Wydarzyło się
Kontakt
tel. 43 822 36 91
email: wodn@wodnsieradz.edu.pl adres: Sieradz, ul. 3 Maja 7

WODN w Sieradzu

 • 1 WODN w Sieradzu

  Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli działającą na terenie województwa łódzkiego i funkcjonuje od 1989 roku. Organem prowadzącym WODN jest Samorząd Województwa Łódzkiego. Celem naszej działalności jest wspomaganie jakości pracy szkół oraz pomoc nauczycielom w pracy dydaktyczno - wychowawczej.
  Zapraszamy
 • 2 Nasze działania

  Działania, które podejmujemy umożliwiają nauczycielom doskonalenie i zdobywanie nowych kompetencji, wymianę doświadczeń pedagogicznych, inspirują twórczo poszukiwania oraz przyczyniają się do podnoszenia jakości pracy placówek oświatowych. Nasza praca opiera się na poczuciu odpowiedzialności i na partnerskim współdziałaniu, zaspokaja ambicje zawodowe, daje satysfakcję oraz umożliwia rozwój osobisty.
  Zapraszamy
 • 3 Nasza propozycja

  Chcielibyśmy, aby udział w proponowanych przez nas formach doskonalenia umożliwiał Państwu poszerzanie własnej świadomości zawodowej. Jesteśmy przekonani, że aktualna oferta zaspokoi oczekiwania środowiska oświatowego oraz sprosta wymogom dynamicznej rzeczywistości szkolnej, spotykając się z życzliwym odbiorem wyrażającym się udziałem w wybranych formach doskonalenia.
  Zapraszamy
 • 4 The Regional Teacher Training Centre in Sieradz

  The Regional Teacher Training Centre in Sieradz is a public institution which has been advising teachers in the Lodz region since 1989. Our aim is to support the quality of work in schools and help teachers in their work in the classroom. We enable the development and acquisition of new competences by the exchange of experiences, locally as well as with foreign partners, in order to inspire creative exploration.
  Welcome
 • 5 The Regional Teacher Training Centre in Sieradz

  Our work, based on a sense of responsibility and cooperation, gives satisfaction and enables personal development. Since 1st September 2014 we have been operating in two locations: Teacher Training Centre in Sieradz and our institution’s local branch in Wieluń.
  Welcome

Nasz Facebook

Nasze szkolenia - kalendarz

Poprzedni miesiąc Luty 2019 Następny miesiąc
N P W Ś C Pt S
week 5 1 2
week 6 3 4 5 6 7 8 9
week 7 10 11 12 13 14 15 16
week 8 17 18 19 20 21 22 23
week 9 24 25 26 27 28

Zapal Czerwoną Lampkę

Platformy

Klauzula informacyjna

BIP

Propozycja działań sprzyjających zwiększaniu aktywności czytelniczej uczniów – zajęcia w Filiach Biblioteki Pedagogicznej – w Pajęcznie i w Poddębicach oraz w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sieradzu


W preambule podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej czytamy: „Zadaniem szkoły podstawowej jest wprowadzenie uczniów w świat literatury, ugruntowanie ich zainteresowań czytelniczych oraz wyposażenie w kompetencje czytelnicze potrzebne do krytycznego odbioru utworów literackich i innych tekstów kultury. Szkoła podejmuje działania mające na celu rozbudzenie u uczniów zamiłowania do czytania oraz działania sprzyjające zwiększeniu aktywności czytelniczej uczniów, kształtuje postawę dojrzałego i odpowiedzialnego czytelnika, przygotowanego do otwartego dialogu z dziełem literackim”.
Przykładem takich działań, ukierunkowanych na wielozmysłowy odbiór, mogą być zajęcia z wykorzystaniem książki obrazkowej, chusty animacyjnej KLANZY oraz różnego rodzaju technik plastycznych, a także zabawy czytelnicze w oparciu o teksty lektur – m. in. wąż czytelniczy, tworzenie własnych wersji wierszy znanych autorów.

W Filii Biblioteki Pedagogicznej w Poddębicach odbyły się 11 grudnia 2018 r. zajęcia: Książka obrazkowa – książka „mówiąca” obrazem, podczas których uczestniczki oglądając i czytając zgromadzone liczne tytuły „Picturebook”, rozważały możliwości ich wykorzystania w stymulowaniu rozwoju emocjonalnego, intelektualnego i estetycznego uczniów. Książka obrazkowa oddziałuje w szczególny sposób na czytelnika, „nie konkurując z książkami przeznaczonymi wyłącznie do czytania, staje się dodatkowo elementem wychowania estetycznego. Integracja obrazu i tekstu umożliwia młodym odbiorcom pełniejsze odczucie i głębsze rozumienie tego, o czym mówi książka, dostarcza wzruszeń duchowych i estetycznych, poszerza płaszczyznę odczuwania i percypowania szeroko pojmowanej rzeczywistości” cytat: Kruszyńska Elżbieta, Książka obrazkowa i jej rola w rozwoju dzieci – wprowadzenie w problematykę [online],
„Książka obrazkowa to książka, w której obraz jest tak samo ważny lub ważniejszy niż tekst.(…)
Nie są to książki (…) z obrazkami, ani też infantylne książeczki dla dzieci. To książki dla odbiorcy bez określonej kategorii wiekowej, których koncepcja artystyczna porusza zarówno dzieci jak i dorosłych” cytat: Szyłak Jerzy, Notatki o książkach obrazkowych [online],
https://www.zeszytykomiksowe.org/zeszytykomiksowe/pdf/nr17_szylak_1.pdf

Również w grudniu (13.12.2018 r.) odbyły się zajęcia w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sieradzu – „Zabawy czytelnicze”, podczas których bibliotekarze bibliotek publicznych pracujący z dziećmi i młodzieżą mogli poznać przykłady aktywizujących metod i technik pracy z czytelnikiem, w konwencji zabawy.
W bieżącym roku odbyły się kolejne zajęcia w Filii Biblioteki Pedagogicznej w Poddębicach - warsztaty „Zastosowanie chusty animacyjnej KLANZY w pracy z tekstem literackim” (16 i 24 stycznia).

Chusta KLANZY to kolorowy rekwizyt, który fascynuje, bawi, łączy... . Można ją wykorzystać do pracy z lekturą w różnych grupach wiekowych. Chusta umożliwia bezpieczną zabawę w różnych warunkach, także plenerowych, ułatwia integrację grupy bez względu na wiek uczestników, czerpanie radości płynącej z ruchu i przebywania w grupie. Zabawy dynamiczne i statyczne z jej wykorzystaniem pobudzają wyobraźnię, dają możliwość ćwiczenia refleksu, zwinności i spostrzegawczości oraz przeżywania różnych emocji. Uczestniczki warsztatów z zaangażowaniem (mimo późnej pory) łączyły aktywności ruchowe do muzyki, działania plastyczne i dyskusję w oparciu o teksty lektur szkolnych i innych utworów literackich.

Ostatnie z przeprowadzonych zajęć rozwijających szeroko rozumiane kompetencje czytelnicze to warsztaty – „Tworzenie dekoracji (biblioteki, świetlicy, sali zajęciowej) inspirowanych literaturą, jako działania sprzyjające zwiększaniu aktywności czytelniczej uczniów”, które odbyły się 23 stycznia w Filii Biblioteki Pedagogicznej w Pajęcznie.

Uczestniczki warsztatów tworzyły dekoracje inspirowane lekturami szkolnymi z użyciem technik plastycznych - rysunku, kolażu, asamblażu, form przestrzennych, w „duchu arteterapii” czyli z naciskiem na proces tworzenia i przeżywane emocje, a nie efekt końcowy. A efekt przeszedł oczekiwania wszystkich (szczególnie nie wierzących w swoje tzw. „zdolności plastyczne”).

Powstały przepiękne artystyczne książki w pudełku - w technice asamblażu („Bajka o rybaku i rybce”, „Calineczka”, „Czerwony Kapturek”, „Kopciuszek”, „Mały Książę”), obrazy z kółka i łezki, zakładki do książek, ptaki do zawieszenia i koty do postawienia w oparciu o teksty wierszy Juliana Tuwima.

Wszystkie opisane zajęcia zostały przeprowadzone przez nauczyciela konsultanta Ośrodka – Wiesławę Chlebowską. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

Na dwa dni nasz Ośrodek stał się nieformalnym centrum szkolenia w zakresie pierwszej pomocy. 84 osoby przyswajały rytm 30:2, utrwalały numery 112 i 999. Masowo sprawdzały oddech, układały w pozycji bocznej lub podejmowały resuscytację krążeniowo-oddechową. W poniedziałek 28 stycznia, pod okiem p. Haliny Żarneckiej, doskonaliliśmy własne umiejętności – procedury i prawie wszystkie czynności opanowaliśmy sprawnie. Sporą niemoc okazaliśmy dopiero podczas uciskania klatki piersiowej manekina – ewidentnie nad wytrzymałością musimy jeszcze pracować.

Dzień później działo się już naprawdę hucznie – jak zawsze, gdy gra Orkiestra. Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przyjechała do naszego Ośrodka w ramach programu edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować”. Zajęcia składały się z części teoretycznej oraz bardzo intensywnej praktycznej. Pierwsze zajęcia były wykładami oraz ćwiczeniami dotyczącymi pierwszej pomocy, takiej jak: ocena stanu poszkodowane, wzywanie pomocy, zastosowanie pozycji bocznej, resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Bardzo istotną częścią szkolenia były zajęcia dotyczące dydaktyki pierwszej pomocy. Siedmioro znakomicie zaangażowanych i profesjonalnych instruktorów Programu „Ratujemy i Uczymy Ratować” zwracało szczególną uwagę na umiejętne przekazywanie uczniom nabytej podczas szkolenia wiedzy. Wszyscy uczestnicy otrzymali do swoich placówek pomoce i certyfikaty potwierdzające ukończenie Programu.

Więcej na: https://www.wosp.org.pl/aktualnosci/wracamy-z-programem-edukacyjnym-ratujemy-i-uczymy-ratowac

Jeśli instytucje działają w poczuciu społecznej odpowiedzialności, to są zainteresowane m. in. kształtowaniem obywatelskich postaw, tworzeniem aktywnych lokalnych społeczności oraz promowaniem artystów i twórczości. Taka idea przyświeca nam – WODN – poszerzyć przestrzeń swojej aktywności pro publico bono. Dlatego jesteśmy dumni i zaszczyceni, że 16 stycznia br. w naszych murach uroczyście otworzyliśmy wystawę fotografii Pani Hanny Tarasiewicz, uczennicy trzeciej klasy Liceum Plastycznego im. Katarzyny Kobro w Zduńskiej Woli.

Fotografie niezwykle inspirujące do spojrzenia na świat przez pryzmat detalu, kompozycji, relacji, światłocienia. W pędzie życia, gonitwie myśli i kakofonii dźwięków umykają wartości estetyczne industrialnej przestrzeni i zawłaszczonej przez człowieka natury. Artystka wydobywa je i pielęgnuje. Ujmuje w odbiorze podmiotowość fotografowanych obiektów. Ich tu i teraz. Sama nie stara się być manieryczna, nie eksponuje siebie, pozostając wierną reporterskiej obiektywnej powściągliwości.

Pani Hanna Tarasiewicz twórczo eksperymentuje z fotografią, malarstwem i filmem. Jej edukacja nie jest już inkubacją. Teraz konstytuuje swój warsztat i dojrzałość wypowiedzi. Pasje podróżowania, żeglowania i zdobywania morskich patentów czynią ją odważną i samodzielną w konfrontacji z rzeczywistością. Jednak Jej osobowość to nie szorstka twardość wilka morskiego, raczej wrażliwość Henri Bressona.

Bardzo dziękujemy Panu Witoldowi Rajczakowi za przychylność w realizacji pomysłu utworzenia w WODN przestrzeni ekspozycji dokonań artystycznych uczniów Liceum Plastycznego w Zduńskiej Woli. Kochajmy artystów, promujmy sztukę. Zapraszamy do zwiedzania tej i kolejnych wystaw.

Polska niepodległość 1918 roku to nie tylko wydarzenia polityczne, ale również działania wielu ludzi związanych ze swoim środowiskiem i pasją. Harcerze mieli swój udział w tworzeniu i kształtowaniu społeczeństwa niepodległego państwa. Odkrywamy i przypominamy postacie naszych Małych Ojczyzn, które odcisnęły piętno poprzez swą działalność i twórczość na pokoleniach młodych Polaków. Niewielu zna postać autora hymnu harcerstwa polskiego urodzonego 15 stycznia 1882 roku w Starzenicach w pobliżu Wielunia Ignacego Kozielewskiego, ale któż nie zna słów „ Wszystko co nasze Polce oddamy”. Ta postać i data stały się inspiracją dla zorganizowania właśnie 15 stycznia 2019 roku w Oddziale w Wieluniu Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu konferencji: „Tradycje harcerskie na ziemi sieradzkiej i wieluńskiej w stulecie niepodległości. Wokół postaci Ignacego Kozielewskiego”. Przedstawiciele władz samorządowych Gminy Wieluń, Starostwa Powiatowego w Wieluniu , pani sołtys Starzenic, przedstawiciel „Nawarciańskiego Grodu” - Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego ZHP, dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie szkół średnich oraz oczywiście przedstawiciele harcerzy wysłuchali wykładu pana Jana Książka – dyrektora Muzeum Ziemi Wieluńskiej o postaci urodzonego na Ziemi Wieluńskiej niezwykłego i zapomnianego nieco Harcerza, Nauczyciela i Wychowawcy młodzieży. Pan Marek Gogola przypomniał historię zaangażowania harcerzy w służbie Ojczyzny w latach 1914 – 1945. Pan pwd. Grzegorz Żabicki omówił dzień dzisiejszy harcerstwa na Ziemi Wieluńskiej. Będący „kopalnią wiedzy” o sieradzkim harcerstwie hm. Ludwik Moczydłowski namalował żywym słowem obraz współczesnego sieradzkiego harcerstwa. Pan Janusz Jasiński dotknął styku prawa oświatowego, a w szczególności podstaw programowych i inicjowania zgodnej z tym prawem działalności różnych organizacji społecznych, które mogą i powinny wspierać i uzupełniać szkołę w kształtowaniu postaw i budowie systemu wartości młodego człowieka nazywanego na tym etapie swego życia uczniem. Pojawiły się tu przykłady ludowych zespołów sportowych , młodzieżowych drużyn OSP i inne jak choćby Wieluńskie Bataliony Obrony Narodowej prowadzone przez ludzi zafascynowanych historią.
Jednym z nieoczekiwanych efektów konferencji okazała się deklaracja pochylenia się nad pomysłem nazwania jednej z ulic w Gminie Wieluń imieniem Ignacego Kozielewskiego.

Prezentujemy autorski film, który pokazuje migawki z warsztatów pt. Doświadczenia „Science on Stage” na lekcjach fizyki. Zajęcia odbyły się 23 października 2018 r. w Oddziale WODN w Wieluniu. Celem warsztatów było ukazanie możliwości wykorzystania na lekcjach fizyki pomysłów doświadczeń prezentowanych podczas Europejskich Festiwali „Nauki Przyrodnicze na Scenie”. Warsztaty prowadziła i pasją zarażała pani Zenona Stojecka.

Zachęcamy Państwa do udziału w naszych eksperymentatoriach z fizyki, na każdym etapie kształcenia.

Czwartego grudnia 2018 w Szkole Podstawowej Integracyjnej w Sieradzu z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych zorganizowano sportową imprezę „100 lat sportu w Polsce niepodległej”. Uczniowie szkoły do udziału w imprezie zaprosili swoje koleżanki i kolegów ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 w Zduńskiej Woli.

Spotkanie przebiegło w fantastycznej atmosferze, pełnej empatii, świetnego humoru i pozytywnych sportowych emocji. Stanowiło ono również okazję do przyznania tytułu „Przyjaciela Integracji 2018”.

Z przyjemnością informujemy, iż w tym roku, ów zaszczytny tytuł otrzymała Pani dr Violetta Florkiewicz, wieloletni pracownik WODN w Sieradzu.

W swoim krótkim wystąpieniu osoba wyróżniona podkreśliła, że uzyskany tytuł, stanowi dla niej wyjątkowy zaszczyt. Jest bardzo dumna i szczęśliwa otrzymując nagrodę z rąk dzieci. Od zawsze jej marzeniem był uśmiech na buzi każdego dziecka, kiedy czuje się bezpieczne, radosne i wie, że jest ważne, wyjątkowe.

W swojej pracy cały czas dążyła, aby jak najwięcej dzieci było szczęśliwych, akceptowanych, uśmiechniętych. Między innymi, to właśnie z jej inicjatywy, przy współudziale rodziców powstała pierwsza klasa integracyjna w Sieradzu.

Stąd otrzymany tytułu „Przyjaciel Integracji” stanowi ukoronowanie jej wieloletniej pracy na rzecz wszystkich dzieci.

Kończąc swoje wystąpienie Pani Florkiewicz złożyła deklarację, iż cały czas będzie pracować nad rozwiązaniami, które pozwolą na realizację pasji i marzeń wszystkich dzieci.

„Dla Polaków z Wielkopolski Niepodległość w dniu 11 listopada 1918 roku była jeszcze przyszłością. Podobnie jak dla wielu mieszkańców innych regionów odradzającego się państwa”. Niezwykłą okazją do przedstawienia uczniom tych skomplikowanych procesów jest zastosowanie na lekcjach historii niezwykłych pomocy naukowych w formie gier dydaktycznych opracowanych przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi. 03 grudnia 2018 r. nauczyciele historii i dyrektorzy szkół spotkali się (w ramach stałej współpracy) w siedzibie WODN w Sieradzu na niecodziennym seminarium prowadzonym przez pana Artura Ossowskiego, Naczelnika Biura Edukacji IPN w Łodzi. Na kilka godzin przyjmując rolę uczniów, ćwiczyli w praktyce zastosowanie gier dydaktycznych opracowanych w związku ze stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości. Każdy nauczyciel otrzymał na własność (do użytku dydaktycznego :-)) bezpłatnie komplet gier i płyt DVD, które pozwalają, poprzez swoją unikatową szatę graficzną i pomysłowość, uatrakcyjnić każdą lekcję historii. Mogą służyć one zarówno uczniom szkoły średniej i podstawowej, o gimnazjalistach jeszcze nie zapominając. Zależy to tylko o inwencji nauczycieli, których zaangażowanie w zabawę i poszukiwanie różnorodnych form zastosowania gwarantuje sukces dydaktyczny. Ciekawą propozycją jednej z gier, mogącą zintegrować całą klasę, jest mozolne składanie z puzzli dość pokaźnej mapy II Rzeczypospolitej i zaznaczanie, po odczytaniu losowo wybranych poleceń, miejsc najważniejszych wydarzeń związanych z tworzeniem się granic Niepodległej. Cieszy duży odzew nauczycieli na propozycję tej formy ze strony naszego Ośrodka. Ze strony WODN w Sieradzu koordynatorem i organizatorem seminarium był konsultant historii Janusz Jasiński.

Nieobecni stracili sposobność, by posłuchać i przekonać się do niezwykłej doktryny jakości. Turkus w szkole? To jest możliwe! Dyrektorom szkół i placówek zaproponowaliśmy 19 listopada br. seminarium z prof. Andrzejem Blikle – promotorem turkusowej samoorganizacji wg. Frederica Laloux. W największym skrócie idea takiego zarządzania instytucją (organizacją) sprowadza się do dziesięciu prawideł (dekalogu):
1. nie szukaj winnego — szukaj przyczyny,
2. nie oczekuj perfekcji — oczekuj postępu,
3. unikaj współzawodnictwa — stwarzaj warunki do współpracy,
4. nie oceniaj, bo to niszczy — doceniaj, bo to wzmacnia,
5. nie mów, co jest źle — mów, co może być lepiej,
6. nie pytaj ludzi, co mogliby zrobić lepiej — pytaj co im w pracy przeszkadza,
7. nie buduj na kontroli — buduj na zaufaniu,
8. nie mów, że ktoś jest zły — mów jak ty się z tym czujesz,
9. nie zarządzaj — twórz warunki do samoorganizacji,
10.nie bądź nadzorcą — bądź nauczycielem, moderatorem i uczniem.

Jak łatwo zauważyć, to zaprzeczenie dominującemu w świecie biznesu, w życiu firm, instytucji (także szkół) modelowi hierarchicznemu, gdzie podstawową relacją pomiędzy członkami zespołu jest podległość, a podstawowymi czynnościami zarządczymi wydawanie poleceń i kontrola ich wykonania. Narzędziami wzmacniającymi posłuszeństwo pracowników nieodmiennie pozostaje system kar i nagród (kij i marchewka). Tymczasem sedno turkusowego zarządzania tkwi w: asertywnej komunikacji w zespole, motywowaniu godnościowym i współpracy. Niezbędne cnoty (wartości), które powinny stanowić fundament działań wszystkich członków zespołu to: partnerstwo, zaufanie, etos, uważność i empatia.

Długi marsz przed polską edukacją w drodze do wskazanego przez prof. Bliklego modelu organizacyjnego. W nim np. odpowiedzialność godnościowa (honor, poczucie wstydu, zażenowanie) determinują zachowania a nie perspektywa nagrody (premii) czy choćby perspektywa nagrody w formie uniknięcia kary.

Wartością ogromnie dodaną seminarium była możliwość obcowania z niezwykłą kulturą profesora. W czasach mocno zwyczajnych, swobodnie prezentowane sznyt, erudycja, polor, elokwentność były dla uczestników szczególną przyjemnością i radością.

Więcej nt. teorii i praktyki profesora na: http://www.moznainaczej.com.pl/

Dyskusja nt. patriotyzmu zwykle rozpala emocje. Powodów wiele: przede wszystkim czujemy się – każdy z osobna – ekspertami w temacie, z racji m. in. praktykowania i przekonania, że wybrana forma jest jedynie słuszną. Tymczasem patriotyzm jedną ma wykładnię. To postawa szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie. W języku łacińskim patria znaczy ojczyzna. Składowe postawy to wiedza, uczucia, emocje i zachowania (w ujęciu behawioralnym). Z wiedzą nie jest najlepiej. Uczniowie i studenci nie znają historii współczesnej po 1945 r. A czego Jaś się nie nauczy, to Jan … . Emocji i uczuć w edukacji historycznej, co kot napłakał. Więc sprawa zachowań to tylko wypadkowa wcześniejszych zaniechań. Konkluzja? Nie jest dobrze.

W takim kontekście rozmawiali 15 listopada br. uczestnicy debaty zorganizowanej przez nasz Ośrodek: Do jakiego patriotyzmu powinna sposobić szkoła? Czas to szczególny, kilka dni po kulminacji obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Wydarzeń, jak kraj długi i szeroki, było wiele, a będzie jeszcze więcej – wszystkie patriotyczne. Bardzo dużo dzieje się w szkołach. Rekord dla Niepodległej to tylko jedno z setek wydarzeń obok przedstawień, rekonstrukcji, wieczornic. Rozmówcy mówili o szczególnej roli rodziny, jako fundamentu edukacji szkolnej, w kształtowaniu patriotyzmu. Dom powinien stanowić wzorzec dla dziecka/młodego człowieka: jego zachowań, nawyków ale także pamięci czy uważności dla ojczyzny. Szkoła, w dalszym procesie formowania człowieka, powinna modelować zasób, który posiada dziecko, pokazywać przykłady właściwych zachowań; stwarzać sytuacje, w których możliwe będzie pielęgnowanie w sobie patriotyzmu słów lub czynów – bo takie rozróżnienie wprowadzono w debacie.

Była to pierwsza taka forma, którą zaproponowaliśmy współpracującym z nami szkołom i placówkom – nauczycielom i dyrektorom. Dyskusja na żywo z udziałem znakomitych panelistów, z piękną oprawą, w wartkim nurcie. Materiału do przemyśleń i refleksji udało się zebrać bardzo dużo. Sugestii, zwłaszcza w wystąpieniach licealistów – jeszcze więcej. Szczególnie cenne wydaje się zaproponowanie formuły dyskusji, która pozwala spojrzeć na problem (zagadnienie) z wielu perspektyw. Na patriotyzm patrzyliśmy oczyma biznesu, samorządu, uniwersytetu, psychologii, pisarki, szkoły, kuratorium. To pozwoliło dostrzec wiele subtelności także wyzwań i zobowiązań.

 

 

Szczególne podziękowania kierujemy do znakomitego grona panelistów, którzy znaleźli czas i wolę podzielenia się swoimi jakże głębokimi i nierzadko osobistymi przemyśleniami:

dr Grzegorz Wierzchowski – Łódzki Kurator Oświaty
Dorota Wodnicka – Dyrektor Departamentu KiE Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
prof. Kaja Kaźmierska – Dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego
Dorota Combrzyńska-Nogala – pisarka
Anna Durdyn – Prezes Medana Pharma S.A.
Anna Putyńska – psycholog
Andrzej Grześkowiak – Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Sieradzu (szczególnie gościnne miejsce debaty)
Janusz Jasiński – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Masłowicach
Zenon Kołodziej – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Wieluniu
Młodzież z I LO im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu.
 

 Dyskusja o patriotyzmie
- artykuł ze strony nasze.fm

     

W dniu 13. listopada 2018 r. w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu odbyła się konferencja dla pedagogicznego środowiska osób zaangażowanych w kształcenie zawodowe. Jej kształt był wspólnym dziełem WODN w Sieradzu, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu i ZSRCKU w Wojsławicach. Podczas konferencji słuchaliśmy i dyskutowaliśmy o najistotniejszych sprawach związanych ze zmianami w analizowanym obszarze. Były to:
1. Nowy egzamin zawodowy – kiedy, jak, dla kogo?
2. Nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach a kształcenie szkolne i ustawiczne.
3. Nowe zadania z zakresu doradztwa zawodowego – wyzwanie i szansa rozwoju dla szkół kształcących w zawodach – plany i dobre praktyki – baza danych i sieci współpracy.

Czytaj więcej: Kształcenie zawodowe w zreformowanej szkole ponadpodstawowej

Copyright 2019 WODN w Sieradzu