Inne wydarzenia
Kontakt
tel. 43 822 36 91
email: wodn@wodnsieradz.edu.pl adres: Sieradz, ul. 3 Maja 7

WODN w Sieradzu

 • 1 WODN w Sieradzu

  Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli działającą na terenie województwa łódzkiego i funkcjonuje od 1989 roku. Organem prowadzącym WODN jest Samorząd Województwa Łódzkiego. Celem naszej działalności jest wspomaganie jakości pracy szkół oraz pomoc nauczycielom w pracy dydaktyczno - wychowawczej.
  Zapraszamy
 • 2 Nasze działania

  Działania, które podejmujemy umożliwiają nauczycielom doskonalenie i zdobywanie nowych kompetencji, wymianę doświadczeń pedagogicznych, inspirują twórczo poszukiwania oraz przyczyniają się do podnoszenia jakości pracy placówek oświatowych. Nasza praca opiera się na poczuciu odpowiedzialności i na partnerskim współdziałaniu, zaspokaja ambicje zawodowe, daje satysfakcję oraz umożliwia rozwój osobisty.
  Zapraszamy
 • 3 Nasza propozycja

  Chcielibyśmy, aby udział w proponowanych przez nas formach doskonalenia umożliwiał Państwu poszerzanie własnej świadomości zawodowej. Jesteśmy przekonani, że aktualna oferta zaspokoi oczekiwania środowiska oświatowego oraz sprosta wymogom dynamicznej rzeczywistości szkolnej, spotykając się z życzliwym odbiorem wyrażającym się udziałem w wybranych formach doskonalenia.
  Zapraszamy
 • 4 The Regional Teacher Training Centre in Sieradz

  The Regional Teacher Training Centre in Sieradz is a public institution which has been advising teachers in the Lodz region since 1989. Our aim is to support the quality of work in schools and help teachers in their work in the classroom. We enable the development and acquisition of new competences by the exchange of experiences, locally as well as with foreign partners, in order to inspire creative exploration.
  Welcome
 • 5 The Regional Teacher Training Centre in Sieradz

  Our work, based on a sense of responsibility and cooperation, gives satisfaction and enables personal development. Since 1st September 2014 we have been operating in two locations: Teacher Training Centre in Sieradz and our institution’s local branch in Wieluń.
  Welcome

Platformy

Nasz Facebook

Nasze szkolenia - kalendarz

Poprzedni miesiąc Październik 2020 Następny miesiąc
N P W Ś C Pt S
week 40 1 2 3
week 41 4 5 6 7 8 9 10
week 42 11 12 13 14 15 16 17
week 43 18 19 20 21 22 23 24
week 44 25 26 27 28 29 30 31

Klauzula informacyjna

     Z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych w środę 16 października 2019 r. ulicami Wieruszowa przeszedł barwny happening. Zaangażowało się w niego wiele placówek oświatowych
• Przedszkole nr 1 w Wieruszowie
• Przedszkole nr 3 w Wieruszowie
• Przedszkole Zielony Listek w Wieruszowie
• Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Wieruszowie
• Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieruszowie
• Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Wieruszowie
• Szkoła Podstawowa w Pieczyskach
• Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wieruszowie
• Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie
• Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu Filia w Wieruszowie
• Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie
• Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Władysława Stanisława Reymonta w Wieruszowie.

     Ideą naszego święta było podkreślenie wielkiej roli bibliotek w życiu i nauce każdego człowieka, przechodnie mogli wysłuchać haseł o książkach i czytaniu, uczniowie rozdawali zakładki do książek i zachęcali do czytania. Na trasie happeningu znalazły się szkoły i przedszkola. W rynku pod figurą św. Floriana odczytane zostały hasła, a nawet zaśpiewana, przygotowana specjalnie z tej okazji piosenka. Koniec przemarszu to inscenizacja „Katarynki” Bolesława Prusa na scenie Wieruszowskiego Domu Kultury, przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 im. M.J. Piłsudskiego w Wieruszowie, z okazji Narodowego Czytania.


Organizatorzy:
Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu Filia w Wieruszowie
ZSP im S. Staszica w Wieruszowie,
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. M. J. Piłsudskiego w Wieruszowie

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kraszkowicach i Gminna Biblioteka Publiczna Filia w Kraszkowicach wspólnie przyłączyły się do V edycji ogólnopolskiej akcji „Noc Bibliotek”, która odbywała się pod hasłem „Znajdźmy wspólny język”. To wielkie święto bibliotek i czytania, to akcja, która w niekonwencjonalny sposób zachęca do korzystania z zasobów biblioteki jako najbardziej otwartych i dostępnych instytucji kultury.

Uczestnikami w tegorocznej akcji byli uczniowie z klasy 5a, a tematem przewodnim były fantastyczne małe stworzenia, które wywodzą się z brytyjskich baśni i legend – gobliny. Inspiracją do przeprowadzenia spotkania z uczniami była książka Zofii Staneckiej „Wizyta goblinów”. Nie jest to baśń, w której rzeczy dzieją się bardzo dawno, dawno temu, tylko opowieść z gatunku fantasy, w której akcja dzieje się w magicznym świecie, gdzieś całkiem niedaleko nas. Po przeczytaniu książki przez bibliotekarkę uczniowie dyskutowali na temat elementów świata rzeczywistego i fantastycznego zawartego w lekturze. Przedstawili krótką scenkę walki na papierowe kulki, w której dziewczynki wcieliły się w ludzi, a chłopcy w gobliny. Emocji było co niemiara. I tak jak w książce ludzie i gobliny „znaleźli wspólny język”, wypili wspólną herbatkę i zjedli krówki. Uczniowie doszli do wniosku, że ludzie i gobliny powinni żyć w swoich światach, by nikt nikomu nie przeszkadzał. A jeśli nawet znane nam postaci na chwilę odchodzą, tak jak poznane przez uczniów gobliny, to nie mamy pojęcia, czy nie spotkamy ich ponownie. Bo kto by chciał opuszczać ich niezwykły świat, gdy już raz go odwiedził? Na koniec spotkania dziewczynki i chłopcy wykonali prace plastyczne, przedstawiające gobliny, którym nadali imiona Bobster i Zgredeszcz. To było udane spotkanie w magicznym świecie literatury, które przygotowała i przeprowadziła Mariola Kinas – nauczyciel bibliotekarz.

O szkole, szerzej o edukacji, koniecznie trzeba rozmawiać. Najlepiej wtedy, gdy nie ma zapaści systemu, frustracji pracowników i apeli o należną godność. To w okresach względnej stabilizacji trzeba dyskutować zmiany w perspektywie pokolenia lub aktualnych wyzwań cywilizacyjnych i społecznych.

Warto także prowadzić dialog różnych środowisk, zainteresowanych lokalną oświatą. Skupienie interesariuszy (rodziców, uczniów, nauczycieli, JST, działaczy NGO, społeczników, lokalnych liderów, …) to tworzenie wspólnoty i uczenie się odpowiedzialności. Szkoła, do której chodzi „moje dziecko”, może być „uszyta” na miarę naszej wspólnej potrzeby, wspólnych marzeń i oczekiwań. By tak się stało musimy usiąść do stołu i rozmawiać. Z inicjatywą promującą w tych gorących dniach środowiskowe debaty wyszły liczne środowiska https://www.naradaobywatelska.pl/

Ich propozycje obszarów tematycznych są następujące:

1. Czego uczy szkoła? Do czego przygotowuje?

Uczniowie mają różne cele – niektórzy studiowanie, inni przygotowanie do praktycznego zawodu. Dla jednych szkoła ma dostarczać przede wszystkim wiedzy inni chcieliby, żeby także wychowywała - kształtowała charakter. Jedni uznają, że szkoła ma przygotowywać do spełniania oczekiwań “innych” - rynku pracy, społeczeństwa, państwa, inni - że powinna przede wszystkim pobudzać marzenia i talenty samych uczniów i wspierać ich rozwój - ale szkoła musi służyć wszystkim. Zastanówmy się, jak łączyć dobre przygotowanie do obowiązkowych egzaminów z rozwijaniem osobistych zainteresowań. Jak umożliwić wszystkim odnoszenie sukcesów i odkrycie swoich mocnych stron, czy organizować uczniowską samopomoc, a może zajęcia pozalekcyjne?

2. Jak uczymy i wychowujemy? Jak motywujemy do nauki? Jakich doświadczeń dostarczamy?

Chociaż pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami są rodzice, szkoła też odgrywa rolę w procesie wychowania, opisaną w dokumencie zwanym „programem profilaktyczno-wychowawczym”. Rodzice powinni uczestniczyć w opracowaniu tego programu dla swoich dzieci i określić, jakie punkty są ważne. Ale samo szkolne życie powinno stwarzać okazję do „wychowania w praktyce” – warto zebrać praktyczne pomysły, jak to zrobić, by te okazje były autentyczne i by uczniowie chcieli się w nie angażować.

3. Jaka jest rola szkoły w społeczności lokalnej?

Szkoła może być ośrodkiem życia lokalnego, miejscem, w którym chętnie przebywa się poza godzinami lekcji – w którym spotykają się wszyscy mieszkańcy. Może być otwarta do późnego wieczora. Co może się tutaj dziać, kto może być organizatorem popołudniowego życia szkoły i w jaki sposób może taka sytuacja zmienić na lepsze szkolną edukację?

4. Jaki jest kształt wewnętrznych relacji w szkole: w trójkącie nauczyciele – uczniowie – rodzice?

Dobre relacje to podstawa skutecznej współpracy. Czy warto wypracować jakieś „reguły gry”, które by pomogły te relacje nawiązać i utrzymać? Jaka rola w tworzeniu szkoły powinna przypaść samym uczniom? Co do powiedzenia powinni mieć rodzice? Jak budować dobre relacje wewnątrz każdej z grup i pomiędzy nimi? Wszyscy pewnie zgodzą się, że powinny być oparte na szacunku i wzajemnym słuchaniu, ale jak zrobić to w praktyce? Przez regulaminy czy przez szkolenia? A może przez wspólne działania?

5. Jaka jest pozycja nauczycieli? Jakie oczekiwania w stosunku do nich?

Tradycyjnie nauczyciel ma „realizować program, oceniać sprawiedliwie, informować radę i rodziców, wspierać ucznia w rozwoju psychofizycznym”. Jakie punkty znalazłyby się w zakresie obowiązków formułowanych przy udziale uczniów i rodziców? Warto też się zastanowić, w jakich warunkach poszczególne wymagania są realne.

Więcej na: https://www.naradaobywatelska.pl/

W czasach postprawdy i wykwitu pseudonauk; w okresie wcale nieokazjonalnego kwestionowania… kulistości Ziemi, konieczności szczepień, także w obliczu nieustającej potrzeby wzmacniania się horoskopami czujemy się (WODN) w obowiązku proponować i polecać ciekawe portale, blogi i vlogi popularyzujące nauki przyrodnicze i społeczne. Pamiętajmy jednak, by samodzielnie weryfikować zawartość i merytoryczną wartość zasobów Internetu.

Strony:
https://www.swiatnauki.pl/
https://biomist.pl/
https://koloratorium.pl/edukacja/
https://www.wwf.pl/
https://www.zrodla.org/
https://pl.khanacademy.org/
https://www.kmo.org.pl/
http://edugis.pl/pl/
http://zpppn.pl/parki-narodowe
http://www.sila-wiedzy.pl/

Blogi:
https://www.crazynauka.pl/
https://www.totylkoteoria.pl/
http://naukaoklimacie.pl/
https://www.kwantowo.pl/
https://nowaalchemia.blogspot.com/
https://mitologiawspolczesna.pl/
https://www.damianparol.com/
http://polimaty.pl/

Vlogi:
https://www.youtube.com/channel/UC_7PqixGIdE-jjoHKMPYpGA
https://www.youtube.com/channel/UCWTA5Yd0rAkQt5-9etIFoBA

 

Copyright 2020 WODN w Sieradzu