Nowatorstwo pedagogiczne
Kontakt
tel. 43 822 36 91
email: wodn@wodnsieradz.edu.pl adres: Sieradz, ul. 3 Maja 7

WODN w Sieradzu

 • 1 WODN w Sieradzu

  Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli działającą na terenie województwa łódzkiego i funkcjonuje od 1989 roku. Organem prowadzącym WODN jest Samorząd Województwa Łódzkiego. Celem naszej działalności jest wspomaganie jakości pracy szkół oraz pomoc nauczycielom w pracy dydaktyczno - wychowawczej.
  Zapraszamy
 • 2 Nasze działania

  Działania, które podejmujemy umożliwiają nauczycielom doskonalenie i zdobywanie nowych kompetencji, wymianę doświadczeń pedagogicznych, inspirują twórczo poszukiwania oraz przyczyniają się do podnoszenia jakości pracy placówek oświatowych. Nasza praca opiera się na poczuciu odpowiedzialności i na partnerskim współdziałaniu, zaspokaja ambicje zawodowe, daje satysfakcję oraz umożliwia rozwój osobisty.
  Zapraszamy
 • 3 Nasza propozycja

  Chcielibyśmy, aby udział w proponowanych przez nas formach doskonalenia umożliwiał Państwu poszerzanie własnej świadomości zawodowej. Jesteśmy przekonani, że aktualna oferta zaspokoi oczekiwania środowiska oświatowego oraz sprosta wymogom dynamicznej rzeczywistości szkolnej, spotykając się z życzliwym odbiorem wyrażającym się udziałem w wybranych formach doskonalenia.
  Zapraszamy
 • 4 The Regional Teacher Training Centre in Sieradz

  The Regional Teacher Training Centre in Sieradz is a public institution which has been advising teachers in the Lodz region since 1989. Our aim is to support the quality of work in schools and help teachers in their work in the classroom. We enable the development and acquisition of new competences by the exchange of experiences, locally as well as with foreign partners, in order to inspire creative exploration.
  Welcome
 • 5 The Regional Teacher Training Centre in Sieradz

  Our work, based on a sense of responsibility and cooperation, gives satisfaction and enables personal development. Since 1st September 2014 we have been operating in two locations: Teacher Training Centre in Sieradz and our institution’s local branch in Wieluń.
  Welcome

Nasz Facebook

Nasze szkolenia - kalendarz

Poprzedni miesiąc Wrzesień 2019 Następny miesiąc
N P W Ś C Pt S
week 36 1 2 3 4 5 6 7
week 37 8 9 10 11 12 13 14
week 38 15 16 17 18 19 20 21
week 39 22 23 24 25 26 27 28
week 40 29 30

Zapal Czerwoną Lampkę

Platformy

Klauzula informacyjna

O szkole, szerzej o edukacji, koniecznie trzeba rozmawiać. Najlepiej wtedy, gdy nie ma zapaści systemu, frustracji pracowników i apeli o należną godność. To w okresach względnej stabilizacji trzeba dyskutować zmiany w perspektywie pokolenia lub aktualnych wyzwań cywilizacyjnych i społecznych.

Warto także prowadzić dialog różnych środowisk, zainteresowanych lokalną oświatą. Skupienie interesariuszy (rodziców, uczniów, nauczycieli, JST, działaczy NGO, społeczników, lokalnych liderów, …) to tworzenie wspólnoty i uczenie się odpowiedzialności. Szkoła, do której chodzi „moje dziecko”, może być „uszyta” na miarę naszej wspólnej potrzeby, wspólnych marzeń i oczekiwań. By tak się stało musimy usiąść do stołu i rozmawiać. Z inicjatywą promującą w tych gorących dniach środowiskowe debaty wyszły liczne środowiska https://www.naradaobywatelska.pl/

Ich propozycje obszarów tematycznych są następujące:

1. Czego uczy szkoła? Do czego przygotowuje?

Uczniowie mają różne cele – niektórzy studiowanie, inni przygotowanie do praktycznego zawodu. Dla jednych szkoła ma dostarczać przede wszystkim wiedzy inni chcieliby, żeby także wychowywała - kształtowała charakter. Jedni uznają, że szkoła ma przygotowywać do spełniania oczekiwań “innych” - rynku pracy, społeczeństwa, państwa, inni - że powinna przede wszystkim pobudzać marzenia i talenty samych uczniów i wspierać ich rozwój - ale szkoła musi służyć wszystkim. Zastanówmy się, jak łączyć dobre przygotowanie do obowiązkowych egzaminów z rozwijaniem osobistych zainteresowań. Jak umożliwić wszystkim odnoszenie sukcesów i odkrycie swoich mocnych stron, czy organizować uczniowską samopomoc, a może zajęcia pozalekcyjne?

2. Jak uczymy i wychowujemy? Jak motywujemy do nauki? Jakich doświadczeń dostarczamy?

Chociaż pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami są rodzice, szkoła też odgrywa rolę w procesie wychowania, opisaną w dokumencie zwanym „programem profilaktyczno-wychowawczym”. Rodzice powinni uczestniczyć w opracowaniu tego programu dla swoich dzieci i określić, jakie punkty są ważne. Ale samo szkolne życie powinno stwarzać okazję do „wychowania w praktyce” – warto zebrać praktyczne pomysły, jak to zrobić, by te okazje były autentyczne i by uczniowie chcieli się w nie angażować.

3. Jaka jest rola szkoły w społeczności lokalnej?

Szkoła może być ośrodkiem życia lokalnego, miejscem, w którym chętnie przebywa się poza godzinami lekcji – w którym spotykają się wszyscy mieszkańcy. Może być otwarta do późnego wieczora. Co może się tutaj dziać, kto może być organizatorem popołudniowego życia szkoły i w jaki sposób może taka sytuacja zmienić na lepsze szkolną edukację?

4. Jaki jest kształt wewnętrznych relacji w szkole: w trójkącie nauczyciele – uczniowie – rodzice?

Dobre relacje to podstawa skutecznej współpracy. Czy warto wypracować jakieś „reguły gry”, które by pomogły te relacje nawiązać i utrzymać? Jaka rola w tworzeniu szkoły powinna przypaść samym uczniom? Co do powiedzenia powinni mieć rodzice? Jak budować dobre relacje wewnątrz każdej z grup i pomiędzy nimi? Wszyscy pewnie zgodzą się, że powinny być oparte na szacunku i wzajemnym słuchaniu, ale jak zrobić to w praktyce? Przez regulaminy czy przez szkolenia? A może przez wspólne działania?

5. Jaka jest pozycja nauczycieli? Jakie oczekiwania w stosunku do nich?

Tradycyjnie nauczyciel ma „realizować program, oceniać sprawiedliwie, informować radę i rodziców, wspierać ucznia w rozwoju psychofizycznym”. Jakie punkty znalazłyby się w zakresie obowiązków formułowanych przy udziale uczniów i rodziców? Warto też się zastanowić, w jakich warunkach poszczególne wymagania są realne.

Więcej na: https://www.naradaobywatelska.pl/

W czasach postprawdy i wykwitu pseudonauk; w okresie wcale nieokazjonalnego kwestionowania… kulistości Ziemi, konieczności szczepień, także w obliczu nieustającej potrzeby wzmacniania się horoskopami czujemy się (WODN) w obowiązku proponować i polecać ciekawe portale, blogi i vlogi popularyzujące nauki przyrodnicze i społeczne. Pamiętajmy jednak, by samodzielnie weryfikować zawartość i merytoryczną wartość zasobów Internetu.

Strony:
https://www.swiatnauki.pl/
https://biomist.pl/
https://koloratorium.pl/edukacja/
https://www.wwf.pl/
https://www.zrodla.org/
https://pl.khanacademy.org/
https://www.kmo.org.pl/
http://edugis.pl/pl/
http://zpppn.pl/parki-narodowe
http://www.sila-wiedzy.pl/

Blogi:
https://www.crazynauka.pl/
https://www.totylkoteoria.pl/
http://naukaoklimacie.pl/
https://www.kwantowo.pl/
https://nowaalchemia.blogspot.com/
https://mitologiawspolczesna.pl/
https://www.damianparol.com/
http://polimaty.pl/

Vlogi:
https://www.youtube.com/channel/UC_7PqixGIdE-jjoHKMPYpGA
https://www.youtube.com/channel/UCWTA5Yd0rAkQt5-9etIFoBA

 

W czasach, kiedy nasi uczniowie, nasze własne dzieci odpływają w nurtach wirtualnego świata, my nauczyciele, rodzice, dorośli potrzebujemy wsparcia – na pewno jakiegoś rozeznania w temacie. Jeśli lordKruszwil, sexMasterka, reZigiusz mają rząd dusz na poziomie 1 500 000 – 3 000 000 subskrypcji, to trzeba zaaplikować odtrutkę na skołatane głowy nastolatków.
Proponujemy autorski przegląd stron, w których znaleźć można inspiracje, pomoc, analizy. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Miłego klikania.

https://cyfrowa-wyprawka.org/
https://www.edukacja.fdds.pl/
http://edukacjamedialna.edu.pl/
https://dbamomojzasieg.com/
https://cybernauci.edu.pl/
https://www.cyfrowobezpieczni.pl/
http://dbajofejs.pl/
https://dyzurnet.pl/
https://800100100.pl/

Z innej beczki – platformy otwartej nauki:
http://www.superbelfrzy.edu.pl/
https://zakreconybelfer.pl/
http://pistacja.tv/
http://fina.gov.pl/
http://digitalyouth.pl/

I jeszcze z innej:
http://kampaniespoleczne.pl/

 

 

 

 

30 października 2018 r. obchodziliśmy Święto Biblioteki Szkolnej. Uczniowie klasy IV i V wcielili się w rolę znanych pisarzy - Juliana Tuwima, Jana Brzechwę, Danutę Wawiłow oraz Henryka Sienkiewicza i prezentowali swoją twórczość. Inni uczniowie recytowali lub czytali ich wiersze. Występy wzbogaciły znane piosenki do wierszy J. Brzechwy oraz recytacja tekstów. Po uroczystości odbyło się czytanie ulubionych tekstów dla uczniów klas 0-III. Biblioteka Szkolna była odświętnie przybrana, zorganizowano w niej kącik czytelniczy (na dywanie), plastyczny, oraz gier i zabaw. Uczniowie byli zadowoleni z przygotowanych atrakcji i chętnie odwiedzali bibliotekę.

Organizatorzy:
Marzanna Gibka - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciel bibliotekarz Agata Drajling - nauczyciel polonista i nauczyciel bibliotekarz Magdalena Kobryń - nauczyciel historii i nauczyciel bibliotekarz

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych - 2018
Kolejny już raz wspólnie świętowaliśmy Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Barczewie, w tym roku pod hasłem: „Książka to przyszłość”.

A oto relacja

W ramach rządowego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, przy udziale środków budżetu państwa, zgodnie z Umową Nr 353/2017 z dnia 28.06.2017 r. nastąpił zakup książek w celu wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej o pozycje będące w sferze zainteresowania uczniów i służące realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. Zakupiono książki na łączną kwotę 15.022,- zł w tym: dotacja celowa 12.000,- zł i środki własne – 3.022,- zł. Zakup nastąpił w ostatnim tygodniu listopada 2017 r., dzięki czemu księgozbiór szkolny powiększył się o 694 woluminy.

Przybyło nam 506 egzemplarzy nowych lektur i tomików poetyckich. W liczbie tej znajduje się m.in. 80 książek, które zostaną zaliczone do lektur zgodnie z nową podstawą programową (która będzie obowiązywała od 1 września 2019 r.). Wśród 178 pozostałych książek dominuje najnowsza beletrystyka (120 pozycji). O zakupie zadecydowały głównie bezpośrednie opinie i propozycje uczniów oraz sugestie pracowników Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu. Dzięki temu nabyliśmy pozycje, które w znaczącym stopniu pojawiły się w księgarniach w 2017 roku. Są więc swoistymi „ciepłymi bułeczkami”, które zagościły na półkach biblioteki szkolnej.

Czytaj więcej: Nowe książki w bibliotece szkolnej ZSP nr 2 w Sieradzu

W dniach 2 – 16 sierpnia 2015 roku grupa osiemnastu nauczycieli z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu uczestniczyła w projekcie: „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”, finansowanym z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, pod nazwą: „Przez języki obce do sukcesu”. Instytucją, która zorganizowała 50-godzinne szkolenie dla nauczycieli, poprzedzone trzymiesięcznymi przygotowaniami językowo-kulturowymi, było International Project Centre w Exeter w hrabstwie Devon w Wielkiej Brytanii. Nauczyciele podzieleni zostali na cztery grupy, w zależności od stopnia zaawansowania znajomości języka angielskiego, a zajęcia odbywały się w kilkunastoosobowych, międzynarodowych zespołach, w których, podczas pracy, nauczyciele szlifowali swój angielski, poznawali kulturę i geografię Wielkiej Brytanii oraz nowe metody kształcenia.

Do Exeter wyleciałem samolotem z Poznania (Ławica) w niedzielę 2 VIII o godz. 10.10; wylądowaliśmy w Bristolu szczęśliwie o godz. 11.30 czasu lokalnego.
Na miejsce przyjechaliśmy autobusem. Podróż trwała około dwóch godzin. Pierwszą niespodzianką był dla mnie ruch lewostronny. Ze zdumieniem patrzyłem, jak autobus na rondzie skręca w lewo…
Drugą niespodzianką okazały się warunki, jakie zastaliśmy. Znakomite pod każdym względem. Mieszkaliśmy w domu akademickim w kampusie Uniwersytetu w Exeter.
Trzecią niespodzianką okazała się – na dłuższą metę – bardzo ładna (nieangielska) pogoda.

Czytaj więcej: „POŻEGNANIE Z WIELKĄ BRYTANIĄ” wspomnienia uczestnika projektu w Exeter

Podkategorie

Zapraszamy do publikowania na naszej stronie opisów i relacji z różnorodnych działań, które są realizowane w Państwa placówkach w ramach OBCHODÓW SETNEJ ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ.
Materiały prosimy przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Copyright 2019 WODN w Sieradzu