98-200 Sieradz,
ul. 3 Maja 7

Nowatorstwo pedagogiczne