Wydarzyło się
Kontakt
tel. 43 822 36 91
email: wodn@wodnsieradz.edu.pl adres: Sieradz, ul. 3 Maja 7

WODN w Sieradzu

 • 1 WODN w Sieradzu

  Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli działającą na terenie województwa łódzkiego i funkcjonuje od 1989 roku. Organem prowadzącym WODN jest Samorząd Województwa Łódzkiego. Celem naszej działalności jest wspomaganie jakości pracy szkół oraz pomoc nauczycielom w pracy dydaktyczno - wychowawczej.
  Zapraszamy
 • 2 Nasze działania

  Działania, które podejmujemy umożliwiają nauczycielom doskonalenie i zdobywanie nowych kompetencji, wymianę doświadczeń pedagogicznych, inspirują twórczo poszukiwania oraz przyczyniają się do podnoszenia jakości pracy placówek oświatowych. Nasza praca opiera się na poczuciu odpowiedzialności i na partnerskim współdziałaniu, zaspokaja ambicje zawodowe, daje satysfakcję oraz umożliwia rozwój osobisty.
  Zapraszamy
 • 3 Nasza propozycja

  Chcielibyśmy, aby udział w proponowanych przez nas formach doskonalenia umożliwiał Państwu poszerzanie własnej świadomości zawodowej. Jesteśmy przekonani, że aktualna oferta zaspokoi oczekiwania środowiska oświatowego oraz sprosta wymogom dynamicznej rzeczywistości szkolnej, spotykając się z życzliwym odbiorem wyrażającym się udziałem w wybranych formach doskonalenia.
  Zapraszamy
 • 4 The Regional Teacher Training Centre in Sieradz

  The Regional Teacher Training Centre in Sieradz is a public institution which has been advising teachers in the Lodz region since 1989. Our aim is to support the quality of work in schools and help teachers in their work in the classroom. We enable the development and acquisition of new competences by the exchange of experiences, locally as well as with foreign partners, in order to inspire creative exploration.
  Welcome
 • 5 The Regional Teacher Training Centre in Sieradz

  Our work, based on a sense of responsibility and cooperation, gives satisfaction and enables personal development. Since 1st September 2014 we have been operating in two locations: Teacher Training Centre in Sieradz and our institution’s local branch in Wieluń.
  Welcome

Nasz Facebook

Nasze szkolenia - kalendarz

Poprzedni miesiąc Sierpień 2018 Następny miesiąc
N P W Ś C Pt S
week 31 1 2 3 4
week 32 5 6 7 8 9 10 11
week 33 12 13 14 15 16 17 18
week 34 19 20 21 22 23 24 25
week 35 26 27 28 29 30 31

Platformy

BIP

Klauzula informacyjna

28 maja 2018 r. zakończyliśmy program – Czytanie w Gminie Sieradz - Innowacyjne pomysły na propagowanie czytelnictwa Einatyzc. Jego celem było:
• rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie ich aktywności czytelniczej;
• międzyprzedmiotowe integrowanie wiedzy i umiejętności uczniów;
• kształtowanie kompetencji kluczowych;
• wzmacnianie poczucia więzi ze środowiskiem lokalnym i pokazanie możliwości czerpania z jego zasobów.

Program był realizowany we współpracy WODN w Sieradzu i BP w Sieradzu, pod patronatem Wójta Gminy Sieradz oraz Łódzkiego Kuratora Oświaty. Uczestniczyły w nim szkoły Gminy Sieradz: Szkoła Podstawowa Gminy Sieradz, Szkoła Podstawowa w Charłupi Małej, Szkoła Podstawowa w Chojnem, Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wielkiej, Szkoła Podstawowa w Kłocku, Szkoła Podstawowa w Rzechcie.

W ramach programu funkcjonowała sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli - spotykaliśmy się w realu – w WODN w Sieradzu, w Bibliotece Pedagogicznej w Sieradzu, Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sieradzu i wirtualnie - na platformie e-learningowej Ośrodka. Zajęcia w ramach sieci dotyczyły metodycznego aspektu związanego z rozwojem czytelnictwa i uczenia się uczniów, umożliwiały poznawanie zasobów różnych bibliotek (w tym cyfrowych - m.in. Cyfrowej Ziemi Sieradzkiej) i sprzyjały wymianie doświadczeń między uczestnikami. Wypracowane materiały, pomysły, propozycje metod i technik były umieszczane na bieżąco na platformie e-learningowej i są dostępne dla uczestników sieci do końca sierpnia 2018 r..

Czytaj więcej: Czytanie w Gminie Sieradz

Konferencja Czytanie nas łączy, która odbyła się 17 maja 2018 r. w WODN w Sieradzu, zgromadziła liczne audytorium - nauczycieli i bibliotekarzy. Konferencja została zorganizowana we współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Sieradzu, a jej celem było zainspirowanie do działań w zakresie upowszechniania czytelnictwa.

Pierwszy z prelegentów - profesor Grzegorz Leszczyński z Uniwersytetu Warszawskiego w swoim wykładzie „Wokół książki Daję słowo. Wędrówki po języku i literaturze, czyli jak bawić się językiem i książką w bibliotece” mówił o znaczeniu słowa: „Tyle widzimy w świecie, ile potrafimy nazwać. (…) Słowami poznajemy świat, słowami myślimy i mówimy.” Zachęcał do wykorzystywania mocy i magii słów - w konwencji zabawy. Podkreślił wagę emocji, jakie wzbudza lektura w młodych ludziach, czytamy by przeżywać emocje, to jest główny powód. Lektura jest interesująca dla młodego czytelnika, kiedy budzi jego emocje, walor edukacyjny to sprawa drugorzędna. Emocje może również wzbudzać dobra ilustracja, która jest dopełnieniem tekstu, zawiera niezwykły przekaz i może posłużyć do twórczych ćwiczeń - pisania własnej wersji losów bohatera czy zakończenia powieści. Profesor Leszczyński zwrócił uwagę na rolę osobistego przykładu w zachęcaniu do czytania - oczekując, że dzieci i młodzież będą czytać, bądźmy sami „ludźmi księgi”.

Czytaj więcej: Konferencja Czytanie nas łączy

 • Czy oferta edukacyjna szkoły/placówki jest produktem, który można/trzeba promować?
• Jakie działania marketingowe są optymalne, by zagwarantować sukces sprzedażowy szkoły?
• W jaki sposób odczarowywać kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w systemie szkół policealnych i kwalifikacyjnych kursów zawodowych?
• Dlaczego Facebook ułatwia komunikację językiem korzyści z pokoleniem millenialsów?
• Kogo i jak zainteresować zawodami m. in.: florysta, opiekunka środowiskowa, asystent osoby niepełnosprawnej?
• Jakimi środkami inspirować duże podmioty gospodarcze do społecznej odpowiedzialności biznesu i podjęcia współpracy ze szkołami na rzecz organizacji praktyk zawodowych?
• Jak pogodzić potrzeby rynku pracy z aspiracjami przyszłych pracowników, z ofertą edukacyjną szkół i utrwalonymi schematami myślowymi interesariuszy?

Czytaj więcej: Oświata Samorządu Województwa Łódzkiego

W ubiegłym miesiącu odbyły się warsztaty „Małe ręce – wielkie dzieła – pomysły na zabawy manualne”.
W Sieradzu, w Wieluniu i w Poddębicach uczestnicy przy pomocy papieru, nożyczek i kleju tworzyli wyjątkowe prace. Na bazie prostych figur geometrycznych (koło, kwadrat, prostokąt) powstawały prawdziwe papierowe cuda. Sprawne ręce uczestników wyczarowały ryby, myszy, gąsienice, kwiaty, koszyczki, zakładki do książek, słonie, zajączki. Wykorzystując balony stworzyliśmy żaby. A dzięki kilku kolorowym kartkom klaun zyskał niebanalną fryzurę.
Jak się okazało - nie trzeba mieć wyjątkowych zdolności, by tworzyć wyjątkowe rzeczy.

Dorota Chrzanowska-Czechowicz

25 kwietnia 2018 roku w Łodzi odbyła się konferencja, na której kurator oświaty Pan dr Grzegorz Wierzchowski wręczył Certyfikaty Wojewódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie. To szczególne wyróżnienie otrzymały placówki, które w okresie ostatnich lat z dużym zaangażowaniem, w nowatorski, atrakcyjny sposób wdrażały ideę zdrowego stylu życia w całym środowisku szkolnym, przedszkolnym i lokalnym.

W tym roku po wnikliwej analizie dorobku oraz efektów wynikających z realizacji projektów Certyfikaty zostały przyznane wybranym placówkom z pięciu Regionalnych Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie.

Z satysfakcją informujemy, że w tym zaszczytnym gronie znalazły się dwie placówki z Sieradzkiej Regionalnej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie.
Wśród wyróżnionych znalazły się następujące placówki:

1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chociwiu,
2. Szkoła Podstawowa im. Henryka Dąbrowskiego w Krobanowie.

Twórcami sukcesu w wspomnianych placówkach byli wszyscy członkowie społeczność szkolnych i przedszkolnych, a w szczególności Dyrektorzy, Autorzy projektów, Koordynatorzy oraz Członkowie Zespołów ds. Promocji Zdrowia.
Z okazji uzyskania Wojewódzkich Certyfikatów Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie składamy Państwu serdeczne gratulacje i życzymy, kolejnych sukcesów w propagowaniu idei zdrowego stylu życia.

W imieniu pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu
Dyrektor i Koordynator ds. Promocji Zdrowia


List Minister Edukacji Narodowej - Anny Zalewskiej


W dniu 19 kwietnia 2018 roku w naszym Ośrodku gościliśmy wyjątkowego wykładowcę Pana doktora Marka Kaczmarzyka jednego z czołowych neurodydaktyków, ewolucjonistę, badacza, naukowca, który jednak pomimo ogromnego zafascynowania przedmiotem swoich badań w dyskusji zachowuje powściągliwość w wyciąganiu zbyt pochopnych wniosków.

Myślą przewodnią konferencji, która jednocześnie stanowiła jej tytuł była: Wyjątkowość ucznia a kreowanie jego sukcesu w ujęciu neurodydaktyki.

Neurodydaktyka to dziedzina przeżywająca w ostatnich trzech dekadach gwałtowny rozwój, głównie za sprawą nowych technik obrazowania mózgu pozwalających na precyzyjne, przebiegające w czasie rzeczywistym rejestrowanie aktywności neuronalnej u osób podejmujących różne operacje umysłowe. Coraz częściej podnoszone są głosy, iż wiedza na temat mózgowych mechanizmów leżących u podłoża uczenia się i pamięci odmieni strategie kształcenia i umożliwi stworzenie takiej przestrzeni edukacyjnej, w której wyjątkowość każdego ucznia „rozwinie skrzydła”.

Czytaj więcej: Wyjątkowość ucznia a kreowanie jego sukcesu w ujęciu neurodydaktyki

W minionym miesiącu odbyły się dwie edycje spotkań warsztatowych pod hasłem „Kiedy dzieci się nudzą … są gazety do czytania i do zabaw kreowania”.

W WODN w Sieradzu i w Bibliotece Pedagogicznej w Poddębicach gazetowe szaleństwo ogarnęło uczestników bez reszty. Okazało się bowiem, że … gazeta jest dobra na wszystko. Wykorzystać ją można do różnorodnych zabaw ruchowych, poprzez działania manualne, plastyczne aż po ćwiczenia językowe – począwszy od alfabetu i głoskowania, a skończywszy na składni języka polskiego. W atmosferze zabawy przekazywano i sprawdzano treści nauczania.

Zaproponowane działania stały się pretekstem do realizacji podstawy programowej w oparciu o nowy środek dydaktyczny.Dorota Chrzanowska-Czechowicz

Cel osiągnięty!

Pokonaliśmy na rowerach 1970 km szlakiem polskich cmentarzy wojennych we Włoszech: Casamassima, Loreto, Monte Cassino, Bolonia – na których spoczywają żołnierze 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych.
Wyruszyliśmy 17 lipca br. samolotem na trasie Katowice – Bari, by od następnego dnia rozpocząć powrót z ziemi włoskiej do Polski. W każdym z miejsc etapowych mieliśmy okazję spotykać się z przedstawicielami polonii lub lokalnymi władzami, dla których cmentarze i spoczywający nań polscy żołnierze są niezmiernie istotną nieodległą historią i żywą teraźniejszością. Organizację naszych spotkań wspierała polska ambasada w Rzymie, osobiście pani Ewa Nadzieja. Wszędzie spotykaliśmy się z ogromną życzliwością, wsparciem i gromko wypowiadanymi słowami otuchy. Dla Włochów i innych nacji fakt, że ktoś chciał się „pofatygować” na rowerach taki szmat drogi, by upamiętnić swoich rodaków, był godzien podziwu i uznania. Obecna 18 lipca na obchodach 74 rocznicy wyzwolenia Ankony senator Anna Maria Anders z dużą życzliwością i ciekawością przyjęła informację o naszej inicjatywie.


Każdy dzień jazdy to pokonanie dystansu od 110 do 157 km, z podjazdami dochodzącymi do 10% i kawałkiem trasą 11. etapu Giro d’Italia. Jazda w upale do 39o C spowodowała, że polskie lato odbieramy jako… umiarkowane. Byliśmy samowystarczalni: zawsze w we własnym namiocie, z własnoręcznie przygotowanymi posiłkami (dominował makaron z pomidorami), z minimalizmem i w bliskości z naturą. Podróż była okazją do wielu rozmów z mieszkańcami, obserwacji, także obcowania z kulturą. Przyglądaliśmy się kontrastom południa i północy Włoch, bombonierkowej Słowenii, sterylnej Austrii i swojskim Czechom.
Po raz 15. utrwaliliśmy przekonanie, że rower jest cudnym wynalazkiem – uszlachetniającym człowieka. Pozwala na wszelką bliskość, zrównoważone korzystanie z zasobów, dodaje …seksapilu.
Nasz projekt był z założenia prywatną manifestacją patriotyzmu, w opozycji do nieakceptowanych przez nas postaw „patriotyzmu” nacjonalistycznego, wykluczającego, segregującego i w gruncie rzeczy wygodnego i taniego.
… chyba godnie reprezentowaliśmy nas, w duchu humanizmu, otwartości i ciekawości poznawczej. Z każdego cmentarza pobraliśmy „garść” ziemi z przeznaczeniem dla tworzonego w Sieradzu swoistego Lapidarium miejsc pamięci, i do jednej ze szkół opolskich.
Pełna relacja z naszej podróży na: http://www.nasze.fm/news,29052
Mamy nadzieję, że nasz projekt żył będzie „życiem po życiu”, gdy będzie okazja spotykać się ze szkolną młodzieżą (gdy zechce) i „coś” poopowiadać. Oraz w kolejnych latach, gdy ucukruje się pomysł łączenia historii i kultury w następnych wyprawach rowerowych. Bo rower to jest to!

Czytaj więcej: Wyprawa rowerowa szlakiem polskich cmentarzy wojennych we Włoszech

„Indywidualna i społeczna wartość rodziny (…) czyni przygotowanie do jej założenia zadaniem o wyjątkowym znaczeniu. W jego realizacji uczestniczy również szkoła mająca istotny udział w przekazywaniu wie¬dzy, kształtowaniu umiejętności i postaw”.

(Podstawa programowa wdżw szkole podstawowej)

27 lutego i 9 marca odbyły się warsztaty: „Osiąganie celów kształcenia wychowania do życia w rodzinie w szkole podstawowej w zakresie akceptacji własnej płciowości”.

Szkolenie dało możliwość zorientowania się w obowiązujących przepisach oświatowych dotyczących wychowania do życia w rodzinie oraz poszerzenia wiedzy merytorycznej i metodycznej słuchaczek, poprzez wskazanie odpowiedniej literatury, stron internetowych i ciekawych środków dydaktycznych.

Podczas warsztatów dokonano analizy wybranych treści nowej podstawy programowej wychowania do życia w rodzinie w klasach IV – VIII szkoły podstawowej. Zaprezentowano również interesujące rozwiązania metodyczne w zakresie realizacji tych treści.

Uczestniczki warsztatów były bardzo zaangażowane i aktywne; chętnie wymieniały się doświadczeniami i dzieliły przykładami dobrych praktyk z własnej pracy.

Wyrażono opinię, że szkolenie stało się dobrą i oczekiwaną płaszczyzną spotkania nauczycieli tak wyjątkowego przedmiotu, jakim jest wychowanie do życia w rodzinie.

      Uczniowie, nauczyciele, i wszystkie osoby zainteresowane rynkiem pracy, kontaktem z pracodawcami i instytucjami wspierającymi w tym zakresie, mieli znakomitą okazję doświadczenia czegoś nowego i bezpośrednich spotkań z różnymi zainteresowanymi stronami.

Ta okazja była konsekwencją zorganizowanych w dniu 28 lutego 2018 r. II Targówi Pracy i Doradztwa Zawodowego pod hasłem ,,Ścieżki do zatrudnienia’’. Swoim zasięgiem targi objęły teren Podregionu Zachodniego Województwa Łódzkiego. Organizatorami przedsięwzięcia byli: Starostwo Powiatowe w Sieradzu, Wojewódzki Urząd Pracy – Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Oddział w Sieradzu i Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu.

Programowo w ramach targów funkcjonowały trzy strefy:

• Strefa przedsiębiorczości,
• Strefa ofert pracy
• Strefa edukacji i doradztwa zawodowego

W poszczególnych strefach uczestnicy mogli skorzystać z porad, informacji, konsultacji oraz bezpośrednich kontaktów w celu wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy. Była również możliwość zapoznania się z różnymi formami zdobywania doświadczeń przygotowujących do płynnego wejścia na rynek pracy tj.: staże, praktyki, zajęcia praktyczne, kontrakty, wolontariat itp.

Wiele placówek edukacyjnych miało okazję do nawiązywania współpracy z podmiotami, które mogą być partnerami w realizacji wdrażanych w szkołach Wewnątrzszkolnych Systemów Doradztwa Zawodowego.

Uczniowie wszystkich typów szkół mieli możliwość zaobserwowania w jaki sposób funkcjonują systemy rekrutacyjne pracowników, gdzie można skorzystać z pomocy doradcy zawodowego, w ramach jakich programów i instytucji można uzyskać dodatkową pomoc i wsparcie w modelowaniu dalszej przyszłości. Dla niektórych uczniów były to pierwsze doświadczenia w nawiązywaniu relacji z przedstawicielami podmiotów rynku pracy.

Jest to szczególnie ważne w związku z wdrażanymi zmianami wprowadzającymi w szkołach rozszerzenie działań z zakresu doradztwa zawodowego i kształtowania kompetencji kluczowych.

Szczególnym gościem targów była Pani Dorota Wodnicka, Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Organizatorzy są usatysfakcjonowani obecnością samorządowców, dyrektorów i prezesów firm i stowarzyszeń.

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli podczas targów m.in. udzielał konsultacji dotyczących tworzenia efektywnych Wewnątrzszkolnych Systemów Doradztwa Zawodowego: pracy – dla rozwoju młodego człowieka, szkoły – jako organizacji i wykorzystywania takich imprez jak targi, dla upraktycznienia zajęć z zakresu doradztwa zawodowego. Podczas targów na stoisku WODN intensywnie pracowało troje coachów, którzy wspierali w analizowanym zakresie.

II edycja targów okazała się niezwykłym sukcesem frekwencyjnym, o czym świadczą przedstawione fotografie. W rozmowach indywidualnych z uczestnikami, zarówno zwiedzającymi targi jak i wystawcami, akcentowane były opinie o wysokiej przydatności tego przedsięwzięcia.

Copyright 2018 WODN w Sieradzu