Wydarzyło się
Kontakt
tel. 43 822 36 91
email: wodn@wodnsieradz.edu.pl adres: Sieradz, ul. 3 Maja 7

WODN w Sieradzu

 • 1 WODN w Sieradzu

  Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli działającą na terenie województwa łódzkiego i funkcjonuje od 1989 roku. Organem prowadzącym WODN jest Samorząd Województwa Łódzkiego. Celem naszej działalności jest wspomaganie jakości pracy szkół oraz pomoc nauczycielom w pracy dydaktyczno - wychowawczej.
  Zapraszamy
 • 2 Nasze działania

  Działania, które podejmujemy umożliwiają nauczycielom doskonalenie i zdobywanie nowych kompetencji, wymianę doświadczeń pedagogicznych, inspirują twórczo poszukiwania oraz przyczyniają się do podnoszenia jakości pracy placówek oświatowych. Nasza praca opiera się na poczuciu odpowiedzialności i na partnerskim współdziałaniu, zaspokaja ambicje zawodowe, daje satysfakcję oraz umożliwia rozwój osobisty.
  Zapraszamy
 • 3 Nasza propozycja

  Chcielibyśmy, aby udział w proponowanych przez nas formach doskonalenia umożliwiał Państwu poszerzanie własnej świadomości zawodowej. Jesteśmy przekonani, że aktualna oferta zaspokoi oczekiwania środowiska oświatowego oraz sprosta wymogom dynamicznej rzeczywistości szkolnej, spotykając się z życzliwym odbiorem wyrażającym się udziałem w wybranych formach doskonalenia.
  Zapraszamy
 • 4 The Regional Teacher Training Centre in Sieradz

  The Regional Teacher Training Centre in Sieradz is a public institution which has been advising teachers in the Lodz region since 1989. Our aim is to support the quality of work in schools and help teachers in their work in the classroom. We enable the development and acquisition of new competences by the exchange of experiences, locally as well as with foreign partners, in order to inspire creative exploration.
  Welcome
 • 5 The Regional Teacher Training Centre in Sieradz

  Our work, based on a sense of responsibility and cooperation, gives satisfaction and enables personal development. Since 1st September 2014 we have been operating in two locations: Teacher Training Centre in Sieradz and our institution’s local branch in Wieluń.
  Welcome

W dniu 10 i 11 października 2017 roku w naszym Ośrodku miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. Odbyła się premiera pokazu Innowacyjnego Fantoma Szkoleniowego Obrazującego Atak Epilepsji, który jak twierdzą twórcy - pracownicy naukowi Instytutu Automatyki z Politechniki Łódzkiej (jest jedynym, takim fantomem w Europie, a może nawet na Świecie).

Dla nas było to szczególne wyróżnienie. Ważnym był również fakt, iż pokaz został połączony z warsztatami, w których łącznie mogło uczestniczyć ponad 60 nauczycieli.

Podczas warsztatu (współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego) została przekazana podstawowa wiedza na temat epilepsji (epidemiologia, jej podłoże oraz leczenie).

W drugiej części psycholog Pani Ewa Pałasz, w swoim wystąpieniu: Bariery w funkcjonowaniu psycho – społecznym osób chorujących na padaczkę - przedstawiła różne sposoby radzenia sobie z lękiem przed udzieleniem pierwszej pomocy osobom chorującym.

Najważniejszym punktem szkolenia był pokaz i ćwiczenia praktyczne z innowacyjnym fantomem dotyczące sposobów udzielania pierwszej pomoc podczas ataku padaczki. W trakcie spotkania uczestnicy mogli zobaczyć również kilka filmów instruktażowych.

Szkolenie miało na celu przede wszystkim kształtowanie umiejętności oraz prawidłowych postaw w odniesieniu do uczniów z chorobami przewlekłymi. Tematyka szkolnie mocno wpisuje się w aktualnie proponowany przez MEN, włączający model kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, o czym świadczyło bardzo duże zainteresowanie warsztatem zarówno ze strony nauczycieli, jak i mediów.

Dla niektórych zestawienie „muzyka i matematyka” brzmi zapewne tak, jak „Piękna i Bestia”. Jeśli tak, to zastanówmy się która to Piękna, a która Bestia?
Jakąkolwiek odpowiedź wybierzemy, jedno jest pewne:
dobrana z nich para.
                                       Tomek Grębski

W dniu 28 września 2017 roku w Oddziale WODN w Wieluniu odbyła się konferencja

„KORELACJA MIĘDZYPRZEDMIOTOWA: MATEMATYKA – MUZYKA.

Konferencja skierowana była do nauczycieli matematyki, muzyki, oraz wszystkich zainteresowanych tematyką.

Prelegentem konferencji był dr nauk matematycznych Zdzisław Spychała – długoletni matematyk, metodyk, ale również osoba, w której drzemie dusza artysty.

Czytaj więcej: Korelacja międzyprzedmiotowa matematyka - muzyka

Nowy rok szkolny obfituje w szereg zmian, które dotyczą również organizacji i realizacji kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. WODN w Sieradzu wspierając Państwa w procesie wdrażania zmian w placówkach, zorganizował we wrześniu kilka konferencji, których przedmiotem było przedstawienie organizacji kształcenia specjalnego, jak również pomocy psychologiczno – pedagogiczna w ujęciu aktualnych przepisów prawa oświatowego.

Konferencje cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Dla Państwa, którzy są zainteresowani dalszym doskonaleniem w powyższym obszarze, przygotowaliśmy szeroka ofertę szkoleń. Zapraszamy.

Adres, pod którym znajdą Państwo wszystkie, obowiązujące rozporządzenia.
http://dziennikustaw.gov.pl/

We współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie i koordynatorem regionalnym, Małgorzatą Ziarnowską, realizujemy projekt skierowany do szkół i nauczycieli województwa łódzkiego: „Edukacja globalna. Liderzy Edukacji na rzecz rozwoju” współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

W jego ramach przewidziane jest:
• prowadzenie sieci wspomagania 16 szkół i samokształcenia nauczycieli w obszarze edukacji globalnej i wolontariatu, edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju,
• wyposażenie zgłoszonych do projektu szkół w wyprawki z zestawem materiałów szkoleniowo-dydaktycznych,
• organizacja spotkań z Wolontariuszami Polskiej Pomocy MSZ w „Szkołach Liderów Edukacji Globalnej”,
• seminarium nt. „Edukacja globalna, edukacja na rzecz Zrównoważonego Rozwoju – program działań, wymiana myśli i dobrych praktyk szkolnych”.

I to ostatnie działanie – seminarium – właśnie odbyło się w naszym Ośrodku. Uczestnicy mieli okazję posłuchać znakomitego wykładu dr. Artura Rosiaka nt. celów zrównoważonego rozwoju w kontekście sytuacji krajów afrykańskich oraz pasjonującej i energetyzującej opowieści Anny Mary o wolontariacie w krajach afrykańskich. Bardzo inspirujące przykłady realizacji edukacji globalnej w polskiej szkole prezentowali pp. Aleksandra Owczarek, Agata Subczyńska, Maciej Szulc – nauczyciele praktycy.
Mamy nadzieję, że edukacja globalna na trwałe stanie się istotnym elementem procesu wychowawczego i wolnego od stereotypów kształcenia obywatelskiego w naszych szkołach.

Na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji https://www.ore.edu.pl/dobre-praktyki znajdziecie Państwo dwie nasze obszerne publikacje. Pierwsza, „Jak wspomagać szkoły w rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów”, autorstwa Ewy Marciniak-Kulki i Olgierda Neymana. Jest to opis działań podejmowanych przez nasz Ośrodek w ramach ogólnopolskiego pilotażowego projektu zorientowanego właśnie na wspieranie nauczycieli w procesie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów wszystkich etapów edukacyjnych.

 

 

 

Drugi materiał „Wspomaganie szkół w kształtowaniu kompetencji: innowacyjność, kreatywność i praca zespołowa uczniów” Ewy Marciniak-Kulki, Olgierda Neyman, Jadwigi Wysockiej przez 150 stron wprowadza czytelnika w autorsko ujęty proces wspomagania. Zaproponowane tam działania mogą stać się inspiracją do podejmowania podobnych praktyk. Polecamy zwłaszcza opis debaty jako sposobu identyfikacji potrzeb rozwojowych szkoły oraz… Mędrka Wyjątkowiaka – bardzo rozgarniętego ucznia

Copyright 2017 WODN w Sieradzu