Publikacje
Kontakt
tel. 43 822 36 91
email: wodn@wodnsieradz.edu.pl adres: Sieradz, ul. 3 Maja 7

WODN w Sieradzu

 • 1 WODN w Sieradzu

  Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli działającą na terenie województwa łódzkiego i funkcjonuje od 1989 roku. Organem prowadzącym WODN jest Samorząd Województwa Łódzkiego. Celem naszej działalności jest wspomaganie jakości pracy szkół oraz pomoc nauczycielom w pracy dydaktyczno - wychowawczej.
  Zapraszamy
 • 2 Nasze działania

  Działania, które podejmujemy umożliwiają nauczycielom doskonalenie i zdobywanie nowych kompetencji, wymianę doświadczeń pedagogicznych, inspirują twórczo poszukiwania oraz przyczyniają się do podnoszenia jakości pracy placówek oświatowych. Nasza praca opiera się na poczuciu odpowiedzialności i na partnerskim współdziałaniu, zaspokaja ambicje zawodowe, daje satysfakcję oraz umożliwia rozwój osobisty.
  Zapraszamy
 • 3 Nasza propozycja

  Chcielibyśmy, aby udział w proponowanych przez nas formach doskonalenia umożliwiał Państwu poszerzanie własnej świadomości zawodowej. Jesteśmy przekonani, że aktualna oferta zaspokoi oczekiwania środowiska oświatowego oraz sprosta wymogom dynamicznej rzeczywistości szkolnej, spotykając się z życzliwym odbiorem wyrażającym się udziałem w wybranych formach doskonalenia.
  Zapraszamy
 • 4 The Regional Teacher Training Centre in Sieradz

  The Regional Teacher Training Centre in Sieradz is a public institution which has been advising teachers in the Lodz region since 1989. Our aim is to support the quality of work in schools and help teachers in their work in the classroom. We enable the development and acquisition of new competences by the exchange of experiences, locally as well as with foreign partners, in order to inspire creative exploration.
  Welcome
 • 5 The Regional Teacher Training Centre in Sieradz

  Our work, based on a sense of responsibility and cooperation, gives satisfaction and enables personal development. Since 1st September 2014 we have been operating in two locations: Teacher Training Centre in Sieradz and our institution’s local branch in Wieluń.
  Welcome

Edukacja w czasach pandemii koronawirusa

Biuletyn Informacyjny WODN w Sieradzu

Formy doskonalenia i dokształcania. Rok szkolny 2020/2021

Platformy

Nasz Facebook

Biblioteki Pedagogiczne zdalnemu nauczaniu

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi

 Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu

Klauzula informacyjna

Rozważania teoretyczne i publicystyka

data publikacji tytuł autor
05-12-2016   Nauczyciel praktyk Danuta Dymczyk
21-05-2016   Wybrane aspekty współpracy w zespołach Olga Jaworska
12-06-2015   Jak nauczyć się uczyć? Pamięć! Anna Krauze
12-06-2015   Obudź w sobie kreatywność… Danuta Dymczyk
12-06-2015   Lekcja – co to znaczy w zmieniającej się szkole? Ewa Marciniak-Kulka
12-06-2015   Rola gier w edukacji matematycznej dzieci w klasach 1-3 Halina Nowakowska
12-06-2015   Z pamiętnika belfra Jadwiga Jerzyńska
12-06-2015   Wizyta Studyjna Programu „Uczenie się przez całe życie” Krystyna Juźwicka
12-06-2015   Dywergencyjny proces zmian Olgierd Neyman
08-08-2014   Dyferencjał semantyczny jako narzędzie służące badaniu postaw
     

Rozważania teoretyczne i scenariusze zajęć

data publikacji tytuł autor
05,02,2020 Wskazówki do pisania bajek terapeutycznych. Przykład bajki relaksacyjnej Wiesława Chlebowska
28-07-2017 Odpowiedzialność czy nieodpowiedzialność w naszym życiu? Wolność wyboru. Ewa Ruszkowska
28-05-2016   Piosenka jest dobra na wszystko Olga Jaworska
19-02-2016   Scenariusz wirtualnej wycieczki Ewa Dąbrowska 
19-02-2016  Scenariusz wystawy Mariusz Majda  
19-02-2016  Scenariusz wirtualnej wycieczki Renata Dobrzyńska  
19-02-2016 Scenariusz wystawy  Ewa Kamańczyk  
19-02-2016  Scenariusz wirtualnej wycieczki Lidia Ślusarek  
19-02-2016  Scenariusz wystawy  Agnieszka Piasecka
19-02-2016  Scenariusz wirtualnej wycieczki  Aneta Słowik
19-02-2016  Scenariusz wirtualnej wycieczki Marzena Kusiak 
19-02-2016  Scenariusz wirtualnej wycieczki Edyta Lewandowska  
19-02-2016  Scenariusz wystawy  Marek Mikulski
19-02-2016   Scenariusz wirtualnej wycieczki  Agnieszka Ubych
19-02-2016  Scenariusz wystawy  Justyna Piaseczna-Gibka
19-02-2016  Scenariusz wirtualnej wycieczki Agata Wrzosek 
19-02-2016 Scenariusz wirtualnej wycieczki  Anna Musielak
19-02-2016  Scenariusz wystawy Emilia Okrojek 
18-02-2016 Booktalking Wiesława Chlebowska
12-06-2015 Dlaczego warto grać z uczniami w statki?  Anna Guć
12-06-2015 Poprawianie błędnie edytowanego dokumentu Joanna Wójciak 
12-06-2015 Regionalizm w nauczaniu historii Mirosław Pisarkiewicz 
     
     

Szkolna Interwencja Profilaktyczna to program, który służy przygotowaniu szkół i nauczycieli do podejmowania działań wobec uczniów sięgających na terenie szkoły po substancje psychoaktywne.

Adresatami programu są:

 •  rady pedagogiczne szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych;
 •  nauczyciele, którzy chcą prowadzić działania interwencyjne wobec uczniów.

 

 pełna informacja o programie

Copyright 2020 WODN w Sieradzu