Człowiek jest ludzki w ludzkich warunkach
Kontakt
tel. 43 822 36 91
email: wodn@wodnsieradz.edu.pl adres: Sieradz, ul. 3 Maja 7

WODN w Sieradzu

 • 1 WODN w Sieradzu

  Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli działającą na terenie województwa łódzkiego i funkcjonuje od 1989 roku. Organem prowadzącym WODN jest Samorząd Województwa Łódzkiego. Celem naszej działalności jest wspomaganie jakości pracy szkół oraz pomoc nauczycielom w pracy dydaktyczno - wychowawczej.
  Zapraszamy
 • 2 Nasze działania

  Działania, które podejmujemy umożliwiają nauczycielom doskonalenie i zdobywanie nowych kompetencji, wymianę doświadczeń pedagogicznych, inspirują twórczo poszukiwania oraz przyczyniają się do podnoszenia jakości pracy placówek oświatowych. Nasza praca opiera się na poczuciu odpowiedzialności i na partnerskim współdziałaniu, zaspokaja ambicje zawodowe, daje satysfakcję oraz umożliwia rozwój osobisty.
  Zapraszamy
 • 3 Nasza propozycja

  Chcielibyśmy, aby udział w proponowanych przez nas formach doskonalenia umożliwiał Państwu poszerzanie własnej świadomości zawodowej. Jesteśmy przekonani, że aktualna oferta zaspokoi oczekiwania środowiska oświatowego oraz sprosta wymogom dynamicznej rzeczywistości szkolnej, spotykając się z życzliwym odbiorem wyrażającym się udziałem w wybranych formach doskonalenia.
  Zapraszamy
 • 4 The Regional Teacher Training Centre in Sieradz

  The Regional Teacher Training Centre in Sieradz is a public institution which has been advising teachers in the Lodz region since 1989. Our aim is to support the quality of work in schools and help teachers in their work in the classroom. We enable the development and acquisition of new competences by the exchange of experiences, locally as well as with foreign partners, in order to inspire creative exploration.
  Welcome
 • 5 The Regional Teacher Training Centre in Sieradz

  Our work, based on a sense of responsibility and cooperation, gives satisfaction and enables personal development. Since 1st September 2014 we have been operating in two locations: Teacher Training Centre in Sieradz and our institution’s local branch in Wieluń.
  Welcome

Nasz Facebook

Nasze szkolenia - kalendarz

Poprzedni miesiąc Styczeń 2020 Następny miesiąc
N P W Ś C Pt S
week 1 1 2 3 4
week 2 5 6 7 8 9 10 11
week 3 12 13 14 15 16 17 18
week 4 19 20 21 22 23 24 25
week 5 26 27 28 29 30 31

Zapal Czerwoną Lampkę

Platformy

Klauzula informacyjna

grudzinskiOgólnopolski konkurs historyczny
„»Człowiek jest ludzki w ludzkich warunkach«. Gustaw Herling-Grudziński na tle historii Polski”.

1. Organizatorzy:
Organizatorem konkursu jest Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Łodzi, 91-479 Łódź, ul. Orzeszkowej 31/35.

2. Cele konkursu:
• poznanie biografii Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
• poszerzenie i ugruntowanie wiedzy o dziejach Polski w okresie II wojny światowej ze szczególnym uwzględnieniem historii represji wobec obywateli polskich w ZSRS
• kształtowanie umiejętności opracowywania krótkich tekstów dziennikarskich, literackich i popularnonaukowych
• kształcenie umiejętności pracy zespołowej

3. Warunki udziału w konkursie:
• Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski.
• Konkurs jest dwuetapowy.
• Do konkursu przystępują trzyosobowe zespoły uczniowskie.
• W konkursie mogą wziąć udział maksymalnie trzy zespoły z jednej szkoły. Każdy zespół może zgłosić jedną pracę konkursową.

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszenia/Oświadczenie opiekuna merytorycznego

Formularz zgłoszenia/ Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika konkursu

Formularz zgłoszenia/ Oświadczenie pełnoletniego uczestnika konkursu

Copyright 2020 WODN w Sieradzu