Nowatorstwo pedagogiczne
Kontakt
tel. 43 822 36 91
email: wodn@wodnsieradz.edu.pl adres: Sieradz, ul. 3 Maja 7

WODN w Sieradzu

 • 1 WODN w Sieradzu

  Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli działającą na terenie województwa łódzkiego i funkcjonuje od 1989 roku. Organem prowadzącym WODN jest Samorząd Województwa Łódzkiego. Celem naszej działalności jest wspomaganie jakości pracy szkół oraz pomoc nauczycielom w pracy dydaktyczno - wychowawczej.
  Zapraszamy
 • 2 Nasze działania

  Działania, które podejmujemy umożliwiają nauczycielom doskonalenie i zdobywanie nowych kompetencji, wymianę doświadczeń pedagogicznych, inspirują twórczo poszukiwania oraz przyczyniają się do podnoszenia jakości pracy placówek oświatowych. Nasza praca opiera się na poczuciu odpowiedzialności i na partnerskim współdziałaniu, zaspokaja ambicje zawodowe, daje satysfakcję oraz umożliwia rozwój osobisty.
  Zapraszamy
 • 3 Nasza propozycja

  Chcielibyśmy, aby udział w proponowanych przez nas formach doskonalenia umożliwiał Państwu poszerzanie własnej świadomości zawodowej. Jesteśmy przekonani, że aktualna oferta zaspokoi oczekiwania środowiska oświatowego oraz sprosta wymogom dynamicznej rzeczywistości szkolnej, spotykając się z życzliwym odbiorem wyrażającym się udziałem w wybranych formach doskonalenia.
  Zapraszamy
 • 4 The Regional Teacher Training Centre in Sieradz

  The Regional Teacher Training Centre in Sieradz is a public institution which has been advising teachers in the Lodz region since 1989. Our aim is to support the quality of work in schools and help teachers in their work in the classroom. We enable the development and acquisition of new competences by the exchange of experiences, locally as well as with foreign partners, in order to inspire creative exploration.
  Welcome
 • 5 The Regional Teacher Training Centre in Sieradz

  Our work, based on a sense of responsibility and cooperation, gives satisfaction and enables personal development. Since 1st September 2014 we have been operating in two locations: Teacher Training Centre in Sieradz and our institution’s local branch in Wieluń.
  Welcome

Zaprezentowany w poniższym artykule opis programu „Jaki jestem? Dostrzeganie wpływu emocji własnych na swoje zachowanie i innych” autorstwa Pani Anity Szewczyk, służy wzmacnianiu wychowawczej roli placówki przedszkolnej.

Program dotyczy edukacji społeczno – emocjonalnej dzieci 3 – 4 letnich i stanowi integralną część programu wychowania przedszkolnego.

Pani Anita Szewczyk, nauczycielka wychowania przedszkolnego, będąc w minionym roku szkolnym uczestniczką kursu kwalifikacyjnego zarządzania oświatą, zaproponowała jako temat swojej pracy zaliczeniowej prezentację autorskiego programu z obszaru profilaktyki uniwersalnej, adresowanego nie tylko do dzieci, ale i ich rodziców oraz grona pedagogicznego.
Zainteresowanym czytelnikom polecam lekturę i kontakt z Autorką.

Ewa Ruszkowska

{Treść artykułu}

Czy pojęcie współpracy – wydawałoby się oczywiste – może nabrać nowego znaczenia? Wielu z nas – nauczycieli lub dyrektorów – na co dzień podejmuje na wielu płaszczyznach, w relacji z instytucjami (podmiotami) działania, które noszą znamiona współpracy. Oczywiste, że bez niej żadna placówka nie może się dynamicznie rozwijać. Jednakże pobieżny przegląd form szkolnych współprac w polskiej rzeczywistości pozwala dostrzec jej liniowy lub inaczej – dwustronny – charakter: szkoła – władze gminne lub powiatowe, szkoła – rodzice, szkoła – poradnia, szkoła – policja, nauczyciel – rodzice, nauczyciel – uczeń, itd.

Od lat biorąc udział w wielu projektach zagranicznych najpierw Youth, Socrates Comenius, Comenius teraz Erasmus+, POWERVET także pilotując wycieczki do wielu krajów Europy, miałam możliwość doświadczenia i obserwacji ciekawych form współpracy, które według mnie powinny zaistnieć i wpisać się na stałe w naszą – polską rzeczywistość.

Jednym z bardziej inspirujących przedsięwzięć, które warto przenieść na rodzimy grunt jest włoski projekt Città Sostenibili delle Bambine e dei Bambini, polegający na organizowaniu instytucjonalnej współpracy… dzieci, dorosłej społeczności lokalnej i lokalnych władz. Ta oddolna inicjatywa zyskała szczególne wsparcie rządu włoskiego. Projekt dotyczył podejmowania inicjatyw na rzecz tworzenia przyjaznych dla dzieci miast (CFC).

Czytaj więcej: Czy elementy globalne można przenieść na grunt lokalny?

Rekomendacja

artykułu autorstwa Pana mgr Krzysztofa Łuczaka – nauczyciela informatyki
Zespołu Szkół i Przedszkola w Ożarowie:

- INNOWACJA Z PROGRAMOWANIA -
pomysł na pełną klasę uczniów na zajęciach dodatkowych
w szkole podstawowej i nie tylko...

Wszystkim zainteresowanym polecam artykuł autorstwa Pana mgr Krzysztofa Łuczaka, w którym prezentuje pożądaną współcześnie dobrą praktykę szkolną w zakresie „nauki programowania”. Autor popularyzując naukę programowania w procesie kształcenia, udziela jednocześnie praktycznego edukacyjnego instruktażu.

Wypowiedź jest cennym przekazem, ponieważ autor porządkuje zebraną na podstawie własnego doświadczenia wiedzę merytoryczną, proponuje formy i metody pracy z uczniem oraz zachęca do podjęcia innowacyjnych działań w zakresie nauki programowania.

Zawarte w artykule wskazówki natury dydaktycznej i metodycznej autor innowacji przedstawia w kontekście procesu nauczania/uczenia się programowania. Zasługują one na uwagę, bowiem wynikają z procesu wdrażania
innowacji na zajęciach dodatkowych informatyki.

Identyfikując się z przesłaniem autora, zachęcam Państwa do wzbogacania warsztatu pracy „nauką programowania” w rozwiązywaniu problemów, powodując tym samym, że proces kształcenia zyska na kreatywności i atrakcyjności oraz zaspokoi indywidualne, zróżnicowane potrzeby uczniów.

Danuta Dymczyk     

(treść artykułu)

Booktalking to krótkie zareklamowanie książki. Nie jest to streszczenie ani recenzja, ale raczej przedstawienie bohaterów, fabuły czy też kilku scen z książki w taki sposób, by słuchacze chcieli sięgnąć po nią i przeczytać ją samodzielnie. Booktalking to również dzielenie się ze słuchaczami swoim entuzjazmem do książek i zachęcanie do czytania dla przyjemności. Główną zasadą prezentacji książek metodą booktalkingu jest nieujawnianie wszystkich informacji o książce, ale uwzględnianie tylko "kuszących" fragmentów. Prezentacje powinny być jak rzut okiem na to, co naprawdę ciekawego znajduje się między okładkami książki. (Bogumiła Cisińska, Biblioteka szkolna PSP w Piotrówce http://www.publikacje.edu.pl/publikacje.php?nr=1249, [dostęp 16.08.2017])

Czytaj więcej: Booktalking w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Działoszynie

Polecam  wszystkim, którzy kreują  proces nauczania/uczenia się jako otwarty na zmiany,  

Rekomendacja Innowacji Pedagogicznej metodyczno - programowej „Każdy może programować”- autorstwa Pana mgr Krzysztofa Łuczaka, nauczyciela matematyki i informatyki Zespołu Szkoły i Przedszkola w Ożarowie.
Program innowacji - realizowany na zajęciach dodatkowych w ramach kółka informatycznego w roku szkolnym 2016-2017 (Załącznik nr 1).
Innowacja koreluje z „Podstawą programową kształcenia ogólnego …”.

 Pełna treść rekomendacji

 Program Autorski - "Każdy może programować"

     Zadziwiająca jest obojętność środowiska wobec proponowanych przez władzę centralną zmian w systemie edukacji. Bez większych oporów natury etycznej  rzuciliśmy się – my nauczyciele – na jeszcze nieostygłą spuściznę gimnazjów.

Z wolna zaczynamy też odstępować od dotąd świętowanych w szkołach obchodów różnych dni europejskich, rocznic integracji czy  edukacji prawoczłowieczej, równościowej i dla tolerancji.

Można przypuszczać, że podobny los spotka uczniowskie styczniowe inicjatywy powiązane z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, działania proekologiczne i ruchy pro animals.

Nie wiadomo, co z kształtowaniem postaw uczniów zorientowanym na zrównoważone wykorzystywanie zasobów natury, racjonalne konsumowanie i prawa konsumenckie.

Niepewność może zakraść się do świata lektur szkolnych, narracji historycznej, dominant  w naukach przyrodniczych ze wskazaniem na ewolucjonizm.

Czytaj więcej: Przyzwoitość w edukacji

Polska oświata mocno rozedrgana* (pisane 15 września br.). W sytuacji tegoż rozedrgania radzić „coś” metodycznie wydaje się być odwracaniem uwagi, próbą normalizacji albo suplementem diety – czyli czymś niepotrzebnym, nieskutecznym wręcz szkodliwym. Na stan rozemocjonowania, i nie tylko,  dobra szklanka wody, najlepiej z kranu – zimna. Oczywiście prócz świadomości, że po raz – nie wiadomo który – my nauczyciele i nasze placówki jesteśmy zabawkami w łapskach polityków.  
Co nie dopijemy, a będziemy jeszcze w niejakim nastroju, można wykorzystać do doświadczeń, eksperymentów, ewentualnie questingu, organizując uczniom proces dydaktyczny i zapraszając Ich doń.
Utrwaliło się przekonanie, że tylko nauki przyrodnicze (przyroda, biologia, chemia, fizyka) nadają się w szkole do rozkminiania metodami naukowymi: hipotezy, zmienne zależne, tabele obserwacji i inne to ma być świat „pani od przyrody”. Otóż nie, badanie rzeczywistości można prowadzić także na plastyce, języku polskim, historii, językach obcych – na wszystkich przedmiotach. Stawiając przed uczniami problem badawczy, związany np. ze sposobami prezentacji informacji w mediach lub możliwymi reakcjami audytorium na różne style wypowiedzi czy różną poprawność zapisu, będą go eksperymentalnie ogarniać.

Czytaj więcej: Poeksperymentujmy

Dla edukacji patriotycznej w szkołach i placówkach zapaliło się zielone światło. Już przyświeca intensywnie, a będzie tak, że tylko oczy mrużyć. Może być rekonstrukcyjnie, wieczornicowo, akademijnie, elegijnie, ojczyźnianie, nabożeństwowo – słowem, podniośle. Idea ze wszech miar słuszna, bo formowanie postaw młodych ludzi przez dom rodzinny, społeczność lokalną i wreszcie placówki oświatowe to poczucie, odpowiedzialność i zbiorowy obowiązek. Gwoli jasności, trzeba zapytać: jakie treści będą wykorzystane, jakie formy zastosowane i co na to dzieci/młodzież?

 Pełen tekst artykułu

Gdy nasza placówka jest zlokalizowana godzinę drogi, i więcej, od miasta wojewódzkiego lub stolicy, trudno skorzystać z oferty np. 20. Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik czy XVI Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi.
Zawsze to wyprawa : koszty, organizacja, zachwianie realizacją podstawy programowej i inne wymówki. Ale z drugiej strony n ęci perspektywa skonfrontowania wiedzy i praktyki szkolnej z eksperymentami, doświadczeniami i pokazami w naukowym anturażu, gdy nasi uczniowie mogliby obserwować, a nawet przyciskać, przelewać i podłączać, ... działać jednym słowem.
Jak zatem pogodzić te sprzeczne emocje? Może jakaś własna inicjatywa?

Warto przeczytać  cały artykuł

Przyszła i zadomowiła się wiosna. Z nią przesilenie z brakami w koncentracji, rozdrażnieniem i niecierpliwością. Smutek, że my w murach a tu słońce coraz gorętsze. I wobec tych ambarasujących okoliczności warto zaproponować coś lekkostrawnego i ożywczego w dydaktyce. Najprościej (najtrudniej?) byłoby zaproponować dobre relacje nauczyciel – uczeń – rodzic. A co, jeśli… „codziennie nas wita przybita kobita”? – tak czasami oceniają rzeczywistość szkolną uczniowie.

 

Cały artykuł na temat "lekcji z komiksem" jest TUTAJ

Copyright 2017 WODN w Sieradzu