Wydarzyło się
Kontakt
tel. 43 822 36 91
email: wodn@wodnsieradz.edu.pl adres: Sieradz, ul. 3 Maja 7

WODN w Sieradzu

 • 1 WODN w Sieradzu

  Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli działającą na terenie województwa łódzkiego i funkcjonuje od 1989 roku. Organem prowadzącym WODN jest Samorząd Województwa Łódzkiego. Celem naszej działalności jest wspomaganie jakości pracy szkół oraz pomoc nauczycielom w pracy dydaktyczno - wychowawczej.
  Zapraszamy
 • 2 Nasze działania

  Działania, które podejmujemy umożliwiają nauczycielom doskonalenie i zdobywanie nowych kompetencji, wymianę doświadczeń pedagogicznych, inspirują twórczo poszukiwania oraz przyczyniają się do podnoszenia jakości pracy placówek oświatowych. Nasza praca opiera się na poczuciu odpowiedzialności i na partnerskim współdziałaniu, zaspokaja ambicje zawodowe, daje satysfakcję oraz umożliwia rozwój osobisty.
  Zapraszamy
 • 3 Nasza propozycja

  Chcielibyśmy, aby udział w proponowanych przez nas formach doskonalenia umożliwiał Państwu poszerzanie własnej świadomości zawodowej. Jesteśmy przekonani, że aktualna oferta zaspokoi oczekiwania środowiska oświatowego oraz sprosta wymogom dynamicznej rzeczywistości szkolnej, spotykając się z życzliwym odbiorem wyrażającym się udziałem w wybranych formach doskonalenia.
  Zapraszamy
 • 4 The Regional Teacher Training Centre in Sieradz

  The Regional Teacher Training Centre in Sieradz is a public institution which has been advising teachers in the Lodz region since 1989. Our aim is to support the quality of work in schools and help teachers in their work in the classroom. We enable the development and acquisition of new competences by the exchange of experiences, locally as well as with foreign partners, in order to inspire creative exploration.
  Welcome
 • 5 The Regional Teacher Training Centre in Sieradz

  Our work, based on a sense of responsibility and cooperation, gives satisfaction and enables personal development. Since 1st September 2014 we have been operating in two locations: Teacher Training Centre in Sieradz and our institution’s local branch in Wieluń.
  Welcome

Nasz Facebook

Nasze szkolenia - kalendarz

Poprzedni miesiąc Kwiecień 2018 Następny miesiąc
N P W Ś C Pt S
week 14 1 2 3 4 5 6 7
week 15 8 9 10 11 12 13 14
week 16 15 16 17 18 19 20 21
week 17 22 23 24 25 26 27 28
week 18 29 30

Akcja Żonkile

Platformy

BIP

W minionym miesiącu odbyły się dwie edycje spotkań warsztatowych pod hasłem „Kiedy dzieci się nudzą … są gazety do czytania i do zabaw kreowania”.

W WODN w Sieradzu i w Bibliotece Pedagogicznej w Poddębicach gazetowe szaleństwo ogarnęło uczestników bez reszty. Okazało się bowiem, że … gazeta jest dobra na wszystko. Wykorzystać ją można do różnorodnych zabaw ruchowych, poprzez działania manualne, plastyczne aż po ćwiczenia językowe – począwszy od alfabetu i głoskowania, a skończywszy na składni języka polskiego. W atmosferze zabawy przekazywano i sprawdzano treści nauczania.

Zaproponowane działania stały się pretekstem do realizacji podstawy programowej w oparciu o nowy środek dydaktyczny.Dorota Chrzanowska-Czechowicz

Miło donieść, że nasz projekt – włączenia się WODN w Sieradzu w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości – zyskał uznanie Pana Witolda Stępnia, Marszałka Województwa Łódzkiego. Otrzymaliśmy Honorowy Patronat.
Wyróżnione przedsięwzięcie to wyprawa rowerowa na trasie: Casamassima – Sieradz oraz oddanie hołdu poległym w krwawych bojach i pochowanym na włoskiej ziemi żołnierzom 2. Korpusu Polskiego PSZ na Zachodzie na cmentarzach w Casamassimie, Cassino, Loreto i Bolonii. Z każdego z tych miejsc pobierzemy i przywieziemy garść ziemi do planowanego w Sieradzu swoistego lapidarium.
Aby osiągnąć wszystkie cele i założenia, przejedziemy 2200 km w dniach 17 lipca – 5 sierpnia 2018 r.
O przygotowaniach i realizacji projektu będziemy z radością informować 

„Indywidualna i społeczna wartość rodziny (…) czyni przygotowanie do jej założenia zadaniem o wyjątkowym znaczeniu. W jego realizacji uczestniczy również szkoła mająca istotny udział w przekazywaniu wie¬dzy, kształtowaniu umiejętności i postaw”.

(Podstawa programowa wdżw szkole podstawowej)

27 lutego i 9 marca odbyły się warsztaty: „Osiąganie celów kształcenia wychowania do życia w rodzinie w szkole podstawowej w zakresie akceptacji własnej płciowości”.

Szkolenie dało możliwość zorientowania się w obowiązujących przepisach oświatowych dotyczących wychowania do życia w rodzinie oraz poszerzenia wiedzy merytorycznej i metodycznej słuchaczek, poprzez wskazanie odpowiedniej literatury, stron internetowych i ciekawych środków dydaktycznych.

Podczas warsztatów dokonano analizy wybranych treści nowej podstawy programowej wychowania do życia w rodzinie w klasach IV – VIII szkoły podstawowej. Zaprezentowano również interesujące rozwiązania metodyczne w zakresie realizacji tych treści.

Uczestniczki warsztatów były bardzo zaangażowane i aktywne; chętnie wymieniały się doświadczeniami i dzieliły przykładami dobrych praktyk z własnej pracy.

Wyrażono opinię, że szkolenie stało się dobrą i oczekiwaną płaszczyzną spotkania nauczycieli tak wyjątkowego przedmiotu, jakim jest wychowanie do życia w rodzinie.

      Uczniowie, nauczyciele, i wszystkie osoby zainteresowane rynkiem pracy, kontaktem z pracodawcami i instytucjami wspierającymi w tym zakresie, mieli znakomitą okazję doświadczenia czegoś nowego i bezpośrednich spotkań z różnymi zainteresowanymi stronami.

Ta okazja była konsekwencją zorganizowanych w dniu 28 lutego 2018 r. II Targówi Pracy i Doradztwa Zawodowego pod hasłem ,,Ścieżki do zatrudnienia’’. Swoim zasięgiem targi objęły teren Podregionu Zachodniego Województwa Łódzkiego. Organizatorami przedsięwzięcia byli: Starostwo Powiatowe w Sieradzu, Wojewódzki Urząd Pracy – Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Oddział w Sieradzu i Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu.

Programowo w ramach targów funkcjonowały trzy strefy:

• Strefa przedsiębiorczości,
• Strefa ofert pracy
• Strefa edukacji i doradztwa zawodowego

W poszczególnych strefach uczestnicy mogli skorzystać z porad, informacji, konsultacji oraz bezpośrednich kontaktów w celu wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy. Była również możliwość zapoznania się z różnymi formami zdobywania doświadczeń przygotowujących do płynnego wejścia na rynek pracy tj.: staże, praktyki, zajęcia praktyczne, kontrakty, wolontariat itp.

Wiele placówek edukacyjnych miało okazję do nawiązywania współpracy z podmiotami, które mogą być partnerami w realizacji wdrażanych w szkołach Wewnątrzszkolnych Systemów Doradztwa Zawodowego.

Uczniowie wszystkich typów szkół mieli możliwość zaobserwowania w jaki sposób funkcjonują systemy rekrutacyjne pracowników, gdzie można skorzystać z pomocy doradcy zawodowego, w ramach jakich programów i instytucji można uzyskać dodatkową pomoc i wsparcie w modelowaniu dalszej przyszłości. Dla niektórych uczniów były to pierwsze doświadczenia w nawiązywaniu relacji z przedstawicielami podmiotów rynku pracy.

Jest to szczególnie ważne w związku z wdrażanymi zmianami wprowadzającymi w szkołach rozszerzenie działań z zakresu doradztwa zawodowego i kształtowania kompetencji kluczowych.

Szczególnym gościem targów była Pani Dorota Wodnicka, Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Organizatorzy są usatysfakcjonowani obecnością samorządowców, dyrektorów i prezesów firm i stowarzyszeń.

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli podczas targów m.in. udzielał konsultacji dotyczących tworzenia efektywnych Wewnątrzszkolnych Systemów Doradztwa Zawodowego: pracy – dla rozwoju młodego człowieka, szkoły – jako organizacji i wykorzystywania takich imprez jak targi, dla upraktycznienia zajęć z zakresu doradztwa zawodowego. Podczas targów na stoisku WODN intensywnie pracowało troje coachów, którzy wspierali w analizowanym zakresie.

II edycja targów okazała się niezwykłym sukcesem frekwencyjnym, o czym świadczą przedstawione fotografie. W rozmowach indywidualnych z uczestnikami, zarówno zwiedzającymi targi jak i wystawcami, akcentowane były opinie o wysokiej przydatności tego przedsięwzięcia.

Kolejny dzień, kolejna konferencja. 22 lutego zorganizowaliśmy w naszym Ośrodku konferencję: Zmiany w Karcie Nauczyciela od 1 stycznia 2018 roku. Była ona adresowana do przedstawicieli JST, ale przede wszystkim do dyrektorów szkół i placówek. Nasze zaproszenie, co ogromnie nas cieszy i stymuluje do dalszej aktywności przyjęło aż 85 osób, także wizytatorzy Kuratorium Oświaty delegatura w Sieradzu. Aula pękała w szwach.
Konferencję poprowadziła pani Ewa Halska, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty – ekspertka w zakresie prawa oświatowego, współpracowniczka Instytutu Badań w Oświacie oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji.

W pierwszej części spotkania zostały omówione, z werwą właściwą prowadzącej, zmiany w prawie oświatowym. W przedstawionej nawigacji oświatowej (http://oskko.edu.pl/kongres/materialy.html) czytelnie zaznaczono, które przepisy Ustawy o Systemie Oświaty nadal są aktualne, a w których szkołach i placówkach należy stosować zapisy Ustawy Prawo Oświatowe. Po przerwie szczegółowo analizowano wybrane zmiany w Ustawie Karta Nauczyciela.
Uczestnicy konferencji mieli możliwość dyskusji związanej z wątpliwościami w interpretacji wymienianych przepisów prawa. Dyrektorzy dzielili się swoimi doświadczeniami związanymi z wprowadzaniem nowych zapisów. Uzewnętrzniane emocje mieściły się w przedziale: od sceptycyzmu do umiarkowanej akceptacji zachodzących zmian. Szczęśliwie skromny poczęstunek łagodził namiętności i polemiczną werwę.
Dla obecnych osób przygotowano materiały: wykaz obowiązujących rozporządzeń i ustaw, Ustawę Karta Nauczyciela z naniesionymi zmianami oraz wspomnianą nawigację.

 Grażyna Raźniewska, konsultant ds. matematyki i zarządzania oświatą

 

 

 

     W dniu 21 lutego 2018 roku odbyła się konferencja „Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej – jak modelować szkolny system doradztwa zawodowego?” zorganizowana przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu. Partnerzy konferencji: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zduńskiej Woli, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Sieradzu, Młodzieżowe Biura Pracy OHP w Sieradzu.
     Konferencja adresowana do dyrektorów, nauczycieli oraz wychowawców szkół podstawowych 4 powiatów rejonu sieradzkiego była odpowiedzią na oczekiwania i potrzeby środowiska edukacyjnego w kontekście zmian w kształceniu i doradztwie zawodowym. W konferencji uczestniczyło 65 osób, co potwierdza duże zainteresowanie tematyką spotkania. Inauguracją konferencji był wykład nt. Wsparcie doradztwa zawodowego ze strony projektu systemowego ORE zaprezentowany przez Annę Pregler, eksperta wiodącego ORE ds. efektywnego doradztwa zawodowego.
     Przedstawione treści projektu- modelowego systemu doradztwa zawodowego w szkole - były okazją do zapoznania się z podstawowymi informacjami dotyczącymi kierunków zmian w systemie doradztwa i jego organizacją w szkołach od 01 września 2018 roku, w tym – tworzenie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego. Istotą proponowanego modelowego systemu doradztwa od 2018 roku jest - realizacja procesu doradztwa zawodowego przez wszystkich nauczycieli i wychowawców danej szkoły/placówki.
     Zaproszeni na konferencję prelegenci - doradcy zawodowi, podzielili się również swoim doświadczeniem, podejmowanymi działaniami w praktyce w aspekcie: jak pomóc uczniowi w wyborze zawodu, jaki zawód wybrać, moje zawodowe samookreślenie? Stąd przewodnią myślą konferencji były programowe poszukiwania odpowiedzi na podstawowe, ważne z życiowego punktu widzenia, pytanie: jak, w kontekście zmian, efektywnie wspierać ucznia w szkole w wyborze zawodu, kierunku kształcenia?...
     Elementem poznawczo wzbogacającym tematykę konferencji była wystawa fotografii pn. „Zawody odkryte w obiektywie” udostępniona przez głównego jej organizatora – Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Zduńskiej Woli.

Autorami konkursowych prac są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatu zduńskowolskiego.

 

Oddział WODN w Wieluniu w roku stulecia Polski Niepodległej oferuje nauczycielom cykl seminariów poświęconych najnowszej historii Polski we współpracy z Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi. Pierwsze z nich odbyło się 20 lutego 2018 roku: „Zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem mapy historycznej i gier edukacyjnych opracowanych przez IPN w Łodzi na Stulecie Odzyskania Niepodległości” . Nauczyciele na kilka godzin zamienili się w uczniów wykorzystując materiały zaprezentowane przez pana Artura Ossowskiego – Naczelnika Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Łodzi. Są to gry przemyślane, zbadane i modyfikowane na wybranej próbie reprezentantów uczniów, przybliżające postacie twórców Polski Niepodległej, oswajają z mapą Polski w przedwojennych granicach dostarczając dawkami wiedzy o w niekonwencjonalny sposób. Ćwiczą spostrzegawczość przywołując symbole, nazwy i postacie, które na kartach podręczników często umykają uwadze uczniów. Materiały dają możliwość do opracowywania własnych reguł w zależności od poziomu edukacyjnego. Każdy z uczestników otrzymał wybraną grę i dwa kalendarze stanowiące doskonałe uzupełnienie warsztatu nauczyciela historii, języka polskiego, bibliotekarza i wszystkich traktujących nauczanie jako proces głęboko zanurzony w historii.

Ze strony WODN w Sieradzu spotkanie koordynował konsultant Janusz Jasiński.

17 stycznia 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 10 w Zduńskiej Woli odbył się IV Rejonowy Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii”. Od kilku lat WODN w Sieradzu sprawuje opiekę merytoryczną nad tymi ortograficznymi potyczkami. Konkurs był przeznaczony dla uczniów klas IV, V i VI szkół podstawowych. Wzięło w nim udział 28 uczestniczek i uczestników, którzy najpierw, biorąc udział w eliminacjach szkolnych, okazali się najlepsi w swoich szkołach. Konkurs polegał na napisaniu dyktanda oraz na rozwiązaniu sześciu zadań sprawdzających różne umiejętności ortograficzne. Za poprawne napisanie całego testu konkursowego można było zdobyć 134 punkty.

Podczas ferii nad pracami konkursowymi pochyliło się jury. Podczas sprawdzania okazało się, że poziom konkursowej rywalizacji był w bieżącym roku bardzo wyrównany. Konkursowicze bardzo dobrze poradzili sobie z zadaniami testowymi, były nawet osoby, które uzyskały za nie maksymalną liczbę punktów. Trudniejszą sprawą było napisanie dyktanda – nikomu z uczestników nie udało się tego zrobić bezbłędnie, ale trzeba przyznać, że tegoroczny tekst nie był wcale łatwy.

Ostatecznie MISTRZAMI ORTOGRAFII 2018 zostali:
Julia Chwiałkowska – uczennica Szkoły Podstawowej nr 6 w Zd.Woli (I miejsce - 131 punktów)
Mateusz Tylawski – uczeń Szkoły Podstawowej w Prusinowicach (II miejsce – 129 punktów)
Jakub Marciniak – uczeń Szkoły Podstawowej nr 6 w Zd.Woli (III miejsce – 128 punktów)

Zwycięzcom zmagań ortograficznych i ich nauczycielom gratulujemy. Pozostałym uczestnikom dziękujemy za udział i zaangażowanie oraz zapraszamy za rok. Być może wtedy uda się sięgnąć po laur mistrza.

W imieniu komisji konkursowej – konsultant Ilona Lewandowska

Odpowiadając na oczekiwania i potrzeby środowiska edukacyjnego, w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu 26 stycznia 2018 r. odbyła się konferencja: Organizacja i finansowanie edukacji w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów, adresowana do dyrektorów Placówek Oświatowych oraz przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego. Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, wzięło w niej udział blisko sto osób.

Konferencję zainaugurował wykład Pani Romany Cybulskiej – starszego wizytatora KO w Łodzi na temat: Aktualne aspekty prawne organizacji procesu edukacji ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi. Autorki wydanych w 2017 r. w ORE znakomitych poradników: „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie edukacji w świetle nowych przepisów prawa oświatowego” oraz „Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej”.

 

 

Czytaj więcej: SPE bez tajemnic

Miło nam donieść, że zdobyliśmy pierwszą nagrodę w IX konkursie magazynu Rowertour na najciekawszy reportaż z podróży opublikowany w 2017 r. Gala pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego odbyła się 27 stycznia w auli AWF w Poznaniu, a zwycięzcy otrzymali czek na 2000 zł, półroczną prenumeratę miesięcznika, statuetkę i okolicznościowy certyfikat.

Zmagania były trzystopniowe. Najpierw redakcja Rowertouru wybrała najciekawsze relacje, potem czytelnicy w głosowaniu internetowym wytypowali pięć, ich zdaniem, najlepszych tekstów. Ostatnim etapem była wspomniana gala i prezentacje półfinalistów połączone z pokazami slajdów i opowieściami o opisywanych wyprawach. Licznie zgromadzona publiczność, w liczbie ponad 500 osób, oceniła pięć wystąpień i uznała, że opowieść o podróży rowerowej do grobu płk. pil. Stanisława Skarżyńskiego z Warty do Holandii i z powrotem była najbardziej porywająca. I stąd nagroda.

Nagrodzony reportaż:


Copyright 2018 WODN w Sieradzu