Raporty z badań
Kontakt
tel. 43 822 36 91
email: wodn@wodnsieradz.edu.pl adres: Sieradz, ul. 3 Maja 7

WODN w Sieradzu

 • 1 WODN w Sieradzu

  Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli działającą na terenie województwa łódzkiego i funkcjonuje od 1989 roku. Organem prowadzącym WODN jest Samorząd Województwa Łódzkiego. Celem naszej działalności jest wspomaganie jakości pracy szkół oraz pomoc nauczycielom w pracy dydaktyczno - wychowawczej.
  Zapraszamy
 • 2 Nasze działania

  Działania, które podejmujemy umożliwiają nauczycielom doskonalenie i zdobywanie nowych kompetencji, wymianę doświadczeń pedagogicznych, inspirują twórczo poszukiwania oraz przyczyniają się do podnoszenia jakości pracy placówek oświatowych. Nasza praca opiera się na poczuciu odpowiedzialności i na partnerskim współdziałaniu, zaspokaja ambicje zawodowe, daje satysfakcję oraz umożliwia rozwój osobisty.
  Zapraszamy
 • 3 Nasza propozycja

  Chcielibyśmy, aby udział w proponowanych przez nas formach doskonalenia umożliwiał Państwu poszerzanie własnej świadomości zawodowej. Jesteśmy przekonani, że aktualna oferta zaspokoi oczekiwania środowiska oświatowego oraz sprosta wymogom dynamicznej rzeczywistości szkolnej, spotykając się z życzliwym odbiorem wyrażającym się udziałem w wybranych formach doskonalenia.
  Zapraszamy
 • 4 The Regional Teacher Training Centre in Sieradz

  The Regional Teacher Training Centre in Sieradz is a public institution which has been advising teachers in the Lodz region since 1989. Our aim is to support the quality of work in schools and help teachers in their work in the classroom. We enable the development and acquisition of new competences by the exchange of experiences, locally as well as with foreign partners, in order to inspire creative exploration.
  Welcome
 • 5 The Regional Teacher Training Centre in Sieradz

  Our work, based on a sense of responsibility and cooperation, gives satisfaction and enables personal development. Since 1st September 2014 we have been operating in two locations: Teacher Training Centre in Sieradz and our institution’s local branch in Wieluń.
  Welcome

Diagnoza potrzeb dyrektorów

Przygotowując się do budowania oferty szkoleniowej na rok szkolny 2020/2021 zwracamy się z prośbą o wskazanie, które kompetencje chcieliby Państwo doskonalić w związku z pełnioną funkcją dyrektora. Prosimy o udzielenie informacji i wypełnienie kwestionariusza ankiety.

Nasz Facebook

Nasze szkolenia - kalendarz

Poprzedni miesiąc Kwiecień 2020 Następny miesiąc
N P W Ś C Pt S
week 14 1 2 3 4
week 15 5 6 7 8 9 10 11
week 16 12 13 14 15 16 17 18
week 17 19 20 21 22 23 24 25
week 18 26 27 28 29 30

Zapal Czerwoną Lampkę

Platformy

Klauzula informacyjna

Jaką rolę smartfony odgrywają w edukacji? Czy można w efektywny sposób wykorzystywać je na lekcjach? Jak wprowadzić i egzekwować jasne zasady korzystania z nich w szkołach? Jakiego wsparcia mogłyby potrzebować placówki edukacyjne? Odpowiedzi m.in. na te pytania poszukują uczestnicy projektu partycypacyjnego “Smartfony w szkole. Ustalamy reguły gry".

https://www.ibe.edu.pl/smartfonywszkole/ 

Nie najlepszy teraz czas, gdy płonie las, by pisać i czytać o niezbędnych zmianach, które winny dokonać się w polskim systemie edukacji. Najpierw musi zostać przywrócona należna nauczycielskiej profesji godność wyrażająca się także w godziwej zapłacie; należy zaniechać haniebnych praktyk deprecjonowania pracy nauczycieli. Potem można będzie rozmawiać i wypracowywać optymalne modele funkcjonowania szkoły. Dzisiaj, do wykorzystania w przyszłości, w spokojniejszych czasach, warto sięgnąć po raport „Szkoła dla innowatora. Kształcenie kompetencji proinnowacyjnych” przygotowany pod kierunkiem dr hab. prof. nadzw. Jana Fazlagicia na zlecenie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Autorzy wskazują na nienowe problemy, dość dobrze zdiagnozowane. Rzecz tylko w tym, co się jeszcze musi wydarzyć, ile raportów powstać, ile działań odśrodkowych przebić do powszechnej świadomości, by… ruszyć z posad bryłę (szkolną) świata.

Dobrej lektury, w ten trudny dla Państwa, Braci Nauczycielskiej, czas życzymy.

Polecamy Państwa uwadze znakomite opracowanie badań, które zostały przeprowadzone w 2018 r. Podnosi ono niezwykle aktualne obszary funkcjonowania naszej edukacji: od dylematów związanych z pracami domowymi, przez opis doniosłości wychowania przedszkolnego, postrzeganie roli nauczycieli i dyrektorów w systemie, znaczenie doradztwa zawodowego a skończywszy na ocenie zmian zachodzących w polskiej szkole oraz dylematach egzaminowania i oceniania. Wartościowy i w pewnej mierze nowatorski (w naszej kulturze prowadzenia badań) był sposób pozyskiwania opinii i danych. Wykorzystano debatę, do której zawsze zapraszano najistotniejszych w edukacji interesariuszy: nauczycieli, rodziców, uczniów i przedstawicieli samorządu terytorialnego.
Dobrej, owocnej, inspirującej lektury. Niechaj raport otworzy dyskusje w radach i pokojach.

Raport

 

Copyright 2020 WODN w Sieradzu