XIII Rejonowy Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych rejonu sieradzkiego
Kontakt
tel. 43 822 36 91
email: wodn@wodnsieradz.edu.pl adres: Sieradz, ul. 3 Maja 7

WODN w Sieradzu

 • 1 WODN w Sieradzu

  Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli działającą na terenie województwa łódzkiego i funkcjonuje od 1989 roku. Organem prowadzącym WODN jest Samorząd Województwa Łódzkiego. Celem naszej działalności jest wspomaganie jakości pracy szkół oraz pomoc nauczycielom w pracy dydaktyczno - wychowawczej.
  Zapraszamy
 • 2 Nasze działania

  Działania, które podejmujemy umożliwiają nauczycielom doskonalenie i zdobywanie nowych kompetencji, wymianę doświadczeń pedagogicznych, inspirują twórczo poszukiwania oraz przyczyniają się do podnoszenia jakości pracy placówek oświatowych. Nasza praca opiera się na poczuciu odpowiedzialności i na partnerskim współdziałaniu, zaspokaja ambicje zawodowe, daje satysfakcję oraz umożliwia rozwój osobisty.
  Zapraszamy
 • 3 Nasza propozycja

  Chcielibyśmy, aby udział w proponowanych przez nas formach doskonalenia umożliwiał Państwu poszerzanie własnej świadomości zawodowej. Jesteśmy przekonani, że aktualna oferta zaspokoi oczekiwania środowiska oświatowego oraz sprosta wymogom dynamicznej rzeczywistości szkolnej, spotykając się z życzliwym odbiorem wyrażającym się udziałem w wybranych formach doskonalenia.
  Zapraszamy
 • 4 The Regional Teacher Training Centre in Sieradz

  The Regional Teacher Training Centre in Sieradz is a public institution which has been advising teachers in the Lodz region since 1989. Our aim is to support the quality of work in schools and help teachers in their work in the classroom. We enable the development and acquisition of new competences by the exchange of experiences, locally as well as with foreign partners, in order to inspire creative exploration.
  Welcome
 • 5 The Regional Teacher Training Centre in Sieradz

  Our work, based on a sense of responsibility and cooperation, gives satisfaction and enables personal development. Since 1st September 2014 we have been operating in two locations: Teacher Training Centre in Sieradz and our institution’s local branch in Wieluń.
  Welcome

Edukacja w czasach pandemii koronawirusa

Biuletyn Informacyjny Ery Edukacji Zdalnej

Biblioteki Pedagogiczne zdalnemu nauczaniu

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi

 Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu

Nasz Facebook

Platformy

Klauzula informacyjna

XIII Rejonowy Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych rejonu sieradzkiego w roku szkolnym 2019/2020

Wzorem lat ubiegłych, w roku szkolnym 2019/2020 zapraszamy do udziału w XIII Rejonowym Konkursie Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych rejonu sieradzkiego.

Eliminacje szkolne odbędą się dnia 17 lutego 2020 roku – proponowana godzina rozpoczęcia testu to godzina 12.00.
Etap rejonowy - eliminacje pisemne- przeprowadzone zostaną w dniu 4 maja 2020 roku – o godz. 15.00.

Etap rejonowy - eliminacje ustne - przeprowadzone zostaną w dniu 18 maja 2020 roku o godz. 15.00

Eliminacje pisemne i ustne etapu rejonowego Konkursu Języka Angielskiego odbędą się w Szkole Podstawowej nr 2 w Zduńskiej Woli, ul. Spacerowa 90.

REGULAMIN KONKURSU, FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU UCZNIÓW W KONKURSIE ORAZ WZÓR PROTOKOŁU ELIMINACJI SZKOLNYCH 

Zgłoszenia uczniów do konkursu (według zamieszczonego wzoru formularza) należy przysyłać do dnia 3 lutego 2020 roku na adres WODN w Sieradzu:

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. 3 Maja 7, 98-200 Sieradz
XIII Rejonowy Konkurs Języka Angielskiego

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu
Rejonowa Komisja Konkursu Języka Angielskiego

Zapraszamy !!!

Copyright 2020 WODN w Sieradzu