Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych na BIS
Kontakt
tel. 43 822 36 91
email: wodn@wodnsieradz.edu.pl adres: Sieradz, ul. 3 Maja 7

WODN w Sieradzu

 • 1 WODN w Sieradzu

  Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli działającą na terenie województwa łódzkiego i funkcjonuje od 1989 roku. Organem prowadzącym WODN jest Samorząd Województwa Łódzkiego. Celem naszej działalności jest wspomaganie jakości pracy szkół oraz pomoc nauczycielom w pracy dydaktyczno - wychowawczej.
  Zapraszamy
 • 2 Nasze działania

  Działania, które podejmujemy umożliwiają nauczycielom doskonalenie i zdobywanie nowych kompetencji, wymianę doświadczeń pedagogicznych, inspirują twórczo poszukiwania oraz przyczyniają się do podnoszenia jakości pracy placówek oświatowych. Nasza praca opiera się na poczuciu odpowiedzialności i na partnerskim współdziałaniu, zaspokaja ambicje zawodowe, daje satysfakcję oraz umożliwia rozwój osobisty.
  Zapraszamy
 • 3 Nasza propozycja

  Chcielibyśmy, aby udział w proponowanych przez nas formach doskonalenia umożliwiał Państwu poszerzanie własnej świadomości zawodowej. Jesteśmy przekonani, że aktualna oferta zaspokoi oczekiwania środowiska oświatowego oraz sprosta wymogom dynamicznej rzeczywistości szkolnej, spotykając się z życzliwym odbiorem wyrażającym się udziałem w wybranych formach doskonalenia.
  Zapraszamy
 • 4 The Regional Teacher Training Centre in Sieradz

  The Regional Teacher Training Centre in Sieradz is a public institution which has been advising teachers in the Lodz region since 1989. Our aim is to support the quality of work in schools and help teachers in their work in the classroom. We enable the development and acquisition of new competences by the exchange of experiences, locally as well as with foreign partners, in order to inspire creative exploration.
  Welcome
 • 5 The Regional Teacher Training Centre in Sieradz

  Our work, based on a sense of responsibility and cooperation, gives satisfaction and enables personal development. Since 1st September 2014 we have been operating in two locations: Teacher Training Centre in Sieradz and our institution’s local branch in Wieluń.
  Welcome

Edukacja w czasach pandemii koronawirusa

Biuletyn Informacyjny Ery Edukacji Zdalnej

Dźwiękowe opinie, porady i oceny na temat zdalnego nauczania

Zdalna praca szkolnych specjalistów

Biblioteki Pedagogiczne zdalnemu nauczaniu

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi

 Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu

Nasz Facebook

Platformy

100-lecie niepodległości

Klauzula informacyjna

Informacja o projekcie

Projekt stypendialny pn. „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych na BIS”, realizowany jest przez Województwo Łódzkie – Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałanie XI.3.3 Program stypendialny dla uczniów zdolnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe, współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Społecznego.

1. Cel i okres trwania projektu:
• Celem projektu jest zwiększenie potencjału uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w województwie łódzkim, osiągających wysokie wyniki w nauce, poprzez objęcie ich programem stypendialnym w roku szkolnym 2019/2020;
• okres realizacji od 01.10.2019 r. do 31.12.2020 r.

2. Do kogo skierowany będzie projekt:
Projekt skierowany będzie do uczniów, którzy:
• w roku szkolnym 2019/2020 są uczniami co najmniej II klas szkół zawodowych mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego;
• uzyskali średnią ocen nie niższą niż 4,5 ze wszystkich przedmiotów zawodowych, obliczoną na podstawie świadectwa szkolnego ukończenia danej klasy w roku szkolnym 2018/2019 lub w przypadku kształcenia modułowego: świadectwa szkolnego wraz z zaświadczeniem o ukończeniu klasy w roku szkolnym 2018/2019;
• nie pobierali w roku szkolnym 2018/2019 stypendium w ramach pierwszej edycji;
• nie pobierają innego stypendium za wyniki w nauce finansowanego
lub współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności.

3. Liczba uczniów objętych wsparciem oraz wysokość przyznanego stypendium
w danym roku szkolnym:
W roku szkolnym 2019/2020 przewidziane jest objęcie programem stypendialnym 1206 uczniów, w tym dla 73 osób niepełnosprawnych.
Stypendyści otrzymają wypłatę stypendium za 10 miesięcy w kwocie 6 000,00 zł brutto lub 10 000,00 zł brutto, w przypadku osób z niepełnosprawnościami.

4. Korzyści, jakie może odnieść stypendysta:
• stworzenie możliwości dostępu do nowoczesnych pomocy dydaktycznych,
• przełamywanie barier materialnych w rozwoju edukacyjnym,
• podniesienie poziomu samooceny,
• wzrost motywacji do nauki.

5. Korzyści, jakie może odnieść Województwo Łódzkie:
• rozwój kompetencji uzdolnionych uczniów,
• promowanie idei kształcenia zawodowego,
• wyrównanie dostępu do nowoczesnych materiałów dydaktycznych oraz nośników informacji,
• przełamanie stereotypu postrzegania kształcenia zawodowego, jako ograniczającego możliwość nabycia wykształcenia wyższego,
• przełamanie pejoratywnego postrzegania szkolnictwa zawodowego jako ostatecznego rozwiązania dla najsłabszych uczniów.

6. Opieka dydaktyczna nad stypendystą w trakcie otrzymywania stypendium:
Opiekę dydaktyczną nad stypendystą w okresie pobierania stypendium i realizacji ścieżki edukacyjnej ucznia będzie sprawował nauczyciel – opiekun dydaktyczny. Jego zadaniem będzie inspirowanie i motywowanie stypendysty do podejmowania zadań służących realizacji zaplanowanej ścieżki rozwoju edukacyjnego oraz bieżące monitorowanie postępów ucznia w realizacji zaplanowanych zadań prowadzących
do osiągnięcia wyznaczonych przez ucznia celów.

7. Nabór wniosków
• w terminie od 5 grudnia 2019 r. do 2 stycznia 2020 r. (do godziny 10:00). Wnioski można składać za pośrednictwem dedykowanej aplikacji dostępnej na stronie: https://stypendium.lodzkie.pl/

8. Informacje o projekcie:
Szczegółowe informacje o projekcie można pozyskać na stronie internetowej: www.zawodowcy.lodzkie.pl. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Łódzkie Przyjazne Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego pod nr. tel. 42/ 212-34-06, 42/ 212-34-65, 42/ 212-35-05,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Współpraca

BIP

Licznik odwiedzin

1288390
DzisiajDzisiaj203
WczorajWczoraj458
W tym tygodniuW tym tygodniu1812
W tym miesiącuW tym miesiącu6490
RazemRazem1288390
Mój adres IP 18.233.111.242
UNITED STATES
US

This page uses the IP-to-Country Database provided by WebHosting.Info (http://www.webhosting.info), available from http://ip-to-country.webhosting.info

Copyright 2020 WODN w Sieradzu