Wydarzyło się
Kontakt
tel. 43 822 36 91
email: wodn@wodnsieradz.edu.pl adres: Sieradz, ul. 3 Maja 7

WODN w Sieradzu

 • 1 WODN w Sieradzu

  Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli działającą na terenie województwa łódzkiego i funkcjonuje od 1989 roku. Organem prowadzącym WODN jest Samorząd Województwa Łódzkiego. Celem naszej działalności jest wspomaganie jakości pracy szkół oraz pomoc nauczycielom w pracy dydaktyczno - wychowawczej.
  Zapraszamy
 • 2 Nasze działania

  Działania, które podejmujemy umożliwiają nauczycielom doskonalenie i zdobywanie nowych kompetencji, wymianę doświadczeń pedagogicznych, inspirują twórczo poszukiwania oraz przyczyniają się do podnoszenia jakości pracy placówek oświatowych. Nasza praca opiera się na poczuciu odpowiedzialności i na partnerskim współdziałaniu, zaspokaja ambicje zawodowe, daje satysfakcję oraz umożliwia rozwój osobisty.
  Zapraszamy
 • 3 Nasza propozycja

  Chcielibyśmy, aby udział w proponowanych przez nas formach doskonalenia umożliwiał Państwu poszerzanie własnej świadomości zawodowej. Jesteśmy przekonani, że aktualna oferta zaspokoi oczekiwania środowiska oświatowego oraz sprosta wymogom dynamicznej rzeczywistości szkolnej, spotykając się z życzliwym odbiorem wyrażającym się udziałem w wybranych formach doskonalenia.
  Zapraszamy
 • 4 The Regional Teacher Training Centre in Sieradz

  The Regional Teacher Training Centre in Sieradz is a public institution which has been advising teachers in the Lodz region since 1989. Our aim is to support the quality of work in schools and help teachers in their work in the classroom. We enable the development and acquisition of new competences by the exchange of experiences, locally as well as with foreign partners, in order to inspire creative exploration.
  Welcome
 • 5 The Regional Teacher Training Centre in Sieradz

  Our work, based on a sense of responsibility and cooperation, gives satisfaction and enables personal development. Since 1st September 2014 we have been operating in two locations: Teacher Training Centre in Sieradz and our institution’s local branch in Wieluń.
  Welcome

Nasz Facebook

Nasze szkolenia - kalendarz

Poprzedni miesiąc Grudzień 2017 Następny miesiąc
N P W Ś C Pt S
week 48 1 2
week 49 3 4 5 6 7 8 9
week 50 10 11 12 13 14 15 16
week 51 17 18 19 20 21 22 23
week 52 24 25 26 27 28 29 30
week 1 31

Platformy

 

Skutecznie wychowuję, kiedy wiem po co i jak działam... .

Takimi słowami można by podsumować konferencję, która odbyła się 4 grudnia br. w naszym Ośrodku.

Uczestnicy konferencji Skuteczny wychowawca wsparciem dla ucznia i wychowanka mieli przyjemność spotkać się z praktykami – pedagogami, psychologami, terapeutami, pracującymi z dziećmi i młodzieżą w różnym wieku. Naszymi Gośćmi byli: Pani Aneta Orska, Pan Jakub Rychter oraz Pani Agnieszka Misiak. W trakcie konferencji wysłuchaliśmy wykładów prezentujących metody rozwijania umiejętności życiowych uczniów w toku pracy wychowawcy klasowego, prowadzenia dialogu z uczniem w sytuacji, kiedy to nam bardziej zależy na zmianie zachowania i funkcjonowania ucznia, niż jemu samemu – tu dowiedzieliśmy się, na czym polega dialog motywujący. Zaprezentowano też działania nauczyciela i wychowawcy wspierające oraz utrudniające proces grupowy, budowanie zespołu oraz funkcjonowanie dziecka, również tego z trudnościami wychowawczymi, w klasie.

Konferencji towarzyszył kiermasz książek Wydawnictwa Fraszka Edukacyjna. Pani Ewa Niezgoda, Szefowa Wydawnictwa zaprezentowała klasykę oraz nowości wydawnicze, wspierając naszą działalność i aktywność poprzez prezentację publikacji pod wspólnym tytułem: Chcemy pomóc wychowywać.

Ewa Ruszkowska

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu we współpracy ze Stowarzyszeniem Psychoprofilaktyki  „Spójrz inaczej” w Starachowicach realizował warsztat dla nauczycieli kl. IV – VI, w ramach projektu: „Program <Spójrz Inaczej> podstawą wczesnej profilaktyki szkolnej”, dotowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) z NFZ na rok 2017.

Zajęcia prowadził Andrzej Kołodziejczyk  - trener Stowarzyszenia SI, trener i superwizor PTP, współautor Programu SI.

Nauczyciele sieradzkich szkół podstawowych w ciągu dwóch miesięcy (październik i listopad) uczestniczyli w warsztacie przygotowującym do prowadzenia zajęć z uczniami  w klasach IV-VI według programu profilaktyczno- wychowawczego „Spójrz Inaczej”(SI).

Czytaj więcej: Warsztat „Spójrz Inaczej”

Sześćdziesięcioro nauczycieli przyszło w piątkowe popołudnie 17 listopada do naszego Ośrodka, żeby wraz z nami posłuchać konferencji z dominikaninem o. Pawłem Gużyńskim. Temat O meandrach języka religijnego był próbą odpowiedzi na pytania m. in. o możliwość zainteresowania uczniów religią czy sposoby budowania w szkole wspólnoty ludzi. „Trzeba podążać za wyobraźnią uczniów” – mówił nasz gość – rozumieć pierwotne znaczenie słów i sięgać po te, które dotykają i nazywają Istotę; które nie infantylizują i nie banalizują Sacrum. Sugerował odwagę myślenia i uznanie, że osobiste przeżywanie, doświadczanie (wiary?) nie musi być podzielane przez innych. Nie można tkwić w swojej prawdzie, gdy nie umiemy przyjąć zakwestionowania – taka postawa jest źródłem agresji, która przejawia się „zmuszaniem drugiej osoby, żeby myślała o mnie to, co ja o sobie myślę, i myślała o sobie, co ja o niej myślę”. W kontekście historycznym i czasu współczesnego zwrócił uwagę na wykorzystywanie języka i ceremoniału religijnego do celów politycznych i partykularnych interesów różnych grup.
Przywołując chrześcijańską myślicielkę, Simone Weil, mówił o. Gużyński, o potrzebie wolności człowieka i drodze dochodzenia do prawdy. Sugerował, by nie pospieszać w relacjach z gotowymi receptami, tanimi słowami pocieszenia. Lepiej zwyczajnie pobyć ze sobą, więcej słuchając. W odpowiedzi na pytanie z sali o celowość wydawania dzieciom karteczek za udział w nabożeństwach, wzniósł dominikanin oczy do nieba i głęboko westchnął.

W dniu 24 października 2017 r. odbyła się w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu konferencja dla samorządów wiejskich - Oświata w samorządzie po 1 września 2017 r.

Program konferencji obejmował wystąpienia na następujące tematy:
• Jak modelować strategię rozwoju oświaty w gminie, aby nie była tylko dokumentem – przywództwo edukacyjne.
• Jak zadbać o harmonijne współdziałanie nadzoru z nadzorem – płaszczyzny wspólne dla Kuratorium Oświaty i Samorządu.
• Odpowiedzialność urzędnicza za rozwój młodego człowieka – wyrównywanie szans edukacyjnych w gminie.
• Praca z dyrektorami i kadrą pedagogiczną z poziomu samorządu – stan realizacji zadań oświatowych.

W drugiej części konferencji odbyła się dyskusja dotycząca istotnych dla gminy problemów w zarzadzaniu oświatą i podejmowania inicjatyw związanych ze współpracą samorządu z instytucjami eksperckimi tj. ośrodki doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogiczne czy poradnie psychologiczno pedagogiczne.
Problemy podejmowane w dyskusji obejmowały tematykę:
• Konsultacji lub eksperckiego udziału instytucji eksperckich w zakresie opracowania strategii rozwoju edukacji w gminie i w zakresie opracowania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych.
• Organizacji sieci współpracy dla nauczycieli - przedmiotowe, problemowe, wspólne programy
• Organizacji kompleksowego wspomagania szkół w samorządzie - diagnoza i moderowanie.
• Organizacji doradztwa metodycznego dla nauczycieli - model dla kilku gmin.
• Tworzenia klastrów rozwoju edukacji w gminie - Samorząd - organ prowadzący szkoły, Kuratorium Oświaty - organ nadzoru pedagogicznego, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli - organizator wspomagania i sieci oraz dysponent zespołów eksperckich, Biblioteka pedagogiczna - dysponent ekspertów w zakresie informacji
• Tworzenia międzygminnych klastrów (partnerstw lokalnych) rozwoju edukacji - porozumienie międzygminne zgodnie z ustalonymi zasadami współpracy.
Przedstawiciele samorządów sygnalizowali też, że oczekiwaliby wsparcia w zakresie stosowania prawa dotyczącego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w zakresie tworzenia gminnych strategii rozwoju edukacji oraz opracowywania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych.
Wstępnie zaplanowano kolejne spotkania konferencyjne na zasygnalizowane tematy.

W konferencji uczestniczyło 23 przedstawicieli samorządów wiejskich w tym Wójtowie, Kierownicy, Naczelnicy Wydziałów i Pracownicy bezpośrednio odpowiedzialni za sprawy oświaty.

W najbliższym czasie – 8 listopada o godz. 11.00 - odbędzie się również konferencja na ten sam temat dla samorządów miejskich i miejsko-wiejskich. Serdecznie zapraszamy.

W dniu 10 i 11 października 2017 roku w naszym Ośrodku miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. Odbyła się premiera pokazu Innowacyjnego Fantoma Szkoleniowego Obrazującego Atak Epilepsji, który jak twierdzą twórcy - pracownicy naukowi Instytutu Automatyki z Politechniki Łódzkiej (jest jedynym, takim fantomem w Europie, a może nawet na Świecie).

Dla nas było to szczególne wyróżnienie. Ważnym był również fakt, iż pokaz został połączony z warsztatami, w których łącznie mogło uczestniczyć ponad 60 nauczycieli.

Podczas warsztatu (współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego) została przekazana podstawowa wiedza na temat epilepsji (epidemiologia, jej podłoże oraz leczenie).

W drugiej części psycholog Pani Ewa Pałasz, w swoim wystąpieniu: Bariery w funkcjonowaniu psycho – społecznym osób chorujących na padaczkę - przedstawiła różne sposoby radzenia sobie z lękiem przed udzieleniem pierwszej pomocy osobom chorującym.

Najważniejszym punktem szkolenia był pokaz i ćwiczenia praktyczne z innowacyjnym fantomem dotyczące sposobów udzielania pierwszej pomoc podczas ataku padaczki. W trakcie spotkania uczestnicy mogli zobaczyć również kilka filmów instruktażowych.

Szkolenie miało na celu przede wszystkim kształtowanie umiejętności oraz prawidłowych postaw w odniesieniu do uczniów z chorobami przewlekłymi. Tematyka szkolnie mocno wpisuje się w aktualnie proponowany przez MEN, włączający model kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, o czym świadczyło bardzo duże zainteresowanie warsztatem zarówno ze strony nauczycieli, jak i mediów.

Dla niektórych zestawienie „muzyka i matematyka” brzmi zapewne tak, jak „Piękna i Bestia”. Jeśli tak, to zastanówmy się która to Piękna, a która Bestia?
Jakąkolwiek odpowiedź wybierzemy, jedno jest pewne:
dobrana z nich para.
                                       Tomek Grębski

W dniu 28 września 2017 roku w Oddziale WODN w Wieluniu odbyła się konferencja

„KORELACJA MIĘDZYPRZEDMIOTOWA: MATEMATYKA – MUZYKA.

Konferencja skierowana była do nauczycieli matematyki, muzyki, oraz wszystkich zainteresowanych tematyką.

Prelegentem konferencji był dr nauk matematycznych Zdzisław Spychała – długoletni matematyk, metodyk, ale również osoba, w której drzemie dusza artysty.

Czytaj więcej: Korelacja międzyprzedmiotowa matematyka - muzyka

Nowy rok szkolny obfituje w szereg zmian, które dotyczą również organizacji i realizacji kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. WODN w Sieradzu wspierając Państwa w procesie wdrażania zmian w placówkach, zorganizował we wrześniu kilka konferencji, których przedmiotem było przedstawienie organizacji kształcenia specjalnego, jak również pomocy psychologiczno – pedagogiczna w ujęciu aktualnych przepisów prawa oświatowego.

Konferencje cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Dla Państwa, którzy są zainteresowani dalszym doskonaleniem w powyższym obszarze, przygotowaliśmy szeroka ofertę szkoleń. Zapraszamy.

Adres, pod którym znajdą Państwo wszystkie, obowiązujące rozporządzenia.
http://dziennikustaw.gov.pl/

We współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie i koordynatorem regionalnym, Małgorzatą Ziarnowską, realizujemy projekt skierowany do szkół i nauczycieli województwa łódzkiego: „Edukacja globalna. Liderzy Edukacji na rzecz rozwoju” współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

W jego ramach przewidziane jest:
• prowadzenie sieci wspomagania 16 szkół i samokształcenia nauczycieli w obszarze edukacji globalnej i wolontariatu, edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju,
• wyposażenie zgłoszonych do projektu szkół w wyprawki z zestawem materiałów szkoleniowo-dydaktycznych,
• organizacja spotkań z Wolontariuszami Polskiej Pomocy MSZ w „Szkołach Liderów Edukacji Globalnej”,
• seminarium nt. „Edukacja globalna, edukacja na rzecz Zrównoważonego Rozwoju – program działań, wymiana myśli i dobrych praktyk szkolnych”.

I to ostatnie działanie – seminarium – właśnie odbyło się w naszym Ośrodku. Uczestnicy mieli okazję posłuchać znakomitego wykładu dr. Artura Rosiaka nt. celów zrównoważonego rozwoju w kontekście sytuacji krajów afrykańskich oraz pasjonującej i energetyzującej opowieści Anny Mary o wolontariacie w krajach afrykańskich. Bardzo inspirujące przykłady realizacji edukacji globalnej w polskiej szkole prezentowali pp. Aleksandra Owczarek, Agata Subczyńska, Maciej Szulc – nauczyciele praktycy.
Mamy nadzieję, że edukacja globalna na trwałe stanie się istotnym elementem procesu wychowawczego i wolnego od stereotypów kształcenia obywatelskiego w naszych szkołach.

Na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji https://www.ore.edu.pl/dobre-praktyki znajdziecie Państwo dwie nasze obszerne publikacje. Pierwsza, „Jak wspomagać szkoły w rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów”, autorstwa Ewy Marciniak-Kulki i Olgierda Neymana. Jest to opis działań podejmowanych przez nasz Ośrodek w ramach ogólnopolskiego pilotażowego projektu zorientowanego właśnie na wspieranie nauczycieli w procesie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów wszystkich etapów edukacyjnych.

 

 

 

Drugi materiał „Wspomaganie szkół w kształtowaniu kompetencji: innowacyjność, kreatywność i praca zespołowa uczniów” Ewy Marciniak-Kulki, Olgierda Neyman, Jadwigi Wysockiej przez 150 stron wprowadza czytelnika w autorsko ujęty proces wspomagania. Zaproponowane tam działania mogą stać się inspiracją do podejmowania podobnych praktyk. Polecamy zwłaszcza opis debaty jako sposobu identyfikacji potrzeb rozwojowych szkoły oraz… Mędrka Wyjątkowiaka – bardzo rozgarniętego ucznia

BIP

Licznik odwiedzin

1229294
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W zeszłym tygodniu
W tym miesiącu
W zeszłym miesiącu
Razem
614
4020
13128
172440
54033
91892
1229294

Twoje IP: 54.226.227.175
2017-12-13 01:14

Copyright 2017 WODN w Sieradzu