98-200 Sieradz,
ul. 3 Maja 7

Ogłoszenia

Małgorzata Ziarnowska
Odsłony: 63

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) we współpracy z Ministerstwem Finansów zaprasza środowisko szkolne do włączenia się w tegoroczną edycję międzynarodowej kampanii Global Money Week (GMW) – Światowy Tydzień Pieniądza, która będzie przebiegać w dniach 22–28 marca pod hasłem: Zadbaj o siebie, zadbaj o swoje pieniądze - Take care of yourself, take care of your money. Hasło to podkreśla konieczność budowania finansowej odporności przy jednoczesnym dbaniu o zdrowie w obecnej sytuacji na świecie.

Szczegóły: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/Global_Money_Week

 

Kategoria: