98-200 Sieradz,
ul. 3 Maja 7

Janusz Jasiński
Kategoria:

Celem Konkursu jest:
1) upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych;
2) budzenie i utrwalanie dumy z dziedzictwa narodowego;
3) pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, a także pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej;
4) upowszechnienie wiedzy historycznej o żołnierzach Wojska Polskiego, którzy walczyli o niepodległość Polski po II Wojnie Światowej;
5) kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego;
6) doskonalenie umiejętności samodzielnego poszukiwania, gromadzenia i selekcjonowania informacji z różnych źródeł.

Zasięg Konkursu i Uczestnicy
1. Konkurs prowadzony jest na terenie województwa łódzkiego.
2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas V-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego.
3. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

Przedmiot Konkursu
1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie przez uczestników pracy pn. „Żołnierze Wyklęci na terenie województwa Łódzkiego” w jednej z podanych kategorii w zależności od rodzaju szkoły:
1) komiks – wykonują uczniowie szkół podstawowych, powinien tworzyć zamkniętą całość o objętości minimum 1 a maksymalnie 3 ponumerowanych stron formatu A4, wykonany techniką dowolną, bohater komiksu – postać żołnierza wyklętego z województwa łódzkiego;
2) prezentacja multimedialna – wykonują uczniowie szkół ponadpodstawowych, powinna być stworzona w programie komputerowym do tworzenia prezentacji oraz zapisana na płycie CD bądź DVD. Powinna zawierać maksymalnie 10 slajdów (bez slajdu tytułowego), może posiadać część graficzną i tekstową;
3) film – wykonują uczniowie szkół ponadpodstawowych, może być nakręcony telefonem komórkowym, kamerą lub aparatem fotograficznym, czas trwania – maksymalnie 4 minuty, film zapisany na płycie CD bądź DVD, rozmiar maksymalny pliku – do pojemności 4 GB.

do pobrania

Plakat A3 do wydruku - KONKURS Żołnierze Wyklęci na terenie województwa łódzkiego

Regulamin Konkursu Żołnierze Wyklęci na terenie województwa łódzkiego

Karta zgłoszeniowa do konkursu pn. „Żołnierze Wyklęci na terenie województwa łódzkiego”

 

WODN w Sieradzu
Kategoria:

Samorząd Województwa Łódzkiego oraz Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach zapraszają nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych województwa łódzkiego do wzięcia udziału w projekcie #Łódzkie gra w szachy.
Cele projektu:
- dostarczenie nauczycielom innowacyjnych i efektywnych narzędzi do codziennej pracy z dziećmi;
- zwiększenie umiejętności matematycznych dzieci w zakresie logicznego i analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów, orientacji przestrzennej i koncentracji;
- wsparcie społecznego i emocjonalnego rozwoju dzieci.

Projekt skierowany jest do 50 placówek (25 przedszkoli i 25 szkół podstawowych). Z każdej placówki może być delegowanych 2 nauczycieli.
Ideą projektu jest stworzenie warunków i zainicjowanie nauki gry w szachy w szkołach i przedszkolach województwa łódzkiego. Międzyszkolne zajęcia poprowadzą przeszkoleni nauczyciele. Założenia projektu będą kontynuowane w kolejnych latach.

Czytaj więcej: #Łódzkie gra w szachy
Violetta Florkiewicz
Kategoria:

„Ludzie powinni wiedzieć, że nasze odczuwanie przyjemności, wszelka radość, śmiech i rozkosze, podobnie jak ból, troska, zgryzota i nasze łzy oraz w szczególny sposób zdobywana wiedza i mądrość, to, co widzimy i słyszymy, wiemy, co prawdziwe, a co złudne, co dobre, a co złe, co słodkie, a co niesmaczne.
I przez ten sam organ stajemy się szaleni, a lęki i strachy atakują nas. Wszystko to pochodzi tylko z mózgu….. Jestem zdania, że mózg sprawuje największą siłę w człowieku.”

(-) Hipokrates (IV BC), O świętej chorobie.

W tym roku Światowy Tydzień Wiedzy o Mózgu przypada w dniach od 15 do 21 marca. Wpisując się w atmosferę interesującego tygodnia nauki, chciałam Państwu przybliżyć kilka ciekawostek z „życia mózgu”.

Jak wskazuje cytat z The Hippocratic Corpus już Hipokrates wiedział, że mózg ludzki jest jedną z najbardziej skomplikowanych, enigmatycznych i najdoskonalszych kreacji we wszechświecie, a jednocześnie tak bardzo powszechną, że wręcz pospolitą.

Cały artykuł opracowany przez Violettę Florkiewicz - konsultanta WODN w Sieradzu

WODN w Sieradzu
Kategoria:

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu

zaprasza
NAUCZYCIELI  GEOGRAFII, BIOLOGII,  FIZYKI, CHEMII, PRZYRODY oraz EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
18 marca 2021 r.

na konferencję w formie zdalnej:

WWF  dla  EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Zaproszeni prelegenci:

  • Irka Jazukiewicz – zajmuje się rozwojem programu edukacyjnego w WWF, edukatorka w nurtach edukacji terenowej, globalnej i opartej na doświadczeniu
  • Magdalena Noszczyk – zajmuje się rozwojem programu edukacyjnego w WWF, autorka licznych publikacji edukacyjnych, oznaczona medalem im. KEN

 Konferencja będzie realizowana za pośrednictwem platformy Teams. Prosimy o logowanie się na 5-10 minut przed spotkaniem. Link umożliwiający udział w konferencji.

 Prosimy także o wypełnienie formularza FORMS celem przesłania koniecznych danych   do   wystawienia   po   szkoleniu   zaświadczenia i przesłania   go   w   wersji elektronicznej. Wypełnienie jest deklaracją udziału w szkoleniu.

PROGRAM KONFERENCJI

14.30

Powitanie uczestników i rozpoczęcie konferencji

14.30 – 15.00

„Z różnorodnością biologiczną w szkole, czyli uczymy z Raportem Żyjącej Planety” – Magdalena Noszczyk, Irka Jazukiewicz

15.00 – 15. 45

 

„Narzędziowniki WWF  w edukacji dla bioróżnorodności, klimatu
i zaangażowania w duchu whole school approach” – Irka Jazukiewicz, Magdalena Noszczyk

15.45 – 16.00

„Inspiracje i działania dla środowiska z WWF, które można podjąć
z uczniami” – Magdalena Noszczyk, Irka Jazukiewicz

16.00 – 16.30

Sesja pytań

 Konferencja jest bezpłatna!
ZAPRASZAMY!

WODN w Sieradzu
Kategoria:

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu od marca do listopada br. będzie realizował grant Zdalnie skuteczni w ramach projektu przygotowania i wsparcia nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość, finansowanego z programu POWER. Adresatami (uczestnikami) szkoleń będą nauczycielki i nauczyciele przedszkoli i szkół wszystkich typów oraz poziomów kształcenia. Szkolenie – w łącznej liczbie 53 godz. – będzie obejmowało następujące moduły tematyczne:

 psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej
 organizacja procesu kształcenia i wychowania
 metodyka edukacji zdalnej
 monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w procesie edukacji zdalnej
 wybrane narzędzia edukacji zdalnej:
     - Microsoft Teams
     - Google Meet
     - Zoom
 multimedialne zasoby edukacyjne
 wykorzystywanie multimedialnych zasobów dydaktycznych
 zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej
 prawne aspekty edukacji zdalnej.

Połowa zajęć będzie realizowana w formie zdalnej i połowa w formie stacjonarnej w WODN w Sieradzu. W ramach udziału w projekcie uczestnicy szkoleń będą zobowiązani do przygotowania jednego materiału edukacyjnego (np. scenariusza lekcji lub zadania lub syllabusa, …) do wykorzystania w pracy z dziećmi/uczniami w systemie zdalnym. Materiały złożą się na zwartą publikację wydaną pod patronatem ORE w Warszawie. Praca nad materiałem będzie wspierana indywidualnymi i grupowymi konsultacjami.

Udział w grancie jest bezpłatny. Każda uczestniczka i uczestnik otrzyma nośniki i materiały szkoleniowe oraz serwis cateringowy.

Program szkolenia został zaprojektowany tak, aby ukształtowane umiejętności uczestników były przydatne zarówno w czasie pandemii, jak również po jej ustaniu i powrocie do normalnej codzienności szkolnej.

Państwa dyrektorów i nauczycieli zainteresowanych udziałem prosimy o wypełnienie deklaracji w formularzu FORMS do 26 lutego br. W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt: 43/822 36 91 w. 201 lub e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

WODN w Sieradzu
Kategoria:

Szanowni Państwo,

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu we współpracy z ORE serdecznie zaprasza na szkolenia poświęcone zmianom w wymaganiach egzaminacyjnych egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego.

1. Harmonogram szkoleń wraz z linkami dostępowymi do platformy szkoleniowej TEAMS znajduje się przy każdym przedmiocie. Prosimy o logowanie się na 5-10 minut przed spotkaniem.

2. Prosimy także o wypełnienie formularza FORMS celem przesłania koniecznych danych do wystawienia po szkoleniu zaświadczenia i przesłania go w wersji elektronicznej. Wypełnienie jest deklaracją udziału w szkoleniu.

3. Szkolenia są bezpłatne.

SZKOŁA PODSTAWOWA

Przedmiot

Termin szkolenia

Osoba prowadząca

Link do szkolenia

 Język polski

25 stycznia 2021 r.
godz. 15:30-18:30

 Ilona Lewandowska Kliknij tutaj,
aby dołączyć do spotkania 
Matematyka 

01 lutego 2021 r.
godz. 15:00-18:00

 
Grażyna Raźniewska  Kliknij tutaj,
aby dołączyć do spotkania 

 

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

Przedmiot

Termin szkolenia

Osoba prowadząca

Link do szkolenia

 Język polski

25 stycznia 2021 r.
godz. 15:00–16:30

Olgierd Neyman  Kliknij tutaj,
aby dołączyć do spotkania 
Wiedza o społeczeństwie  26 stycznia 2021 r.
godz. 14:00-16:00 
Janusz Jasiński  Kliknij tutaj,
aby dołączyć do spotkania 
WODN w Sieradzu
Kategoria:

Jak wszyscy wiemy, trudna rzeczywistość  pandemiczna wymusiła na szkołach konieczność pracy zdalnej. W kontekście tych utrudnień, sen z powiek spędza nam wszystkim zbliżający się wielkimi krokami egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny. W dniu 19 listopada na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej pojawiła się informacja o planowanych zmianach we wspomnianych wyżej egzaminach. Zachęcamy do zapoznania się z pomysłami MEN, a także do uczestnictwa w konsultacjach społecznych dotyczących tychże. W załączeniu zamieszczamy prezentację MEN oraz link do strony, na której znajduje się więcej informacji o zmodyfikowanych egzaminach w roku 2021.

https://www.gov.pl/web/edukacja/zmiany-na-egzaminie-osmoklasisty-i-egzaminie-maturalnym-w-2021-r

Jednocześnie zapewniamy, iż, gdy tylko pojawi się stosowne rozporządzenie w sprawie zmian, WODN w Sieradzu przygotuje dla Państwa ofertę szkoleniową dotycząca przygotowania uczniów do zmodyfikowanej formy egzaminów.

WODN w Sieradzu
Kategoria:

Egzamin ósmoklasisty dawno za nami, wielkimi krokami zbliża się już kolejny. Aby lepiej przygotować do niego uczniów, warto wykorzystać w konstruktywny sposób wyniki, jakie uczniowie osiągnęli w poprzednich latach.

WODN w Sieradzu przygotował więc dla Państwa ofertę, która w tym na pewno pomoże.

Czytaj więcej: Pomagamy szkołom opracować raporty z analizy wyników egzaminów ósmoklasisty