Paradoksalna szkoła
Kontakt
tel. 43 822 36 91
email: wodn@wodnsieradz.edu.pl adres: Sieradz, ul. 3 Maja 7

WODN w Sieradzu

 • 1 WODN w Sieradzu

  Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli działającą na terenie województwa łódzkiego i funkcjonuje od 1989 roku. Organem prowadzącym WODN jest Samorząd Województwa Łódzkiego. Celem naszej działalności jest wspomaganie jakości pracy szkół oraz pomoc nauczycielom w pracy dydaktyczno - wychowawczej.
  Zapraszamy
 • 2 Nasze działania

  Działania, które podejmujemy umożliwiają nauczycielom doskonalenie i zdobywanie nowych kompetencji, wymianę doświadczeń pedagogicznych, inspirują twórczo poszukiwania oraz przyczyniają się do podnoszenia jakości pracy placówek oświatowych. Nasza praca opiera się na poczuciu odpowiedzialności i na partnerskim współdziałaniu, zaspokaja ambicje zawodowe, daje satysfakcję oraz umożliwia rozwój osobisty.
  Zapraszamy
 • 3 Nasza propozycja

  Chcielibyśmy, aby udział w proponowanych przez nas formach doskonalenia umożliwiał Państwu poszerzanie własnej świadomości zawodowej. Jesteśmy przekonani, że aktualna oferta zaspokoi oczekiwania środowiska oświatowego oraz sprosta wymogom dynamicznej rzeczywistości szkolnej, spotykając się z życzliwym odbiorem wyrażającym się udziałem w wybranych formach doskonalenia.
  Zapraszamy
 • 4 The Regional Teacher Training Centre in Sieradz

  The Regional Teacher Training Centre in Sieradz is a public institution which has been advising teachers in the Lodz region since 1989. Our aim is to support the quality of work in schools and help teachers in their work in the classroom. We enable the development and acquisition of new competences by the exchange of experiences, locally as well as with foreign partners, in order to inspire creative exploration.
  Welcome
 • 5 The Regional Teacher Training Centre in Sieradz

  Our work, based on a sense of responsibility and cooperation, gives satisfaction and enables personal development. Since 1st September 2014 we have been operating in two locations: Teacher Training Centre in Sieradz and our institution’s local branch in Wieluń.
  Welcome

Nasz Facebook

Nasze szkolenia - kalendarz

Poprzedni miesiąc Grudzień 2018 Następny miesiąc
N P W Ś C Pt S
week 48 1
week 49 2 3 4 5 6 7 8
week 50 9 10 11 12 13 14 15
week 51 16 17 18 19 20 21 22
week 52 23 24 25 26 27 28 29
week 1 30 31

Zapal Czerwoną Lampkę

Platformy

Klauzula informacyjna

BIP

W przedwczorajszych szkołach wczorajsi nauczyciele uczą dzisiejszych uczniów rozwiązywania problemów jutra. Na taki paradoks wiele lat temu zwróciła uwagę dr. Marzena Żylińska, – na co dzień inspirująca nauczycieli choćby budzącymi się szkołami (http://www.budzacasieszkola.pl/).

Jak temu zaradzić? Sprawa nie jest prosta tym bardziej, że jest konsekwencją przemian cywilizacyjnych i społecznych zachodzących we współczesnym świecie. Funkcjonujemy w galopującej rewolucji technologicznej, dostosowujemy się do nowych schematów relacji międzyludzkich, żyjemy pod niebywałym wpływem przekazów medialnych i presją lajków. Najbardziej doświadczają nowego porządku młodzi ludzie, funkcjonując w nim od urodzenia i innego nie znając. Nadto są na nań otwarci, bo jest im bliski i wydaje się szalenie funkcjonalny.

Kolejny paradoks – to zdaje się być przede wszystkim problem nas, nauczycieli – przyjęcia skutecznej i pożądanej zawodowej roli oraz odkrycia dla siebie i uczniów optymalnej przestrzeni edukacyjnej. Musimy się poczuć w sprawie, bo mamy w tym swój interes. Gdyby system pozwalał, już dziś można sobie wyobrazić edukację jako spontaniczne wykorzystywania zasobów Internetu, ewentualnie spotykanie się na umownej agorze z jakimś współczesnym Sokratesem, np. Zuckerbergiem, Muskiem, Wardęgą, czy Stochem. Czyli klasyczna relacja uczeń (adept) – mistrz, doradca edukacyjny, mentor. Tradycyjnie pojmowany nauczyciel mógłby spokojnie odejść na świadczenie kompensacyjne. Nie wchodząc w szczegóły, można rozważyć kilka kierunków, w które moglibyśmy w swojej pracy skręcić.

 Uznać nieuchronność zachodzących przemian:
 cyfrowej (sieciowej) ekspansji i kolejnych rewolucji przemysłowych: 3.0, 4.0, i następnych;
 pojawiania się nowych formacji: pokolenia Y, milenialsów, generacji Z, i kolejnych;
 płynności i labilności wszystkiego – od nowoczesności po ustrój, kulturę, pracę, emocjonalność, i inne;
 kompulsywności zachowań w konsumpcji, w przyjmowaniu bodźców, w relacjach i reakcjach;

Podążać śladem przemian:
 zrezygnujmy, w konfrontacji z uczniami, z uznawania własnego porządku za prymarny – okażmy czasem ciekawość dla innej cywilizacji i cyfrowych pożeraczy;
 miejmy świadomość przemian – analizujmy je, starajmy się rozumieć procesy rządzące nimi;
 w miarę możliwości ogrywajmy dydaktycznie i wychowawczo elementy świata przeobrażającego się;
 eksperymentujmy z formą i tworzywem, tzn. organizacją procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły;
 uczyńmy edukację okazją do rozwiązywania faktycznych problemów, na gruncie potencjału kreatywności i innowacyjności nauczyciela i ucznia;
 myślmy globalnie a nie lokalnie w kierunkowaniu swojej pracy;
 nie spinajmy się i wyluzujmy – jak mawiają młodzi – pewnych zjawisk i tak nie ogarniemy.

Tworzyć koalicje na rzecz lokalnej oświaty:
 poszukiwać i zapraszać do współpracy firmy realizujące ideę społecznej odpowiedzialności biznesu;
 animować i organizować z udziałem różnych interesariuszy dialog nt. edukacji;
 wspierać wspomaganie pracy nauczyciela kosztem nadzoru, kontroli i mierzenia;
 doceniać postępy uczniów kosztem zaliczania przez nich kolejnych poziomów;
 powoływać i podtrzymywać aktywność sieci współpracy – forów wymiany myśli pedagogicznej i dobrych praktyk;
 na każdym szczeblu i w każdej przestrzeni preferować model partycypacyjny – włączający;
 wymieniajmy się inspirującymi i energetyzującymi wspieraczami edukacji. Np.:
https://pl.khanacademy.org/science/physics/one-dimensional-motion
https://www.ted.com/talks/rita_pierson_every_kid_needs_a_champion

Cóż, świat nie zwolni. Młodzi zawsze będą jakby inni (choć inni, to także my). I to wieczne przekonanie, że nauczycielowi wiatr w oczy i krew w piach. Ale radość ze skracania dystansu pomiędzy uczniem, ofertą szkoły i postępem może być inspirująca i motywująca. Czego Państwu i sobie życzę

Olgierd Neyman

Copyright 2018 WODN w Sieradzu