dysgrafią, dyskalkulią) i zaburzonym modelem lateralizacji.

Przedstawiony test można wykorzystać w procesie opracowania spersonalizowanego modelu poznawczego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jak również w toku dostosowania wymagań edukacyjnych do ich potrzeb i możliwości.

Wystąpienie spotkało się dużym zaciekawieniem i szczególną uwagą ze strony licznie zgromadzonych uczestników Sympozjum.

Osoby zainteresowane pełnym tekstem prelekcji zapraszamy na stronę:

 

Odpowiadając na oczekiwania i potrzeby środowiska edukacyjnego w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu, 25 września 2019 r. odbyła się konferencja: Ogólnopolski Certyfikat Placówki Promującej Zdrowie – założenia, działania, procedura.

Szkolenie przeznaczone było głównie dla placówek będących w Sieradzkiej Regionalnej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie.

Konferencję zainaugurował wykład Pani mgr Urszuli Szewczyk – Wojewódzkiego Koordynatora Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie oraz członka Centralnej Kapituły Krajowego Certyfikatu w Warszawie na temat: Edukacja zdrowotna w szkole.

Następnie Pani dr Violetta Florkiewicz – konsultant WODN, przedstawiła propozycję kluczowych działań na rzecz wspierania Szkolnych i Przedszkolnych Zespołów ds. Promocji Zdrowia w obszarze dotyczącym postępowania, w procesie ubiegania się o Ogólnopolski Certyfikat Placówki Promującej Zdrowie.

Finalnym elementem konferencji była szeroka dyskusja podczas, której uczestnicy spotkania mieli możliwość uzyskania odpowiedzi na nurtujące ich pytania, wątpliwości oraz podzielenia się opiniami i spostrzeżeniami dotyczącymi możliwości realizacji zadań z zakresu promocji zdrowia w placówce, którą reprezentowali.

Z satysfakcją informujemy, iż konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Wspomniany fakt świadczy, iż szereg placówek, których dotychczasowe zaangażowanie w promowanie zdrowego stylu życia było uwieńczone prestiżowym wyróżnieniem, tj. Wojewódzkim lub Regionalnym Certyfikatem Szkoły/Przedszkola Promującego Zdrowie pragnie kontynuować projekt i idea promocji zdrowia w Państwa placówkach, nadal będzie miała wyjątkowe miejsce.

Violetta Florkiewicz

Materiały dotyczące procedury ubiegania się o Ogólnopolski Certyfikat Placówki Promującej Zdrowie znajdą Państwo na stronach:
https://www.ore.edu.pl/2018/02/przedszkole-promujace-zdrowie/
https://www.ore.edu.pl/2010/06/szkoa-promujca-zdrowie/
https://www.ore.edu.pl/2010/06/narzdzia-do-autoewaluacji/

     Chyba po raz pierwszy w trzydziestoletniej historii placówek doskonalenia nauczycieli województwa łódzkiego przytrafiła się nam harmonijna i owocna współpraca, przy okazji Forum Kształcenia Zawodowego Województwa Łódzkiego 20 września br. Nasz WODN miał zatem swój udział zaznaczony nie tylko na… listach obecności. Przygotowaliśmy i poprowadziliśmy (kol. Ewa Marciniak-Kulka) moduł: ścieżki indywidualizacji kształcenia w zawodzie i w kwalifikacji – wykorzystanie nowych możliwości organizacji kształcenia. Dumni jesteśmy z faktu moderowania debatą: dobre praktyki w zakresie wspierania szkół przez pracodawców w organizacji i prowadzeniu kształcenia zawodowego z udziałem pracodawców i szkół. Uczestnicy dyskusji wyjątkowi, m. in. Joanna Cesarz Dyrektor ds. zarządzania zasobami ludzkimi Wielton S.A., Dariusz Kowalczyk Dyrektor ZS nr 2 w Wieluniu, Andrzej Żelasko Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi, Jarosław Niewiadomski reprezentujący przedsiębiorstwo GlobColor oraz Artur Grochowski z firmy Mechatronik. Wiele aktualności i praktycznych przykładów organizacji kształcenia zawodowego przedstawiła także pani Emilia Maciejewska – naczelnik Wydziału Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego MEN.

     Było nam bardzo miło widząc licznych naszych przyjaciół, reprezentantów szkół z naszego regionu, m. in. z Pajęczna, Zduńskiej Woli, Wojsławic, Sieradza, wspomnianego już Wielunia. Forum uzyskało patronat Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera.

     Więcej na:
https://www.lodzkie.pl/strona-glowna/aktualnosci/forum-kszta%C5%82cenia-zawodowego-2
http://obserwatoriumedukacji.pl/relacja-z-forum-ksztalcenia-zawodowego-czesc-ii/#more-35743

Autor zdjęć, Tomasz Oszczęda

 

Rok szkolny na dobre się nie rozpoczął, a my zaczęliśmy i już zakończyliśmy Kurs dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Od 3 do 13 września pracowaliśmy z fantastyczną 22 osobową grupą pracowników WIELTON S.A. Wszyscy uzyskali kwalifikacje instruktora i już formalnie oraz, jak zawsze profesjonalnie, mogą w swojej Firmie koordynować zajęcia praktyczne uczniów (praktyki zawodowe) w myśl zapisów Rozporządzenia MEN z lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 2019 poz. 391).
Celem kursu było nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw pedagogiki, psychologii i metodyki a całość intensywnych 48 godzin szkoleniowych wieńczył egzamin pisemny i praktyczny.


Możemy nieskromnie powiedzieć, że jest naszą specjalnością szkolenie instruktorów praktycznej nauki zawodu (szczególne podziękowania kol. Ewie Marciniak-Kulce). Tuż przed minionymi wakacjami organizowaliśmy i prowadziliśmy taki kurs dla pracowników Okręgowej Spółdzielni Mleczarskie WART-MILK w Sieradzu i kilku innych zakładów. Współpraca z tak znakomitymi przedsiębiorstwami to dla nas zaszczyt i powód do dumy. Zwłaszcza wtedy, gdy informacje zwrotne od uczestników potwierdzają jakość prowadzonych przez naszych specjalistów zajęć.


Prezentowane zdjęcia zostały wykonane podczas egzaminów praktycznych, za zgodą uczestników.

Uczniowie z całej Polski nauczyli się programować

20 maja nauczyciele klas 1-3 zakończyli realizację bezpłatnego projektu edukacyjnego „Technologie z klasą”, stworzonego przez Fundację Uniwersytet Dzieci, która od 12 lat rozwija potencjał twórczy i intelektualny dzieci.

Podczas projektu uczniowie przy wsparciu nauczyciela zrealizowali przez rok szkolny 2018/2019 cykl scenariuszy dotyczących bezpieczeństwa w sieci, nowych technologii, a także nauki programowania. Każdy scenariusz składał się z ciekawych materiałów multimedialnych oraz kart pracy dla uczniów. Zajęcia rozbudziły kreatywność dzieci, poszerzyły ich wiedzę z zakresu programowania oraz rozwinęły kompetencje społeczne (współpraca, praca w grupie). Uczniom szczególnie podobały się zagadki programistyczne, które zlecał im robot Kodeusz - bohater projektu „Technologie z klasą”.

W „Technologiach z klasą” wzięło udział 500 nauczycieli z całej Polski. W ramach realizacji projektu uczniowie otrzymali dyplom, a nauczyciel - certyfikat potwierdzający ukończenie projektu.

Partnerami projektu są Fundacja Orange, ABB, BBH, Google i Luxoft, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu nowych technologii.

     

 

 

Miło nam poinformować, że od miesiąca niewielki księgozbiór Ośrodka funkcjonuje w najnowszej wersji programu MOL czyli MOL NET+

MOL NET+ jest instalowany na serwerach dostawcy oprogramowania (w tzw. chmurze). Oznacza to, że nie trzeba posiadać kosztownego zaplecza technicznego ani specjalistycznego wsparcia informatycznego. Wystarczą zwykłe komputery z dostępem do Internetu.

Zachęcamy szkoły do korzystania z tego programu ponieważ MOL NET+ to nowoczesny program do obsługi biblioteki szkolnej. Ułatwia codzienną pracę nauczyciela bibliotekarza i przyspiesza ewidencjonowanie zbiorów, w tym PODRĘCZNIKÓW.

Katalog biblioteki jest dostępny dla uczniów i nauczycieli o każdej porze dnia i nocy, z każdego komputera z dostępem do Internetu, a także z urządzeń mobilnych.

Nowoczesna, skomputeryzowana biblioteka to najlepsza wizytówka szkoły.

Informacje o programie:

https://www.mol.pl/

https://www.vulcan.edu.pl/programy/mol-net-103

Pomocna Gmina Sieradz

Szczęście człowieka na ziemi zaczyna się dlań wtedy,
gdy zapominając o sobie zacznie żyć dla bliźnich.
Mikołaj Gogol

 

Sami Sobie nie jest deklaracją założycielską stowarzyszenia egoistów ani miłośników wzajemnej adoracji. Nie sugeruje towarzystwa skrobaczy rzepki i zwolenników Zosi Samosi. Dzieło, o którym poniżej, w wymiarze lokalnym jest zupełnie niezwykłe.

Sami Sobie to pilotażowy projekt, który opieką otoczył seniorów Gminy Sieradz. Społeczność, ze względu na łatwowierność i prostolinijność, szczególnie narażoną na rozliczne przestępstwa oszustw, wyłudzeń i manipulacji; ludzi bezradnych wobec przemocy ze strony bliskich nadużywających alkoholu. Z racji wieku i dolegliwości doświadczającą słabości zdrowotnych, tym samym zmuszoną korzystać z pierwszej pomocy i wsparcia osób trzecich. Wreszcie seniorzy są nieustannie odsuwani w cień głównego nurtu życia, którym zdaje się płynąć młodość i medialny chaos.

Pomysłodawcy projektu zmagali się z licznymi wątpliwościami. Jaką formę zaproponować, by doniosłymi sprawami zainteresować największą rzeszę odbiorców? Jak uczynić zagadnienia ważnymi, jak pracować nad zmianą postaw i zachowań adresatów i jak uniknąć pułapki banalności i sztampowości tradycyjnych nasiadówek. Pytania nurtowały organizatorów przedsięwzięcia, które zrazu pojawiło się w twórczych głowach pań z kół gospodyń wiejskich. Na etapie uzgodnień, planowania i przygotowania w jednym miejscu spotykało się wielu fantastycznych ludzi z niebanalnych instytucji. Projekt współtworzą: Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu, Stowarzyszenie Abstynentów „Przystań”, Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Starostwo Powiatowe w Sieradzu, wszystkie szkoły podstawowe Gminy Sieradz, II LO w Sieradzu, Gminna Biblioteka z siedzibą w Charłupi i właśnie KGW Gminy Sieradz.

Skala przedsięwzięcia, znów – jak na lokalne warunki – imponująca. Spotkania w jedenastu miejscowościach, tym samym możliwość dotarcia do setek seniorów oraz ich bliskich i znajomych. Wszyscy znakomicie zmotywowani przyglądają się, przysłuchują i uczestniczą w resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz usuwaniu ciała obcego z dróg oddechowych pod kierunkiem frenetycznej Marii Lewandowskiej. Fantastyczna Pani i Pan policjanci z Wydziału Prewencji instruują, jak skutecznie zdemaskować oszustów wyłudzających „na wnuczka”; zwracają uwagę na potencjalne źródła zagrożeń. Władysław Keler z „Przystani” tłumaczy, gdzie szukać wsparcia i jak postępować z osobami uzależnionymi i napomina, by absolutnie nie godzić się na rolę bezwolnej ofiary osoby uzależnionej. Mowa jest także o koniecznych aktywnościach – ruchowej, artystycznej, społecznej i wolontarystycznej. Centrum Informacji i planowania Kariery inspiruje do ciekawości poznawczej i śledzenia zmian na rynku pracy. Starostwo Powiatowe radzi, jak funkcjonować w gąszczu przepisów, procedur i regulacji prawnych.

Myliłby się jednak ten, kto sądziłby, że to koniec. Otóż przedstawione zdarzenia są zapakowane, jak najpyszniejsza bombonierka z najlepszej faktorii. Młodzi artyści ze szkół miniaturami teatralnymi wprowadzają gości w temat – współczesny świat egoizmu, obojętności, relatywizmu. Sygnalizują także nadzieję wskazując na dobre anioły. Nęci kawa i słodkości przygotowane przez gospodarzy – koła gospodyń i społeczności szkolne. Ujmuje słowo wstępne i konkluzja Pani Ewy Marciniak-Kulki. Całe przedsięwzięcie przenika aura wyjątkowej życzliwości i serdeczności. Jest bezpiecznie i niespiesznie – 2,5 godziny każdego spotkania to czas na dopytanie, podzielenie się osobistymi doświadczeniami, znalezienie wsparcia i pomocnej dłoni. Wszyscy wychodzą po spotkaniach zaopatrzeni w materiały informacyjne i karty ICE – które trzymane w kieszeni lub portfelu uratują nam życie dzięki zawartym w nich informacjom o nas.

Sami Sobie to dobre dzieło w słusznej sprawie. Senior to także ty i ja. Wszystkim, którzy wspieramy projekt, wielkie podziękowania. A kolejne spotkania: 10, 26 kwietnia; 10, 22, 30, 31 maja; 07, 14 czerwca.

 

14 marca 2019 r. w auli WODN w Sieradzu odbyła się konferencja „Doradztwo zawodowe w praktyce szkolnej”, zorganizowana z inicjatywy i we współpracy trzech instytucji – WODN w Sieradzu, sieradzkiego Oddziału Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej i Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu.

Na początku konferencji - dla uczczenia Światowego Tygodnia Mózgu (11 – 16 marca 2019 r.) oraz Dnia Liczby PI (14 marca) dr Violetta Florkiewicz z WODN w Sieradzu przedstawiła krótką prezentację na temat powyższych zagadnień.

Zgromadzone licznie grono nauczycieli: doradców zawodowych, bibliotekarzy, pedagogów szkolnych i innych zainteresowanych nauczycieli wysłuchało wystąpień prelegentów.

Ewa Marciniak–Kulka z WODN w Sieradzu omówiła zmiany prawne w zakresie doradztwa zawodowego, kwestie odpowiednich zapisów w statucie szkoły, dotyczących organizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, rocznych programów realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego oraz modelowania doradztwa zawodowego w relacjach szkoła – organ prowadzący.

Następnie Wiesława Chlebowska z WODN w Sieradzu zaprezentowała ofertę szkół ponadpodstawowych w zakresie doradztwa zawodowego, umieszczoną na Platformie Edukacyjnej Ośrodka.

Janusz Grochmalski – doradca zawodowy z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Oddział w Sieradzu mówił o edukowaniu uczniów w zakresie doradztwa zawodowego, budowaniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności w tym zakresie. Przypomniał i podkreślił jak ważnym przedsięwzięciem są organizowane corocznie w Sieradzu Targi Pracy.

O tym jak angażować bibliotekarzy bibliotek szkolnych w szkolny system doradztwa zawodowego, o wsparciu nauczycieli przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi - Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Oddział w Sieradzu, powiedziała Karolina Woźniak–Olejnik, doradca zawodowy z tejże placówki, prezentując ofertę Centrum – działania, publikacje, zasoby internetowe.

Również o działaniach oraz dobrych praktykach i doświadczeniach w zakresie doradztwa zawodowego Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu mówiła Elżbieta Kowalska, dyrektor biblioteki.

Na zakończenie Wiesława Chlebowska przedstawiła pomysły na wspieranie szkolnego systemu doradztwa zawodowego w bibliotece szkolnej, posumowała także propozycje przedmówców w tym zakresie.

Wykorzystanie zmian w samorządowej oświacie, taki tytuł zorganizowanej przez nasz Ośrodek konferencji zgromadził 6 marca ponad siedemdziesięcioro dyrektorów szkół i placówek oraz przedstawicieli samorządów. Dynamika zmian w prawie oświatowym równa jest pierwszej prędkości kosmicznej. Bez szczególnej czujności, wnikliwości analitycznej i współpracy partnerów w zakresie korzystania z prawa o przeoczenie i uchybienie wyjątkowo łatwo. Dlatego w porozumieniu z Sieradzką Delegaturą Kuratorium Oświaty chcieliśmy przybliżyć m. in. kwestie związane z oceną pracy dyrektora, perspektywę rozwoju doradztwa metodycznego, organizację doradztwa zawodowego i wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów przez szkoły i organy prowadzące.

W wystąpieniach podjęliśmy także zagadnienia dotyczące kierunkowania lokalnej edukacji na potrzeby rynku pracy oraz wychowania w duchu niezbywalnych wartości. Inspirujące były słowa prezes zarządu Medana Pharma S.A., Anny Durdyn, że szkoła winna się szczególnie koncentrować na wspieraniu umiejętności czytania ze zrozumieniem, myślenia logicznego i dowartościowaniu edukacji matematycznej. Ks. Jacek Borowski mówił o najistotniejszych fundamentach procesu wychowawczego, którymi winny być rodzina, miłość i świadomość wartości życia człowieka.

Wszystkim prelegentom i uczestnikom konferencji bardzo dziękujemy.

Oswajaliśmy promieniotwórczość. W ostatni dzień lutego br. w auli naszego ośrodka licznie (ku naszej ogromnej uciesze) zgromadzili się nauczyciele fizyki, chemii i biologii, by uczestniczyć w seminarium prowadzonym przez pracowników Działu Edukacji i Szkoleń Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku. Było to szkolenie na temat promieniowania jądrowego. W szczegółach przyglądano się i dyskutowano o własnościach promieniowania, jego działaniu na organizmy żywe; analizowano środki ochrony przed promieniowaniem oraz szacowano jego potencjał wszechstronnego zastosowania – m. in. w energetyce i nauce. W części praktycznej dr. Marek Kirejczyk zademonstrował naturalną promieniotwórczość wielu, na co dzień spotykanych, substancji. Natomiast konstruktor dydaktycznych liczników Geigera-Müllera – mgr inż. Łukasz Adamowski omówił zasadę działania detektorów oraz możliwości wykorzystania ich w pracy z uczniami. Zaprezentował również sposób wykorzystania detektorów promieniowania kosmicznego CosmicWatch. Nauczyciele od razu sprawdzili ich działanie przeprowadzając pomiary poziomu promieniowania. Prelegenci zaoferowali nauczycielom nieodpłatne wypożyczenie detektorów do szkół celem realizacji ciekawych projektów edukacyjnych.

Uczestnicy seminarium wyrażali umiarkowany – powściągliwość właściwa przedstawicielom przedmiotów ścisłych :-) zachwyt z przeprowadzonego szkolenia. Podkreślali jego wysoką wartość merytoryczną; ekspresyjny i ciekawy sposób przekazania wiedzy. Wartością dodaną udziału w seminarium jest pozyskana umiejętność obsługi i wykorzystania oferowanych do wypożyczenia detektorów. Nauczyciele zaopatrzyli się także w gratisowe inspirujące publikacje NCBJ, dotyczące promieniotwórczości i energetyki jądrowej.

Pomysłodawczynią i organizatorką seminarium była nasza konsultantka ds. fizyki, pani Zenona Stojecka – Uczestnikom i realizatorom seminarium bardzo dziękujemy.

 

 

Copyright 2019 WODN w Sieradzu