98-200 Sieradz,
ul. 3 Maja 7

43 822 36 91
wodn@wodnsieradz.pl

WODN w Sieradzu
Kategoria:

Polscy uczniowie klas czwartych zajęli 26. miejsce w Międzynarodowym Badaniu Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych (TIMSS) 2019. W kwietniu i maju 2019 r. razem ze swoimi rówieśnikami z 57 krajów zostali zbadani pod kątem osiągnieć matematyczno-przyrodniczych. Mocną stroną naszych uczniów są elementy statystyki, odczytywanie tabel i wykresów, a w przyrodzie – stosowanie wiedzy. Najlepsze wyniki w uzyskali uczniowie z krajów i regionów azjatyckich. Wyniki krajów europejskich były wyrównane.

Szczegółówe informacje https://www.gov.pl/web/edukacja/wyniki-badania-timss-2019

WODN w Sieradzu
Kategoria:

Zespół naukowców z Wydziału Psychologii UW pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Gambin opublikował raport z badania dotyczącego objawów depresji i lęku w trakcie epidemii koronawirusa.

Zgodnie z wnioskami wynikającymi z raportu opublikowanego po przeprowadzeniu badania, najwyższy poziom objawów depresji i lęku zaobserwowano wśród osób w wieku od 18. do 24. roku życia (znacznie wyższy niż w pozostałych grupach wiekowych). Dodatkowo podwyższony poziom tego rodzaju objawów występował m.in. u osób przebywających w kwarantannie lub izolacji oraz u osób, które straciły pracę lub ciągłość wynagrodzenia w wyniku epidemii.

link do raportu z badań

WODN w Sieradzu
Kategoria:

Jaką rolę smartfony odgrywają w edukacji? Czy można w efektywny sposób wykorzystywać je na lekcjach? Jak wprowadzić i egzekwować jasne zasady korzystania z nich w szkołach? Jakiego wsparcia mogłyby potrzebować placówki edukacyjne? Odpowiedzi m.in. na te pytania poszukują uczestnicy projektu partycypacyjnego “Smartfony w szkole. Ustalamy reguły gry".

https://www.ibe.edu.pl/smartfonywszkole/