Ogłoszenia
Kontakt
tel. 43 822 36 91
email: wodn@wodnsieradz.edu.pl adres: Sieradz, ul. 3 Maja 7

WODN w Sieradzu

 • 1 WODN w Sieradzu

  Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli działającą na terenie województwa łódzkiego i funkcjonuje od 1989 roku. Organem prowadzącym WODN jest Samorząd Województwa Łódzkiego. Celem naszej działalności jest wspomaganie jakości pracy szkół oraz pomoc nauczycielom w pracy dydaktyczno - wychowawczej.
  Zapraszamy
 • 2 Nasze działania

  Działania, które podejmujemy umożliwiają nauczycielom doskonalenie i zdobywanie nowych kompetencji, wymianę doświadczeń pedagogicznych, inspirują twórczo poszukiwania oraz przyczyniają się do podnoszenia jakości pracy placówek oświatowych. Nasza praca opiera się na poczuciu odpowiedzialności i na partnerskim współdziałaniu, zaspokaja ambicje zawodowe, daje satysfakcję oraz umożliwia rozwój osobisty.
  Zapraszamy
 • 3 Nasza propozycja

  Chcielibyśmy, aby udział w proponowanych przez nas formach doskonalenia umożliwiał Państwu poszerzanie własnej świadomości zawodowej. Jesteśmy przekonani, że aktualna oferta zaspokoi oczekiwania środowiska oświatowego oraz sprosta wymogom dynamicznej rzeczywistości szkolnej, spotykając się z życzliwym odbiorem wyrażającym się udziałem w wybranych formach doskonalenia.
  Zapraszamy
 • 4 The Regional Teacher Training Centre in Sieradz

  The Regional Teacher Training Centre in Sieradz is a public institution which has been advising teachers in the Lodz region since 1989. Our aim is to support the quality of work in schools and help teachers in their work in the classroom. We enable the development and acquisition of new competences by the exchange of experiences, locally as well as with foreign partners, in order to inspire creative exploration.
  Welcome
 • 5 The Regional Teacher Training Centre in Sieradz

  Our work, based on a sense of responsibility and cooperation, gives satisfaction and enables personal development. Since 1st September 2014 we have been operating in two locations: Teacher Training Centre in Sieradz and our institution’s local branch in Wieluń.
  Welcome

28. Finał WOŚP

Nasz Facebook

Nasze szkolenia - kalendarz

Poprzedni miesiąc Styczeń 2020 Następny miesiąc
N P W Ś C Pt S
week 1 1 2 3 4
week 2 5 6 7 8 9 10 11
week 3 12 13 14 15 16 17 18
week 4 19 20 21 22 23 24 25
week 5 26 27 28 29 30 31

Zapal Czerwoną Lampkę

Platformy

100-lecie niepodległości

Klauzula informacyjna

Informacja o projekcie

Projekt stypendialny pn. „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych na BIS”, realizowany jest przez Województwo Łódzkie – Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałanie XI.3.3 Program stypendialny dla uczniów zdolnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe, współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Społecznego.

1. Cel i okres trwania projektu:
• Celem projektu jest zwiększenie potencjału uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w województwie łódzkim, osiągających wysokie wyniki w nauce, poprzez objęcie ich programem stypendialnym w roku szkolnym 2019/2020;
• okres realizacji od 01.10.2019 r. do 31.12.2020 r.

2. Do kogo skierowany będzie projekt:
Projekt skierowany będzie do uczniów, którzy:
• w roku szkolnym 2019/2020 są uczniami co najmniej II klas szkół zawodowych mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego;
• uzyskali średnią ocen nie niższą niż 4,5 ze wszystkich przedmiotów zawodowych, obliczoną na podstawie świadectwa szkolnego ukończenia danej klasy w roku szkolnym 2018/2019 lub w przypadku kształcenia modułowego: świadectwa szkolnego wraz z zaświadczeniem o ukończeniu klasy w roku szkolnym 2018/2019;
• nie pobierali w roku szkolnym 2018/2019 stypendium w ramach pierwszej edycji;
• nie pobierają innego stypendium za wyniki w nauce finansowanego
lub współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności.

3. Liczba uczniów objętych wsparciem oraz wysokość przyznanego stypendium
w danym roku szkolnym:
W roku szkolnym 2019/2020 przewidziane jest objęcie programem stypendialnym 1206 uczniów, w tym dla 73 osób niepełnosprawnych.
Stypendyści otrzymają wypłatę stypendium za 10 miesięcy w kwocie 6 000,00 zł brutto lub 10 000,00 zł brutto, w przypadku osób z niepełnosprawnościami.

4. Korzyści, jakie może odnieść stypendysta:
• stworzenie możliwości dostępu do nowoczesnych pomocy dydaktycznych,
• przełamywanie barier materialnych w rozwoju edukacyjnym,
• podniesienie poziomu samooceny,
• wzrost motywacji do nauki.

5. Korzyści, jakie może odnieść Województwo Łódzkie:
• rozwój kompetencji uzdolnionych uczniów,
• promowanie idei kształcenia zawodowego,
• wyrównanie dostępu do nowoczesnych materiałów dydaktycznych oraz nośników informacji,
• przełamanie stereotypu postrzegania kształcenia zawodowego, jako ograniczającego możliwość nabycia wykształcenia wyższego,
• przełamanie pejoratywnego postrzegania szkolnictwa zawodowego jako ostatecznego rozwiązania dla najsłabszych uczniów.

6. Opieka dydaktyczna nad stypendystą w trakcie otrzymywania stypendium:
Opiekę dydaktyczną nad stypendystą w okresie pobierania stypendium i realizacji ścieżki edukacyjnej ucznia będzie sprawował nauczyciel – opiekun dydaktyczny. Jego zadaniem będzie inspirowanie i motywowanie stypendysty do podejmowania zadań służących realizacji zaplanowanej ścieżki rozwoju edukacyjnego oraz bieżące monitorowanie postępów ucznia w realizacji zaplanowanych zadań prowadzących
do osiągnięcia wyznaczonych przez ucznia celów.

7. Nabór wniosków
• w terminie od 5 grudnia 2019 r. do 2 stycznia 2020 r. (do godziny 10:00). Wnioski można składać za pośrednictwem dedykowanej aplikacji dostępnej na stronie: https://stypendium.lodzkie.pl/

8. Informacje o projekcie:
Szczegółowe informacje o projekcie można pozyskać na stronie internetowej: www.zawodowcy.lodzkie.pl. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Łódzkie Przyjazne Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego pod nr. tel. 42/ 212-34-06, 42/ 212-34-65, 42/ 212-35-05,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Już w tym tygodniu na platformie www.infimat.p.lodz.pl rozpoczynamy drugą sesję w naszych konkursach:
- Konkursie Fizycznym First Step to Nobel Prize (dla szkół średnich) 8.11 - piątek
- Konkursie Matematycznym First Step to Fields Medals (dla szkół średnich) 4.11 - poniedziałek
- Konkursie wieloprzedmiotowym First step to Success (dla szkół podstawowych) 6.11 - środa

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w sesjach konkursowych tradycyjnie od 19:00.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że ze względu na liczne prośby i duże zainteresowanie maturami próbnymi zorganizowanymi przez Politechnikę Łódzką postanowiliśmy ponownie umożliwić rozwiązywanie online zadań maturalnych z matematyki poziom podstawowy i rozszerzony, z fizyki poziom rozszerzony oraz chemii poziom rozszerzony w tygodniu od 9 listopada 2019 godz 8.00 do 17 listopada godz 23:55. Wyniki będą dostępne 18.11.19 o godz 0.00

Informujemy, że każdy maturzysta może indywidualnie wziąć udział w maturze próbnej.
Jesteśmy przekonani, że udział w maturach próbnych jest bardzo dobrym sposobem na systematyczne powtarzanie materiału przed maturą.
Kolejne arkusze maturalne dostępne będą 16.12.2019 również na platformie www.infimat.p.lodz.pl

 

Dodatkowo przypominam o trwających konkursach z informatyki InfoSukes oraz z fizyki Piękne Doświadczenie Fascynujące Wyjaśnienie.
Termin zgłaszania prac w tych konkursach to 23.12.2019r
Regulaminy dostępne są na stronie weeia.p.lodz.pl zakładka konkursy.

Ewa Korzeniewska
Pełnomocnik ds Promocji
Dziekana WEEIA PŁ

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi - Jednostka Organizacyjna Samorządu Województwa Łódzkiego, serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu pn. „Szkoła jako środowisko profilaktyczne. Profilaktyka zachowań ryzykownych w pracy z uczniem i jego rodzicami”, które odbędzie się w dniach 19 - 22 listopada 2019 r.

Szkolenie kierowane jest do pedagogów, psychologów i nauczycieli ze szkół ponadpodstawowych z terenu województwa łódzkiego.

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi pokryje koszty udziału w szkoleniu związane z prowadzeniem szkolenia, materiałami dla uczestników, wyżywieniem i zakwaterowaniem oraz koszty związane z transportem na miejsce szkolenia i z powrotem (wyjazd z Łodzi na miejsce szkolenia i powrót do Łodzi). Szkolenie realizowane będzie na terenie województwa łódzkiego.

Miejsce szkolenia zostanie wskazane odrębnym mailem osobom zakwalifikowanym do udziału w szkoleniu, po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w tej sprawie.

Na wszystkich etapach szkolenia realizatorami będą specjaliści z danej dziedziny, posiadający zarówno wiedzę teoretyczną, jak i dysponujący dużym doświadczeniem w bezpośredniej pracy z uczniem.

Szczegółowy program szkolenia w załączeniu.

Z uwagi na fakt, iż maksymalna liczba uczestników szkolenia nie może przekroczyć 80 osób o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu decydować będzie kolejność nadsyłanych zgłoszeń.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego i zeskanowanego formularza zgłoszeniowego wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (dokument w załączeniu).

Skan dokumentu proszę przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ostateczny termin na przesłanie zgłoszeń upłynie w dniu 12.11.2019 r.

 

Wszelkie informacje dotyczące szkolenia znajdziecie Państwo na stronie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi: www.rcpslodz.pl w zakładce Studia, szkolenia, konferencje →Szkolenia.

Na całym świecie październik obchodzony jest jako Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na ogromną rolę bibliotek w życiu szkoły, w nauce i rozwijaniu zainteresować czytelniczych.

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu jak co roku serdecznie zaprasza wszystkie szkoły do zaprezentowania działań promujących własne biblioteki i czytelnictwo, zorganizowanych w ramach obchodów.

Prosimy o przesyłanie fotoreportaży i opisów w formacie .pdf na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., osoba do kontaktu Wiesława Chlebowska.

Materiały zostaną umieszczone na stronie www Ośrodka w dziale Nowatorstwo pedagogiczne.

Polski Związek Piłki Nożnej planuje uruchomienie programu „Piłka nożna w szkołach” w ramach którego będziemy chcieli umożliwić BEZPŁATNY udział w kursach trenerskich

Grassroots C dedykowanych dwóm grupom:

1. studentom pedagogiki (IV-V rok)

2. nauczycielom (w szczególności nauczania początkowego i wychowania fizycznego, ale innym też).

Szukamy instytucji, które będą zainteresowane współpracą przy w/w programie. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani proszę o kontakt telefoniczny lub email. W czasie spotkania z Państwem przedstawię wszystkie podstawowe informacje dotyczącego tego programu w formie krótkiej prezentacji.

 

Rafał POZNAŃSKI
Trener Mobilnej Akademii Młodych Orłów w woj. łódzkim
T: +48 501 558 757
E: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Polski Związek Piłki Nożnej
Polish Football Association
Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7
Warszawa 02-366
T: +48 732 122 222
F: +48 (22) 55 12 240
www.pzpn.pl
www.laczynaspilka.pl

 

27 sierpnia ruszyły zapisy do projektów edukacyjnych tworzonych przez Fundację Uniwersytet Dzieci. Projekty zawierają gotowe scenariusze lekcji, filmy oraz materiały edukacyjne do wykorzystania w trakcie zajęć.

Każdy z nauczycieli, biorący udział w projekcie otrzymuje dostęp nie tylko do bezpłatnych pomocy dydaktycznych, ale także zestaw nagród m.in: tabliczki oraz indeksy dla uczniów, certyfikat dla nauczyciela, dyplom oraz list do dyrekcji informujący o Twoim udziale w projekcie.

Projekty edukacyjne dotyczą różnych dziedzin nauki m.in. matematyki, programowania, zarządzania emocjami, przyrody czy techniki i dostosowane są do potrzeb uczniów klas 1-3 i 4-8. Scenariusze zostały stworzone w oparciu o autorską metodę pytań i doświadczeń, dzięki której dzieci uczą się poprzez zabawę i doświadczanie. Każdy z projektów spełnia wymagania podstawy programowej, ponadto są objęte honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Poza sztabem metodyków, nad treścią scenariusza, pracowali także znani praktycy i naukowcy.

Projekt edukacyjny Przedsiębiorczość. Jak zrealizować pomysł? dedykowany jest dla klas II-III. Z pomocą bajkowych bohaterów - mieszkańców pachnącej owocami Plantolandii, uczniowie rozwiną w sobie empatię, kreatywność oraz samoświadomość. Nauczą się zasad współpracy, planowania, organizacji i wreszcie - efektywnego działania. By wykorzystać zdobytą wiedzę w działaniu, wspólnie zaplanują i zrealizują wybrane przez siebie wydarzenie. Dzięki temu dowiedzą się jak określać grupę docelową oraz poznają etapy procesu dążenia do założonego celu.

“Jak do tej pory w mojej 36 letniej karierze nauczyciela nie spotkałam się z żadną instytucją, która tak wspaniale pomaga nauczycielom i uczniom.” - Pani Kasia, uczestniczka projektu.

Inne projekty Uniwersytetu Dzieci znajdziesz pod adresem: https://uniwersytetdzieci.pl/

Natalia Iwasieczko-Kędziora
Fundacja Uniwersytet Dzieci

ul.Mydlarska 4
30-703 Kraków

Departament Kultury i Edukacji przekazuje informację o programach edukacyjnych organizowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, I Oddział w Łodzi: dla szkół podstawowych „Projekt z ZUS” oraz dla szkół ponadpodstawowych „Lekcje z ZUS”.

„Projekt z ZUS” adresowany jest do uczniów szkół podstawowych. Polega na wysłuchaniu przez dzieci lekcji nt. ubezpieczeń społecznych i ich roli w życiu każdego człowieka. „Projekt z ZUS” może być prowadzony w każdym czasie (przez cały rok) we wszystkich szkołach, które się do niego zgłosiły.

 

„Lekcje z ZUS” skierowane są do uczniów szkół ponadpodstawowych. Projekt powstał by budować świadomość młodego pokolenia Polaków, w tak ważnym aspekcie ich przyszłego życia, jakim są ubezpieczenia społeczne. „Lekcje z ZUS” kształtują świadomość młodzieży, uczą przy tym by być wzajemnie odpowiedzialnym wobec osób, które przynależą do innych pokoleń (zasady solidaryzmu społecznego), a ponadto dają praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom. Po zrealizowaniu „Lekcji z ZUS” każdy uczeń może wziąć udział w olimpiadzie wiedzy „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”.

Każda szkoła otrzymuje bezpłatne materiały dydaktyczne opracowane we współpracy z metodykami oraz opiekę merytoryczną.

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie https://www.zus.pl/edukacja/szkoly-podstawowe/projekt-z-zus oraz https://www.zus.pl/baza-wiedzy/lekcje-z-zus/o-projekcie-lekcje-z-zus


Dorota Komar
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Kultury i Edukacji
Wydział Edukacji

Współpraca

BIP

Licznik odwiedzin

1212112
DzisiajDzisiaj114
WczorajWczoraj153
W tym tygodniuW tym tygodniu660
W tym miesiącuW tym miesiącu4853
RazemRazem1212112
Mój adres IP 18.232.55.175
UNITED STATES
US

This page uses the IP-to-Country Database provided by WebHosting.Info (http://www.webhosting.info), available from http://ip-to-country.webhosting.info

Copyright 2020 WODN w Sieradzu