Pierwszy zestaw zadań, czyli „Karuzela z lekturami”
Kontakt
tel. 43 822 36 91
email: wodn@wodnsieradz.edu.pl adres: Sieradz, ul. 3 Maja 7

WODN w Sieradzu

 • 1 WODN w Sieradzu

  Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli działającą na terenie województwa łódzkiego i funkcjonuje od 1989 roku. Organem prowadzącym WODN jest Samorząd Województwa Łódzkiego. Celem naszej działalności jest wspomaganie jakości pracy szkół oraz pomoc nauczycielom w pracy dydaktyczno - wychowawczej.
  Zapraszamy
 • 2 Nasze działania

  Działania, które podejmujemy umożliwiają nauczycielom doskonalenie i zdobywanie nowych kompetencji, wymianę doświadczeń pedagogicznych, inspirują twórczo poszukiwania oraz przyczyniają się do podnoszenia jakości pracy placówek oświatowych. Nasza praca opiera się na poczuciu odpowiedzialności i na partnerskim współdziałaniu, zaspokaja ambicje zawodowe, daje satysfakcję oraz umożliwia rozwój osobisty.
  Zapraszamy
 • 3 Nasza propozycja

  Chcielibyśmy, aby udział w proponowanych przez nas formach doskonalenia umożliwiał Państwu poszerzanie własnej świadomości zawodowej. Jesteśmy przekonani, że aktualna oferta zaspokoi oczekiwania środowiska oświatowego oraz sprosta wymogom dynamicznej rzeczywistości szkolnej, spotykając się z życzliwym odbiorem wyrażającym się udziałem w wybranych formach doskonalenia.
  Zapraszamy
 • 4 The Regional Teacher Training Centre in Sieradz

  The Regional Teacher Training Centre in Sieradz is a public institution which has been advising teachers in the Lodz region since 1989. Our aim is to support the quality of work in schools and help teachers in their work in the classroom. We enable the development and acquisition of new competences by the exchange of experiences, locally as well as with foreign partners, in order to inspire creative exploration.
  Welcome
 • 5 The Regional Teacher Training Centre in Sieradz

  Our work, based on a sense of responsibility and cooperation, gives satisfaction and enables personal development. Since 1st September 2014 we have been operating in two locations: Teacher Training Centre in Sieradz and our institution’s local branch in Wieluń.
  Welcome

Edukacja w czasach pandemii koronawirusa

Biuletyn Informacyjny Ery Edukacji Zdalnej

Zdalna praca szkolnych specjalistów

Biblioteki Pedagogiczne zdalnemu nauczaniu

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi

 Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu

Nasz Facebook

Platformy

Klauzula informacyjna

Masz moc – egzamin na 100%

Drogie Koleżanki i Koledzy Poloniści!

Oddaję do Waszej dyspozycji minizbiór zadań sprawdzających znajomość lektur obowiązkowych. Zadania odwołują się jedynie do lektur z klas VII-VIII, bo tylko ten zakres jest zakresem obowiązkowym na tegorocznym egzaminie (patrz: Informator o egzaminie ósmoklasisty). Dziś prezentuję materiał składający się z różnych typów zadań oraz z komentarza metodycznego. Oczywiście zadania nie wyczerpują zakresu wymagań podstawy programowej, są jedynie niewielka propozycją, której celem jest przede wszystkim wsparcie Was w trudnych czasach izolacji społecznej i niełatwej pracy zdalnej. Karta odpowiedzi do zadań zostanie opublikowana w piątek – 29 maja.

Zachęcam do zapoznania się i zastosowania zadań w pracy z uczniami. Proszę też o lekturę komentarza metodycznego, który jest swego rodzaju instrukcją obsługi zadań oraz objaśnieniem co, jak i dlaczego.

Życzę przyjemnego użytkowania. I tradycyjnie… – NIECH MOC BĘDZIE Z WAMI

 

Komentarze do zadań

1. Zaszyfrowane w emotikonach

2. Tu się działo

3. Skojarzenia

4. Pocztówki z lektury

5. Komu się zdarzyło

6. Opowiedziane na okładce

7. Galeria postaci

8. Podobnie czy inaczej

Ilona Lewandowska
Konsultant WODN w Sieradzu

 

BIP

Copyright 2020 WODN w Sieradzu