PROBLEMOWE ZACHOWANIA DZIECI I MŁODZIEŻY
Kontakt
tel. 43 822 36 91
email: wodn@wodnsieradz.edu.pl adres: Sieradz, ul. 3 Maja 7

WODN w Sieradzu

 • 1 WODN w Sieradzu

  Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli działającą na terenie województwa łódzkiego i funkcjonuje od 1989 roku. Organem prowadzącym WODN jest Samorząd Województwa Łódzkiego. Celem naszej działalności jest wspomaganie jakości pracy szkół oraz pomoc nauczycielom w pracy dydaktyczno - wychowawczej.
  Zapraszamy
 • 2 Nasze działania

  Działania, które podejmujemy umożliwiają nauczycielom doskonalenie i zdobywanie nowych kompetencji, wymianę doświadczeń pedagogicznych, inspirują twórczo poszukiwania oraz przyczyniają się do podnoszenia jakości pracy placówek oświatowych. Nasza praca opiera się na poczuciu odpowiedzialności i na partnerskim współdziałaniu, zaspokaja ambicje zawodowe, daje satysfakcję oraz umożliwia rozwój osobisty.
  Zapraszamy
 • 3 Nasza propozycja

  Chcielibyśmy, aby udział w proponowanych przez nas formach doskonalenia umożliwiał Państwu poszerzanie własnej świadomości zawodowej. Jesteśmy przekonani, że aktualna oferta zaspokoi oczekiwania środowiska oświatowego oraz sprosta wymogom dynamicznej rzeczywistości szkolnej, spotykając się z życzliwym odbiorem wyrażającym się udziałem w wybranych formach doskonalenia.
  Zapraszamy
 • 4 The Regional Teacher Training Centre in Sieradz

  The Regional Teacher Training Centre in Sieradz is a public institution which has been advising teachers in the Lodz region since 1989. Our aim is to support the quality of work in schools and help teachers in their work in the classroom. We enable the development and acquisition of new competences by the exchange of experiences, locally as well as with foreign partners, in order to inspire creative exploration.
  Welcome
 • 5 The Regional Teacher Training Centre in Sieradz

  Our work, based on a sense of responsibility and cooperation, gives satisfaction and enables personal development. Since 1st September 2014 we have been operating in two locations: Teacher Training Centre in Sieradz and our institution’s local branch in Wieluń.
  Welcome

Edukacja w czasach pandemii koronawirusa

Biuletyn Informacyjny Ery Edukacji Zdalnej

Dźwiękowe opinie, porady i oceny na temat zdalnego nauczania

Zdalna praca szkolnych specjalistów

Biblioteki Pedagogiczne zdalnemu nauczaniu

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi

 Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu

Nasz Facebook

Platformy

100-lecie niepodległości

Klauzula informacyjna

Wyniki badań ogólnopolskich i międzynarodowych

Serdecznie witam Państwa w nowym roku szkolnym 2019/2020. Roku, w którym jednym z priorytetów MEN jest „Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych”, priorytet dotyczący wychowawczo-profilaktycznego obszaru pracy każdego nauczyciela.

Do 30 września kończymy pracę nad programem wychowawczo – profilaktycznym szkoły lub placówki, obowiązującym w bieżącym roku szkolnym.

Polecam uwadze Państwa wyniki ogólnopolskich i międzynarodowych badań poświęconych zdrowiu oraz problemowym zachowaniom dzieci i młodzieży. Mogą być one uwzględnione przy opracowywaniu diagnoz czynników ryzyka i czynników chroniących rozwój, w środowisku szkoły, oraz wskazywać kierunki działań prozdrowotnych placówki.

Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii https://www.cinn.gov.pl/portal?id=166545 prezentuje następujące badania:

• "Młodzież 2018." Fundacja CBOS we współpracy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2019 r.
• "Analiza jakościowa stylu życia 17-18-letnich użytkowników substancji psychoaktywnych, wzorów i motywów używania substancji oraz innych zachowań problemowych." Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2019 r.
• "Monitorowanie zachowań ryzykownych, zachowań nałogowych i problemów zdrowia psychicznego 15-letniej młodzieży. Badania mokotowskie 2016." Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2017 r.

Ośrodek Rozwoju Edukacji https://www.ore.edu.pl/2018/10/badania-o-zachowaniach-problemowych-dzieci-i-mlodziezy/ prezentuje następujące wyniki badań:

• Patotreści w Internecie. Raport o problemie, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Puzzle Research, Warszawa 2019
• Zdrowie uczniów na tle nowego modelu badań HBCS. J. Mazur, A. Małkowska-Szkutnik, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2018
• Ogólnopolska diagnoza skali i uwarunkowań krzywdzenia dzieci. Raport z badań. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Warszawa 2018
• Dzieci się liczą. Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa i rozwoju dzieci w Polsce. Sajkowska, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Warszawa 2017
• Monitorowanie zachowań ryzykownych, zachowań nałogowych i problemów zdrowia psychicznego 15-letniej młodzieży. K. Ostaszewski, IPiN, Warszawa 2017
• Mapa czynników ryzyka i chroniących młodzież przed zachowaniami ryzykownym. Raport I , M. Łoś, S. Grzelak, A. Balcerzak, A. Hawrot, Instytut Profilaktyki Zintegrowanej, Warszawa 2017 (pdf. 4,43 MB)
• Jak badać szkolne czynniki ryzyka i ochrony? Raport II, M. Łoś, A. Hawrot, Instytut Profilaktyki Zintegrowanej, Warszawa 2017 (pdf. 2,97 MB)
• Profilaktyczny potencjał szkół. Raport III, Łoś, S. Grzelak, A. Balcerzak, A. Hawrot, Instytut Profilaktyki Zintegrowanej, Warszawa 2017 (pdf. 972 KB)
• NASTOLATKI 3.0 Wybrane wyniki ogólnopolskiego badania uczniów w szkołach, NASK, Warszawa 2016 (pdf. 1,0 MB)
• THE 2015 ESPAD REPORT. Results from the European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs http://www.espad.org/report/home/

Jednocześnie zachęcam Państwa do kontaktu z nami, celem konsultacji indywidualnych, wspierających planowanie działań wychowawczo-profilaktycznych po przeprowadzonej diagnozie.

Ewa Ruszkowska

Współpraca

BIP

Licznik odwiedzin

1288422
DzisiajDzisiaj235
WczorajWczoraj458
W tym tygodniuW tym tygodniu1844
W tym miesiącuW tym miesiącu6522
RazemRazem1288422
Mój adres IP 18.233.111.242
UNITED STATES
US

This page uses the IP-to-Country Database provided by WebHosting.Info (http://www.webhosting.info), available from http://ip-to-country.webhosting.info

Copyright 2020 WODN w Sieradzu