98-200 Sieradz,
ul. 3 Maja 7

Olgierd Neyman
Kategoria:

Instytut Globalnej Odpowiedzialności (IGO)
Czy wiesz, co się kryje w Twoim smartfonie? Czy znasz jego ukrytą funkcję, która zmienia życie ludzi na całym świecie? Obejrzyj film i poznaj tajemnicę twojego smartfona. Dowiedz się więcej na http://surowce.igo.org.pl/

 
Tajemnica twojego smartfona

Czy wiesz, co się kryje w Twoim smartfonie? Czy znasz jego ukrytą funkcję, która zmienia życie ludzi na całym świecie? Obejrzyj film i poznaj tajemnicę twojego smartfona. Dowiedz się więcej na http://surowce.igo.org.pl/

Opublikowany przez Instytut Globalnej Odpowiedzialności (IGO) na 13 lipca 2017
WODN w Sieradzu
Kategoria:

Wielki sukces polskich uczniów. W badaniu biegłości w czytaniu PIRLS 2016 nasi czwartoklasiści zajęli 6. miejsce wśród uczniów z 50 krajów całego świata.

Średni wynik polskich dzieci wynosi 565 punktów i jest istotnie wyższy od średniej międzynarodowej. Co ważniejsze, różnice między średnimi Polski i sześciu innych krajów i regionów (od Hongkongu do Tajwanu) są nieistotne statystycznie. Można więc powiedzieć, że Polska wraz z sześcioma innymi krajami ustąpiła tylko Rosji i Singapurowi.

Więcej informacji na stronie Instytutu Badań Edukacyjnych

WODN w Sieradzu
Kategoria:

Raport dotyczący cyberzagrożeń - spójnego podejścia do bezpieczeństwa systemów informatycznych, przygotowany przez firmę EY. W najnowszej 19. edycji wzięli udział przedstawiciele 1735 firm z całego świata, w tym z Polski.
Raport może posłużyć do budowania polityki bezpieczeństwa informacji również w szkołach i placówkach oświatowych.
Więcej informacji i raport: http://www.ey.com/pl/pl/newsroom/news-releases/news-ey-20170113-swiatowe-badanie-bezpieczenstwa-informacji

WODN w Sieradzu
Kategoria:

Celem badania było poznanie zwyczajów użytkowników ebooków i audiobooków wśród Polaków. Respondentów pytano o:
- urządzenia, na których czytają i słuchają,
- formaty, z których najczęściej korzystają,
- sposób pozyskiwania e-książek,
- okoliczności czytania i słuchania,
- zalety i bariery w korzystaniu z książek elektronicznych.
Więcej informacji i raport: http://nck.pl/badania/raporty/raport-zwyczaje-polakow-zwiazane-z-uzytkowaniem-ebookow-i-audiobookow

WODN w Sieradzu
Kategoria:

Badanie zespołu badawczego Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego i firmy PCG „Polska szkoła w dobie cyfryzacji” przeprowadzone zostało w czerwcu 2017 roku na grupie ponad 100 000 respondentów (uczniów, rodziców i nauczycieli). Zebranie tak licznej grupy respondentów umożliwiła firma Librus – partner technologiczny badania. Jest to największe jak dotąd badanie polskich szkół diagnozujące poziom wykorzystania technologii w edukacji. Raport z badania dostarcza odpowiedzi na liczne pytania m.in.: czy i jak polskie szkoły są scyfryzowane oraz z jakich nowych technologii korzystają nauczyciele i uczniowie?
Więcej informacji i raport: http://nck.pl/badania/raporty/raport-polska-szkola-w-dobie-cyfryzacji-diagnoza-2017