Szkolenia
Kontakt
tel. 43 822 36 91
email: wodn@wodnsieradz.edu.pl adres: Sieradz, ul. 3 Maja 7

WODN w Sieradzu

 • 1 WODN w Sieradzu

  Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli działającą na terenie województwa łódzkiego i funkcjonuje od 1989 roku. Organem prowadzącym WODN jest Samorząd Województwa Łódzkiego. Celem naszej działalności jest wspomaganie jakości pracy szkół oraz pomoc nauczycielom w pracy dydaktyczno - wychowawczej.
  Zapraszamy
 • 2 Nasze działania

  Działania, które podejmujemy umożliwiają nauczycielom doskonalenie i zdobywanie nowych kompetencji, wymianę doświadczeń pedagogicznych, inspirują twórczo poszukiwania oraz przyczyniają się do podnoszenia jakości pracy placówek oświatowych. Nasza praca opiera się na poczuciu odpowiedzialności i na partnerskim współdziałaniu, zaspokaja ambicje zawodowe, daje satysfakcję oraz umożliwia rozwój osobisty.
  Zapraszamy
 • 3 Nasza propozycja

  Chcielibyśmy, aby udział w proponowanych przez nas formach doskonalenia umożliwiał Państwu poszerzanie własnej świadomości zawodowej. Jesteśmy przekonani, że aktualna oferta zaspokoi oczekiwania środowiska oświatowego oraz sprosta wymogom dynamicznej rzeczywistości szkolnej, spotykając się z życzliwym odbiorem wyrażającym się udziałem w wybranych formach doskonalenia.
  Zapraszamy
 • 4 The Regional Teacher Training Centre in Sieradz

  The Regional Teacher Training Centre in Sieradz is a public institution which has been advising teachers in the Lodz region since 1989. Our aim is to support the quality of work in schools and help teachers in their work in the classroom. We enable the development and acquisition of new competences by the exchange of experiences, locally as well as with foreign partners, in order to inspire creative exploration.
  Welcome
 • 5 The Regional Teacher Training Centre in Sieradz

  Our work, based on a sense of responsibility and cooperation, gives satisfaction and enables personal development. Since 1st September 2014 we have been operating in two locations: Teacher Training Centre in Sieradz and our institution’s local branch in Wieluń.
  Welcome

Nasz Facebook

Nasze szkolenia - kalendarz

Poprzedni miesiąc Kwiecień 2018 Następny miesiąc
N P W Ś C Pt S
week 14 1 2 3 4 5 6 7
week 15 8 9 10 11 12 13 14
week 16 15 16 17 18 19 20 21
week 17 22 23 24 25 26 27 28
week 18 29 30

Akcja Żonkile

Platformy

BIP

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH

Uprzejmie informujemy, że są jeszcze wolne miejsca na zaplanowane na miesiąc maj warsztaty metodyczne dla nauczycieli języków obcych:

1.
Warsztaty dla nauczycieli języka angielskiego:

Praca z dziećmi na lekcjach języka angielskiego – integrowanie umiejętności językowych, wykorzystanie gier i zabaw językowych.

Zajęcia odbędą się w dniu 10 maja 2018 roku o godz. 11.30
w siedzibie Ośrodka przy ul. 3 Maja 7 w Sieradzu.
Liczba godzin: 6 h
Koszt: 30 PLN
Prowadzący: Krystyna Juźwicka

Zgłoszenia należy przesłać na adres: kjuzwicka@ wodnsieradz.edu.pl
lub przekazać telefonicznie - nr telefonu: 43 822 52 15, do dnia 30 kwietnia b. r.

 

2.
Warsztaty dla nauczycieli języków obcych

Ocena rozwojowa (ocenianie kształtujące) na lekcjach języka obcego.

Zajęcia odbędą się w dniu 24 maja 2018 roku o godz. 11.00
w siedzibie Ośrodka przy ul. 3 Maja 7 w Sieradzu.

Liczba godzin: 6 h
Koszt: 30 PLN
Prowadzący: Krystyna Juźwicka

Zgłoszenia należy przesłać na adres: kjuzwicka@ wodnsieradz.edu.pl
lub przekazać telefonicznie - nr telefonu: 43 822 52 15, do dnia 15 maja b. r.

 

 

 

 

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego zaprasza Państwa, nauczycieli wychowania komunikacyjnego i zainteresowanych nauczycieli szkół podstawowych, posiadających prawo jazdy dowolnej kategorii, na warsztaty:

„Przeszkolenie specjalistyczne osób sprawdzających wiedzę i umiejętności
w zakresie karty rowerowej”

Termin realizacji: 19 maja (sobota) – WORD w Sieradzu, ul. 3 Maja 7, godz. 9:00

Zaproszenie na szkolenie

SZKOLENIE DLA RADY PEDAGOGICZNEJ
Obowiązki i prawa nauczycieli wynikające z ustawy Prawo Oświatowe i Karty Nauczyciela

Cel szkolenia:
- zaprezentowanie aktualnych zapisów prawa dotyczących obowiązków i praw nauczyciela

Program
1. Obowiązki i prawa nauczycieli wynikające z ustawy o Prawo Oświatowe i Karty Nauczyciela

2. Zmiany w Karcie Nauczyciela od 1 stycznia 2018r.
    a. Awans zawodowy nauczyciela
    b. ocena pracy nauczyciela
    c. Obowiązek doskonalenia zawodowego
    d. Urlop dla poratowania zdrowia

3. Obowiązki pracownicze nauczyciela wynikające z Kodeksu pracy i przepisów wykonawczych

4. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w kontekście uregulowań prawnych

Prowadzący: Grażyna Raźniewska
Czas szkolenia: 4 godz.

Koszt szkolenia: zgodnie z zapisem w informatorze WODN oraz na stronie internetowej ośrodka

Zgłoszenia można dokonać poprzez formularz elektroniczny na stronie www.wodnsieradz.edu.pl , pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą tradycyjną wykorzystując formularz pobrany ze strony internetowej.

Szanowni Państwo.

W dniu 29 listopada 2017 roku o godzinie 1300 w budynku WODN w Sieradzu odbędą się zajęcia warsztatowe: "Dbajmy o tradycje. Boże Narodzenie w technikach plastycznych i formach aktywności muzycznej".

Warsztat adresowany jest do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz innych zainteresowanych w/w tematyką.

Proszę przynieść rolki po papierze toaletowym, kartkę z bloku technicznego, płatki kosmetyczne, bombkę styropianową i pendrive.

Zgłoszenia można dokonać poprzez formularz elektroniczny na stronie www.wodnsieradz.edu.pl lub telefonicznie pod nr 43 843 34 40.

Dorota Staszak

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu zaprasza nauczycieli wychowania przedszkolnego i nauczycieli klas I-III na kurs

Kod zachowania. Jak skutecznie interweniować i uczyć dzieci przejawiające najtrudniejsze zachowania.

Istotą kursu jest pomoc nauczycielom w rozszyfrowaniu kodu najtrudniejszych zachowań dzieci, w przewidywaniu i przeciwdziałaniu tym zachowaniom.

Na kursie nauczyciele opracują strategię pomocy dla wybranego dziecka w swojej grupie/klasie - plan interwencji behawioralnej FAIR.
Plan FAIR tworzony jest w oparciu o obserwacje nauczyciela, rozszyfrowanie komunikatu jaki dziecko wysyła poprzez swoje zachowanie; warunki jakie można stworzyć w grupie/klasie, by dziecko mogło dokonać zmiany w swoim zachowaniu; strategie dobrych relacji z dzieckiem, aby zapobiegać problemowym zachowaniom; działania jakie powinien podjąć nauczyciel po trudnym zachowaniu dziecka.

Terminy zajęć:

Część I
24 listopada 2017; godz. 16.00 – 20.00
25 listopada 2017; godz. 9.00 – 17.00
Część II
12 stycznia 2018; godz. 16.00 – 20.00
13 stycznia 2018; godz. 9.00 – 17.00

Zajęcia odbywać się będą w Niepublicznym Przedszkolu Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK w Sieradzu, ul. Krakowskie Przedmieście

Ilość godzin: 30
Koszt: 300 zł

Prowadzący zajęcia - Andrzej Kołodziejczyk trener superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, prezes Stowarzyszenia „Spójrz Inaczej”.

Kierownik kursu – Dorota Wiśniewska

zgłoszenia udziału w kursie proszę kierować do WODN, do 20 października 2017,
pod numerem tel. (43) 822 52 15 lub na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WODN w Sieradzu zaprasza zainteresowanych Nauczycieli historii, realizujących nową podstawę programową z historii w szkole podstawowej (klasa IV i VII) na lekcje otwarte:

W programie lekcji:

 • Metody realizacji zgodnie z duchem nowej podstawy programowej;
 • Prezentacja w procesie dydaktycznym nowych warunków i sposobów realizacji lekcji historii;
 • Integrowanie wątków patriotycznych;
 • Zastosowanie alternatywnych form i metod oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
 • Wykorzystanie informacji zwrotnej w praktyce.

Integralną częścią lekcji otwartej będzie jej omówienie i dyskusja w gronie uczestniczących nauczycieli.

Lekcje odbywać się będą w Szkole Podstawowej w Masłowicach, koła Wielunia (przy DK nr 74).

Pierwsza lekcja odbędzie się: 26 października 2017 roku w klasie siódmej (początek 08:55)

Druga lekcja odbędzie się: 15 listopada 2017 roku w klasie  czwartej (początek 10:55)

Kolejna lekcja w grudniu.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 43 843 34 40

Udział w lekcji otwartej jest bezpłatnyWojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zaprasza Państwa Dyrektorów i Nauczycieli na seminarium:

 Obserwacja zajęć szansą na lepsze planowanie działańw procesie dydaktyczno-wychowawczym

Tematyka szkolenia:

 • Umocowanie obserwacji w planie nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły.
 • Obserwacja jako forma wspierania nauczyciela i podnoszenia jakości pracy szkoły.
 • Doskonalenie zawodowe nauczycieli a plan obserwacji zajęć nauczyciela.

Seminarium odbędzie się  w Oddziale WODN w Wieluniu przy ul. Piłsudskiego 6

Termin realizacji: 6 listopada 2017 roku

Czas realizacji: 13.00

Koszt udziału: 30 zł  

Prowadzący: Janusz Jasiński          

prosimy o tel. potwierdzenie udziału do 27 października 2017 roku  (tel. 43/ 843 34 40)Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zaprasza Państwa Dyrektorów szkół i placówek na seminarium:

 Tworzenie wewnątrzszkolnego prawa oświatowego przez organy szkołyszansą na rozwój wiedzy i umiejętności uczniów

Tematyka szkolenia:

 • Struktura wewnątrzszkolnych dokumentów prawa oświatowego.
 • Kompetencje organów szkoły w tworzeniu aktów wewnątrzszkolnego prawa oświatowego (dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, rady szkoły, samorządu uczniowskiego).
 • Tworzenie aktów wewnątrzszkolnego prawa: zarządzeń dyrektora, uchwał rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego w kontekście zmian w prawie oświatowym.
 • Edukacyjna rola prawa wewnątrzszkolnego w podnoszeniu świadomości prawnej uczniów.

Seminarium odbędzie się  w Oddziale WODN w Wieluniu przy ul. Piłsudskiego 6

Termin realizacji: 09 listopada 2017 roku

Czas realizacji: 12:00

Koszt udziału: 30 zł  

Prowadzący: Janusz Jasiński          

prosimy o tel. potwierdzenie udziału do 4 listopada 2017 roku (tel. 43/ 843 34 40)

Copyright 2018 WODN w Sieradzu