Raporty z badań
Kontakt
tel. 43 822 36 91
email: wodn@wodnsieradz.edu.pl adres: Sieradz, ul. 3 Maja 7

WODN w Sieradzu

 • 1 WODN w Sieradzu

  Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli działającą na terenie województwa łódzkiego i funkcjonuje od 1989 roku. Organem prowadzącym WODN jest Samorząd Województwa Łódzkiego. Celem naszej działalności jest wspomaganie jakości pracy szkół oraz pomoc nauczycielom w pracy dydaktyczno - wychowawczej.
  Zapraszamy
 • 2 Nasze działania

  Działania, które podejmujemy umożliwiają nauczycielom doskonalenie i zdobywanie nowych kompetencji, wymianę doświadczeń pedagogicznych, inspirują twórczo poszukiwania oraz przyczyniają się do podnoszenia jakości pracy placówek oświatowych. Nasza praca opiera się na poczuciu odpowiedzialności i na partnerskim współdziałaniu, zaspokaja ambicje zawodowe, daje satysfakcję oraz umożliwia rozwój osobisty.
  Zapraszamy
 • 3 Nasza propozycja

  Chcielibyśmy, aby udział w proponowanych przez nas formach doskonalenia umożliwiał Państwu poszerzanie własnej świadomości zawodowej. Jesteśmy przekonani, że aktualna oferta zaspokoi oczekiwania środowiska oświatowego oraz sprosta wymogom dynamicznej rzeczywistości szkolnej, spotykając się z życzliwym odbiorem wyrażającym się udziałem w wybranych formach doskonalenia.
  Zapraszamy
 • 4 The Regional Teacher Training Centre in Sieradz

  The Regional Teacher Training Centre in Sieradz is a public institution which has been advising teachers in the Lodz region since 1989. Our aim is to support the quality of work in schools and help teachers in their work in the classroom. We enable the development and acquisition of new competences by the exchange of experiences, locally as well as with foreign partners, in order to inspire creative exploration.
  Welcome
 • 5 The Regional Teacher Training Centre in Sieradz

  Our work, based on a sense of responsibility and cooperation, gives satisfaction and enables personal development. Since 1st September 2014 we have been operating in two locations: Teacher Training Centre in Sieradz and our institution’s local branch in Wieluń.
  Welcome

Nasz Facebook

Nasze szkolenia - kalendarz

Poprzedni miesiąc Październik 2019 Następny miesiąc
N P W Ś C Pt S
week 40 1 2 3 4 5
week 41 6 7 8 9 10 11 12
week 42 13 14 15 16 17 18 19
week 43 20 21 22 23 24 25 26
week 44 27 28 29 30 31

Zapal Czerwoną Lampkę

Platformy

Klauzula informacyjna

Nie najlepszy teraz czas, gdy płonie las, by pisać i czytać o niezbędnych zmianach, które winny dokonać się w polskim systemie edukacji. Najpierw musi zostać przywrócona należna nauczycielskiej profesji godność wyrażająca się także w godziwej zapłacie; należy zaniechać haniebnych praktyk deprecjonowania pracy nauczycieli. Potem można będzie rozmawiać i wypracowywać optymalne modele funkcjonowania szkoły. Dzisiaj, do wykorzystania w przyszłości, w spokojniejszych czasach, warto sięgnąć po raport „Szkoła dla innowatora. Kształcenie kompetencji proinnowacyjnych” przygotowany pod kierunkiem dr hab. prof. nadzw. Jana Fazlagicia na zlecenie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Autorzy wskazują na nienowe problemy, dość dobrze zdiagnozowane. Rzecz tylko w tym, co się jeszcze musi wydarzyć, ile raportów powstać, ile działań odśrodkowych przebić do powszechnej świadomości, by… ruszyć z posad bryłę (szkolną) świata.

Dobrej lektury, w ten trudny dla Państwa, Braci Nauczycielskiej, czas życzymy.

Polecamy Państwa uwadze znakomite opracowanie badań, które zostały przeprowadzone w 2018 r. Podnosi ono niezwykle aktualne obszary funkcjonowania naszej edukacji: od dylematów związanych z pracami domowymi, przez opis doniosłości wychowania przedszkolnego, postrzeganie roli nauczycieli i dyrektorów w systemie, znaczenie doradztwa zawodowego a skończywszy na ocenie zmian zachodzących w polskiej szkole oraz dylematach egzaminowania i oceniania. Wartościowy i w pewnej mierze nowatorski (w naszej kulturze prowadzenia badań) był sposób pozyskiwania opinii i danych. Wykorzystano debatę, do której zawsze zapraszano najistotniejszych w edukacji interesariuszy: nauczycieli, rodziców, uczniów i przedstawicieli samorządu terytorialnego.
Dobrej, owocnej, inspirującej lektury. Niechaj raport otworzy dyskusje w radach i pokojach.

Raport

 

Ogólnopolskie badania młodzieży „Nastolatki 3.0” zostały zrealizowane przez Pracownię Edukacyjnych Zastosowań Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych NASK.
Celem badań była analiza aktywności nastolatków w Internecie, edukacyjnej roli Internetu i urządzeń mobilnych, przyjmowanej przez nastolatki sieciowej tożsamości, ich zachowań, świadomości zagrożeń i sposobów reagowania na przemoc.
W kontekście realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego warto zwrócić uwagę na odpowiedzi badanych, ustalenia i rekomendacje dotyczące wykorzystania Internetu przez nauczycieli w trakcie zajęć lekcyjnych oraz wykorzystania zasobów Internetu przez uczniów podczas podczas odrabiania lekcji i samokształcenia (s. 35 - 48 raportu).

Raport z badania Nastolatki 3.0

Współpraca z rodzicami może być impulsem rozwoju szkoły

NIK o współpracy szkół z rodzicami w realizacji zadań wychowawczych

Szkoły nie wykorzystują wszystkich możliwości by wzbogacić działalność wychowawczą. Pozycja rad rodziców jest wciąż słaba, a gromadzone przez nie pieniądze, nie zawsze są przeznaczane na działalność dydaktyczną i wychowawczą szkoły - wynika z ustaleń Najwyższej Izby Kontroli. Ponadto programy wychowawcze w niektórych szkołach w latach 2014-2017 były powielane schematycznie w niezmienionej formie i treści. Zdaniem NIK kuratorzy oświaty powinni objąć większym nadzorem proces opracowywania i realizacji programów wychowawczo-profilaktycznych w szkołach, a dyrektorzy szkół corocznie je aktualizować.

pełna treść raportu

90 proc. nastolatków nie umie twórczo korzystać z technologii?

Przedstawiamy wnioski z badania EU Kids Online 2018 prowadzonego pod kierunkiem prof. Jacka Pyżalskiego (UAM), które prowadzone były w partnerstwie z naszą fundacją.
Galeria zdjęć

Możecie poczuć się zaskoczeni. Z badań wynika m.in., że młodzi używają internetu przede wszystkim za pośrednictwem smartfona - codziennie lub prawie codziennie korzysta z niego 9 na 10 badanych. Komputera stacjonarnego lub laptopa używa zaledwie ok. 40% badanych. Najczęstsze aktywności online to konsumpcja treści - oglądanie wideo i słuchanie muzyki, a także komunikowanie się z bliskimi. Ponad 80% badanych mówi, że skorzystało z takiej możliwości przynajmniej raz w ciągu ostatniego miesiąca.

Czas korzystania z internetu jest niemały: 15% uczniów spędza online w dzień powszedni ponad 5 godzin.

Tylko niewielka część ankietowanych przyznaje, że wykorzystuje sieć do twórczych działań, jak stworzenie i opublikowanie własnego filmu czy nagrania przy użyciu narzędzi online. Taką aktywnością może pochwalić się mniej niż jeden na dziesięciu nastolatków.

Mimo ogromnej ilości aplikacji dostępnych na rynku, 60% badanych nigdy nie stworzyło nic za ich pomocą. Dominuje zatem proste zastosowanie internetu bez wykorzystania jego społecznego i edukacyjnego potencjału.

Pełna treść raportu

Copyright 2019 WODN w Sieradzu